Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oscars gate 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 397

Løpenummer i 1901 matrikkel: 369

Matrikkelnummer: 506

Gårds og bruksnummer: 62/307

Foto: SW 16.mars 2003
  Den høyre halvdelen av Oscars gate 1 var opprinnelig matrikkel 507 - den venstre halvdelen matrikkel 506.
   

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen.

 

* 1937

Utdrag fra panteregister:

Begjæring, dat. 25/5-1937 fra Alf Harridsleff v/ Sigfeld Johansen om sammenføining av d.e. og matr.nr. 507 i Halden til et matr.nr. Det vedligger samtykke fra Carl E, Båstads legat som panthaver i d.e., Halden bygningsråd og Norges Brandkasse, samt attest fra stadsingeniøren i Halden om at de tomter som skal sammenføies støter direkte op til hinannen. I.h. hertil sammenføies d.e. og matr.nr. 507 til et matrikkelnummer, som i grunnboken får benevnelsene: Matr.nr. 506 i Halden.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bigum Helga Marie
1894
g.m. chauffør Oscars gate 1
Harridsleff  Alf
1886
kjøpmann Oscars gate 1
Harridsleff  Sigrid Oleane
1898
g.m. kjøpmann Oscars gate 1

 

 

* 1923

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Oscar Andersen til Alf Harridsleff på mtr.no 507 for kr. 16000,- dat. 16/6 1922, inneh. at hvis porten i gården mtr.no 507 sløifes skal selgeren få adgang gjennom d.e. mtr.no. 506. Tinglyst 1.juni 1923

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Oscars gate 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Alf Petter Nikolai Harridsleff
1
1886-02-15
Fr.hald - hp g Handelsborger i Automobil og Motorrekvisita
002 Sigrid Harridsleff
1
1888-02-15
Sønøen Sd. Østf. - hu g husmor
003 Haldor Bernhart Harridsleff
1
1852-12-01
Asak, Berg, Østf. - far e Mtorbaatfører
 
         
001 Nikolai Alexander Bigum
2
1895-02-29
Sponviken (Berg) Østfold - hp g Caufør
002 Helga Marie Bigum
2
1894-08-11
Hvaler - hu g husmor
003 Marit Synøve Bigum
2
1920-03-22
Fr.hald - d ug -
004 Martin Olsen
2
1848-12-23
Hvaler - hp e Fraktemand
005 Martinius Olai Martinsen
2
1901-09-04
Hvaler - hp, l ug Celulosearbeider
006 Sigrid Josefa Martinsen
2
1905-04-21
Hvaler - b ug Husholderske

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Skomaker J. Strømberg til motoreier Alf Harridsleff for 15000 kr. dat. 1 oktober 1917. Tinglyst 5 oktober 1917

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra blikkenslager Albert Andersen til skomaker Johan Strømberg for 10650 kr. dat.19 okt. 15 Tinglyst 2 novbr 1915

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra H.Hansen og hustrus barn, paaført attest om arveforholdene, til blikkenslager Alb. Andersen for 8500 kr. Kartforretn. 14/7 13 280 m2. da. 31/1 13 Tinglyst 28marts 1913

Fuldmagt fra Harald Ludvig Hansen til søsteren Elise C. Hansen til at underskrive foranst. skjøde. Tinglyst 28 marts 1913

 

* 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et "vaaningshus & contor til Fiskebryggen". Våningshuset er på en og en halv etasje. Som sidebygninger er det oppgitt "nødvendige udhus, vedskur etc.".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus ett rom og kjøkken egen gaard          

Lovise Hansen(kvinne)

1833-08-21

Vermeland Sverige

hm e Gaardeier

Fredrikshald: Strandgate

1910

Forhus tre rom og kjøkken kr 500 pr aar          

Mathilde Hansen(kvinne)

1858-10-14

Moss

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910

Karl Hansen(mann)

1861-10-10

Fredrikshald

hf g Agent

Fredrikshald: Strandgate

1910

Asta Hansen(kvinne)

1895-02-04

Moss

Pleiedatter ug Pleiedatter

Fredrikshald: Strandgate

1910

Forhus kvist to rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Harald Hansen(mann)

1879-07-29

Hvaløerne

hf g Skibsfører

Fredrikshald: Strandgate

1910

Selma Louise Hansen(kvinne)

1887-08-30

Fredrikshald

hm g

Fredrikshald: Strandgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Elise
1872
frøken
Hansen Karl Johan
1861
kjøbmand
Hansen Lovise
1833
enkefru
Hansen Mathilde
1858
g.m. kjøbmand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Oscars Gade / Fisketorvet / Strandgaden Skipper H. Hansens Enke 10.000 9.460  

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det oppført et våningshus på en etasje.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og del i kjøkken          

Louise Hans.(kvinne)

1833

Wærmeland Sverige

hm e Lever af sine Midler

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Elise Kristence Hans.(kvinne)

1874

Fredrikshald kjøpstad

d ug Modedame

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus 1.etg to rom og del i kjøkken          

Carl Johan Hans.(mann)

1861

Fredrikshald kjøpstad

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Karen Mathilde Cille Hans.(kvinne)

1858

Moss Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Forhus tre kvistværelser og kjøkken          

Gunvor Svarstad(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Helge Svarstad(mann)

1900-04-16

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Ole Harald Svarstad(mann)

1868

Blaker Ak

hf g Jernbanekontorist

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hilda Margarethe Svarstad(kvinne)

1871

Næs Ak

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Hans Eid Svarstad(mann)

1895

Chrania

s ug Søn

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir H.Hansen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Harald Ludvig Hansen(mann)

1866

Fredrikshald

Contorarbeider

Fredrikshald: !!

1885

Elise Kristense Hansen(kvinne)

1874

Fredrikshald

Hjemme

Fredrikshald: !!

1885

Algoth Frederiksen(mann)

1875

Kongsvinger

Hjemme

Fredrikshald: !!

1885

Lovise Hansen* f Carlsen(kvinne)

1833

Høganes såken Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Johan Frederiksen(mann)

1841

Kristiania

Overconduktør

Fredrikshald: !!

1885

Hans Hansen(mann)

1830

Aremark

Sømand og Skipperborger

Fredrikshald: !!

1885

Adolphine Frederiksen* f Berg(kvinne)

1842

Sverge

Fredrikshald: !!

1885

Aalga Frederiksen(kvinne)

1871

Kristiania

Hjemme

Fredrikshald: !!

1885

 

 

 

* 1883

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Strandgaden Sjipper Hans Hansen 6.000 8.280  

 

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det elleve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anna Førli(kvinne)

1850

Gislerud Sverige

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Anne Andresen(kvinne)

1858

Horten

tj ug Buttikjomfru

Fredrikshald: Strandgade

1875

Lovise Hansen(kvinne)

1833

Vermeland Sverig

Kone g

Fredrikshald: Strandgade

1875

Wilhelm Hansen(mann)

1869

Frhald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Elise Hansen(kvinne)

1874

Frhald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Olaus Førli(mann)

1840

Kongsberg

hf g Guldsmed

Fredrikshald: Strandgade

1875

Sigrud Førli(kvinne)

1875

Frhald

d

Fredrikshald: Strandgade

1875

Carl J. Hansen(mann)

1862

Frhald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

Anne Floberg(kvinne)

1854

Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Hans Hansen(mann)

1830

Aremark

hf g Skipper

Fredrikshald: Strandgade

1875

Harald Hansen(mann)

1866

Frhald

s

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Thomas Marinius Syversen og Christian August Syversen - som eneste Arvinger efter deres afdøde Broder Skipper Carl Severin Syversen til Snekker Hans Hansen paa Gaard Man. 506, dat. 12. og thinglæst 24. Januar 1865.

Præsteattest om at Handelsbetjentene Thomas Marinius Syversen og Christian August Syversen er eneste gjenlevende Sødskende efter Skibsfører Carl Severin Syversen, som afgik ved døden 5. Aug 1862, og at begge deres Foreldre er døde, dateret 4. og Thinglæst 24. Januar 1865.

 

I folketellinga i 1865 finner vi fem personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Louise Hansen(kvinne)

1833

Sverge

hans Kone g

Fredrikshald: Lastestranden

1865

Caroline Gjørgine Toresen(kvinne)

1850

Aremark

ug hans Tjenestepige

Fredrikshald: Lastestranden

1865

Hans Hansen(mann)

1830

Aremark

Huusfader g Skipper

Fredrikshald: Lastestranden

1865

Carl Johan Hansen(mann)

1861

Frederikshald

hans Søn ug

Fredrikshald: Lastestranden

1865

Johan Hendrik Østrem(mann)

1794

Christiania

e Afgaaet Forvalter

Fredrikshald: Lastestranden

1865

 

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Extract: Udskrift af Skiftet mellem de myndige Arvinger efter Skipper Hans Michael Syversen, hvorefter Gaarden er udlagt Sønnen Carl Severin Syversen som Eiendom, dateret 30. Mai og thinglæst 7. Juni 1861

 

* 1832

Efter Reqvisition fra den Kongl. Norske Regjerings Finants-, Handels- og Told-Departement bliver, Onsdagen den 31te denne Maaned, paa Stedets Bythingsstue afholdt en offentlig Auction, Til Bortsalg af efternævnte, her i Byen beliggende og til Laanet af 1828 pantsatte Eiendomme, hvis Eiere ere udeblevne med Bataling af de bestemte Capital-Afdrag og Renter, nemlig:

  1. over Styrmand Peter Thodbergs Huus, No. 506, om Eftermiddagen Kl. 2;

  2. over Skibstømmermand Ole Hansens Huus, No. 476, om Eftermiddagen Kl. 2½;

  3. over Glarmester Halvorsens Huus, No. 348, om Eftermiddagen Kl. 3, og

  4. over det af Høker Jørgen Mathiesen pantsatte, nu Kjøbmand Jens Petersons Boe tilhørende Huus, No. 94, om Eftermiddagen Kl. 3½.

Conditionerne for Salget af disse Eiendomme ligger til Eftersyn paa mit Contor, og bekjendtgjøres iøvrigt paa Auctionsstedet. Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 4de Octbr. 1832.

Svensen.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Peter Thodberg til Styrmand Hans Michael Syversen paa Gaard MaN.506. Thinglæst 22 Oktbr 1832

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har registrert fjorten personer på matrikkel 506 i Strand Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Friderich Petersen(mann)

1781

Hendes søn Enke 1te gang Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Maria Engebretsdatter(kvinne)

1741

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Ahlet Bratner(kvinne)

1773

Logerende Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Erik Christensen(mann)

1789

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anne Lisbeth Iversdatter(kvinne)

1768

Logerende Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Trine Truelsdatter(kvinne)

1751

Logerende Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Gunild Andersdatter(kvinne)

1747

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anne Ingemorsdatter(kvinne)

1741

Huusmoder Enke 1te gang Haandarbejde

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Hans Christian Nielsen(mann)

1800

Hendes søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Peder Truelsen(mann)

1734

Huusbonde I første ægteskab Vægter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Marthe Amundsdatter(kvinne)

1743

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Tobias Hansen(mann)

1778

Hendes søn Ugift Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Helvig Maria Hansdatter(kvinne)

1789

Hendes datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Christen Eriksen(mann)

1741

Logerende I første ægteskab Arbejdsmand

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

Sist oppdatert 29.10.2023 13:08