Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Nystredet 6

Tidligere Damstredet 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 938

Løpenummer i 1901 matrikkel: 766

Matrikkelnummer: 799q1c

Gårds og bruksnummer: 66/397

 
Foto:

 

* 1988

 

* 1987

 

* 1986

 

* 1974

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1969

1. mars 1969 endres adressen fra Damstredet 12 til Nystredet 6.

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i det som da var Damstredet 12:

 

* 1935

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde sliperiarbeider Petter Evard Halvorsen og før avdøde hustru Mathilde: Johan Arthur Halvorsen, Petra Andersen, C. Halvorsen, Martha Hildegard Halvorsen, Ruth Jensen f. Halvosen og Roar Halvorsen til fru Agnes Hoffstrøm for Kr. 10000,- på ført attest for at forannævnte er eneste og myndige arvinger efter Petter Edvard Halvorsen og hustru Mathilde som begge er døde. Dat. april 1931 tinglyst 8 mai 1931.

 

 

 

* 1930

Kirkeboken for Fredriskhald for perioden 1925 - 1941, side 54 nr. 38, forteller at enkemann, fhv. snekker ved tresliperi, Petter Edvard Halvorsen dør på marinens sykehus i Horten den 8.oktober 1930. Begraves i Halden 15.oktober 1930. Bosted er oppgit til Bakkeveien 12. Dødsårsaken er ifølge dr. Erichsen Ilus (tarmhinder).

Ifølge samme krikebok var han født i Idd 28. februar i 1854.

 

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Petra Marie
1890
g.m. skotøiarbeider Damstredet 12
Andersen Sverre Asbjørn
1890
tilskjærer Damstredet 12
Halvorsen Petter Edvard
1854
gaardeier Damstredet 12
Halvorsen Roar J.
1900
blikkenslager Damstredet 12

 

 

* 1922

Kirkeboken for Fredirkshald for perioden 1907 - 1925, side 104 nr.24, har innført fabrikksnekker Petter Halvorsens hsutru Mathilde, død 2.april og gravlagt 8.april 1922. Dødsted er oppgitt til ST.Joseph hospital og doktor Ording har oppgitt dødsårsaken til tuberkulose. I følge samme kirkebok var hun født i Sverige i 1859.

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Sverre Asbjørn Halftan Andersen
1
1890-10-07
Kristiania - - g Tilskjærer Skofabrikarbeider
002 Petra Marie Andersen
1
1890-01-03
Idd - - g Husmor
003 Asbjørn Andersen
1
1916-05-20
Fr hald - - ug -
004 Aase Dagmar Andersen
1
1917-11-20
Fr hald - - - -
005 Gunnar Andersen
1
1920-02-13
Fr hald - - - -
 
         
001 Hjalmar Wilhelm Thorgersen
2
1875-02-02
Fr hald - - g Cellulosearbeider
002 Olivia Elisabet Thorgersen
2
1872-09-25
Sverige - - g Hustru
003 Bjarne Eilert Thorgersen
2
1895-01-27
Fredrikshald - - ug Oplags tomtearbeider sagbruk
004 Esther Hildore Thorgersen
2
1898-05-26
Sarpsborg - - ug Sykli støtes av Foreldrene
005 Arthur Wiljam Thorgersen
2
1902-04-13
Sarpsborg - - ug Sagarbeider
 
         
001 Petter Edvard Halvorsen
3
1854-02-28
Ganerød, Idd herred - - g Snedker
002 Mathilde Halvorsen
3
1860-11-23
Sverige - - g Husmor
003 Johan Arthur Halvorsen
3
1885-09-17
Idd - - ug Bygningsnekker
004 Roar Jairus Halvorsen
3
1900-05-10
Fr hald - - ug Blikkenslager a.

 

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi P.Halvorsen oppgitt som eier av et "almindelig hus på enogenhalv etasje".

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg 2 rom og kjøkken kr 15 pr mnd
         
001 Petter Edvart Halvorsen
1
1854-02-28
Id b hf g Sliperiarbeider
002 Mathilde Halvorsen*
1
1859-11-23
Sverige b hm g Hustru
003 Johan Artur Halvorsen*
1
1885-09-17
Id b s ug Bygningssnekker
004 Pettra Marie Halvorsen*
1
1889-01-03
Id b d ug Notlerske og skofabrik
005 Ruth Virginia Halvorsen*
1
1896-11-20
Id b d ug Datter
006 Roar Iuirus Halvorsen*
1
1900-05-10
Fredrikshald b s ug Søn
1.etg 1 rom og kjøkken kr 9 pr mnd
         
001 Anders Pettersen
2
1835-10-03
Sverige b hf g Graastensmurer
002 Lina Pettersen
2
1848-05-09
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Olga Pettersen
2
1884-05-10
Fredrikshald mt d ug Sætterske
004 Mathilde Pettersen
2
1886-12-11
Fredrikshald b d ug Butikjomfru i bakerbutik
005 Oskar Pettersen
2
1890-05-19
Fredrikshald b s ug Dagarbeider Fyrstik
1 kvistværelse og kjøkken kr 10 pr mnd
         
001 Hjalmar V. Thorgersen
3
1875-01-01
Fredrikshald b hf g Fabrikarbeider Cellulosearbeider
002 Olivia E. Thorgersen
3
1872-09-25
Sverige b hm g Hustru
003 Bjarne E. Thorgersen
3
1895-01-27
Sarpsborg b s ug Skofabrikarbeider
004 Johan M. Thorgersen
3
1897-01-15
Sarpsborg b s ug Søn
005 Artur V. Thorgersen
3
1902-04-13
Sarpsborg b s ug Søn
006 Ester H. Thorgersen
3
1899-05-26
Sarpsborg b d ug Datter

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Magnus 
1837
fyrstikarbeider
Andersen Rikka
1849
g.m. fyrstikarbeider
Halvorsen Mathilde
1859
g.m. sliberiarbeider
Halvorsen Petter Edvard
1854
sliberiarbeider
Petersen Anders
1835
graastensmurer
Petersen Lina 
1849
g.m. graastensmurer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bakkegaden Sliberiarb. Petter E. Halvorsen 3.100 4.880  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 oppgir et hus på en eatsje og et uthus hvor det også er hønsehus. Her har Petter Halvorsen seksten høner. Han avler også 0,8 tønne poteter, 0,1 tønne gulerøtter og 0.2 tønne kålerabi.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
1.etg to rom og kjøkken              

001 Petter Halvors.

01

1854

Id Sm

b

hf

g

Træsliberiarbeider

002 Mathilde Halvors.

01

1860

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Johan Halvors.

01

1885

Id Sm

b

s

ug

Kuffertfabrikarbeider

004 Petra Halvors.

01

1889

Id Sm

b

d

ug

Datter

005 Marta Halvors.

01

1891

Id Sm

b

d

ug

Datter

006 Markus Halvors.

01

1893

Id Sm

b

s

ug

Søn

007 Rut Halvors.

01

1896

Id Sm

b

d

ug

Datter

008 Roar Halvors.

01

1900-05-06

Id Sm

b

s

ug

Søn

Forhus ett rom og kjøkken              

001 Anders Petters.

02

1835

Sverige

b

hf

g

Graastensmurer

002 Nikoline Petters.

02

1848

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Olga Petters.

02

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Gardinfabrikarbeiderske

004 Mathilde Petters.

02

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

005 Oskar Petters.

02

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

Forhus et kvistværele og kjøkken              

001 Magnus Anders.

03

1844

Sverige

b

hf

g

Fyrstikarbeider

002 Erika Anders.

03

1844

Sverige

b

hm

g

Hustru

003 Anna Lovise Anders.

03

1878

Sverige

b

d

ug

Fyrstikfabrikarb.ske

004 Agusta Anders.

03

1880

Berg i Smaalenene

b

d

-

Fyrstikfabrikarb.ske

005 Jeni Konstanse Anders.

03

1883

Asak Sm

b

d

-

Fyrstikfabrikarb.ske

006 Anna Marie Anders.

03

1886

Asak Sm

b

d

-

Skolepige

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Thrine Sulland til Petter Edvard Halvorsen paa en Parcel af MNo. 799q1a for Kr. 750,00. grændserne indskr. i Skjødet, Parcellen har faaet MNo. 799q1c, dat 4/9 96 thinglæst 8 Septeb. 1896.

 

 

 

Sist oppdatert 31.08.2023 16:30