Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Nystredet 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 964

Løpenummer i 1901 matrikkel: 778

Matrikkelnummer: 799q2

Gårds og bruksnummer: 66/400

 

Foto: Skjermdump fra Google maps oktober 2019

 

* 1996

 

* 1986

 

* 1982

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1961

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 8/4-1947 fra Karl J. Larsen til sønnesønn Sigfred Larsen f. 9/7-1924 på d.e. for kr. 2.500,- Dbf: 11/4-1947 Grbf: 11/4-1947

 

 

* 1945

Utdrag fra panteregister:

Uskiftebevilling av 17/7-1945 for Karl Johan Larsen

 

Manntallet for Halden i 1945 har hun en stemmeberettiged i Nsytredet 3:

 

* 1933

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fhv. kommunearb. Robert Simensen til smed Karl J. Larsen for Kr. 2550,- Dat 1/8-1933 tinglyst 1 september 1933

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra cellulosearbeider Jørgen Karlsen til kommunearbeider Robert Simensen for Kr. 3600,- Dat. 10/10 1928 tinglyst 12 oktober 1928

 

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Karlsen  Jørgen
1878
papirarbeider Nystredet 3
Karlsen  Laura
1878
g.m. papirarbeider Nystredet 3

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det tre personer på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jørgen Karlsen

01

1878-12-11

Skjeberg

-

-

g

Fabrikarbeider Papirarbeider

002 Laura Karlsen

01

1877-06-05

Laksarby Sverige

-

-

g

Husmor

003 Hjørdis Karlsen

01

1915-01-20

Berg Østfold

-

-

ug

-

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Sven Hansen Voldene til cellulosearbeider Jørgen Karlsen for Kr. 4500,- dat 25 januar 1919. tinglyst 28 januar 1919.

 

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Peder Andersens enke, Marie Andersen til gaardbruker Ivar Hansen Vollene for 3150 kr. dat 8/4 18. (mangler attest for at enken sitter i uskiftet bo) Attest paa skjøtet. tinglyst 17 mai 1918

 

* 1917

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 61 nr.62, dør kjører Peder Andersen i Nystrædet 2. august og begraves 9. august 1917. Dr. Jensen har oppgitt dødsårsaken til Debil. Senil.

I følge samme kirkebok var han født i Østre Aker i 1834.

 

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra maler Peder Pedersen Karrestad til kjører Peder Andersen for 2000 kroner, dat 1/6 1910 tinglyst 7 juni 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje, en stall og et skur på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Peder Andersen

01

1834-11-14

Østre Aker

b

hf

g

Arb.Kjører

002 Anna Marie Andersen

01

1845-05-11

Spydeberg

b

hm

g

Hustru

003 Paul Gunerius Andersen

01

1886-03-02

Berg

mt

s

ug

Stenhuger

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Karl. O. Johannesen til Peder Pedersen paa d.e. for kr. 1500, dat. 4/9 06 tinglyst 25 september 1906.

 

* 1902

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Sergent Karl Malm til Karl O. Johannesen paa d.e. for kr. 1500,00 (Ifølge opmaalingforretn. af 27/2 01 indeh. tomten 299 m²) tinglyst 4 Juli 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Svahn Albert
1872
gaardsgut
Svahn Amanda
1872
g.m. gaardsgut

 

 

* 1901

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nystrædet Ludvig Jensen 1.500 1.500  

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ludvig Jensen til sersjant Karl Malm, dat 10/2 01 for kr. 1700,00 Eiendommen er 299 m² se maalebrev af 27/2 01 thinglæst 7 mai 1901

Utdrag fra pantebok:

Byting 14/5 1901 Erklæring-
Undertegnede eier af mnr. 799q2 paa nordre Fredrikshald forpligter sig og efterfølgende eiere herved til, saafremt den naaværende vaaningsbygning paa nævnte eiendom maatte nedbrænde eller blive nedrevet da at lade den grund hvorpaa bygningen staar, forsaavidt denne grund ligger indenfor den regulerede gade?? - uden vederlag tilfalde kommunen. Fredrikshald den 7de mars 1900. Karl Malm
Til Vitterlighet Chr. Brataas R.Hammer. 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har regitrert et våningshus på en etasje og et vedskur på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

To rom og kjøkken              

001 Ludvig Jens.

01

1847

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Sagbrugsarbeider

002 Karoline Jens.

01

1836

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Hanna Blom

01

1886

Kristiania

b

Datterdatter

ug

Skolepige

004 Karla Jens.

01

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

Sønnedatter

ug

Sønnedatter

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Christian M Johannesen til Ludvig Jensen paa d.E. for Kr 1250 dat 10/5 98 thinglæst 13 Mai 1898

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Do. (J.H. Kirkeby) til Christian Marenius Johannesen for 900 Kr af 23/7 90 thinglæst 29 Juli 1890

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest for at Hans Hansens eneste og myndige Børn er Karl og Emlie Hansen, dat. 15/10 89 thinglæst 18 Oktober 1889.

Skjøde fra Hans Hansens Arvinger, Karl og Emilie Hansen samt sidstnævntes Mand Ole Andersen Kirkeby paa d.E. for Kr. 700 dat 18/9 89 thinglæst 18 Oktbr. 1889

- Arbeidsmand Hans Hansens Arvingers Gaard Matr. No. 799 q 2 paa Damhaugen er ved Skjøde af 18de Septbr. d. A. solgt til Johannes Hansen Kirkeby.

 

 

* 1885

Ved folektellinga i 1885 er H.Hansen eier av matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johannes Eriksen

1816

Aremark

-

-

-

Gartner

002 Vilhelmine Solberg

1860

Sverige

-

-

-

-

003 Hansine Solberg

1883

Frhald

-

-

-

-

004 Jeny Solberg

1885

Laurvig

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Hans Hansen 1.000 1.360  

 

* 1869

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johannes Hansen til Arbeidsmand Hans Hansen paa en Tomtestrækning af Matr. 799q, hvilken er given Matr. 799q2, medens Sælgerens Igjenhavende af nr. 799q har faaet Matr. 799q1, dateret 18 April 1886 og thinglæst 1. Octbr 1869.

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra doktor Paasche til Johannes Hansen paa en Tomtestrækning af Damhaugen, hvilken har faaet Matr. 799q, indeholdende forpligtelse for Kjøberen til at holde helt Gjerde mod Damhaugen, dateret 29 Juli thinglæst 8. Aug. 1862.

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Udskrift af Taxtforretning 2 Novbr. 1855 betræffende de Vilkaar hvorpaa Grund af Løkken Damhaugen optages til Frhald Byes Vandledning. thinglæst 20. Mai 1856.

 

* 1850

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Comagnichirurg Paasche paa Løkken Damhaugen Matr. 799 thinglæst 10 Juni 1850

 

Sist oppdatert 17.01.2023 22:57