Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Nystredet 5

tidligere Bakkegata 18

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 961

Løpenummer i 1901 matrikkel: 761

Matrikkelnummer: 799a3

Gårds og bruksnummer:66/306

Foto: SW 16. februar 2003
 
  Skjermdump fra Gogole maps oktober 2019

 

* 2021

 

* 2013

 

* 2012

 

* 2002

 

* 1996

 

* 1993

12. juni 1993 har Halden Arbeiderblad en dobbeltside om hagen til Irma Aldenhamn i Nystredet 5.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 22 og 23)

 

 

* 1982

 

* 1979

 

* 1969

1.mars 1969 forandres adressen fra Bakkegata 16 til Nystredet 5.

 

 

* 1966

 

* 1964

 

* 1963

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1950

 

* 1949

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Bakkegata 18:

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Petersen / Pettersen Anna 
1875
g.m. skipsfører Bakkegata 18
Petersen / Pettersen Anna Margrete
1901
telefondame Bakkegata 18
Petersen / Pettersen John
1900
fyrbøter Bakkegata 18
Petersen / Pettersen Petter
1872
skipsfører Bakkegata 18

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ole Olsen Gimle til skibsfører Petter Pettersen f. 12/7 76 på d.e. for kr. 6500,- Dat. 16/4-23 tinglyst 20 april 1923.

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Oskar Eriksen til Johan Berg til at sælge og utstede skjøte paa d.e. og matrnr 799a8. Dat 2/7 22 tinglyst 21 juli 1922.

Fuldmagt fra Ludvig Eriksen til Johan Berg til at sælge og utstede skjøte paa d.e. og matrnr 799a8. Dat 5/7 22 tinglyst 21 juli 1922.

Fuldmagt fra Lovise Berg f. Larsen til sin mand Johan Berg til at sælge og utsetede skjøte paa d.e. og matrnr. 799a8. Dat 3/7 22 tinglyst 21 juli 1922.

 

Skjøte fra Ludvig Eriksen, Oskar Eriksen, Lovise Berg f. Larsen g. m. Johan Berg iflg. fuldmagter v/ Johan Berg samt Olaf Larsen til Ole Olsen Gimle for Kr. 5336,- paa d.e. og matrnr. 799a8. Sælgeren paatar sig at opsi de nuværende Leier og faa ryddiggjort gaarden for leiere senest 1/8 d.aa. Dat. 29/6-22. (Iflg kartforretning av 29/4-31 er d.e. 365m²) Skjøtet er paaført attest for at Erik Larsen og hustru er avgaat ved døden efterlatende sig de myndige arvinger Ludvig Eriksen, Oskar Eriksen, Olaf Larsen og Lovise Berg g.m. Johan Berg. Dat 13/7-22 tinglyst 21. juli 1922.

Andragende fra Ole Olsen Gimle som eier av d.e. og matrnr. 799a8 om at faa disse sammenføiet til en eiendom med paategning fra Stadskonduktøren om at de ligger umiddelbart ind til hindanden samt fra Fr.halds kommune om at det fra deres side intet er at bemerke til sammenføielsen. dat. 20/7, 7/8 og 8/8 1922. Tinglyst 1 september 1922.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenehter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Olaf Marinius Larsen
1
1866-02-18
Fredrikshald - - ug Stuerarbeider
 
         
001 Karl Oskar Isaksen
2
1868-12-09
Fredrikshald - - ug Forskjellig Løsarbeider
 
         
001 Johan Fredrik Johansen
3
1874-09-17
Fredrikshald - - g Papirarbeider
002 Ida Marie Johanesen
3
1878-04-13
Eningdalen Idd - - g Husmor
003 Alfhild Sønøve Johansen
3
1915-02-12
Fr.hald - - - -
004 Randi Viktoria Johansen
3
1919-08-16
Fredrikshald - - - -
005 Signe Bergljot Johansen
3
1903-03-21
Fr.hald - - - Tjenestepike
006 Ragnar Olaf Johansen
3
1919-08-16
Fr.hald - - - -
007 Solveig Marie Johansen
3
1906-09-21
Fr.hald - - ug -
008 Astrid Theodora Johansen
3
1901-12-24
Fr.hald - - ug Skotøiarbeiderske
009 Rolf F Johansen
3
1912-12-08
Fredrikshald - - - -
010 Osvald Johansen
3
1908-01-01
Fredrikshald - - ug -
011 Karl Ingolf Johansen
3
1900-03-26
Fredrikshald - - ug Løsarbeider
 
         
001 Julie Johannesen
4
1891-12-25
Sverge - - ug Husholderske
002 Kaare Arne Johannesen
4
1918-01-21
Fredrikshald - - ug Barn
003 Sverre Valdemar Johansen
4
1920-04-01
Fredrikshald - - - Barn
004 Aksel Wilhelm Johansen
4
1884-10-28
Idd - - f Løsarbeider

 

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med tre boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Maren Larsen

01

1829-01-01

Id

b

hm

e

Huseierske Husgerning

002 Olof Marinius Larsen

01

1866-02-16

Fredrikshald

b

s

ug

Stuerarbeider

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Jens Marinius Johannesen

01

1866-01-18

Berg

b

hf

g

Stuer & Løsarbeider

002 Mathilde Johannesen

01

1861-05-03

Skee sogn Sverige

b

hm

g

Husgjerning

003 Olga Marie Hansen

01

1892-01-31

Fredrikshald

f

d

ug

Tjenestepige hos gbr

004 Jenny Mathilde Hansen

01

1894-09-18

Fredrikshald

b

d

ug

Fabrikpige Gardinfbr

005 Oskar K. E. Hansen

01

1896-01-26

Fredrikshald

b

s

ug

Vedarbeider

006 Johannes E. Hansen

01

1897-09-30

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

007 Borghild O. A Hansen

01

1900-10-02

Lommelanda s. Sverige

b

d

ug

Datter

008 Valborg I. Hansen

01

1902-08-14

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

009 Anders O. M. Hansen

01

1904-09-16

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Johan Petter Karlsen

01

1873-02-18

Tistedalen

b

hf

g

Bryggearbeider paa trælasttomt

002 Bina Emelie Karlsen

01

1880-06-24

Narvestad sogn Sverie

b

hm

g

Husgjerning

003 Ester Marie Karlsen

01

1895-08-25

Id

b

d

ug

Gardinfabrikpike

004 Elin Otelie Olsen

01

1904-03-27

Id

b

d

ug

Datter

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Eriksen Oskar
1874
pølsemager
Hansen Dagmar
1876
g.m. bryggearbeider
Hansen Leonard 
1876
bryggearbeider
Johannesen Anna
1868
g.m. dagarbeider
Johannesen Kristian
1856
dagarbeider
Larsen Maren
1829
enke
Larsen Olaf
1867
stuer
Ohlgren Einar
1874
dagarbeider
Wærner Marie
1972
lærerinde

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bakkegaden Skibstømmermand Erik Larsen 4.500 5.410 Hus (E: er i originalen skatte og branntaxtert sammen med matrikkel 799a8

 

 

* 1900

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 til 1906, side 81 nr. 77, dør skibtømmermann Erik Larsen på Damhaugen 14. september 1900, begravd 21.september 1900. Dødsårsaken er av dr. Klein oppgitt til Canser ventriculi. I følge samme kirkebok var han født i 1835 i Sverige.

 

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi også et våningshus på en etasje med tre beboelser. Her kan vi også lese at det er et pølsemakeri og en "Udhusbygning med stald vedskur og grisehus" på eiendommen. Pølsemaker Oskar Eriksen har en hest. Hesten er en vallak som er over seksten år gammel. Til denne har han en to akslet arvbeidsvogn. Han er også eier av to griser.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og 1/3 kjøkken              

001 Maren Lars.

01

1829

Id Sm

b

hm

e

Husmor G†rdeierske

002 Olaf Marinius Lars.

01

1866

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Stuerarbeider

003 Andreas Nils.

01

1885

t %Id%

b

fl

ug

Pølsemagerlærling

Forhus 1.etg ett rom og 1/3 kjøkken              

001 Bernt Hans.

02

1876

Sponvigen i Berg i Sm†lenene Sm

b

hf

g

Stuerarbeider

002 Dagmar Hans.

02

1876

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Signore Hans.

02

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

004 Leif Hans.

02

1900-04-09

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

Forhus et kvistværelse og 1/3 kjøkken              

001 Oskar Eriks.

03

1875

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Pølsemagerforretning

002 Jenny Eriks.

03

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 !! Eriks.*

03

1900-10-16

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

-

Datter

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tjuefem personer på eiendommen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Erik Larsen

1835

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

002 Maren Larsen

1830

i Id

-

Hustru

g

-

003 Olaf Marinius Larsen

1866

i Fr.hald

-

Søn

ug

-

004 Emilie Krestine Lovise Larsen

1870

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

005 Karl Oskar Vilhelm Larsen

1875

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

006 Johan Gundersen Berg

1867

Elverum

-

Besøgende

ug

-

007 Anders Pettersen

1835

Sverige

-

Familiens overhode

g

-

008 Nekoline Marie Pettersen

1848

Fredrekshald

-

Hustru

g

-

009 Marie Josefine Pettersen

1873

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

010 Inga Antonie Pettersen

1876

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

011 Dagny Eugenie Pettersen

1880

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

012 Olga Tomine Pettersen

1884

Fredrekshald

-

Datter

ug

-

013 Oskar Wilhelm Pettersen

1890 mai

Fredrekshald

-

Søn

ug

-

014 Mathilde Elise Pettersen

1886

Fredrekshald

-

Datter

-

-

015 Helene Pedersen

1834

Fr- hald

-

Familiens overhode

e

-

016 Petter Ludvig Pedersen

1860

Fr- hald

-

Søn

ug

-

017 Hansine Petronelle Pedersen

1857

Fr.hald

-

Datter

ug

-

018 Kristian Emil Pedersen

1873

Fr.hald

-

Logerende hørende til Familien

ug

-

019 Karl Ludvik Jensen

1844

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

020 Karoline Jensen

1836

Sverige

-

Hustru

g

-

021 Petter Kristijan Jensen

1872

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

022 Hjørgen Jensen

1874

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

023 Hanna Fredrike Blom

1886

Kristiania

-

Datterdatter

ug

-

024 Mathilde Elise Olsen

1865

Skjæberg

-

Datter, Besøgende

ug

-

025 Magrete Elisabet Blam

1888

Kristiania

-

DatterDatter, Besøgende

ug

-

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi E. Larsen som eier av en matrikkel hvor det bor tjuesyv personer.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Fredrik Kraft

1820

Berg

-

-

-

Arbeider

002 Elisabet Kraft*

1821

Fredrikshald

-

Kone

-

-

003 Anders Petersen

1836

Sverige

-

-

-

Arbeider

004 Marie Petersen*

1848

Fredrikshald

-

Kone

-

-

005 Kristian Andersen

1866

Fredrikshald

-

-

-

-

006 Bredine Andersen

1872

Fredrikshald

-

-

-

-

007 Marie Andersen

1875

Fredrikshald

-

-

-

-

008 Inga Andersen

1878

Fredrikshald

-

-

-

-

009 Dagni Andersen

1880

Fredrikshald

-

-

-

-

010 Olga Andersen

1884

Fredrikshald

-

-

-

-

011 Ludvig Jensen

1841

Fredrikshald

-

-

-

Arbeider

012 Karoline Jensen

1836

Sverige

-

-

-

-

013 Karl Jensen

1871

Fredrikshald

-

-

-

-

014 Peter Jensen

1872

Fredrikshald

-

-

-

-

015 Jørgen Jensen

1873

Fredrikshald

-

-

-

-

016 Erik Larsen

1835

Sverige

-

-

-

Sosoman

017 Maren Larsen

1830

Ide

-

-

-

-

018 Olaf Eriksen

1866

Fredrikshald

-

-

-

-

019 Laurense Eriksen

1870

Fredrikshald

-

-

-

-

020 Oskar Eriksen

1875

Fredrikshald

-

-

-

-

021 Stina Karlsen

1870

Sverige

-

-

-

-

022 Alma Karlsen

1870

Fredrikshald

-

-

-

-

023 Ana Karlsen

1882

Fredrikshald

-

-

-

-

024 Gustaf Karlsen

1885

Fredrikshald

-

-

-

-

025 Julius Amundsen

1859

Aremark

mt

-

-

Skomager

026 Emilie Josefine Amundsen f Kraft

1862

Frhald

mt

-

-

-

027 Karl Johanesen

1866

Sverige

-

-

-

Fyrstikarbejder

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Skibstømmermand Erik Larsen 300    

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Svend Andersen til Skibstømmermand Erik Larsen paa Matr. No. 799a3, dateret 16de og thinglæst 18 Februar 1876.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir at det er Svend Andersen som er eier av matrikkelen og at det her bor tjue personer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens Nielsen

01

1844

Aremark Pr.

b

hf

g

Snedkersvend

002 Caroline Nielsen

01

1844

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

003 Olaf Nielsen

01

1874

Fr.hald

b

s

ug

-

004 Clara Bjurstrøm

01

1871

Fr.hald

b

Pleiebarn

ug

Faderen (Gjørtler) skilt fra sin Kone

005 Anders Bjurstrøm

01

1875

Fr.hald

b

Pleiebarn

ug

Faderen (Gjørtler) skilt fra sin Kone

006 Adolf Svendsen

02

1846

Fr.hald

b

hf

g

Arbeider paa Jernbanen

007 Dorthea Svendsen

02

1846

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

008 Johan Svendsen

02

1869

Fr.hald

b

s

ug

-

009 Carlmar Svendsen

02

1872

Fr.hald

b

s

ug

-

010 Albert Svendsen

02

1874

Fr.hald

b

s

ug

-

011 Gustav Nielsen

03

1850

Xania

b

hf

g

Blikslagersvend

012 Marie Nielsen

03

1853

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

013 Inga Nielsen

03

1872

Fr.hald

b

d

ug

-

014 Gunda Nielsen

03

1874

Fr.hald

b

d

ug

-

015 Oline Olsen

04

1840

Fr.hald

b

hm

ug

Arbeid. Fyrstikfabr.

016 Anna Torpp

04

1861

Fr.hald

b

d

ug

Contorist Torpps Datter

017 Laura Torpp

04

1865

Fr.hald

b

d

ug

Contorist Torpps Datter

018 Andreas Blikstad

05

1850

Fr.hald

b

hf

g

Sømand

019 Lina Blikstad

05

1840

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

020 Christian Blikstad

05

1874

Fr.hald

b

s

ug

-

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Handelsmand Jens Olsen til Svend Andersen paa 735 kvadratalen af Manr. 799a, hvilken er givet Manr. 799a3, dateret 1. og thinglæst 11 Marts 1873.

 

 

Sist oppdatert 05.08.2023 14:20