Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 10

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 933

Løpenummer i 1901 matrikkel: 785

Matrikkelnummer: 895a1, 614 & 615b

Gårds og bruksnummer: 66/220

 

Foto: SW 2.mars 2021

 

* 2017

 

* 2007

 

* 1998

 

 

* 1955

 

* 1950

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Oskleiva 10:

 

* 1941

 

* 1933

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Berg Amalie
1867
g.m. høvleriarbeider Oskleiva 10
Berg Hans Martin
1868
høvleriarbeider Oskleiva 10
Berg Ingvald M.
1901
urmaker Oskleiva 10

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 bor det fire personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Martin Berg

01

1868-09-25

Fredrikshald

-

-

g

Smører ved sagen

002 Amalie Berg

01

1867-09-18

Aremark

-

-

g

Husmor

003 Olaf Hansten Berg

01

1907-09-24

Fredrikshald

-

-

ug

-

004 Ingvald Marinius Berg

01

1901-02-08

Fr.hald

-

-

ug

Urmakersvend

 

 

* 1910

Foletellinga i 1910 sier at det var et våningshus på en etasje og et uthus på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Tre rom og kjøkken kr 12,5 pr mnd              

001 Hans Berg

01

1868-09-25

Fredrikshald

b

hf

g

Høvleriarbejder

002 Amalie Berg

01

1867-09-18

Aremark

b

hm

g

Hustru

003 Ingvald Berg

01

1901-02-08

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Olaf Berg

01

1907-09-24

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hammer Rolf
1865
sergent
Hammer Rønnaug
1868
g.m. sergent

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Sergeant Hammer 2.500 3.060  

 

* 1900

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 78 nr.35 forteller at gift sersjant Julius Johnsen Strøm i Oskleven dør 19.april og begraven 27.april 1900. Dødsårsaken er va dr. Vedeler oppgitt til Tuberc.Pulm. I følge samme kirkebok var han født i Odalen 1861.

 

Gaardhandel. Afdøde Sergeant Strøms Gaard Matr. No. 895 a 1 i Ouskleven er solgt til Sergeant R. Hammer ved Underofficersskolen.

 

Går vi til folketellinga i 1900 er det et våningshus på en etasje og et vanlig vedskur som er oppgitt av huser på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Tre rom og kjøkken              

001 R. Hammer

01

1865

Lom Krs

b

hf

g

Sersjant

002 Rønnaug Hammer

01

1868

Lom Krs

b

hm

g

Hustru

003 Jon Hammer

01

1893

Lom Krs

b

s

ug

Søn

004 Ragnvald Hammer

01

1894

Lom Krs

b

s

ug

Søn

005 Anna Hammer

01

1896

Lom Krs

b

d

ug

Datter

006 Harald Hammer

01

1897

Lom Krs

b

s

ug

Søn

007 Ragnhild Hammer

01

1899-08-20

Lom Krs

b

d

ug

Datter

 

* 1898

 

Utdrag fra panteregister for matr. 614 og 615b:

Skjøte fra Axel Olsen til sergeant Julius Strøm paa d.e. og matr. 895a1. dat 19-11-95 for kr. 2600,00 thinglæst 22 novbr. 1898

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi tre personer på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Axel Olsen

1851

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

002 Regine Olsen

1853

Urskoug

-

Hustru

g

-

003 Oscar Olsen

1876

Fredrikshald

-

Søn

-

-

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister for matr. 614 og 615b:

Skjøde fra Enkefru Petra Michelet til Axel Olsen paa et Grundstykke med Grændse mod Matr. 895a for 35 Kr. dat 5/8 86 thinglæst 7 Septebmer 1886

Utdrag fra panteregister for matr. 895a1:

Skjøde fra pottemager C.J. Carlmark til Axel Olsen paa det paa denne Grund opførte Hus for 450 Kr. dat 16/6 86 thinglæst 23 Juli 1886.

 

Sist oppdatert 18.01.2023 15:56