Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 11

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 933

Løpenummer i 1901 matrikkel: 789

Matrikkelnummer: 799q1b

Gårds og bruksnummer: 66/396

Foto: SW 2.mars 2021
 
  Skjermdump Google Maps juli 2012

 

* 2005

 

* 1996

 

* 1994

 

* 1962

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 28/5-1952 fra Kristine Marie Jellestad til Thorleif Hoel f. 17/9-1916 på d.e. for kr. 16.000,- Selgersken forbeholder seg rett til å bebo 2 v. og kj. så lenge hun ønsker mot årlig leie kr. 276,00. Beoelsesretten skal ha prior. etter kr. 13.200,- til Fredrikshalds Sparebank. Dbf: 29/5-1952 Grbf: 29/5-1952

 

* 1951

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Kartforretning avh. 25/11-1947 over et 48 m² stort areal som skal avståes til gategrunn fra d.e. Dbf: 9/12-1947 Grbf: 9/12-1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Oskleiva 11.

 

* 1943

 

* 1939

 

* 1931

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fru Julie Amundsen på vegne av de eneste og myndige arvinger efter fru Mathidle Andersen og før avdøde, mann skipsfører Hans Andersen ifl på skjøtet påført fullmakt til Martin Jelelsted for Kr. 10000,- Dat 1/7 31 påført attestasjon for at Hans og Mathilde Andersen begge er døde og om hvem som er deres eneste og myndige arvinger. Dat. 2/7 31 tinglyst 20 juli 1931

 

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Mathilde Marie
1848
enkefru Oskleiva 11
Olsen Kristian
1863
kommunearbeider Oskleiva 11
Olsen Olga Birgitte
1868
g.m. kommunearbeider Oskleiva 11
Olsen Hans Marinius
1902
kontorist Oskleiva 11
Olsen Gunnar Almar
17/5 1904
chauffør Oskleiva 11
Paulsbo Signe
1886
g.m. agent Oskleiva 11
Paulsbo Harald Ingvald
1889
agent Oskleiva 11

 

 

* 1926

 

* 1925

I følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 5 nr. 53) dør Hans Petter Andersen den 17. nobvember 1925.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boeneheter i Oskleiva 11, men av av disse var leidg på telleingstidspunktet.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 !!
1
!!
- - - - -
002 Mathilde Andersen
1
1848-09-70
Fredrikshald - - g Husmor ('Pf' av datter.)
003 Signe Adele Andersen
1
1886-07-29
Fredrikshald - - ug Kjoskdame
 
         
001 Kristian Olsen
2
1864-02-03
Fredrikshald - - g Kommunearbeider.
002 Olga Bergitte Olsen
2
1868-03-13
Fredrikshald - - g 'Husmor.'
003 Hans Marinius Olsen
2
1901-09-21
Fredrikshald - - ug Kontorrist
004 Gunnar Hilmer Olsen
2
1904-05-27
Fredrikshald - - ug Propsarbeider
 
         
001 Sofie Kathinka Henrikke Hjorth
3
1851-03-01
Fredrikshald - - ug Legater og lit penger

 

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er H.Andersen registrert som eier av et våningshus med uthus. Det er seks leiligheter i bygget og det bor til sammen seksten personer i disse.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1 kjellerværelse og delt kjøkken kr 4 pr mnd
         
001 Elisabet Thoresen
1
1837-02-14
Aremark b hm ug fh tjenestepike intet erhverv
1 kjellerværelse og delt kjøkken kr 5 pr mnd
         
001 Anna Fredriksen
2
1875-01-20
Gusstafsfors Sverige b hm ug Vask og rengjøring
002 Erik Løvgren
2
1906-12-04
Gusstafsfors Sverige b s ug Søn
003 Linea Løvgren
2
1907-02-12
Fredrikshald b d ug Datter
1.etg 2 rom og kjøkken kr 13 pr mnd
         
001 Hans Andersen
3
1833-09-22
Onsøe b hf g Forhyringsagent
002 Mathilde Andersen
3
1848-09-07
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Signe Andersen
3
1886-07-29
Fredrikshald b d ug Trise i Aviskiosken
1.etg 2 rom og kjøkken kr 13 pr mnd
         
001 Carl Oliver Olsen
4
1860-05-12
Nesinge Sverige b hf g Malerarbeider
002 Hedda Mathilde Olsen
4
1853-04-29
Nesinge Sverige b hm g Hustru
003 Karla Hedvig Augusta Olsen
4
1887-02-08
Fredrikshald b d ug Butikjomfru Pølsemaker
004 Torval Emanuel Olsen
4
1890-04-28
Fredrikshald b s ug Skofabrikarbeider
1 kvistværelse og kjøkken kr 9 pr mnd
         
001 Kristian Olsen
5
1865-02-03
Fredrikshald b hf g Løsarbeider Kommunearb
002 Olga Olsen
5
1868-03-13
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Hans Olsen
5
1901-09-21
Fredrikshald b s ug Søn
004 Gunnar Olsen
5
1904-04-27
Fredrikshald b s ug Søn
1 kvistværelse og kjøkken kr 8.50 pr mnd
         
001 Sofie Kathinka Henrikke Hjorth
6
1851-03-01
Fredrikshald b hm ug Intet erhv. Formue

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Hans
1836
forhv. Skipper
Andersen Kristian
1832
forhv. Bryggearbeider
Andersen Mathilde
1848
g.m. forhv. Skipper
Bergstrøm  Hans
1822
forhv. Bryggearbeider
Jørgensen Lauritz
1847
kræmmer
Magnussen August
1862
tømmerfløter
Magnussen Mathilde 
1864
g.m. tømmerfløder
Olsen Kristian
1864
sjømand
Olsen Olga
1868
g.m. sjømand
Rød Anne
1836
logiværtinde

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Skipper Hans Andersen 6.800 7.530  

 

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Johan Svensen til Skipper Hans Andersen, dat 12/5 1900 for kr. 7000,00 Eiendommen indeholder 658 m². Se maalebrev dat 11/9 1900 tinglyst 2 oktober 1900.

 

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi skipperborger Hans Andersen oppgitt som bruker av matrikkelen. Det er oppgitt at sytten personer bebor de fire leilighetene som er på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1 kjellerværelse og delt kjøkken
         
001 Johan %Hans% Johannes.
1
1827
Enebak Ak - hf e Fyrstikfabrikarbeider
2 kjelelrværelser og delt kjøkken
         
001 Johan Martins.
2
1870
Berg i Sm†lenene Sm b hf g Veiformand
002 Josefine Martins.
2
1861
Rokke Sm b hm g Husmoder
003 Anna Martins.
2
1891
Rokke Sm b d ug Datter
004 Karoline Martins.
2
1894
Rokke Sm b d ug Datter
005 Jenny Martins.
2
1896
Skjeberg Sm b d ug Datter
006 Signe Martins.
2
1898-12-15
Id Sm b d ug Datter
1.etg to rom og kjøkken
         
001 Hans Anders.
3
1838
Onsø Sm b hf g Skipperborger & Sunhedsassistent
002 Mathilde Anders.
3
1848
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Halvar Anders.
3
1878
Fredrikshald kjøpstad* - s ug Midlertidig Jernbanestationsbetjent
004 Hans Anders.
3
1884
Fredrikshald kjøpstad* - s ug Søn
005 Signe Anders.
3
1886
Fredrikshald kjøpstad* - d ug Datter
2 kvistværelser og kjøkken
         
001 Augusta Strømborg
4
1852
Sarpsborg Sm b hm g Vaskekone
002 Ole Strømborg
4
1884
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Sagbrugsarbeider
003 Maren Strømborg
4
1886
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Skolepige
004 Sofie Strømborg
4
1889
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Skolepige
005 Margit Strømborg
4
1897
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -

 

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Enke Thrine Sulland til Johan Svensen paa en Parcel af MNr 799q1 for Kr 4775,00, indeholdende at Gjærdehold mellem Eiendommene er fælles for Kjøber og Sælger (Grænserne er anført i Skjødet) dat 17/5 94 thinglæst 22 Mai 1894