Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Nystredet 13

tidligere Bakkegata 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 952a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 772

Matrikkelnummer: 799a4

Gårds og bruksnummer: 66/307

 
Foto:

 

* 1996

 

* 1975

 

* 1972

 

* 1969

1. mars 1969 endres adressen fra Bakkegata 13 til Nystredet 13.

 

* 1953

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring av 9/10-1952 fra avdøde Mina Emilie Larsen og før avdøde mann Ludvig Larsens arvinger: 1) Leif Leiditz 2) Finn Larsen og 3) Ragnar Larsen samt 4) pleieddatter Solveig Larsen forsåvidt angår d.e. matr. 799a4 og 799a2b til verdi kr. 50.000,- Dbf: 11/10-1952 Gbf: 14/10-1952

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Erklæring av 3/1-1952 fra Idd & Marker vergemålsrett om at Mina Emilie Larsen f. 28/3-1871 er satt under vergemål i h.t. lov av 28/11-1896 §1 nr.1 Gbf 7/1-1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Bakkegata 13.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Gabrielsen Alf Bernhard
1900
kjører Bakkegata 13
Gabrielsen Karla Johanne
1901
g.m. kjører Bakkegata 13
Hansen Inga Kristine
1895
g.m. kaffebrenner Bakkegata 13
Hansen Karl Johan
1894
kaffebrenner Bakkegata 13
Larssen Ludvig
1862
agent Bakkegata 13
Larssen Mina
1871
g.m. agent Bakkegata 13
Larssen Solveig
1892
frøken Bakkegata 13

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det kun registrert en boeneht på denne adressen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Karl Hansen
1
1893-08-07
Berg Østfold - - g Kjører
002 Inga Hansen
1
1895-01-22
Øymark - - g husmor.
003 Kaare Hansen
1
1916-09-20
Rokke, Berg, Østf. - - - -

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus og to sidebygninger med stall på eiendommen. Det er registrert tre boenheter og et næringslokale, men ikke oppgitt hva dette næringslokalet benyttes til.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus (enebolig) fire rom og kjøkken + fire kvistværelser kr 600 Eget hus              

001 Ludvig Larssen

01

1862-08-21

Fredrikshald

b

hf

g

Agent for Assurancer Tobak Petroleum Kaffe og Bencin

002 Mina Larssen

01

1871-03-28

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Leif Larssen

01

1892-12-20

Fredrikshald

b

s

ug

Stud.art.

004 Finn Larssen

01

1900-08-03

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

005 Ragnar Larssen

01

1904-05-09

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

006 Lars Løland

01

1894-02-16

Askim

b

fl

ug

Stud.art.

007 Elise Tøgersen

01

1888-09-26

Hvaler

b

tj

ug

Tjenestepige

Forhus ett rom og kjøkken kr 100              

001 Cathrine Andersen

02

1820@1830-05-03

Sverige

b

hm

e

Opsynsmands Enke Fattigh. Privat og Legat Underst.

002 Oscar Andersen

02

1885-01-04

Porsgrun

b

Sønnesøn

ug

Styrmand

Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken + et kvistværelse kr. 180 aarlig              

001 Alfred Olsen

03

1855-02-20

Sverige

b

hf

g

Tomtearbeider Trælasttomter

002 Amalie Olsen

03

1856-05-02

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Ole Martin Olsen

03

1877-09-21

Sverige

b

s

ug

Graastensmurer

004 Johannes Olsen

03

1883-09-05

Sverige

b

s

ug

Arbeider Gaardsgut og Kjørekarl

005 Anders Alfred Olsen

03

1886-05-29

Fredrikshald

b

s

ug

Tomtearbeider Trælasttomter

006 Marinius Olsen

03

1892-08-21

Fredrikshald

b

s

ug

Smedlærling

007 Thora Charlotte Olsen

03

1895-07-01

Fredrikshald

b

d

ug

Husgjerning

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra leverandør S Larsens enke Hanna Larsen til sønnen agent Ludvig Larsen for kr 8000,00 dat. 5-10-1910 Tomten indh. iflg. maalebrev av 16/7-09 3424 m². tinglyst 7 oktober 1910.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gøthesen Marie
1823
pige
Larssen Ludvig
1862
agent
Larssen Mina
1871
g.m. agent
Riis Martin 
8/7 1877
tømmermand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bakkegaden Agent Ludvig Larsen 9.500 12.060  

 

* 1900

I følge kirkebok for døde disentere i Fredrikshald, for peridoen 1892 - 1932, side 74 nr. 3, dør levearndør Syver Larsen 2. mars 1900 og begraves 9. mars 1900. Kirkesamfunn er oppgitt til methodistene. I følge samme kirkebok var han født på Stange i 1834.

Utdrag fra panteregister:

En Bevidnelse om at Leverandør S. Larsen er død, og at hans Enke Hanna Larsen hensidder i Uskiftet bo er udstedt 30/4 1900 og thinglæst 1Mai 1900 se Fol. 460b

(460b er matrikkel 902c2 Sykehusgata 21)

 

I folketellinga i 1900 finner vi et våninghus på en etasje med to boenheter på eiendommen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg seks rom og kjøkken              

001 Ludvig Larss.

01

1862

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Agent, Skibsrehder

002 Mina Larss.

01

1871

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husstel

003 Sigrid Lundholm

01

1881

Sverige

b

tj

ug

Gaar Husmoderen tilhaande

004 Leif Larss.

01

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

005 Finn Larss.

01

1900-08-03

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

006 Solveig Anders.

01

1892

Porsgrund Brb

b

d

ug

-

Forhus 1.etg ett rom              

001 Marie Gøthes.

02

1825

Id Sm

b

el

ug

Intet Erhverv nyder Understøtelse

002 Hanna Hans.

02

1873

Fredrikshald kjøpstad*

b

el

ug

arb. p† Gardinfabrikken

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det åtte personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Syver Larsen

1834

Vang, Hedemarken

-

Familiens overhode

g

-

002 Johanne Marie Larsen

1829

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

003 Ludvig Larsen

1862

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

004 Johan Herman Larsen

1869

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

005 Claus Bertrand Larsen

1871

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

006 Olga Susanna Larsen

1873

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

007 Anna Andresen

1857

Sefle Sverige

-

Selv Hovedperson, enslig Logerende

ug

-

008 Anne Maie Gøthesen

1823

Ide

-

Selv Hovedperson, enslig Logerende

ug

-

 

 

* 1884

Utdrag fra pantebok:

Thinglæst ved Bythinget den 24 Juni 1884

1 Skjøde

Underskrevne Grosserer Jens Olsen erklærer herved at have solgt og afhændet til Leverandør S. Larsen min Gaard Matr.No. 799a4 med dertil hørende indgjerdet Tomt og Huage paa Damhaugen i Fredrikshald for den mellem os omforenede Kjøbesum 7000 - syv Tusinde Kroner, og da Kjøbesummen er afgjort derved, at Kjøberen a. har overtaget den Eiendommen paahvilende Obligasjon til Joh.Stangs Legat Kr. 4000,00 b. har betalt kontant Kr. 1500,00 og c. har udstedt Obligasjon dateret i dag med Pant i Eiendommen for Restsummen Kr. 1500,00 tilsammen Kr. 7000,00

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skr. fra Jens Olsen om at han ønsker MN. 799a4 delt i 2 dele se 1) Hovedbygning, vedskur og Lysthuse med Tomt og indhegnet Frugthave 2) nogle ubebyggede Jordstykker samt en gammel Ladebygning med Tomt, dat 28 Februar 1881 med Eiendomstaxtkomiteens Paategning af samme Dag. No. 2 er givet Matr.No. 799a34, medens No.1 behodler Matr.No. 799a4. 799a34 er udflyttet til folio 400. Thinglæst 1 Marts 1881.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Kjøbmand Jens Olsen 5.500 1.480  

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra A. Paasche til Handelsmand Jens Olsen på paa den tilbagehavende del af Damhaugen Matr.No. 799a4 indeholdende at J.Lundalen og Johannes Hansen have Ret til Benyttelse af Veien der fører til Matr. 799a, for at komme til deres Parseller af Damhaugen, Dat 26 og thinglæst 30 septbr. 1862.

 

Sist oppdatert 11.08.2023 19:08