Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Niels Stubs gate 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 716

Løpenummer i 1901 matrikkel: 531

Matrikkelnummer: 391

Gårds og bruksnummer: 66/138

 

Foto: Halden Arbeiderblad 1987

 

* 1987

1.september 1987 melder Halden Arbeiderblad at HABO vil bygge 66 leiligheter i Niels Stubs gate.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

Halden kommune går til kamp mot eiendomsspekulasjoner etter en enorm pristigning på Niels Stubs gate 1.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 1985

 

* 1982

 

* 1980

 

* 1979

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Niels Stubs gate 1.

 

* 1942

 

* 1939

 

* 1936

7.mai 1936 forteller Smaalenenes Amstidende om besøk fra California i Niels Stubs gate 9.

Les hele saken på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 1 og 5)

 

 

* 1932

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hagen Dina
1882
g.m. konduktør Nils Stubs gate 1
Hagen Palmer Olsen
1878
konduktør Nils Stubs gate 1
Karlsen  Harry Kraft
1896
jernbanekontorist Nils Stubs gate 1
Karlsen  Karoline
1867
enkefrue Nils Stubs gate 1
Lie Aagot
1887
kontorchef Nils Stubs gate 1
Lie Alma Emilie
1862
g.m. kontorchef Nils Stubs gate 1
Lie Astrid
1901
hushjelp Nils Stubs gate 1
Lie Helga
1889
lærerinne Nils Stubs gate 1
Lie Julius
1858
kontorchef Nils Stubs gate 1
Mathisen Larsine
1854
enke Nils Stubs gate 1

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Overrenskomst mellem eieren av d.e. og eieren av matrnr. 388 a&e og matrnr. 858a1 om at kloakavløp kan føres fra de 2 førstes eiendomme ned paa sistnævntes allerede værende ut til Ostrædets førende kloakledning paa næremer betingelser. Dateret 7 .mai 1913 Tinglyst 27 august 1920

 

 

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Niels Stubs gate 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Larsine Mathisen

01

1853-06-17

Rokke Berg Østfold

-

hp

e

Litt rengjøring. Litt penger.

001 Julius Lie

02

1858-06-01

Elverum

-

hp

g

Bokholder.

002 Alma Emilie Lie

02

1862-08-28

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor.

003 Aagot Lie

02

1887-11-23

Fredrikshald

-

d

ug

Bokholder.

004 Helga Lie

02

1889-07-23

Fredrikshald

-

d

ug

Lærerinde.

005 Astri Lie

02

1901-08-19

Fredrikshald

-

d

ug

Hus arbeide hjemme.

001 Laura Emilie Halvorsen

03

1872-01-08

Fredrikshald

-

hp, hu!!

e

Rullerske.

002 Gudrun Andrea Halvorsen

03

1902-01-30

Fredrikshald

-

d

ug

Kasserreske.

003 Hildur Emilie Halvorsen

03

1899-10-05

Fredrikshald

-

d

ug

Syerske.

001 Palmor Hagen

04

1878-08-19

Søndre Odalen

-

hp

g

Konduktør.

002 Dina Hagen

04

1882-03-01

Søndre Odalen

-

hu

g

Husmor.

003 Signe Hagen

04

1907-08-18

Sørum

-

d

ug

-

004 Olaf Hagen

04

1908-11-28

Sørum

-

s

ug

-

001 Carl Fredrik Carlsen

05

1865-05-05

Elfsborgslæn Sverige

-

hp

g

Malersvend.

002 Caroline Carlsen

05

1867-04-24

Elfsborgslæn Sverige

-

hu

g

Hus mor.

003 Leiv Norman Carlsen

05

1899-03-31

Fredrikshald

-

s

ug

Postassistent.

004 Kaare Wilhelm Carlsen

05

1909-05-08

Fredrikshald

-

s

ug

-

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på to etasjer med fire boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 325 eget hus          

Aagot Lie(kvinne)

1887-11-23

Fredrikshald

d ug Kontordame v/ Skotøifabrik

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Martha Lie(kvinne)

1891-11-01

Fredrikshald

d ug Butikdame Colonial

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Julius Lie(mann)

1858-07-01

Elverum

hf g Kontorfuldmægtig v/ Trælastkontor

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Helga Lie(kvinne)

1889-07-23

Fredrikshald

d ug Lærerinde v/ Folkeskolen

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Karla Lie(kvinne)

1893-05-11

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Astrid Lie(kvinne)

1901-08-19

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Alma Emilie Lie(kvinne)

1862-08-14

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Julie Agnete Lie(kvinne)

1885-06-19

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

1.etg to rom og kjøkken kr 200 pr år          

Olaf Jacobsen(mann)

1888-03-24

Hønefos

s ug Smørfabrikarbeider

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Jacob Jacobsen(mann)

1857-11-14

Fredrikshald

hf g forhv. Skibsfører nu Cellulosearbeider

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Karen Otilde Jacobsen(kvinne)

1859-04-28

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Trine Elisabeth Jacobsen(kvinne)

1889-06-06

Fredrikshald

d ug Jomfru i Bakerbutik

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Jenny Marie Jacobsen(kvinne)

1893-01-22

Fredrikshald

d ug Jomfru i Bakerbutik

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Borghild Jacobsen(kvinne)

1895-07-25

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Sigurd Jacobsen(mann)

1896-12-03

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Ragnar Andreas Jacobsen(mann)

1901-05-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Anna Kristine Jacobsen(kvinne)

1886-10-02

Hønefos

d ug Telefonistinde

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

2.etg to rom og kjøkken kr 15 pr mnd          

Karl Fredrik Karlsen(mann)

1865-05-05

Sverrige

hf g Malersvend

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Kaare Wilhelm Karlsen(mann)

1909-05-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Karoline Karlsen(kvinne)

1867-04-24

Sverrige

hm g Hustru

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Karl Harry Kraft Karlsen(mann)

1895-12-07

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Leif Norman Karlsen(mann)

1899-03-31

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

forhus tre rom og kjøkken kr 21 pr mnd          

Severin Sørensen(mann)

1867-07-04

Tune

hf g Jernbanekonduktør

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Johan Georg Sørensen(mann)

1897-10-06

S.borg

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Gunnar Sørensen(mann)

1902-03-21

S.borg

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Anne Marie Sørensen(kvinne)

1877-04-05

Vartei

hm g Husmor

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

Johan Fjeld(mann)

1885-03-25

Skjeberg

fl ug Jordbrugsarbeider

Fredrikshald: Nils Stubsgate

1910

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Gustava Dorthea
1835
enke
Dahl Magna Henr. L.
1875
g.m. handelsreisende
Jacobsen Jakob
1857
skipper
Jacobsen Karen Otilde
1860
g.m. skipper
Karlsen Karl Fredrik
1866
Malersvend
Karlsen Karoline
1867
g.m. malersvend
Lie Alma Emilie
1862
g.m. kontorist
Lie Julius M.
1858
kontorist

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Stubs Gade / Ousstrædet Fuldmægtig Julius Lie 10.500 10.470  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registeret et våningshus på to etasjer med fem boenheter. På eiendommen har de også åtte høner.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus et kjellerrom          

Emma Ols.(kvinne)

1856

Fredrikshald kjøpstad

d ug Vask og madlavning

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Amalie Anders.(kvinne)

1825

Skjeberg Sm

hm e Husmoder

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Ole Peders.(mann)

1885

Kristiania

s af d ug Visegut

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken          

Julie Lie(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Aagot Lie(kvinne)

1887

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Martha Lie(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Karla Lie(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Julius Lie(mann)

1858

Elverum Hed

hf g Kontorist

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Alma Lie(kvinne)

1862

Fredrikshald kjøpstad

hm g

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Helga Lie(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Forhus 1.etg to rom og kjøkken          

Jacob Jacobs.(mann)

1857

Fredrikshald kjøpstad

hf Skibsfører

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Karen Otilde Jacobs.(kvinne)

1859

Fredrikshald kjøpstad

hm Hustru

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Olaf Jacobs.(mann)

1888

Hønefos Bu

s Visegut

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Thrine Elisabet Jacobs.(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Jenny Marie Jacobs.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Anna Kristine Jacobs.(kvinne)

1886

Hønefos Bu

d

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Borghild Jacobs.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

d

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Sigurd Jacobs.(mann)

1896

Fredrikshald kjøpstad

s

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Forhus 2.etg tre rom og kjøkken          

Alma Natalie Dahlmann(kvinne)

1866

Fredrikshald kjøpstad

hm g Bestyrerinde ved luefabrik

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Christian Edvard Dahlmann(mann)

1858

Fredrikshald kjøpstad

hf g Skibstømmermand

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Selmer Dahlmann(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Ellen Johans.(kvinne)

1879

Sverige

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Forhus to rom og kjøkken          

Marie Sofie Rasmuss.(kvinne)

1873

Danmark

hm g Hustru

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Nils Peder Rasmuss.(mann)

1867

Danmark

hf g Mineralvandfabrikant

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Svend Oskar Rasmuss.(mann)

1899-04-19

Norge

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Franz Wilhelm Rasmuss.(mann)

1894

Danmark

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

Nils Waldemar Rasmuss.(mann)

1898

Danmark

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Stubs gade

1900

 

 

* 1898

 

* 1894

 

* 1893

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Olivia Colbjørnsen til Fuld. Julius Lie paa d.e. og matr. nr. 858a3 for kr 2300,00 dat 28/8 93 Thinglæst 1. september 1893

Taxtforretning af 15/11 93, hvormed til udvidelse af Nils Stubs gade af denne eiendom og mtr. nr. 392 er expropieret 210 m² --- Thinglæst 28. november 1893

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Testamente af 13/2 86 fra gartner A.B. Colbjørnsen, hvorefter Olivia Mathilde og Svend Herman Colbjørnsen testamenteres dennes eiendele, dog saaledes at Olivia er dispositionsberettiget over det hele. Thinglæst 5. Februar 1889

 

* 1888

Fredrikshald 18de September 1888.

Dødsfald. Efter nogle faa Ugers Sygeleie er idag en gammel agtet Medborger, Gartner Anton Bernhard Colbjørnsen, vandret bort til et bedre Liv.

I mere end 50 Aar virkede han paa vort Sted; stille og bramfrit gik han frem i sin Livsgjerning, vindene derunder en talrig Venneskare og visselig ikke en eneste Uven. Til Tak for hans Gjerning og som Vidnesbyrd om Venskab feirede Medborgere i Vinter hans 50 Aars Jubilæum som Borger af vor By ved en Fest i Haldens Klub, efterat den gamle samme Dag var bleven overrakt den kgl. Fortjenestemedalje i Sølv og var bleven komplimenteret af Kommunestyrelsen. Det havde været hans Maal, udtalte den Afdøde ved denne Anledning, at vinde sine Medborgeres Agtelse, og det kan man ved hans Grav med Sandhed sige, at han har gjort. Inden den Kreds, hvor han færdedes, vil gamle Colbjørnsen blive savnet og erindret.

 

 

Dødsfald. Gartner Anton B. Colbjørnsen afgik ved Døden efter et kort Sygeleie.

Den afdøde feirede i Vinter sit 50 Aars Jubilæum som Borger af Fredrikshald, ved hvilken Anledning han overraktes den kgl. Fortjenstmedalje i Sølv.

 

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Stubs Gade og Peder Normans Gade Gartner Colbjørnsen 1.200   Løkke

 

* 1838

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Kjøbmand Adam Baastad til Gartner Anton Bernhard Colbjørnsen paa Hauge MaN 391 Thinglæst 10. Septbr. 1838

 

Sist oppdatert 12.03.2023 19:22