Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Osbekkgata 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 773 og 774

Løpenummer i 1901 matrikkel: 560

Matrikkelnummer: 568, 569 & 570

Gårds og bruksnummer: 66/167

Foto: SW 7.novemberr 2004
 
  Foto: 1949 arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Osbekkgata 2.

 

*

 

 

Matrikkelen er ikke nevnt i folketellinga i 1910 - eller i tidligere folketellinger.

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Havegaden / Parkveien / Jacob Blochs Gade Fuldmægtig Marcus Nilsen 3.000   Berlehaven

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Havegaden Skolebestyrer Berle 2.000   Have

 

 

 

Sist oppdatert 14.03.2021 17:21