Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oscars gate 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 444

Løpenummer i 1901 matrikkel: 366

Matrikkelnummer: 505

Gårds og bruksnummer: 62/306

Foto: Halden Arbeiderblad 1971
  Oscars gate 3 var en del av det som nå er selve gata, Oscars gate, resten av den gamel eiendommen er ca. der garsjen midt på bildet ligger og frem til fortauet.
  Foto: Skjermdump fra Google maps november 2020

 

* 2000

Restene av matrikkel 505 ble i august 2000 tillagt Øvre Bankegate 4 (62/236)

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1969

 

* 1959

 

* 1955

 

* 1953

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 31/8 1953 fra Helga Mathilde Gunther til sønn Einar Gunther, f. 30/6 1901 på d.e. for kr. 12000,-

 

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Oscars gate 3.

 

* 1925

 

* 1924

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra O.Gynther hvorved han forplikter sig og efterfølgende eiere til uten utgift for kommunen nårsomhelst på forlangende fra de kommunale myndigheter at fjerne den del af nyopført under 12/3 24 anmeldt 1-etages verksted og bryggerhusbygning av mur, som opføres utenfor den med kgl.resol. av 22/12 1923 approberede reguleringslinje. Dat. 20/3 1924 Tinglyst 24 juni 1924

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Elin Rød til blikkenslager Otter Ottesen Gynther for 4500 kroner, dat 25/7 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje. Her er det kun en boenhet og et blikkenslagerverksted.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken egen gaard          

Einar Günther(mann)

1901-06-30

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Johan Ottersen Günther(mann)

1900-05-27

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Kristjan Günther(mann)

1908-09-19

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Ole Günther(mann)

1903-11-22

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Haakon Günther(mann)

1906-03-02

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Bjarne Günther(mann)

1910-08-03

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Strandgate

1910

Otter Olaf Ottersen Günther(mann)

1875-06-03

Fredrikshald

hf g Blikkenslager S

Fredrikshald: Strandgate

1910

Helga Matilde Günther(kvinne)

1875-07-09

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgate

1910

 

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Uskiftebevilling for baker Knut Røds enke Elin Rød av 10/12 1908

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Udskrift af skifteudlodning i Joh. Bigums og gjenlevende enke Elen Sofie Bigums fællesbo af 28/8 1903. hvormed d.e. er utlagt enken til eiendom. Tinglyst 23 septbr 1904

Skjøde fra Ellen Bigum til bagermester Knut Rød for kr. 6000,00, dat 1/10 04. Ifølge maalebrev af 15/9 03 indeholder eiendommen 262 m2. Tinglyst 4 oktober 1904

 

* 1902

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Oscars Gade / Strandgaden Handelsmand J. Bigum 4.000 5.140  

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en etasje hvor kun ekteparet Bigum bor.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Bigum(mann)

1834

Berg, Sm†lenene Sm

hf g Handelsmand

Fredrikshald: Strandgaden

1900

Elen Sofie Bigum(kvinne)

1832

Skjeberg Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Strandgaden

1900

 

 

* 1898

 

* 1889

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest for at Elen Sofie Heggeland er ægteviet med Skibsfører Johannes Bigum. dat 30/7 89

 

* 1885

Går vi til foketellinga i 1885 står det kun Bigum som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Petronele Elisabet Jensen(kvinne)

1811

Id

Fredrikshald: !!

1885

Johanes Bigum(mann)

1834

Berg

Skibsfører

Fredrikshald: !!

1885

Elen Soffie Bigum(kvinne)

1832

Skjeberg

Kone

Fredrikshald: !!

1885

Einar Tambergselver Bigum(mann)

1868

Frhald

Maller

Fredrikshald: !!

1885

Katrine Emlie Lund(kvinne)

1848

Id

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikishald Strandgaden Handl. Johannes Heggelands Enke 4.000 5.200  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det to personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Olsen(kvinne)

1860

Berg

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Strandgade

1875

Elen Heggeland(kvinne)

1832

Skeberg

hm e Handel

Fredrikshald: Strandgade

1875

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Testamente mellem Johannes Heggeland og Hustru, Ellen Sofie, hvorefter den Længslevende behodler hele Boet, dat . 27/1 72

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Johannes Heggeland paa Gaard Matr. 505 med Grund og Tomt, dateret 25. og thinglæst 28. Novbr. 1865

 

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi ekteparet Heggeland med en tjenestepike på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Olsen Heggeland(mann)

1834

Frederikshald

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Elen Sofie Hansdatter(kvinne)

1832

Skjebergs Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

Josefine Carlsdatter(kvinne)

1845

Bergs Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: nedre Bankegade

1865

 

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Torgal N. Bjørnstad til Anders Johannesen paa Gaard Matr. 505 med Tomt og Tilliggelser, dateret 8. og thinglæst 12. Juli 1853.

 

*1801

Folketellinga i 1801 har registrert seks personer på matrikkel 505 i Strand Gaden

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Syver Hansen(mann)

1751

Huusbonde Gift 2. gang Matros

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Mette Kirstine Syversdatter(kvinne)

1787

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Hans Michel Syversen(mann)

1798

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Johanne Syversdatter(kvinne)

1795

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anne Kirstine Jensdatter(kvinne)

1766

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Mette Olsdatter(kvinne)

1759

Tienestepige Ugift

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

 

Sist oppdatert 21.01.2022 19:09