Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Niels Stubbs gate 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 725

Løpenummer i 1901 matrikkel: 530

Matrikkelnummer: 388a & 388e

Gårds og bruksnummer: 66/133 og 66/137

Foto: Halden Arbeiderblad 1987

 

* 1987

 

 

1.september 1987 melder Halden Arbeiderblad at HABO vil bygge 66 leiligheter i Niels Stubs gate.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

Halden kommune går til kamp mot eiendomsspekulasjoner etter en enorm pristigning på Niels Stubs gate 1.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

 

* 1986

 

* 1984

 

* 1980

 

* 1974

 

* 1972

 

* 1968

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1959

 

* 1957

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Niels Stubs gate 3:

 

* 1942

 

* 1941

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olavesen Agnes Othilie
1887
skotøyarbeider Nils Stubs gate 3
Larsen  Alfrid Marie
1886
g.m. skotøiarbeider Nils Stubs gate 3
Dahlen Antonette
1890
g.m. kom.serg. Nils Stubs gate 3
Larsen  Augusta Charlotte
1881
g.m. snekker Nils Stubs gate 3
Andersen Jenny
1897
husholderske Nils Stubs gate 3
Torgersen Johan Marinius
1897
sagarbeider Nils Stubs gate 3
Andersen Jørgen Oskar
1889
sagarbeider Nils Stubs gate 3
Kjølstad Kristian
1893
musiksersj. Nils Stubs gate 3
Andersen Leonora
1894
g.m. sagarbeider Nils Stubs gate 3
Larsen  Mads Ludv.
1879
snekker Nils Stubs gate 3
Nordahl Martinius 
1889
reiseeffektarbeider Nils Stubs gate 3
Nordahl Mathilde 
1857
husholderske Nils Stubs gate 3
Dahlen Ottar
1891
kom.serg Nils Stubs gate 3
Larsen  Rudolf Ferdinand
1881
skotøiarbeider Nils Stubs gate 3
Kjølstad Ruth Andrine
1897
g.m. musiksersj. Nils Stubs gate 3
Torgersen Sigrid Helene
1899
g.m. sagarbeider Nils Stubs gate 3

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister for matr. 388e:

Skjøte fra bygmester Nils Kynningsrud til kommandersersjant Ottar Dahlen på d.e. og mtr.no. 388a for kr. 28000,- Dat 1/5 23 tinglyst 4 mai 1923.

 

* 1922

 

* 1920

Utdrag fra panteregister for matr. 388e:

Overenskomst mellem daværende eiere av d.e. og eierne av matr.nr. 391 & 858a3 og matr.nr. 858a1 om at kloakavløp kan føres fra de 2 førstes eiendommer ind paa sistnævntes allerede værende ut til Oustrædets førende kloakledning paa nærmere betingelser. Dat 7.mai 1913 tinglyst 27 august 1920.

 

Ved folketellinga i 1920 er det åtte boenheter på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Karl Anton Bjørnstad

01

1884-06-20

Fr. hald

-

hp

g

Fyrbøter ved slæpebaat.

002 Clara Agnethe Bjørnstad

01

1887-12-17

Fr. hald

-

hu

g

Husmor.

003 Arne Bjørnstad

01

1914-11-08

Fr. hald

-

s

-

-

004 Markus Bjørnstad

01

1916-12-23

Fr. hald

-

s

-

-

005 Reidar Bjørnstad

01

1919-06-24

Fr. hald

-

s

-

-

001 Klaus Øivind Mandrup Lamuam??

02

1890-03-27

Fredrikshald

-

hp

g

Formand (ved anlægs avdelinger).

002 Ragna Mathilde Lamuam??

02

1897-04-17

Trøgstad

-

hu

g

Husmor.

003 Nelly Wilhelmine Lamueam??

02

1918-08-09

Tønsberg

-

d

ug

-

001 Emelie Andersen Løw

03

1887-01-10

Fredrikshald

-

hp

ug

Syerske.

001 Petter Maximilian Krafft

04

1894-05-14

Idd - Østf.

-

hp

g

Livs forsikrings akvisitør i D. N. L. Fram K. ovd. Fr-hald. Agent.

002 Jenny Gundhilde Krafft

04

1896-06-19

Fr-hald

-

hu

g

Hus mor.

003 Rolf Odvar Krafft

04

1916-12-03

Fr hald

-

s

-

-

004 Ingrid Marie Krafft

04

1917-11-26

Fr-hald

-

d

-

-

005 Margit Synøve Krafft

04

1919-08-06

Fr hald

-

d

-

-

001 Aksel Wilhelm Ernstzen

05

1893-06-17

Fr. hald

-

hp, s

ug

Porteføljer. Medindhaver i Porteføljefabrik.

002 Laura Bolette Ernstzen

05

1851-07-09

Fr.hald

-

hp, Husmor

e

Intet.

001 Rudolf Larsen

06

1881-07-20

Asak Berg, Østfold

-

hp

g

Skotøiarbeider. A.S. F.r. halds Skofabrik.

002 Alfride Larsen

06

1886-11-21

Fredrikshald

-

hu

g

Hus mor.

003 Inger Larsen

06

1914-05-27

Fredrikshald

-

d

ug

Barn.

004 Gunnar Larsen

06

1913-02-18

Fredrikshald

-

s

ug

Barn.

001 Nils N. Kynningsrud

07

1886-05-02

Rokke, Berg Østfold

-

hp

g

Bygmester og montagechef.

002 Helmine Kynningsrud

07

1879-05-04

Idd Østf.

-

hu

g

Hus mor.

003 Valborg Buer

07

1880-09-22

Idd Østf.

-

b

ug

Sypike for egen regning.

001 Axel Arvid Nilsen

08

1896-02-19

Næsinge Sverige

-

hp, 2 kammerater har hus sammen

ug

Emaljearbeidere.

002 Fritiof Olander Karlsson

08

1896-09-24

Näsinge Sverige

-

hp, 2 kammerater har hus sammen

ug

Fyrbøtter.

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister for matr. 388e:

Skjøte fra frøken Sofie Svendsen til bygmester N.Kynningsrud for Kr. 24500,- Dat. 29 august 1919 og paa matr.nr. 388a (Iflg målebrev av 7/3-02 er eiendommen 741 m²) tinglyst 2 September 1919

 

Nils Stubs gate 3
tilhørende Sofie Svendsen er ved overretssakfører Krosby solgt til bygmester N. Kynningsrud.

 

 

* 1917

I følge kirkeboken for Fredriksahld for perioden 1907 - 1925, side 57 nr.14, dør enkemann fhv. høvleriarbeider Ole Olsen Bjørneby i Nils Stubs gate 15. februar og begraves 22.februar 1917. Dødsårsaken er av dr. Ringvold oppgitt til hjertefeil. I følge samme kirkebok var han født i Rakekstad i 1847.

Utdrag fra panteregister for matr. 388e:

Skjøte fra skifeforvalteren i Fr.hald som skifteforvalter i avdød Ole Bjørnebys og likeledes avdød hustrus fællesbo for 19500 kr. til frøken Sofie Svendsen dat. 27 november 1917. Skjøtet omfatter også matr.nr. 388a tinglyst 30 november 1917

 

* 1914

I følge kirkeboken for Fredriksahld for perioden 1907 - 1925, side 44 nr.89, dør høvleriarbeider Ole Bjørnebys hustru Petrine Bjørneby 15.desember og begraves 19.desemberr 1914. Dødsårsaken er av dr. Jensen oppgitt til "tyktarmkræft". I følge samme kirkebok var hun født i Rakekstad i 1848.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våninghus på to etasjer og en bakbygning med nødvendige uthus. Tilsammen er det ni boenheter på eiendommen. Selv om huset er registrert med to etasjer er samtlige leiligheter som ikke ligger i første etasje registrert som kvistleiligheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg to rom og kjøkken eget hus              

001 Ole Bjørneby

01

1846-05-21

Rakkestad

b

hf

g

høvleriarbeider tømmermand

002 Petrine Bjørneby

01

1847-04-01

Rakkestad

b

hm

g

Hustru

003 Oscar Bjørneby

01

1885-06-19

Fredrikshald

b

s

ug

Handelsbetjent colonial

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Ludvig Marinius Olsen

02

1866-09-18

Fredrikshald

b

hf

g

Bryggearbeider

002 Nicoline Andrine Olsen

02

1869-08-29

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Karen Marie Olsen

02

1896-10-10

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

004 Bjarne Helmuth Olsen

02

1898-02-05

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Ernst Dahl Olsen

02

1899-12-29

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Ingeborg Olea Olsen

02

1902-02-25

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

007 Karl Marinius Olsen

02

1904-04-24

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

008 Hans Ole Olsen

02

1907-08-25

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 13 pr mnd              

001 Karl Hultengen

03

1867-01-06

Høgsæter Sverige

b

hf

g

Snedker (Bygningssnekker)

002 Sidsel Hultengen

03

1875-04-24

Rakkestad

b

hm

g

Huslige jerninger

003 Marie Hultengen

03

1900-11-18

Fredrikshald

f

d

ug

Datter

004 Inga Hultengen

03

1902-10-10

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Haakon Hultengen

03

1905-09-29

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Ragnhild Hultengen

03

1907-06-01

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

007 Johanne Hultengen

03

1909-10-24

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Hans Olsen

04

1853-09-19

Eidskogen Kongsvinger

b

hf

g

Bryggerarbeider

002 Marie Olsen

04

1859-03-14

Findland

b

hm

g

husgjerning

003 Rudolf Olsen

04

1898-04-23

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Alf Olsen

04

1901-02-28

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Hildur Osmundsen

04

1881-10-20

Findland

mt

d

g

Hustru

006 Mary Osmundsen

04

1904-11-28

Kristiania

mt

Datterdatter

ug

Datter

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Edmund Olaves Ernstsen

05

1843-06-26

Mandal

b

hf

g

Vedskjærer

002 Ernst Kristian Ernstsen

05

1874-10-23

Fredrikshald

f

s

ug

Sjømand ved Politibaat

003 Axel Wilh. Ernstsen

05

1893-06-17

Fredrikshald

b

s

ug

Reiseefektarbeider v/ Fabrik

004 Laura Bolette Ernstsen

05

1851-07-09

Fredrikshald

b

hm

g

Greier huset

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Erlan Fredriksen

06

1874-12-21

Sverige

b

gaardskarl

g

Gaardskarl v/ Colonialforr

002 Sofie Fredriksen

06

1876-04-15

Fredrikshald

b

styrer huset

g

styrer huset

003 Karel Fredriksen

06

1897-06-10

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Einar Fredriksen

06

1900-02-27

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Hendrik Fredriksen

06

1906-06-08

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Gulbrand Kristiansen Bjørnstad

07

1850-06-22

Nes Hedemarken

b

hf

g

Møllearbeider Kornmølle

002 Anna Bjørnstad

07

1856-06-22

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Karl Anton Bjørnstad

07

1884-06-20

Fredrikshald

b

s

ug

Løsarbeider

004 Dagny Marie Bjørnstad

07

1892-01-15

Fredrikshald

b

d

ug

Skofabrikarbeiderske

005 Gunda Antonie Bjørnstad

07

1894-12-27

Fredrikshald

b

d

ug

Maanedspike hos agent

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 120 pr aar              

001 Bolette Johannesen

08

1855-09-26

Skjeberg

b

tj

ug

Husholderske

002 Olga Larsen

08

1887-11-30

Fredrikshald

b

søskende

ug

Butikjomfru Sæbeforretning

003 Henrik Larsen

08

1890-09-17

Fredrikshald

b

søskende

ug

Sagarbeider

004 Anna Larsen

08

1895-09-22

Fredrikshald

b

søskende

ug

Reiseefektarbeiderske v/ Fabrik

Bakbygning et kvistværelse og kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Oline Matilde Nilsen

09

1857-12-31

Fredrikshald

b

hm

e

Husgjerning

002 Olaf Nicolai Nilsen

09

1885-07-08

Fredrikshald

f

s

ug

Snedkerfabrikarbeider

003 Nordal Martinius Nilsen

09

1889-12-05

Fredrikshald

b

s

ug

Kuffertarbeider v/ Fabrik

004 Magrete Nilsen

09

1891-11-16

Fredrikshald

b

d

ug

Kassereske i (Manufaktur)

 

 

* 1902

Utdrag fra panteregister for matr. 388e:

Skjøde fra P.E.Pedersen til Ole Bjørneby paa d.e. og matr.no. 388a, dat 30/11 1901 for kr. 12.500,00 Ifølge opmaalingsforretning af 7/3 02 indeholder grunden 741 m²) tinglyst 8 april 1902.

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Erntsen Edmund O.
1843
tømemrmand
Erntsen Laura bolette
1851
g.m. tømmermand
Jensen Jens (Fange)
1825
bryggearbeider
Johannesen Agnes
27/6 1877
fabrikpige
Johannesen Bolette
1855
husholderske
Kristiansen Anna Kaisa
1854
g.m. kommunearbeider
Kristiansen Anne Lovise
1871
g.m. bygningssnedker
Kristiansen Gudbrand
1850
kommunearbeider
Kristiansen Gunne
1864
bygningssnedker
Larsen Hans Emanuel
1863
bordhusarbeider
Olsen Hans
1853
bryggearbeider
Olsen Ludvig Marinius 
1867
bryggearbeider
Olsen Marie
1859
g.m. bryggearbeider
Olsen Nicoline Andrine
g.m. bryggearbeider
Olsson Amanda
1864
g.m. snedker
Olsson Bengt
1857
snedker
Svendsen Anders
1848
foreningsarbeider
Svendsen Johanne Lovise
1839
g.m. forenignsarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Stubs Gade Snedker Emil Pedersen 12.000 13.460  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er våningshuset registrert som en og en halv etasje. Det er også registrert en sidebygning og tre uthus.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Marie Strøm

01

1834

Onsø Sm

b

hm

e

-

002 Kristian Hans.

01

1861

Fredrikshald kjøpstad*

f

hf

g

Styrmand

003 Agnette Hans.

01

1862

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Bengt Olson

02

1857

Rommelanda Sverige

b

hf

g

Snedkersvend

002 Amanda Olson

02

1864

Rommelanda Sverige

b

hm

g

-

003 Victoria Olson

02

1883

Gøteborg Sverige

b

d

ug

-

004 Theresia Olson

02

1885

Gøteborg Sverige

b

d

-

-

005 Karin Olson

02

1887

Gøteborg Sverige

b

d

-

-

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken              

001 Oline Petters.

03

1847

Rakkestad Sm

b

hm

e

-

002 Nils Petters.

03

1878

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

Malersvend

003 Ludvig Marinius Petters.

03

1881

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

Malerlærling

004 Kristian Veggo Petters.

03

1883

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

Visergut

005 Anna N. A. Petters.

03

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

006 Josefine M. Petters.

03

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Hans Ols.

04

1853

Eidskog Hed

b

hf

g

Arbeider for Saugbrug

002 Marie Ols.

04

1859

Wederlaz Finland

b

hm

g

-

003 Frank Wiktor Skotrud

04

1879

Finland

b

s

ug

Pudser v. Smaalensbanen

004 Engevald Ols.

04

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

005 Aagot Ols.

04

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

006 Rudolf Ols.

04

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Martin Anders.

05

1861

Næsinge Sverige

b

hf

g

Saugbrugsarbeider

002 Matilde Anders.

05

1859

Eds Sogn Sverige

b

hm

g

-

003 Clara Anders.

05

1888

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

004 Anna Anders.

05

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

005 Karl Anders.

05

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

006 Herman Anders.

05

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

007 Elæ??f Anders.

05

1899-06-10

Fredrikshald kjøpstad*

b

-

-

-

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Hans Lars.

06

1863

Berg Sm

b

hf

e

Høvleriarbeider

002 Olga Lars.

06

1888

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

003 Henrik Lars.

06

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

004 Anna Lars.

06

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

005 Bolette Johannes.

06

1855

Skjeberg Sm

b

Husholderske

ug

-

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Edmund Olaves Ernts.

07

1843

Mandal LM

b

hf

g

Skibstømmermand

002 Laura Bolette Ernts.

07

1851

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

003 Edmund Olaves Ernts.

07

1874

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sømand

004 Anna Ernts.

07

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

005 Agel Ernts.

07

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

-

006 Jens Jens.

07

1835

Berg Sm

b

-

e

Saugbrugsarbeider

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Gulbrand Kr. Bjørnstad

08

1857??

Næs Hedmarken Hed

b

hf

g

Arbeider

002 Anna Bjørnstad

08

1856

Id

b

hm

g

-

003 Karl Anton Bjørnstad

08

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Arbeider p. Gardinfabr

004 Dagning Marie Bjørnstad

08

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

005 Gunda A. Bjørnstad

08

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

-

Sidebygning et kvistværelse og kjøkken              

001 Dorthea Svends.

09

1851

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

Vadsk og rengjøring

002 Carl Svends.

09

1877

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Løsarbeider

003 Kristian Svends.

09

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

-

Legetøisarbeider

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister for matr. 388e:

Skjøde fra Th. H. Bakke til Snedkerm. P.E. Pedersen paa d.E. og Matr. Nr. 388a for Kr. 7500, dat 31/8-96 thinglæst 29 Septbr 1896

 

 

* 1892

Utdrag fra panteregister for matr. 388e:

Auctionsskjøde til Fourer Th. Bakke, dat 27 April 1892 for Kr. 210,00 thinglæst 3 Mai 1892

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Furer Bakke som eier av matrikkelen. (dette kan tyde på at auksjonen som er tinglyst i 1892 var avhodlt betydelig tidligere.)

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Fredrikke Pedersen

1812

Fredrikshald

-

-

Enke

-

002 Emil Pedersen

1840

Fredrikshald

-

-

-

Snedkermester

003 Anton Jakobsen

1873

Porsgrund

-

-

-

-

004 Hans Strøm

1838

Kristiania

-

-

-

Fragtemand

005 Emilie Strøm

1834

Onsø

-

Kone

-

-

006 Agnete Strøm

1862

Fredrikshald

-

Datter

-

-

007 Karl Strøm

1866

Fredrikshald

-

-

-

Sømand

008 Sigurd Strøm

1872

Fredrikshald

-

Søn

-

-

009 Mariane Strøm

1878

Fredrikshald

-

Datter

-

-

010 Karl Andersen

1860

Fredrikshald

-

-

-

Snekker

011 Anne Andersen

1856

Kongsvinger

-

Kone

-

-

012 Kristian Andersen

1878

Fredrikshald

-

Søn

-

-

013 Marthin Andersen

1881

Fredrikshald

-

Søn

-

-

014 Paulus Andersen

1884

Fredrikshald

-

-

-

-

015 Anton Larsen

1842

Tistedalen

-

-

-

Vognmand

016 Mathilde Larsen

1847

Id

-

Kone

-

-

017 Lars Larsen

1864

Asak

-

Søn

-

-

018 Ole Larsen

1872

Fredrikshald

-

Søn

-

-

019 Andreas Larsen

1875

Fredrikshald

-

Søn

-

-

020 Hans Larsen

1876

Fredrikshald

-

Søn

-

-

021 Mads Larsen

1880

Fredrikshald

-

Søn

-

-

022 Norman Larsen

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

023 Alma Larsen

1885

Fredrikshald

-

Datter

-

-

024 Andreas Petersen

1848

Ed Sverige

-

-

-

Gråstensmurer

025 Augusta Petersen

1853

Ed Sverige

-

Kone

-

-

026 Johan Petersen

1876

Fredrikshald

-

Søn

-

-

027 Julie Petersen

1878

Fredrikshald

-

Datter

-

-

028 Petrus Petersen

1880

Fredrikshald

-

Søn

-

-

029 Oskar Petersen

1882

Fredrikshald

-

Søn

-

-

030 Paulus Petersen

1884

Fredrikshald

-

Søn

-

-

031 Johan Olsen

1850

Hedemarken

-

-

-

Skrædder

032 Ulrikka Olsen

1853

Vermland Sverige

-

Kone

-

-

033 Hilma Olsen

1880

Kristiania

-

Datter

-

-

034 Daniel Olsen

1882

Kristiania

-

Søn

-

-

035 Thekla Olsen

1885

Fredrikshald

-

Datter

-

-

036 Karl Johannesen

1840

Ed Sverige

-

-

-

Styrmand

037 Amalie Johannesen

1842

Fredrikshald

-

Kone

-

-

038 Fredrik Johannesen

1874

Fredrikshald

-

Søn

-

-

039 Alfred Johannesen

1877

Fredrikshald

-

Søn

-

-

040 A. M. Bergmand

1824

Dahlsland Sverige

-

-

-

Skomager

041 Anders Pedersen

1860

Rakkestad

-

-

-

Sømand

042 Tomine Pedersen

1864

Fredrikshald

-

Kone

-

-

 

 

* 1880

Utdrag fra panteregister for matr. 388a

Skjøde af P.E. Pedersen og C.A. Pedersen til Tømmermand Samuel Andersen paa en Andel 500 kvadratalen af MNo. 388a, i dennes sydøstre Hjørne, støder paa nordre Side til Sælgerens Gaardsplads, paa vestre til deres Huse og paa østre til MNo. 858a1. Tomten har faaet MNo. 388e. Skjødet er dat 22 April og thinglæst 11 Mai 1880.

 

 

* 1879

Utdrag fra panteregister for matr. 388a

Skjøde af C.A. Pedersen og P.E. Pedersen til Constabel Martin Holm paa en Tomt 24 Alen lang og 30 Alen dyb mod Nils Stubs gade hvilken Tomt har faaet Matr. 388b den tilbagehavende Matr. No. 388a. dat 15 mai 1879 thinglæst 11 Juli 1879.

 

Skjøde af C.A. Pedersen og P.E. Pedersen til Smed Johan Falch paa en Tomt, 45 Alen 8" dyp fra Nord til syd, af Mnr. 388a. Den solgte Tomt har faaet Mnr. 388c og støder i en Afstand af 3 Alen til de paa Mnr. 388a byggede Udhuse hvilke 3 alen ikke maa bebygges. Mod den til A.K. Jensen solgte Tomt (mnr. 388 d) er Falch berettiged til at sætte Vinduer i Gavelen mod Jensens Eiendom, dat 31 Juni 1879 thinglæst 29 August 1879

Skjøde af Do. (C.A. Pedersen og P.E. Pedersen) til August Hermann Jensen paa en Andeel af Mnr. 388a, nemlig en Tomt langs Niels Stubs Gade 22 Alen lang og dyb fra Øst til Vest paa 22 ½ til 23 Alen. Støder til Mnr. 388b paa søndre Side i en Afstand af 3 Alen , der ikke maa bebygges og paa vestre Side til Mnr. 388c. Tomten der har faaet Mnr. 388d maa ikke begygges saaledes at Eieren af Mnr. 388c er hindret fra at anbringe Vinduer i Gavlen i sit Hus mod Mnr. 388d. Locum maa kun anbringes i det sydøstre Hjørne af Tomten, dat 12 Aug 1879 thinglæst 29 August 1879.

* 1878

Utdrag fra panteregister for matr. 388

Skjøde fra de myndige Arvinger - Theodor Frølich, Anine Frølich, Stiftsprost J. Tandberg og Fritz Rasch - efter Rector J.L. Frølich paa Mnr. 388, med tilligende Hauge til Snedkermester Emil Pedersen og Skibsfører Christian Pedersen for Kr. 4800 dat 1 Septbr thinglæst 1 Novembr 1878

Skjøde af C.A. Pedersen og P.E. Pedersen til Communen paa 800 kvadratalen der er udlagt til Udvidelse af Nils Stubs Gade, dat 8 Novbr thinglæst 12 Novmbr 1878.

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriksahld Nils Stubs Gade og Peder Normans Gade Snedker Emil Pedersen 2.400 1.000  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1885 er det C. Frølich vi finner som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Helene Hansen

01

1838

Fr.hald

b

hm

e

Fattigcassen

002 Peter Ludvig Hansen

01

1860

Fr.hald

b

s

ug

Arbeider

003 Carl Hansen

01

1862

Fr.hald

b

s

ug

-

004 Hansine Hansen

01

1865

Fr.hald

b

d

ug

-

005 John Torgalsen

02

1813

Ide Pr.

b

hf

g

Skrædder

006 Helene Torgalsen

02

1824

Ide Pr.

b

hm

g

-

007 Hans Severin Torgalsen

02

1863

Berg

b

s

ug

-

008 Anne Johannesen

03

1824

Rokke S.

b

hm

e

Fattigcassen

009 August Pettersen %Johnsen%

03

1862

Fr.hald

b

s

ug

-

010 August M. Pettersen

03

1856

Fr.hald

b

s

ug

-

011 Bolette Pettersen

03

1853

Fr.hald

b

d

ug

Arbeider paa Fyrstikfabrikk

012 Andrine Olsdatter

04

1845

Fr.hald

b

Husbestyrerinde

ug

Ingen

013 Petter Olsen

04

1843

Fr.hald

b

Broder

ug

Sømand

014 Jens Hansen

04

1862

Fr.hald

b

s

ug

-

015 Carl Andersen

05

1834

Sverige

b

hf

g

Arbeider

016 Maren Andersen

05

1835

Høland

b

hm

g

-

017 Johanne Andersen

05

1857

Rakkestad

b

d

ug

Arbeider paa Fyrstikfabrikk

018 Anne Andersen

05

1861

Berg Sogn

b

d

ug

Foreldrene

019 Bolette Andersen

05

1865

Berg Sogn

b

d

ug

-

020 Alette Andersen

05

1867

Fr.hald

b

d

ug

-

021 Pauline Andersen

05

1870

Fr.hald

b

d

ug

-

022 Christian Andersen

05

1874

Fr.hald

b

d!!

ug

-

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det tjuefem personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johannes Brynildsen

01

65

Skjeberg Sogn

-

Husfader

g

Dagarbeider

002 Inger Brynildsen

01

62

Berg Sogn

-

Kone

g

-

003 Bolette Hansen Dus

02

72

Skjeberg Sogn

-

-

e

Understøttes af Fattigkassen

004 Anne Ahlsdatter Johannesen

03

57

Bergs Sogn

-

Husmoder

e

-

005 Lauritz August Johannesen

03

30

Frederikshald

-

Søn

ug

Bryge Arbeider

006 Julius August Johannesen

03

25

Frederikshald

-

Søn

ug

Sømand

007 Jens Martin Johannesen

03

23

Frederikshald

-

Søn

ug

Sømand

008 Hans Johannesen

03

20

Frederikshald

-

Søn

ug

Dagarbeider

009 Lovise M. Johannesen

03

14

Frederikshald

-

Datter

ug

-

010 Anne Svendsen

04

47

Berg Sogn

-

Husmoder

e

-

011 Johanne E. Christensen

04

10

Berg Sogn

-

Datter

ug

-

012 Hans Eilert Svendsen

04

8

Berg Sogn

-

Søn

ug

-

013 Alma Chrestine Ahlsen

04

7

Berg Sogn

-

Fosterdatter

ug

-

014 Oliane Hansen

05

66

Berg Sogn

-

Husmoder

e

-

015 Olaves Olsen

05

39

Frederikshald

-

Søn

ug

Matros

016 Petter Olsen

05

29

Frederikshald

-

Søn

ug

Matros

017 Andrine Olsen

05

26

Frederikshald

-

Datter

ug

-

018 Louise Olsen

05

21

Frederikshald

-

Datter

ug

-

019 Jens Olaf Hansen

05

3

Frederikshald

-

Søn af Louise Olsen

ug

-

020 Marie Olsen

06

40

Hallingdal

-

-

ug

ærnærer sig ved Haandarbeide

021 Martin Christian Hansen

06

9

Berg Sogn

-

Søn af Marie Olsen

ug

Skoleelev

022 Helene Andersen

06

40

Sverige

-

-

ug

ærnærer sig ved Haandarbeide

023 Anton Olaf Olafvesen

06

2

Frederikshald

-

Søn af Helene Andersen

ug

-

024 Petter Rosenving Andersen

06

32

Sverige

-

Logerende

ug

Dagarbeide

025 Anders Rasmussen

06

30

Ide Sogn

-

Logerende

ug

Dagarbeide

 

 

* 1834

Utdrag fra panteregister for matr. 388

Skjøde fra Rasmus Leganger til Rektor Frølich paa Huset Matr. 388 med tilliggende Hauge og Løkke thinglæst 21 April 1834.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det seks personer på matrikkle 388 i det som da het Skinder Gaden.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anders Andersen Berg

01

40

-

-

Huusbonde

I første ægteskab

Arbeidsmand

002 Anne Maria Halvorsdatter

01

37

-

-

Hans kone

I første ægteskab

-

003 Anne Elisabeth Andersdatter

01

10

-

-

Deres datter

-

-

004 Karen Andersdatter

01

6

-

-

Deres datter

-

-

005 Dorthe Hansdatter

01

50

-

-

Logerende

Enke 1te gang

Haandarbejde

006 Ole Pedersen

01

20

-

-

Hendes søn

Ugift

Haandarbejde

 

 

Sist oppdatert 11.03.2023 20:07