Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nils Ankers gate 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 577

Løpenummer i 1901 matrikkel: 460

Matrikkelnummer: 427b2 & 584

Gårds og bruksnummer: 62/193

 

 

* 2006

 

* 2003

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Nils Ankers gate 3.

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Fredriksen Johanna
1884
lærerinne Nils Ankers gate 2
Fredriksen Julie Fredrikke
1868
lærerinne Nils Ankers gate 2
Fredriksen Lovise Anna
1876
husbestyrerinde Nils Ankers gate 2
Larssen Herman
1869
kontorchef Nils Ankers gate 2
Larssen Marie Josefine
1873
g.m. kontorchef Nils Ankers gate 2

 

 

* 1925

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Nils Ankers gate 3.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Kristian Iversen

01

1857-06-30

Fredrikshald

-

hp

e

Hugger ved for private.

001 Ludvig Peterson

02

1845-02-13

Fredrikshald

-

hp

g

Fhv Disponent. Formue.

002 Anna Sophie Peterson

02

1847-02-03

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor.

003 Tryggve Peterson

02

1891-11-01

Fredrikshald

-

s

ug

Gartner.

004 Gerda Monica Hanson

02

1903-05-04

Skee i Sverige

-

tj

ug

Tjenestepige.

001 Harald Sigvard Bakke

03

1882-06-30

Idd

-

hp

g

Lektor ved Frhald off. h. almenskole.

002 Valborg Sofie Bakke

03

1879-08-21

Kristiania

-

hu

g

Lærerinde v/ off. h. almenskole.

003 Gudrun Landmark Bakke

03

1909-07-25

Sandnes

-

d

ug

Barn.

004 Nore Eugenia Bye

03

1899-02-16

Tistedalen Fr.hald

-

tj

ug

Hushjælp.

001 Omine Kathrine Jensen

04

1854-11-20

Birkenes Aust-Agd.

-

hp

e

Pensjon. Enkefru pensjonistinde. Enke efter folkeskolelærer.

002 Ingrid Jensen

04

1893-09-14

Fredrikshald

-

d

ug

Hus arb. Hjeme, sykelig. %kontordam%

003 Sverre Jensen

04

1893-09-14

Fr hald

-

s

ug

Styrmand.

 

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus med et uthus. Det bodde da fjorten personer på eiendommen, men kun tretten personer var til stede på tellingsdatoen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Christian Engebretsen Berg(mann)

1832-02-14

Id

el ug Fiskelærer

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Sofie Iversen(kvinne)

1842-04-03

Enningdalen

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Thomas Stang(mann)

1838-05-01

Næs Hallingdal

hf g fv. Bankkasserer (med Pension) Forsikringsagent Bankrevisor

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Victoria Stang(kvinne)

1851-05-06

Kjøbenhavn

hm g Renter af Formue

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Anna Maria Eenberg(kvinne)

1891-09-16

Christiania

tj ug Tjener med Løn som saadan alm husgjerning

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Ludvig Petersen(mann)

1845-02-13

Fredrikshald

hf g Disponent for Trælastforr.

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Anna Sofie Petersen(kvinne)

1847-02-03

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Sigurd Petersen(mann)

1879-10-28

Fredrikshald

s ug Fuldm. v/ Trælastforr.

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Trygve Petersen(mann)

1891-11-01

Fredrikshald

s ug Gartnerlærling

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Olga Larsen(kvinne)

1889-09-07

Skee Sogn Sverige

tj ug Tjenestetyende

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Bernt Elias Jensen(mann)

1841-12-22

Borgund Søndmøre

hf g lærer ved folkeskolen

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Omine Katrine Jensen(kvinne)

1854-11-20

Birkenes

hm g Hustru

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Ingrid Jensen(kvinne)

1893-09-14

Fredrikshald

d ug gymnasieelev

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

Sverre Jensen(mann)

1893-09-14

Fredrikshald

s ug dæksgut

Fredrikshald: Violgaten

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Aschehaug Kristine
1818
Enkefru
Iversen Hans Kristian
1857
arbeider
Iversen Inger Lovise
1845
g.m. arbeider
Jensen Bernt Elias
1841
lærer
Jensen Omine Cathrine
1854
g.m. lærer
Pedersen Lina 
1850
frøken
Petersen Anna
1847
g.m. disponent
Petersen Ludvig 
1845
disponent

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers Gade / Violgaden Fuldmægtig Ludvig Petersen 24.000 29.980  

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 bor det tjuefire personer på matrikkelen.

avn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Christian Ivers.(mann)

1857

Fredrikshald kjøpstad

hf g Løsarbeider

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Inger Lovise Ivers.(kvinne)

1845

Onsø Sogn Sm

hm g Intet Erhverv, Hustru

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Marie Helene Ivers.(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug Intet Erhverv

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Vilhelm Ludvig Ivers.(mann)

1890

Fredrikshald kjøpstad

s ug Intet Erhverv

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Ludvig Peters.(mann)

1845

Fredrikshald kjøpstad

hf g Trælastfuldmægtig og Agent

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Anna Sofie Peters.(kvinne)

1847

Fredrikshald kjøpstad

hm g Ingen Erhverv

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Harald Peters.(mann)

1876

Fredrikshald kjøpstad

s ug Kjøbm. i Kolonial

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Sigurd Bjarne Peters.(mann)

1879

Fredrikshald kjøpstad

s ug Kontorist i Trælastforretning

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Leif Oskar Peters.(mann)

1883

Fredrikshald kjøpstad

s ug Læser til Artium

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Trygve Peters.(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolegut

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Pauline Bolette Gustafs.(kvinne)

1879

Enningdalen. Id Prg Sm

tj ug Husarbeide

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Christian Thorvald Christians.(mann)

1860

Kragerø Brb

hf g Bogholder ved Trælastforr

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Elisabeth Christians.(kvinne)

1870

Hannover

hm g Hustru

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Louis Jahncke Christians.(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Margarete Christians.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Bertha Christians.(kvinne)

1896

Berg Sogn Sm

d ug Barn

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Randi Christians.(kvinne)

1898

Berg Sogn Sm

d ug Barn

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Anna Margrete Schiørring(kvinne)

1861

Aalborg

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Amanda Hans.(kvinne)

1881

Sverige

tj ug Husgjerning Tjenestepige

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Ola Bull Hegge(mann)

1866

Aalesund Rom

hf g Toldbetjent

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Tomine Andrea Hegge(kvinne)

1868

Lillesand Ned

hm g Husmor

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Arnfinn Hegge(mann)

1894

Hvaler Sm

s Barn

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Ragnhild Hegge(kvinne)

1895

Hvaler Sm

d Barn

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

Julie Lovise Jens.(kvinne)

1883

Hvaler Sm

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Violgd - Nils Ankers Gade

1900-12-03

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Aamodt ført opp som eier av matrikkelen. Her bor det da tjue personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Søren Sørensen(mann)

1813

Chrisitansand

Forhenværende Kjøbamnd med Actsier

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sophie Sørensen(kvinne)

1850

Fredrikshald

Datter Frk

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Selma Lyche(kvinne)

1849

Fredrikshald

Frk

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Malene Fredriksen(kvinne)

1825

Ingedals Sogn Skjeberg

Enke Huseierske No.645 Pilestredet

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustava Hansson(kvinne)

1865

Sverrige

Tjenestepige hos ovennævnte

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan N. Hertsberg(mann)

1832

Ullensvang

Officer (Oberstløitnant)

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Caminca Hertsberg(kvinne)

1852

Sørum

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Hertsberg(kvinne)

1879

Christiania

Dater

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jacobine Hertsberg(kvinne)

1880

Christiania

Dater

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Hertsberg(mann)

1882

Bergen

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Niels Hertsberg(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Svendsen(kvinne)

1857

Aremark

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Klara Jakobsen(kvinne)

1865

Fredriksstad

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elisabeth Steen(kvinne)

1815

Fredrikshald

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Jakobsen(kvinne)

1865

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Jensen(mann)

1858

Skjeberg

Kasserer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jens Aug. Aas(mann)

1853

Rødnæs

Postbetjent

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna B. Aas(kvinne)

1842

Strømstad Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Julius Aas(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Andersen(kvinne)

1820

Trygstad

Moder Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers gade Aamodts Arvinger 24.000 37.600  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er Aamodts Arvinger registrert som eiere.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

August Kriegsmann Gran(mann)

1844

Bergen Nykirkens Sogn

hf g Sømandsskolebestyrer og Lieutenant i Marinen

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Agnes Gran f Hasberg(kvinne)

1846

Tønsberg

Kone g

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Haaken Hasberg Gran(mann)

1870

Tønsberg

s

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Marie Gran(kvinne)

1872

Fredrikshald

d

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Inger Sofie Karoline Gran(kvinne)

1873

Fr.hald

d

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Thrine Hendrikke Torgersdatter(kvinne)

1821

Slagen

tj ug

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Amalie Peersen %Pedersen%(kvinne)

1851

Aremark

tj ug

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Gerhard Henrik Wilhelm Wiesener(mann)

1844

Kristiania

hf g Adjunkt

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Antonette Wiesener f Knudsen(kvinne)

1853

Fredrikshald

hu g

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Marie Elisabeth Jøtberg(kvinne)

1850

Fredrikshald (Tistedalen)

tj ug

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Laurits Kjellerup Steen(mann)

1813

Aalborg Jydeland

hf g Mægler

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Elisabeth Cathrine Steen f Fearnley(kvinne)

1815

Frederikshald

Hans Kone g

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Emma Steen(kvinne)

1857

Frederikshald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Karen Kirstine Steen(kvinne)

1804

Frederikshald

Steens Søster ug Broderen

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Maren Torine Christensen(kvinne)

1847

Skejdberg

Tjenestepige ug

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Christian Frederik Glüchstad Aubert(mann)

1848

Christiania

Tilreisende ug Forstkand.

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Anton Petersen(mann)

1846

Krogstad??

hf g Sjouer

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Elen Marie Svendsen(kvinne)

1818

Id

Kone g

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Arnt Hansen(mann)

1858

Fr.hald

s af Konen ug Sømand

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Petrine Martine Pedersen(kvinne)

1835?

Fr.hald

hm forladt af Manden i 7 Aar g Vadskekone og delvis Fattigunderstøttelse

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Anne Kirstine Olsen(kvinne)

1865

Fr.hald

d

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

Mina Martine Olsen(kvinne)

1867??

Fr.hald

d

Fredrikshald: Lille Violstræde

1875-12-31

 

 

* 1873

Tilleie.

Det af Løitnant Krefting beboede Værelse i Aamodts Gaard, underste Etage, er strax tilleie.

 

 

* 1865

 

Går vi til folketellinga i 1865 er 427 og 584 ført opp hver for seg. På matrikkel 427, som da ikke er delt, finner vi at det er L C Aamodt. som har skrevet under på skjemaet og at det bor ti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

John Aamodt(mann)

1794*

Høland

Huusfader g afsked Toldinspecteur

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Andrea Aamodt(kvinne)

1802*

Tved Prgj. Christiansand

hans Hustru g

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Marie Aamodt(kvinne)

1828*

Christiansand

Deres Datter ug

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Alette Aamodt(kvinne)

1836*

Fredrikstad

Deres Datter ug

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Christine Aamodt(kvinne)

1842*

Drammen

Deres Datter ug

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Matilde Pedersdatter(kvinne)

1847*

Fredrikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Bolette Aas(kvinne)

1849*

Fredrikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Bolette Gluckstad(kvinne)

1803*

Skjeberg

Frøken ug

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Karen Gluckstad(kvinne)

1828*

Skjeberg

Frøken ug

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Amanda Matisen(kvinne)

1846*

Fredrikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: lille Fiolstræde

1865-12-31

Ser vi på skjemaet til matrikkel 584, som da har adresse "paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde", så er underskriften A.Roove. Her bor det fjorten personer i 1965.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas J. Rove(mann)

1802*

Hvaløerne

Huusfader g Toldrorskarl

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Magdalene Jonsdatter(kvinne)

1798*

Bergs Prgj.

hans Kone g

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Petter A. Hovind(mann)

1846*

Frederikshald

Fostersøn ug Matros

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Elisabet Olsdatter(kvinne)

1838*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Severin M. Rove(mann)

1830*

Frederikshald

Huusfader g Uhrmager

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Gundhilde Rove* f Olsen(kvinne)

1835*

Christiania

hans Kone g

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Marie Rove(kvinne)

1856*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Othilde Rove(kvinne)

1858*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Hans Rove(mann)

1861*

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Olaff Rove(mann)

1864*

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Caroline Eriksdatter(kvinne)

1847*

Sverrige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Hanna K. Bagge(kvinne)

1811*

Christiansands Stift

Huusmoder e Pensionist

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Abel Frederike Bagge(kvinne)

1835*

Frederikshald

hendes Datter ug Telegrafistinde

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

Ole P. Bagge(mann)

1837*

Frederikshald

hendes Søn ug Skibsfører

Fredrikshald: paa Gjørnet af Gaderne Nordre Stræde og lille Violstræde

1865-12-31

 

Sist oppdatert 04.03.2024 20:19  


Sist oppdatert: 25.01.2021