Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Nystredet 8

tidligere Damstredet 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 980

Løpenummer i 1901 matrikkel: 767

Matrikkelnummer: 799a34g

Gårds og bruksnummer: 66/343

 

Foto: Skjermdump fra Google maps juli 2017

 

* 2013

 

* 1993

 

* 1988

 

 

* 1985

 

* 1979

 

* 1977

 

* 1969

1. mars 1969 endres adressen fra Damstredet 9 til Nystredet 8.

 

* 1965

 

* 1963

 

* 1962

 

* 1960

 

* 1957

 

* 1955

 

* 1953

 

* 1950

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 15/11-1947 fra Karl Olaf Olsen Hoel til hustru Regina Hoel f. 25/11-1903 på d.e. for kr. 7.000,- Dbf: 24/11-1947 Grbf: 24/11-1947

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse stemmeberettigede personene i Damstredet 9:

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Mina Gustavsen på sin halvpart av d.e. til papirarbeider Karl Olsen Hoel for Kr. 3000-. Sælgersken forbeholder sig å bo gratis på eiendommen så lenge hun lever og velger selv hvilken leilighet hun vil ha. Dat. 2/3-32 tinglyst 4 mars 1932

 

* 1929

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Karoline
1873
enkefrue Damstredet 9
Henriksen Kathinka Elisabet
1882
g.m. stuerarbeider Damstredet 9
Henriksen Oskar Ferdinand
1882
stuerarbeider Damstredet 9
Hoel August
1847
gaardeier Damstredet 9
Johannesen, / Johansen Alma Eugenie
1868
g.m. tomtearbeider Damstredet 9
Johannesen, / Johansen Johannes K.
1868
tomtearbeider Damstredet 9
Johannesen, / Johansen Karla
1903
skotøiarbeider Damstredet 9
Petersen / Pettersen Nikoline Marie
1848
enke Damstredet 9

 

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra August J. Hoel til Karl Olav Olsen Hoel og Mina Gustavsen for Kr. 7000,- Sælgeren forbeholder sig å bo i gården så længe han lever og velger selv sin leilighet. Han har frit hus. Dat. 16/11 1923 (iflg. Kartforretning av 14/5-20 er eiendommen 124 m²) tinglyst 1 juli 1924.

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauktionsskjøte til August J. Hoel på d.e. for kr. 5000,- Dat. 14/4 23 tinglyst 27 april 1923.

 

Utdrag fra  Pantebok nr. 14, 1922-1925, s. 125

Tvangsauktionsskjøte

Efter forlangende av overretssakfører Hall på Norges Hypotekbanks vegne avholdtes 30 juli 1904 2 den gangs tvangsauktion over matr. no. 799 a 34 g, Damhaugen, nordre Fredrikshald i henhold til obligation av 2/5, tgl. 3/8 1898, hvilken obligation var misligholdt, og eiendommen tilslages den eneste bydende August J. Hoel for kr. 5000,- hvilket bud i skrivelse fra rekvirenten av 5/8 1904 er approberet.

Det foreligger skrivelse fra Norges Hypotekbank av 12/2 1921 hvori meddeles at det fra deres side intet er til hinder for at auktionsskjøte utstedes i henhold til den avholdte auktion, likeledes attest fra Kristiania Overret av 10/2 1921 om at tvangsauktionen ikke kan sees å være påanket.

I henholdt hertil meddeler jeg derfor som auktionsforvalter i Fredrikshald nevnte August J. Hoel auktionsskjøte på mtr. no. 799 a 34 g for kjøpesum 5000,- fem tusen kroner - som lovlig erhvervet.

For skrivning er betalt til statskassen 10 - ti - kroner.

Fredrikshalds auktionsforvalterembede den 14 april 1923

Ola Sveen

 

1/4 % til fattigkassen av kjøbesummen kr. 5000,- er betalt med kr. 12,50 - tolv kroner og femti øre -

Fredriskshalds Fattigforstanderkontor 24 april 1923

A. Simensen

 

 

* 1920

Ved folektellinga i 1920 var det registrert seks boenheter på eiendommen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Agust Johansen Holl
1
1846-06-15
Stenby Sverige - - e Tomtarbeider
002 Hermine Gustavsen
1
1863-01-11
Stenby Sverige - - ug Husholderske
003 Karl Olaf Olsen
1
1897-05-03
ulsaker Ullensaker - - ug Løsarbeider
004 Karl Fridtjof Karlsen
1
1902-04-06
Idd - - ug Gardinarbeider
 
         
001 Johannes Johansen
2
1868-01-26
Fredrikshald - - g Tomtearbeider hos Saugbrugsforeningen. Kapper og adskiligt arbejde.
002 Alma Eugenie Albertine Johannesen
2
1868-10-20
Fredrikshald - - g Husmor
003 Fridtjof Johannesen
2
1896-05-20
Fredrikshald - - ug Fabrikarbejder. Elektrolysen Kaken Fredrikshald
004 Ingeborg Johannesen
2
1903-08-03
Fredrikshald - - ug Fabrikarbejderske
005 Arne Johannesen
2
1907-06-25
Fredrikshald - - - -
006 Aase Johannesen
2
1909-10-10
Fredrikshald - - - -
007 Ragnhild Johannesen
2
1911-03-28
Fredrikshald - - - -
 
         
001 Karoline Johansen
3
1873-08-14
Skjeberg - - e ?? Rengjøringskone
002 Karla Lovise Johansen
3
1903-09-22
Fredrikshald - - ug Skotøiarbeider
003 Asta Marie Johansen
3
1905-03-26
Fredrikshald - - - Barn
004 Margit Eugenie Johansen
3
1901-04-12
Fredrikshald - - ug Skotøiarbeiderske
005 Karl Johan Ludvig Johansen
3
1907-05-11
Fredrikshald - - - Barn
 
         
001 Julie Andreasen
4
1852-03-06
Sverige - - ug Vask og husarbeide 'fhv'. For tiden syk uten erhverv eller intægt. Fattighjælp
002 Anna Pettersen
4
1850-12-19
Tøfftedal Sverige - - ug Jeg er til forskjeliget hjelp for dem som trenger den, husarbeid
 
         
001 Anders Pettersen
5
1835-10-03
Svarteborg-D. Sverige - - g Pengsonist
002 Nikoline Marie Pettersen
5
1848-05-09
Fr.hald - - g Pengesonist Hm.
 
         
001 Oskar Ferdinand Henriksen
6
1882-09-18
Fr.hald - - g Stuerarbeider
002 Kathinka Elisabeth Henriksen
6
1882-10-27
Fr.hald - - g Husmor
003 Thoralf Yngvar Henriksen
6
1913-04-28
Fr.hald - - - -
004 Margith Elisabeth Henriksen
6
1917-06-26
Fr.hald - - - -
005 Edvard Ferdinand Henriksen
6
1920-06-10
Fr.hald - - - -

 

 

* 1912

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi regsitrert et våninghus, "Sideb. (Beboelsesrum) og Udhus". Våninghuset har to etasjer.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Severin Andersen

01

1872-02-18

Fredrikshald

b

hf

g

Bryggearbeder Tomtearbeider

002 Amalie Andersen

01

1868-02-14

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Øivind Mandrup Andersen

01

1895-05-16

Fredrikshald

b

s

ug

Vedstabler

004 Kristian Marinius Andersen

01

1898-08-15

Fredrikshald

b

s

ug

Barn

005 Lilly Konstanse Andersen

01

1900-10-12

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

006 Solveig Alette Andersen

01

1902-10-04

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

007 Mary Katrine Marie Andersen

01

1904-06-06

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

008 Ingeborg Skalotte Andersen

01

1907-08-10

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

009 Leif Olaf Andersen

01

1909-04-30

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

010 Signe Amalie Andersen

01

1910-07-20

Fredrikshald

b

d

ug

Barn

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Olaves Kristian Bak

02

1874-02-24

Fredrikshald

b

hf

g

Sellulosearbeider v/ Fabrik

002 Ellen Marie Bak

02

1871-08-16

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Alf Bak

02

1901-09-28

Sarpsborg

b

s

ug

Søn

004 Margit Jakobine Bak

02

1905-08-08

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Anna Borghild Bak

02

1909-08-08

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

Sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Henrik Martinius Larsen Ugland

03

1884-08-12

Froland pr Arendal

b

hf

g

Løsarbeider

002 Klara Matilde Ugland

03

1889-01-16

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Henrik Ragnar Ugland

03

1906-06-10

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Torleif Martinius Ugland

03

1908-01-31

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Olaf Konrad Ugland

03

1910-06-11

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Sørine Johannesen

04

1854-06-24

Berg Smaal.

b

hm

e

Husholderske og off Und.

002 Ludvig Johannesen

04

1895-09-05

Fredrikshald

b

s

ug

Krøbling

003 Anna Marie Olsen

04

1885-04-04

Fredrikshald

b

el

ug

Fabrikarbeider v/ Fabrik

004 Valfred Berdon Johannesen

04

1906-08-22

Berg Smaal.

b

el

ug

Barn

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Petter August Vennersten

05

1854-10-26

Berg Sml.

f

hf

g

Løsarbeider Omstreifer

002 Anette Vennersten

05

1848-09-28

Rygge sogn

b

hm

g

Offentlig underst.

003 Petter Antonius Vennersten

05

1884-06-24

Rygge sogn

f

s

ug

Løsarbeider

004 Paul Marenius Vennersten

05

1891-06-03

Berg Sml.

b

s

ug

Stuerarbeider

Forhus 2.etg ett rom kr 4 pr mnd              

001 Oline Marie Johannesen

06

1832-10-03

Fredrikshald

b

hm

e

Off Understøttelse

002 Karl Johan Johannesen

06

1872-06-18

Berg Sml.

f

s

ug

Løsarb & Omstreifer

 

 

* 1904

30. juli 1904 kjøper August J. Hoel eiendommen på tvangsauksjon. Dette kjøpet blir ikke tinglyst før i 1923.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Anton
1855
Arbeider
Andreassen Hanna
1864
g.m. arbeider
Blomberg David
1865
stenhugger
Blomberg Emilie
1870
g.m. stenhugger
Halvorsen Jonas
1836
arbeider
Halvorsen Sigurd
1876
tomtearbeider
Halvorsen Sofie
1844
g.m. arbeider
Johansen Sofie
1853
kone
Karlsen Lovise
1851
g.m. snedker
Kristiansen Inga
1862
enke
Nordstrøm Johan
1869
stenhugger
Nordstrøm Karin
1872
g.m. stenhugger
Olsen Axel
1871
bryggearbeider
Olsen Charlotte
1865
enke
Olsen Olga
187
g.m. bryggearbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Bakkegaden Sigurd Halvorsen 5.200 7.300 1ste Række paa nordre Side af Gaden.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våninghus, uthus og bakbygning på eiendomen. Huset er registrert med to etasjer, men lieligheten er registrert som kvistleiligheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Jonas Halvors.

01

1836

Sverige

b

hf

g

Intet Erhverv v/ Arbeide, var Brøddrager for 2 aar siden og opholdes nu v/ Indtægt af 2 Gaarde & v/ Hjælp af Børnene

002 Sofie Halvors.

01

1846

Id Sogn Sm

b

hm

g

Husstel

003 Sigurd Halvors.

01

1876

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Plankedrager på Saugbrugsforeningen

004 Anna Halvors.

01

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Stopperske paa Gardinfabrikken

005 Lea Halvors.

01

1881

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

arbeider paa Tændstikfabrik

006 Inga Halvors.

01

1883

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Pakkerske paa Tændstikfabrik

007 Ingvald Halvors.

01

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Lærling paa Kuffertfabrik

008 Johanne Eriks.

01

1880

Id Sm

b

el

ug

arbeider paa Tændstikfabrik

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 August Karls.

02

1845

Sverige

b

hf

g

Møbelsnedker for egen Regning

002 Lovise Karls.

02

1851

Ødemark Sm

b

hm

g

Husstel

003 Einar Thores.

02

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

fl L K's uægte Børn

ug

Rendearbeider hos Saugbrugsforeningen

004 Hilda Thores.

02

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

fl L K's uægte Børn

ug

har senest arb p† Gardinfabrikken

005 Einar Karls.

02

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skoledecipel

006 Judith Karls.

02

1898-04-02

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

007 Elfride Karls.

02

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

fl L K's uægte B.

-

-

Forhus to kvistværelser og kjøkken              

001 Herman Halvors.

03

1872

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Bryggearbeider hos Saugbrugsf.

002 Elin Halvors.

03

1865

Sverige

b

hm

g

Husstel ærnæres af Manden

003 Sigfrid Halvors.

03

1895

Amerika

b

s

ug

-

004 Luin Halvors.

03

1897

Amerika

b

s

ug

-

Forhus to kvistværelser og kjøkken              

001 Sopfie Johannes.

04

1853

Sverige

b

hm

s

Husstel opoldes ved midler fra Søn, Datter og Mand

002 Hilda Johannes.

04

1879

Sverige

b

d

ug

arbeider p† Gardinfabrikken

003 Gustav Johannes.

04

1881

Sverige

b

s

ug

Skomager arb p† Haldens Skofabrik

004 Karl Johannes.

04

1889

Sverige

b

s

ug

Skoledecipel

005 Valfred Johannes.

04

1891

Sverige

b

s

ug

Skoledecipel

006 Hilma Johannes.

04

1893

Sverige

b

d

ug

Skoledecipel

007 Johan Edvin Johannes.

04

1896

Sverige

b

s

ug

-

Bakbygning 1.etg et delt rom og del i kjøkken              

001 Marie Rosenberg

05

1826

Sverige

b

el

e

Intet Erhverv nyder Understøtelse, dels af Slægtninger og private og dels af Fattigvæsenet

Bakbygning 1.etg et delt rom og del i kjøkken              

001 Anna Jørns.

06

1815

Id Sm

b

el

e

Intet Erhverv nyder Understøtelse af Fatigkassen og privat Godgjørenhed

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Jens Olsen paa d.E. (frasolgt Lars Andersen ved Tvangsaukt 24/7 97) for Kr 1000,00, dat 3/9 97 thinglæst 13. mai 1898

 

Eiendomsalg Jens Olsen har solgt Gaard Matr. No. 799 a 34 g i Damstrædet til Sigurd Halvorsen for Kr. 5.500

(Har ikke klart å finne Sigurd Halvorsen som eier av denne matrikkelen hverken i panteregister eller pantebøker. Han står også oppført som eier i matrikkelen i 1901)

 

 

 

* 1897

 

* 1895

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Olsen til Vognmand Lars Andersen paa denne eiendom for 1000 kr dat 1/10 94 tinglæst 9 oktbr. 1894.

 

Sist oppdatert 16.02.2024 18:41