Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nils Ankers gate 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 578

Løpenummer i 1901 matrikkel: 419

Matrikkelnummer: 345b2, 423b & 427b2

Gårds og bruksnummer: 62/113

Foto: 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 
  Foto: SW 1.februar 2004
 
  Fot: SW 2009

 

* 2002

 

* 1970

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nils Ankers gate 1.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bakke Valborg Sofie
1892
lærerinne Nils Ankers gate 1
Christoffersen Anton
1886
bokholderske Nils Ankers gate 1
Christoffersen Karen Bergliot
1899
g.m. bokholder Nils Ankers gate 1
Heyerdahl Svanhild
1889
frøken Nils Ankers gate 1
Lie Aanond
1887
lærer Nils Ankers gate 1
Lie Azora
1893
g.m. lærer Nils Ankers gate 1
Suhrke Mathilde
1867
frøken Nils Ankers gate 1

 

 

* 1926

 

 

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det seks boenheter i Nils Ankers gate 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Charles Thuesen Nordgaard

01

1895-08-16

Fredrikshald

-

hp

g

Mekaniker.

002 Margit Norgaard

01

1895-06-10

Fredrikshald

-

hu

g

Hus mor.

001 Johanne Ulrikke Heyerdahl

02

1847-09-25

Skjeberg

-

hp

e

Pensjonist. Enke efter lærer Heyerdahl.

002 Svanhild Heyerdahl

02

1882-06-10

Fr-hald

-

d

ug

Husarbeide hjemme.

003 Jacob Holland

02

1909-05-17

Kristiania

-

b

ug

Generalagent!!

001 Bernt Martin Emil Hole

03

1882-10-14

Sunnylven %Sunnelven%

-

hp

g

Lektor.

002 Hjørdis Solveig Hole

03

1886-05-16

Kristiania

-

hu

g

Hus mor.

003 Birgit Hole

03

1916-04-29

Tromsø

-

d

ug

-

004 Ivar Stein Hole

03

1918-10-23

Fredrikshald

-

s

-

-

005 Mathilda Martinsson

03

1905-11-28

Sverige

-

tj

ug

Enepike.

001 Carl Fredrik %I% Lorentzen

04

1833-01-13

Fredrikshald

-

hp

ug

Rentier.

002 Tomine Susanne Thoresen

04

1863-03-16

Tistedalen Fr.hald

-

tj

ug

Husbestyrerinde.

001 Marius Sigurd Nilsen

05

1878-04-01

Kristiansand S

-

hp

g

Lærer v/ folkeskolen.

002 Ragna Johanne Nilsen

05

1886-01-05

Tveit pr Kr-sand S Vest-Agd

-

hu

g

Lærerinde ved folkeskolen.

003 Sverre Sigurd Nilsen

05

1918-07-03

Fredrikshald

-

s

-

-

004 Margit Constance Eriksen

05

1898-12-16

Fr - hald

-

tj

ug

Enepike.

001 Gulette Andrine Rasmussen

06

1844-11-11

Fr- hald

-

hp

ug

Pensjonist. Fhv husjomfru.

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "vaaningshus med nødvendige udhuser. Det er fem boenheter med til sammen tjueen personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anne Johanne Krosby(kvinne)

1839-09-01

Aremark

hm e Enkefru

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Agnes Erasmine Holmboe(kvinne)

1896-06-21

Aremark

fl ug Skoleelev

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Mathilde Emilie Andersen(kvinne)

1880-03-08

Berg

tj ug Enepike

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Karl Olaf Monkerud(mann)

1873-05-13

Fredriksstad

hf g Lærer v/ Folkeskole

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Kaja Monkerud(kvinne)

1875-10-04

Karmøen

hm g Hustru

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Bjarne Monkerud(mann)

1901-05-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Hjørdis Monkerud(kvinne)

1902-05-21

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Cecilie Grøn-Hansen(kvinne)

1869-05-13

Drøbak

el ug Lærerinde v/ privat skole

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Othilde Petrine Ertsgaard(kvinne)

1857-06-22

Fredrikshald

hm e Delvis av Midler (egen) delvis av Børn

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Carsten Georg Ertsgaard(mann)

1889-01-30

Fredrikshald

s ug Bogholder v/ Mekanisk værksted og Emaljefabrik

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Ebba Martha Ertsgaard(kvinne)

1893-10-19

Fredrikshald

d ug Elev af Gymnasiet

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Karen Bergersen(kvinne)

1849-10-11

Fredrikshald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Emanuel Olsen(mann)

1856-01-20

Egersund

losjerende e Telegrafbestyrer

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Carl Fredrik Lorentzen(mann)

1833-01-13

Fredrikshald

hf ug Rentier

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Thomine Susanne Thoresen(kvinne)

1863-03-16

Tistedalen

Husbestyrerinde ug Tjenende

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Bjarne Didrik Eriksen(mann)

1895-06-26

Fredrikshald

Skoleelev ug Skoleelev

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Jacob Nicolay Navestad(mann)

1854-09-01

Vaaler Smaalenene

hf g Handels Agentur

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Jenny Marie Navestad(kvinne)

1868-09-13

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Carl Fredrik Navestad*(mann)

1894-06-27

Fredrikshald

s ug Volontør i Banken Privatbanken

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Ingrid Mathilde Navestad*(kvinne)

1895-10-09

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

Ester Sofie Navestad*(kvinne)

1897-05-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Nils Ankersgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Tistedalen i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Elise
1810
rentenist
Forstrøm Anna
1863
lærerinde
Forstrøm Karl Wilhelm
1823
bogbinder
Hals Wilhelmine
1860
frue
Lind Lina
1861
tjenestepige
Lorentzen Carl F.
1833
rentenist
Mamen Lovise
1931
enkefru
Mamen Mimi
1865
frøken
Palm A.M
1847
Lærerinde
Ramberg Gabrielle
1872
g.m. høvler
Ramberg Hjalmar
18/1 1877
høvler
Thoresen Tomine
1863
husbestyrerinde

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers Gade Mægler M. R. Bergs Enke 25.000 30.440  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus med fire leiligheter og nitten hjemmehørende personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Jacob Nils.(mann)

1823

Id Sm

hf g Prambygger ved Sagbrugsforeningen

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Marthe Sofie Nils.(kvinne)

1821

Berg Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Karen Elisabet Anders.(kvinne)

1810

Fredrikshald kjøpstad

hm e Rentenistinde

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Wilhelmine Pauline Augusta Hals(kvinne)

1860

Vadensjø i Skaane

Hørende til faml. e Sysselsat med husgjerning

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Anna Sofie Ols.(kvinne)

1881

Fredrikshald kjøpstad

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Carl Fr. Lorentzen(mann)

1833

Fredrikshald kjøpstad

hf ug Rentenist

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Thomine S. Thores.(kvinne)

1863

Fredrikshald kjøpstad

Husbestyrerinde ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Karl Johan Jacobs. Bakke(mann)

1866

Id Sm

hf g Bankkasserer

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Hanna Lovise Bakke(kvinne)

1871

Id Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Marthe Kirstine Bakke(kvinne)

1893

Id Sm

d ug Barn

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

John Kristian Bakke(mann)

1897

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Birger Arne Bakke(mann)

1898

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Astrid Bakke(kvinne)

1900-06-26

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Mathilde Nils.(kvinne)

1879

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Louise Mamen(kvinne)

1831

Fredrikshald kjøpstad

hm e Pensjonist

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Lina Lind(kvinne)

1860

Gunnersnæs Sverige

tj ug Pige

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Mimi Mamen(kvinne)

1868

Fredrikshald kjøpstad

d ug Huslig Gjerning

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Karl Wilhelm Forstrøm(mann)

1823

Sverige

hf e Bogbinder

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

Anna Wilhelmine Forstrøm(kvinne)

1869

Fredrikshald kjøpstad

d ug Lærerinde folkeskolen

Fredrikshald: Nils Ankers Gade

1900-12-03

 

 

* 1888

I følge kirkebok for Fredrikshald 1878 - 1889 (nr.88 side 78) dør Martin Robert Berg av hjerneblødning 23.november 1888

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har megler Berg oppført som eier av matrikkelen. Det bor tretten personer her i 1885.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Martin Robert Berg(mann)

1819

Fredrikshald

Skibsmægler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marthina Catinka Berg(kvinne)

1826

Fr.hald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Bennye Berg(kvinne)

1858

Fr.hald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lovise Marie Berg(kvinne)

1860

Fr.hald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thinka Martine Berg(kvinne)

1866

Fr.hald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Emelie Johanesen(kvinne)

1860

Fr.hald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian August Krefting(mann)

1846

Fr.hald

Premieløitnant

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wilhelm Julius Lyche(mann)

1823

Fr.hald

Skibskapthein

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Wilhelmine Lyche(kvinne)

1864

Fr.hald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karen Elisabet Andersen(kvinne)

1811

Fr.hald

Enkefru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Katrine Marie Hals(kvinne)

1810

Fr.hald

Frøken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thora Alexia Hals(kvinne)

1817

Fr.hald

Frøken

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Constance Normanine Eugenie Andersen(kvinne)

1866

Fr.hald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers Gade Mægler M. R. Berg 20.000 35.720  

 

 


Sist oppdatert: 25.01.2021