Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nils Ankers gate 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 575

Løpenummer i 1901 matrikkel: 416

Matrikkelnummer: 420c

Gårds og bruksnummer: 52/187

 

Foto: Skjermdump fra Google maps juli 2017

 

* 2010

 

* 2009

 

* 2005

 

* 2004

 

* 1995

 

* 1989

 

* 1986

 

* 1982

 

* 1979

 

* 1957

 

* 1951

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Nils Ankers gate 5:

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter styrmann Severin Jensen og hustru Laura som begge er døde nemlig: Martha Rekvin, Einar Sverin Jensen og Peder Jensen til formann Einar Jensen for Kr. 12.200,- Dat. 15/10-32 påført attest om at Severin Jensen og hustru begge er døde og at forannevnte er deres eneste og myndige arvinger. tinglyst 21 oktober 1932

 

 

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra C.Melberg og K.Stenrød sålydende: Ifl.erklæring tgl. 1/5-23 er følgende hjemmelsinnehavere på matr. 420c: Laura Jensen, Karl Jensen, Marttha Jensen, Einar Jensen og Petter Jensen. Av disse er døde Laura Jensen, Karl Jensen og disses eneste og myndige arvinger ere: Martha Rekvin f. Jensen, Einar Jensen og Petter Jensen som er utstedere af skjøtet tgl. 21/10-1932. Dat. 3/12-32 tinglyst 5 december 1932

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Jensen Einar Severin
1895
formann Nils Ankers gate 5
Jensen Ingeborg
1892
g.m. formann Nils Ankers gate 5
Jensen Karl
1889
løsarbeider Nils Ankers gate 5
Jensen Laura
1856
gaardeierske Nils Ankers gate 5
Jensen Petter Otto
1899
fyrbøter Nils Ankers gate 5

 

 

* 1926

 

* 1923

UTdrag fra panteregister:

Erklæring fra Johs. Mustorp og C. Melberg om at Ole Jensen og hustru Marte Margrete er døde og efterlater sig som eneste og myndige arvinger Laura Jensen, Martha Jensen, Einar Jensen og Petra Jensen dat. feb. 1923 tinglyst 1 mai 1923.

 

* 1922

 

* 1920

Folketellinga i 1920 har registrert fem personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Laura Bertine Jensen

01

1856-07-16

'Sorgenfri' 'Berg' Østfold

-

hp, hu!!

e

'Husmor' for barn.

002 Karl Olaf Jensen

01

1889-12-09

Fredrikshald

-

s

ug

'Cellulosearbeider'.

003 Martha Karoline Jensen

01

1893-03-04

Fredrikshald

-

d

ug

'Sydame'.

004 Einar Severin Jensen

01

1895-02-22

Fredrikshald

-

s

ug

'Reiseeffekt'.

005 Johan Kristian Olsen

01

1892-08-03

Fr. hald

-

l

ug

Celulose arbeider.

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje pluss "nødvendige udhus & privet" registrert på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg to rom og kjøkken kr 200 pr år              

001 Laura Bertine Jensen

01

1857-06-16

Bergs Sogn Smaalenene

b

hm

e

Husgjerning

002 Karl Olaf Jensen

01

1889-12-09

Fredrikshald

b

s

ug

Cellulosearbeider

003 Martha Karoline Jensen

01

1892-03-04

Fredrikshald

b

d

ug

Maanedstjeneste hos Pensionist

004 Einar Severin Jensen

01

1895-02-22

Fredrikshald

b

s

ug

Reiseefektarbeider v/ Fabrik

005 Petter Otto Jensen

01

1898-05-03

Fredrikshald

b

s

ug

Skolegut

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Jensen Laura
1857
g.m. sliber
Jensen Marthe Magrethe 
1820
g.m. arbeider
Jensen Ole
1823
arbeider
Jensen Severin
1855
sliber

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers Gade Ole Jensen 3.000 4.270  

 

 

* 1905

I kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1890 - 1906 side 113 nr.24, finner vi høvleriarbeider Severin Jensen død 4.april og begravet 8.april 1905. Dødsårsaken er oppgitt til hengning. I følge sammel kirkebok var han født i Fredrikshald i 1855. Enken født i 1856. Det er gjort en merknad om at han led av nærvøsitet.

 

I kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1890 - 1906 side 117 nr.84, finner vi enkemann, fhv. postbærer Ole Jensen i Nils Ankers gate død 25.november og begravd 2.desember 1905. Dødsårsaken er av dr. Hofgaard oppgitt til hjerneslag. I følge samme kirkebok var han født i Enningdalen i 1823.

 

* 1903

I kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1890 - 1906 side 93 nr.11, finner vi postbærer Ole Jensens hustru, Marthe Margrete Jensen i Nils Ankers gate, død 12.februar og begravet 18.februar 1903. I følge samme kirkebok var hun født i Idd i 1820.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er det et våningshus på en etasje og et vedskur på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg tre rom og kjøkken              

001 Ole Jens.

01

1823

Id

b

hf

g

Arbeider hist og her med vedhugger, gammel og dårlig

002 Marthe Jens.

01

1820

Berg Sm

b

hm

g

Husmoder, Svigermoder

003 Severin Jens.

01

1855

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Sliber Saugbrugsforenins Høvleri

004 Laura Jens.

01

1856

Berg Sm

b

hm

g

Husmoder

005 Karl O. Jens.

01

1889

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Barn

006 Martha K. Jens.

01

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Barn

007 Einar S. Jens.

01

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Barn

008 Peter O. Jens.

01

1899-05-03

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Barn

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Ole Jensen som eier av matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Gunder Andersen

1813

Ide Præstegjeld

-

-

-

Tømmermand

002 Ole Jensen

1823

Ide Præstegjeld

-

-

-

Arbeidsmand

003 Johannes Engebretsen

1838

Sverige

-

-

-

Arbeidsmand

004 Severin Jensen

1855

Fredrikshald

-

-

-

Arbeidsmand

005 Marthe Jensen

1830

Rokke

-

Hustru

-

-

006 Beathe Gundersen

1837

Ide Præstegjeld

-

Hustru

-

-

007 Josefine Olsen

1856

Fredrikshald

-

-

-

Sypige

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Ankers Gade Arbeider Ole Jensen 3.000 2.440  

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enkefru Davidnelle Grønns Arvinger til Ole Jensen paa Gaard M.No. 420c med Grund og Tomt Dateret 3. Juli thinglæst 21. Juli 1876

 

Fortegnelse
over
thinglæste Skjøder ved Frederikshalds Jurisdiction i 3die Kvartal 1876.

Skjøde fra Enkefru Davidnelle Grønns Arvinger til Ole Jensen paa Gaard M.No. 420c for Kjøbesum 350 Spd. dateret 13de thinglæst 21de Juli 1876

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi kun registrert matrikkel 420. På denne finner vi da Ole Jensen med familie på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole Jensen

01

43

Idde Sogn

-

Huusfader

g

-

002 Marthe Engebretsen

01

46

Bergs Prgj.

-

Kone

g

-

003 Jensine E. Jensen

01

13

Frederikshald

-

Datter

ug

-

004 Siverin Jensen

01

10

Frederikshald

-

Søn

ug

-

005 Elen Amalie Jensen

01

3

Frederikshald

-

Datter

ug

-

006 Petter Edevard Jensen

01

7

Frederikshald

-

Søn

ug

-

007 Karen Johannesdatter

01

44

Sverige

-

Logerende

ug

-

008 Gunder Andersen

02

53

Idde Sogn

-

Huusfader

g

-

009 Oliane Andersen

02

70

Idde Sogn

-

Kone

g

-

010 Beate Andersen

02

28

Idde Sogn

-

Datter

ug

-

 

 

* 1849

Utdrag fra panteregister:

Bevilling (kgl) hvorved ret tillades Captitain Peter Harboe Grønns Enke Davidnelle født Faye, at hensidde i uskiftet Bo, dateret 17 og thinglæst 23 Junli 1849

 

* 1842

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Pemierloitnant P.H.Grønn paa Huset Matr 420c med Indretninger og Tomt. thinglæst 25. April 1842.

 

* 1840

Auctioner.

Udi og over Huset Nr. 420 lit. C beliggende paa nordre Frederikshald, og tilhørende afdøde Madame Simonsens Boe, afholdes offentlig Auction:

  • 1ste Gang: Mandagen den 17de Februar førstkommende, Kl. 3 Eftermiddag.

  • 2den Gang: Fredag den 21de s. M. Kl. 11 Formiddag, og

  • 3die Gang: Samme Dags Eftermiddag Kl. 3.

Conditionerne erfares paa Auctionsstedet.

Frederikshald, den 27de Januar 1840.

B. N. Knap.

 

Løverdag den 8de Februar førstkommende, Klokken 2 Eftermiddag, afholdes offentlig Auction i afdøde Madame Simonsens Stærboehuus paa nordre Frederikshald over hendes Boes Løsøre-Effecter, bestaaende af Kjøkkentøi, Sengklæder, Meubler og andet Bohave, en Billard med Tilbehør, m. m.

Frederikshald, den 27de Januar 1840.

B. N. Knap.

 

 

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi matrikkel 420 regitsrert i Violstrædet Store med åtte hjemmehørende personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 John Evensen

01

47

-

-

Huusbonde

I første ægteskab

Arbeidsmand

002 Malene Siversdatter

01

47

-

-

Hans kone

I første ægteskab

-

003 Anne Kirstine Johnsdatter

01

7

-

-

Deres datter

-

-

004 Ole Bentsen Laabye

02

45

-

-

Huusbonde

I første ægteskab

Arbeidsmand

005 Ragnild Eriksdatter

02

51

-

-

Hans kone

I første ægteskab

-

006 Bent Olsen

02

20

-

-

Deres søn

Ugift

Til søes

007 Erik Olsen

02

13

-

-

Deres søn

Ugift

-

008 Elen Hansdatter

02

46

-

-

Logerende

Ugift

Haandarbejde

 

 

Sist oppdatert 20.11.2023 14:43