Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Nystredet 11

tidligere Bakkegata 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 953

Løpenummer i 1901 matrikkel: 764

Matrikkelnummer: 799a12

Gårds og bruksnummer: 66/314

Foto: Skjermdump fra Googel maps oktober 2019

 

* 2008

 

* 1999

 

* 1973

 

* 1969

1. mars 1969 endres adressen fra Bakkegata 12 til Nsytredet 11.

 

* 1960

 

 

* 1954

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i det som da var Bakkegaten 12.

 

* 1943

 

Uskiftebevilling til Ida Marie Nilsen 24/5-43

 

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Nilsen Anna Lovise
1900
expeditrice Bakkegata 12
Karlsen  Olga Elise
1897
g.m. anlægsarbeider Bakkegata 12
Kleven Jenny Konstanse
1886
gardinarbeider Bakkegata 12
Nilsen Ida Marie 
1875
g.m. cellulosearbeider Bakkegata 12
Nilsen Ingeborg
1902
skotøiarbeider Bakkegata 12
Nilsen Jørgen Marinius
1876
cellulosearbeider Bakkegata 12

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Karl Pihlstrøm til Jørgen Marinius Nilsen for Kr. 6000,- paaført erklæring fra skifteforvalteren i Emil Pihlstrøms dødsbo, om at han intet har at bemerke til skjøtets utstedelse. Dat 14. juni 1921 tinglyst 17. juni 1921.

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra maskinist Johan Pihlstrøm til sjømand Karl Pihlstrøm og cellulosearb. Emil Pihlstrøm for kr. 3000, dat. 30/10-1912 tinglyst 1. November 1912.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir Joh. Pilstrøm som eier av matrikkelen. Den forteller at her er det uthus og et våningshus på to etasjer med fire leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sidebygning 1.etg 8 kr pr mnd          

Anna Thorstensen(kvinne)

1837-09-06

Halland Sverige

hm e Dagarbeiders enke hm

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Julie Thorstensen(kvinne)

1864-07-01

Halland Sverige

d ug Fyrstikfabrikarbeiderske

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Jenny Thorstensen(kvinne)

1880-03-19

Halland Sverige

d ug Fyrstikfabrikarbeiderske

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Forhus 1.etg 18 kr pr mnd          

Johannes Johannesen(mann)

1842-01-10

Sverige

hf g Vagtmand på høvleri

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Emilie Johannesen(kvinne)

1852-10-21

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Anders Johannesen(mann)

1882-09-12

Id

s ug Dagarb v/ trælastforretn.

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Martin Johannesen(mann)

1894-03-31

Id

s ug Tomtearb v/ trælastforretn.

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Forhus 1.etg 13 kr pr mnd          

Ida Charlotta Pihlstrøm(kvinne)

1860-07-26

Sverige

hm e Husgjerning

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Ernst Emil Pihlstrøm(mann)

1886-03-02

Sverige

s ug Cellulosearbeider

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Hilma Marie Pihlstrøm(kvinne)

1895-04-06

Id

d ug Maanedstjeneste

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Selma Olava Pihlstrøm(kvinne)

1897-03-13

Id

d ug Datter

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Helga Mathæa Pihlstrøm(kvinne)

1899-12-05

Id

d ug Datter

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Jenny Valborg Pihlstrøm(kvinne)

1904-07-13

Asak

d ug Datter

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Sidebygning 2.etg 7 kr pr mnd          

Johan Pilstrøm(mann)

1883-12-21

Sverige

hf g Fyrbøter m/ dampskib

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

Selma Pilstrøm(kvinne)

1891-07-03

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Bakkegaten

1910-12-01

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteforvalteren i Lotta Eriksens Dødsbo til Johan Pihlstrøm paa d.E. for Kr. 2800,00 dat 24/8 07. Ifl. Maalebrev af 13/8 07 indeholder Tomten 225 m2 tinglyst 6 September 1907.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bakkegaden Enke Lotta Caroline Eriksen 3.000 3.400  

 

* 1900

Ser vi i folketellinga i 1900 er det registrert et våningshus på to etasjer og med tre leiligheter, et uthus og et hønsehus på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

           

Marie Anders.(kvinne)

1865

Sverige

hm ug Syr damesøm

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

Karl Johans.(mann)

1890

Id Sm

s ug Skolegut

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

Vendla Johans.(kvinne)

1892

Id Sm

d ug Skolepige

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

Inga Johans.(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

Rakel Johans.(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

           

Marie Hans.(kvinne)

1846

Sverige

hm e Kaffebrænderiarbeiderske

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

Johan Hans.(mann)

1878

Sverige

s ug Kjører ved Fyrstikfabrik

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

Hans Karls.(mann)

1887

Sverige

Søstersøn ug Skolegut

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

Fredrikke Hans.(kvinne)

1861

Sverige

b - hm g Hustru

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

Helvik Petters.(kvinne)

1895

Fredrikshald kjøpstad

b ug Søn!!

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

!! Petters.*(kvinne)

1900-02-03

Berg i Smaalenene Sm

b ug Datter

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

           

Lotta Eriks.(kvinne)

1839

Id Sm

hm e Husmor. G†rdeierske

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

Alf Ivers.(mann)

1890

Fredrikshald kjøpstad

Dattersøn ug Skolegut

Fredrikshald: Bakkegaden - Ouskleven

1900-12-03

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker Oskar Karlsen til enke Lotta Caroline Eriksen paa førstnævntes anpart i d. eiendom for 800 kr dat . juni og thinglæst 7. decbr. 1894

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 er det oppgitt femten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Enkemadam Laatta Karoline Eriksen(kvinne)

1839 juli

Id Saangn

Familiens overhode e

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Harlad Sigur Eriksen(mann)

1875

Fredriksald

Søn ug

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Inga Lovise Eriksen(kvinne)

1870

Fredriksald

Datter ug

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Sina Olava Eriksen(kvinne)

1861

Fredrikshald

Datter, Besøgende ug

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Hans Petter Ereksen(mann)

1879

Frerikshald

Søn

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Alf Rangvald Fridolf Iversen(mann)

1890 mai

Fredrikshald

Pleie Barn

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Johanes Madsen(mann)

1825

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien, Fattiglem ug

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Oscar Carlsen(mann)

1859 des.

Fr.hald

Familiens overhode g

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Annethe Karlsen, født Sörensen(kvinne)

1861

Id Prestegeld

Hustru g

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Olga Sofie Karoline Karlsen(kvinne)

1882

Fr.hold

Datter

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Agnes Agnorie Karlsen(kvinne)

1883

Fr.hald

Datter

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Kristian Karlsen(mann)

1887

Fr.hald

Søn

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Karl Johan Karlsen(mann)

1889 des.

Fr.hald

Søn

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Elias Ludvig Sørensen(mann)

1865

Id Prestejeld

Familiens overhode ug

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

Karoline Hansen(kvinne)

1835

Id Prestejeld

moder e

Frhald: Damstrædet

1891-01-01

 

* 1886

Utdrag fra panteregsiter:

Skjøde fra Søren Eliassens Enke og 3 Sønner Hans Edvin, Christian og Elias Ludvig til Oscar Carlsen, der er gift med Sørens Datter Annette Catrine paa derse ?? for 1000 Kr. dat 10/5 85 thinglæst 8 Januar 1886.

Præsteaatest for at Søren Eliassen ikke har efterladt sig flere Børn enn de ovenfor nævnte 3 myndige Sønner og Datteren Annette Catrine, dat 4/11 85 thinglæst 8 Janyar 1886.

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi P. Eriksen og S. Eliasen oppført som eiere av matrikklen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Agnes Cenorie Karlsen(kvinne)

1885

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Dagni Larsen(mann)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

August Andersen(mann)

1845

Krokstad Bohuslän Sverige

Tømmermand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Oscar Karlsen(mann)

1859

Fr.hald

Snedker

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Anette Kathrine Hansen(kvinne)

1861

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Sara Marie Andersen(kvinne)

1846

Krokstad Bohuslän Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Herman Andersen(mann)

1873

Foss Bohuslän Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Karen Knudsen(kvinne)

1800

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Olga Sofie Karoline Karlsen(kvinne)

1882

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Johan Andersen(mann)

1875

Svarteborg Bohuslän Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Anna Andersen(kvinne)

1877

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Karl Andersen(mann)

1879

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Marie Sesilie Bergersen(kvinne)

1821

Fr.hald

Enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Ida Andersen(kvinne)

1882

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Johan Martin Karlsen(mann)

1868

Sarpsborg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Peder Eriksen(mann)

1833

Sverige

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Andreas Olsen(mann)

1857

Krokstad Bohuslän Sverige

Bryggeriarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Lotta Karoline Johansen(kvinne)

1839

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Augusta Olsen(kvinne)

1849

Skee Bohuslän Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Inga Lovise Eriksen(kvinne)

1869

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Olaf Olsen(mann)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Lenard Larsen(mann)

1845

Foss Bohuslän Sverige

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Johan Emil Eriksen(mann)

1872

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Harald Sigur Eriksen(mann)

1876

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Marie Larsen(kvinne)

1829

Ed Elsborgslän Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Hans Peter Eriksen(mann)

1879

Fr.hald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Anna Andersen(kvinne)

1871

Ed Elsborgslän Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Maria Pettersdotter(kvinne)

1818

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Anders Andersen(mann)

1873

Ed Elsborgslän Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Johan Larsen(mann)

1879

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Edvardt Marinius Amundsen(mann)

1862

Fr.hald

Fyrstikfabriksarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Karl Larsen(mann)

1882

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

P. A. Wictor Fougelberg(ukjent kjønn)

1856

Stockholm Sverige

Fyrstikfabriksarbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Fredrik Svendsen(mann)

1862

Blomskog Vermland Sverige

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Kristin Svendsen(kvinne)

1858

Ørs sogn Dalsland Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Waldborg Svendsen(kvinne)

1884

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Gustav Johansen(mann)

1856

Nordals härad Dalsland Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Marie Johansen(mann)

1861

Ørs sogn Dalsland Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Axel Johansen(mann)

1884

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Kristine Andersen(kvinne)

1830

Nordals härad Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Leopold Johansen(mann)

1869

Nordals härad Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Sakarias Johansen(mann)

1845

Krokstad Sverige

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Klara Johansen*(kvinne)

1841

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Haldor Johansen*(mann)

1872

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Anna Johansen*(kvinne)

1874

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Matilde Johansen*(kvinne)

1878

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Julius Johansen*(mann)

1881

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Anders Magnus Pedersen til Peder Eriksen og Søren Eliassen ofr 2500 Kr. dat 16. og thinglæst 24 Mai 1878

 

Skjøde fra Anders Magnus Pedersen til Peder Eriksen og Søren Eliassen paa Gaard Matr.No. 799a12 for Kjøbesum Kr. 2500, dat. 16de d. M., thingl. 24de Mai 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger

Nordre Fredrikshald

Damhougen Peder Eriksen og Søren Eliasen 300 1.720  

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Lars Andersen til Anders Magnus Petersen paa Matr. No. 799a12 på nordre Frederikshald Damhaugen dateret 11 Juni og thinglæst 25 Juli 1876

 

* 1874

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Olsen til Lars Andersen paa en Byggetomt stor 564 kvadratalen af Matr. No. 799a4 hvilket er givet Matr. No. 799a12 dateret 11de juni og thinglæst 14de August 1874

 

I tidligere folketellinger er matrikkelen ikke fraskilt.

 

Sist oppdatert 15.11.2022 14:43