Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nedre Bankegate 17

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 437

Løpenummer i 1901 matrikkel: 352

Matrikkelnummer: 488

Gårds og bruksnummer: 62/287 i 1982, men har senere utgått.

Det gamle huset er vekk, men lå her på hjørnet av Nedre Bankegate og Liljegata.
 

 

 

* 1972

 

* 1970

 

* 1968

 

* 1965

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1954

 

* 1952

 

* 1950

 

* 1947

 

* 1945

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene registrert i Nedre Bankegate 17.

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1929

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter den under 8/9 28 avdøde Joachim Groth og før avdøde hustru: Claus T. Groth og Arnt Groth til Arnt Groth for Kr. 2500,- Dat. 20/11 1929 påført attest for at Joachim Groth og hustru Maren Sofie begge er døde og at Claus T og Arnt Groth er deres eneste og myndige arvinger. Tinglyst 25 november 1929

Fullmalt fra Claus T. Groth til underfoged K. Stenrød til å ivareta hans interesse i boet efter hans avdøde foreldre Joachim Groth og hustru Maren Sofie likeså bemyndiges han til sammen med hans bror Arnt Groth til å sælge og bortskjøte d.e. matr. 488. Dat. 24/6 1929. Tinglyst 25 november 1929

 

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Arnesen Kristian
1894
handelsmann Nedre Bankegate 17
Arnesen Magna Josefine
1899
g.m. handelsmann Nedre Bankegate 17
Groth Arnt Martinius
1887
stuerarbeider Nedre Bankegate 17
Groth Hanna Marie
1880
g.m. stuerarbeider Nedre Bankegate 17
Groth Joakim
1850
gaardeier Nedre Bankegate 17
Johannesen, / Johansen Harald Kr.
1885
maskinist Nedre Bankegate 17

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Nedre Bankegate 17.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Arnt Martinius Groth
1
1887-02-08
Fr.hald - hp g Stuerarbeider
002 Hanna Marie Groth
1
1879-10-17
Fr.hald - hu g Husmor
003 Ingeborg Magrete Groth
1
1905-11-19
Fr.hald - d ug -
004 Arne Georg Joakim Groth
1
1913-10-06
Fr.hald - s ug -
005 Rolf Arnt Groth
1
1918-01-10
Fr.hald - s ug -
006 Hans Olaves Groth
1
1919-01-04
Fr.hald - - !! -
007 Joachim Groth
1
1851-02-27
Sverige - l, far medtatt i hovedh. e Tomtearbeider h/Saugbrugsforeningen
 
         
001 Erik Marenius Lund
2
1894-07-15
Berg i Smaalenene Østf. - hp g Standser v/Reiseefektf.
002 Ragna Otilie Lund
2
1890-02-19
Nygaard Rødenes - hu g Husmor
 
         
001 Fridthjof Widell
3
1891-09-22
Solum Telem. - hp g Salg af Varme pølser fra Vogn paa Torvet
002 Dagny Widell
3
1898-09-04
Kristiania - hu g Husmor
 
         
001 Mathilde Karlsen
4
1859-04-24
Bohos læn Sverige - hp g, men lever ikke i sammen Arbeider med hvad som helst forskj. Husarbeide

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus på to etasjer og et alm. uthus" på eiendommen. Det befinner seg 31 personer her på tellingsdatoen:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken har eget hus          

Joakim Groth(mann)

1851-02-27

Sverige

hf e Bryggearbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Arnt Groth(mann)

1887-02-08

Fredrikshald

s ug Løsarbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Hanna Hansen(kvinne)

1880-10-17

Fredrikshald

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Ingeborg Groth(kvinne)

1905-11-19

Fredrikshald

sønnedatter ug Sønnedatter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 10 pr mnd          

Johan Berg(mann)

1868-06-04

Fredrikshald

hf g Malersvend Haandv.

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Janette Berg(kvinne)

1876-01-05

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Eleonore Berg(kvinne)

1893-03-12

Fredrikshald

d ug Reiseefektarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Sofie Berg(kvinne)

1895-02-24

Fredrikshald

d ug Skotøiarbeiderske

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Karen Berg(kvinne)

1897-05-17

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Agnes Berg(kvinne)

1900-06-04

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Thorvald Berg(mann)

1902-02-25

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Ivan Berg(mann)

1905-09-09

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Rikard Andersen(mann)

1898-09-11

Fredrikshald

hm's brodersøn ug brorsøn fors. nr.1

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Augen Andersen(mann)

1900-11-17

Fredrikshald

hm's brodersøn ug brorsøn fors. nr.1

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus 1.etg ett rom kr 4 pr mnd          

Johan Agust Andersen(mann)

1827-03-16

Skj. sogn Sverige

hf g Fattigunnerstøtelse

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Marie Andersen(kvinne)

1837-04-01

Berg sogn Smaalenene

hm g Unnerstøtelse

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 13 pr mnd          

Hans Olsen(mann)

1861-10-10

Fredrikshald

hf g Gatearbeider for kommunen

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Elida Olsen(kvinne)

1862-10-31

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Berta Olsen(kvinne)

1888-05-19

Fredrikshald

d ug Skotøiarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Dagny Olsen(kvinne)

1893-05-19

Fredrikshald

d ug Skotøiarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Bergljot Olsen(kvinne)

1895-06-29

Fredrikshald

d ug Reiseefektarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Ragna Olsen(kvinne)

1897-06-07

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Asta Olsen(kvinne)

1899-08-16

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Lillie Olsen(kvinne)

1903-03-06

Fredrikshald

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd          

Anton Berntsen(mann)

1865-04-18

Berg i Smaalenene

hf g Løsarbeider

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Kristine Berntsen(kvinne)

1864-06-24

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Kristian Berntsen(mann)

1898-01-04

Berg i Smaalenene

s ug søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Karl Berntsen(mann)

1903-03-10

Berg i Smaalenene

s ug søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Sigurd Berntsen(mann)

1906-03-01

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Borghild Berntsen(kvinne)

1909-07-08

Berg i Smaalenene

d ug datter

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

Forhus 2.etg ett rom kr 5 pr mnd          

Peder Andersen(mann)

1851-03-13

Borge i Smaalenene

ug fiskebærer

Fredrikshald: Strandgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Erlandsen Hans Oskar
1858
stuert
Erlandsen Josefine Petronelle
1856
g.m. stuert
Groth Joachim
1851
bryggearbeider
Groth Johan
1875
Sjømand
Groth Maren Sofie
1849
g.m. bryggearbeider
Karlsen Anton
1857
bryggearbeider
Karlsen Nisella
1861
g.m. bryggearbeider
Mathisen Axel Herm
19/5 1877
stuer
Moe Martine Olava
1847
enke
Olsen August
1874
arbeider
Olsen Elida Josefine
1864
g.m. arbeider
Olsen Hans Thorvald
1863
arbeider
Olsen Tomine Mariane
1866
g.m. arbeider

 

 

* 1901

 

Matrikkel 1901

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Joachim Groth, dat 28/3 00 for kjøbesum kr. 3050,00. Eiendommen er 302 m² ifølge maalebrev af 30/5 1901. Tinglyst 12 juli 1901

 

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden / Lilliegaden Joakim Groth 6.000 6.000  

 

* 1900

Gaard tilsalgs.

Afdøde sadelmager Halvor Olsens gaard, M.no. 488 med tilligende andel af M.no. 530, paa Banken er til salgs ved

Overretsagfører Ola Sveen.

 

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på to etasjer, uthus og vedskur på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Thomine Svends.(kvinne)

1866

Fredrikshald kjøpstad

hm e Skurekone & vaskekone

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Carl Oskar Hjalmar Svends.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s søn

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Sven August Svends.(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s søn

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Johan Alfred Fritjof Svends.(mann)

1892

Moss Sm

s søn

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Einar Fritjof Svends.(mann)

1898

Fredrikshald kjøpstad

s søn

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken          

Maren Sofie Groth(kvinne)

1849

Aremark Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Johan Groth(mann)

1875

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sømand Matros

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Arnt Martinius Groth(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Joakim Groth(mann)

1851

Sverige

hf g Tomtearb hos saugbrugsforening

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Klaus Th. Groth(mann)

1883

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sømand Jungmand

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken          

Marthine Olava Moe(kvinne)

1847

Tistedalen Sm

hm g hustru

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Nils Moe(mann)

1834

Skjeberg Sm

hf g Skrædder for egen regning

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Forhus 2.etg ett rom          

Maren Olava Knuds. %Nils.%(kvinne)

1855

Aremark Sm

hm e arbeider for spindhus

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

Teodor Marenius Amunds.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug søn

Fredrikshald: Liljegd - Strandgaden

1900

 

 

* 1898

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at det var A. Jørgensen som var eier av matrikkelen og at følgende personer oppholder seg her.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Jørgensen(mann)

1815

Sverge

Smed, Gårdeier

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hella Jørgensen(kvinne)

1853

Borre Bore Sogn %Norge%

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Fredriksen(mann)

1878

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl August Løfdahl(mann)

1835

Sverige

Sneker svend

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalia Maria Løfdahl(kvinne)

1834

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amalia Maria Løfdahl(kvinne)

1869

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julius Johansen(mann)

1860

Trygstad Prestegjeld

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Andreasen(kvinne)

1850

Sverge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Johansen(mann)

1842

Berg Sogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jeny Johansen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Teodorsen(kvinne)

1873

Trygstad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martine Andersen(kvinne)

1862

Ides Sogn

Tjenestpige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Jonasen Fjeld(mann)

1835

Sverge

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andrine Jakobsen(kvinne)

1834

Berg Sogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hakon Gravdal(mann)

1861

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Hansen(mann)

1866

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Hansen(mann)

1879

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ida Hansen(kvinne)

1873

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Hendrik Johansen(mann)

1867

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanes Pedersen(mann)

1810

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oliana Trulsdatter(kvinne)

1814

Ide Sogn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Ingebretsen(kvinne)

1875

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Petra Larsen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Persen(mann)

1813

Berg Sogn

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Kristine Andersdatter(kvinne)

1826

Sverge

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Trine Hansen(kvinne)

1851

Fredrikshald

Enke Strygekone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Georg Hansen(mann)

1873

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martha Hansen(kvinne)

1876

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Niels Hansen(mann)

1878

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Hansen(mann)

1881

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Larsen(mann)

1817

Berg Sogn

Sømand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Smed A. Jørgensen 4.000 5.600  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir smed A. Jørgensen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Sorensen(mann)

1838

Fr.hald

Logerende ug Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875

Christian Andersen(mann)

1874

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Augusta Andreassen(kvinne)

1842

Gustafors Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Agnette Pedersdatter(kvinne)

1811

Fr.hald

Mandens Moder e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Strandgade

1875

Anne Olsdatter(kvinne)

1809

Berg

Mandens Moder e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Strandgade

1875

Carl Andreassen(mann)

1875

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Frithjof Frederiksen(mann)

1847

Fr.hald

hf g Handelsmand

Fredrikshald: Strandgade

1875

Svend Hansen(mann)

1850

Id

Logerende ug Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875

Lauritz Johannessen(mann)

1837

Fr.hald

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Strandgade

1875

Sophie Andreassen(kvinne)

1841

Stenby Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Caroline Frederiksen(kvinne)

1843

Horten

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Severin Frederiksen(mann)

1873

Fr.hald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Julius Chr. Andersen(mann)

1851

Fr.hald

hf g Styrmand

Fredrikshald: Strandgade

1875

Marie Andreassen(kvinne)

1874

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Hilda Andersen(kvinne)

1848

Mastrand Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Edvard Andreassen(mann)

1843

Fr.hald

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Strandgade

1875

Elise Andreassen(kvinne)

1874

Fr.hald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Malene Johannessen(kvinne)

1829

Berg

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Lauritz Andreassen(mann)

1841

Berg

hf g Sømand

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1874

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 68 nr.19, forteller at Maren, hustru til bordsanker Ole Johannesen på Banken, dør 23. februar og begraves 27. februar 1874. I følge samme kirkebok var hun født i 1808.

 

Auction.

Tirsdag 17de d. M. Kl. 2 Eftermiddag afholdes Auktion hos Bordsanker Ole Johannesen paa Banken over hans og afdøde Hustrus Fællesboes Løsøregjenstande, bestaaende af Indbo af forskjelligt Slags, Sengklæder, Kjøkkentøi, Mølber, Fruentimmer Gang-klæder m M. samt i Disk Maal og Vægter.

Fredrikshalds Byfogedkontor, 7de Matrs 1874

J. C. Lous

 

Auktion.

Lørdag 28de d. M. Kl. 11 Formiddag afholdes Auktion i Raadhuset hersteds over Handelsmand Ole Johannesens Gaard Matr.. No. 488 i nedre Bankegade hersteds.

Fredrikshalds Byfogedkontor 19. Marts 1874.

J. C. Lous.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Smed Jørgensen Gutje paa Gaard Matr No 488 med tilhørende Tomt af Matr No 530. (Auctionen afholdt 25.April 1874) dateret 27. Juli og thinglæst 28.Juli 1874.

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det atten personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

               
001 Ole Johannesen 1 49 Bergs Prgj. - Husfader g Bordhanker
002 Maren Apelgreen Johannesen 1 59 Frederikshald - Hans Hustru g -
003 Caroline Fjeldstad 1 4 Christiania - Deres Pleiebarn ug -
004 Caroline Petersen 2 46 Sverige - Huusmoder e Leierske, Handlende
005 Laura Bolette Petersen 2 15 Frederikshald - Hendes Datter ug -
006 Alma Christine Petersen 2 13 Frederikshald - Hendes Datter ug -
007 Axel Bernhard Petersen 2 7 Frederikshald - Hendes Søn ug -
008 Elisabeth Christensen Johannesen 3 41 Frederikshald - Husmoder e Leierske, ernærer sig Vadskning og Strygning
009 Claudine Marie Johannesen 3 18 Frederikshald - Hendes Datter ug -
010 Augusta Charlotte Johannesen 3 11 Christiania - Hendes Datter ug -
011 Jenny Sofie Johannesen 3 8 Frederikshald - Hendes Datter ug -
012 Caroline Mathilde Johannesen 3 6 Frederikshald - Hendes Datter ug -
013 Axel Emil Andersen 3 1 Frederikshald - Claudines Søn ug -
014 Torbjørn Andersen 4 52 Frederikshald - Husfader g Leier Matros
015 Pernille Marie Bentzdatter 4 51 Frederikshald - Hans Hustru g -
016 Thore Torkilsen 5 68 Vaaler Prgj. - Husfader g Leier, lidt Arbeide om Sommeren paa Brygger tomterne
017 Oline Sørensdatter 5 60 Røken Prgj. - Hans Hustru g -
018 Berthe Hansdatter 5 65 Id Prgj. - Logerende e Vadskning

 

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Annette Anker til Ole Johannesen paa denne Gaard og den dermed ved Skjøde Thinglæst 5. Februar 1838 tillagte fra Gaard MaN 530 solgt Tomt i utstrækning 10 3/8 Al.lang og 13 3/4 Alen bred, dat 21. Desember 1852 Thinglæst 18. Januar 1853

 

* 1844

Den Kjøbmand G. P. Arfwidson forhen tilhørende Gaard Nr. 488 med Hauge, beliggende paa Hjørnet af "Nedre Banke- og Lillie-Gaden", er underhaanden til Salgs paa billige Villkaar, da den største Deel af Kjøbesummen kan blive staaende mod tilstrækkelig Sikkerhed. I Mangel af Salg underhaanden bliver Gaarden stillet til Auction. Nærmere Underretning meddeles i dette Blads Bogtrykkerie.

 

 

* 1842

Efter Beslutning under Skiftebehandling af Kjøbmand G. P. Arfwidsons Opbudsboe berammes herved offentlig Auction at afholdes Torsdagen den 24de Februar førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, udi og over den Boet tilhørende Gaard Matr.-Nr. 488 i Strandgaden paa Nordre Frederikshald, hvori er 4 Værelser, Kjøkken og en Pakbod m.m. Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 8de Februar 1842.

Rieck.

 

 

* 1841

Underste Etage i min Leiegaard 488 i nedre Bankegaden, særdeles skikket for Smaahandel, bestaaende af 1 stor Stue, 1 Kammer, Kjøkken, 1 Pakbod, fornødne Udhuse, samt 1 liden Urtehauge, er tilleie fra førstkommende Faredag. Ligeledes er i samme Gaard 2den Etage 2de Værelser med Kjøkken, Udhuse og Loftrum fra samme Tid tilleie.

Frederikshald, den 6te 1841.

Arfwidson.

 

 

* 1840

Tilkjøbs.

Min eiende Gaard Nr. 488 i Strandgaden, der nylig ved Reparation er sat i meget god Stand, og er særdeles skikket for Smaahandel, agter jeg under Haand at bortsælge eller i Mangel af Salg er den tilleie fra Førstkommende Faredag.

Arfwidson.

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi fire personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ingeborg Johannesdatter(kvinne)

1778

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Daniel Jacobsen Berg(mann)

1751

Huusbonde I første ægteskab Høker

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Jacobine Berg(kvinne)

1793

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Mette Maria Bache(kvinne)

1751

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021