Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 935

Løpenummer i 1901 matrikkel: 790

Matrikkelnummer: 799f

Gårds og bruksnummer: 66/361

Foto: SW 2.mars 2021

 

* 2022

 

* 2008

 

* 2007

 

* 1996

 

* 1986

 

* 1982

 

* 1979

 

* 1978

 

* 1977

 

* 1968

 

* 1963

 

* 1959

 

* 1951

 

* 1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Oskleiva 15.

 

 

* 1943

 

* 1938

Utdrag fra Pantebok nr. A2, 1937-1938, Dagboknr: 163/1938

 

* 1937

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Jensen Jens Artur
1899
skotøiarbeider Oskleiva 15
Jensen Astrid Emilie
1903
g.m. skotøiarbeider Oskleiva 15
Karlsen  Anders
1866
cellulosearbeider Oskleiva 15
Karlsen  Jensine Othilie
1867
g.m. cellulosearbeider Oskleiva 15
Karlsen  Olaf
1902
tanntekn Oskleiva 15
Larsen  Vilhelm Theodor
1877
cellulosearbeider Oskleiva 15
Larsen  Nora Wilhelmine
1880
g.m. cellulosearbeider Oskleiva 15
Larsen  Ingeborg Wilhelmine
1902
gardinarbeider Oskleiva 15
Larsen  Randi Elisabeth
1903
gardinarbeider Oskleiva 15
Lund Olga Malvine 
1882
fhv. vaskepike Oskleiva 15
Olsen Oline
1871
frøken Oskleiva 15

 

 

* 1926

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Otto W. Hansens børn: Nora g.m. Wilhelm Larsen, Charles Wilhelm Hansen, Otto Hansens enke Elise Hansen, Gunnar Hansen, Venie Elsie Hansen og Martha Marie Hansen til fru Charlotte Hansen for Kr 16899,46. Dat. 21/6-1922 paaført attest om at Paul Henry Hansen er død uten livsarvinger, og at Otto Wilhelm Hansen er død og at enken hensitter i uskiftet bo. Dat 21/6-1922 tinglyst 7 juli 1922.

Utdrag fra Pantebok nr. 14, 1922-1925, s. 70

Tvangsaukttionsskjøte.

Efter forlangende av underfogden i Fredriskhald avholdtes den 15 september 1922 tvangsauktion over matrnr. 799f for skyldig eiendomsskat og tilslages eiendommen den eneste bydende underfoged F. Gudbrandsen for Kr. 6000,- hvilket bud i skrivelse fra ham av 30/10 d.a. er aproberet den 26/9 d.a. og hvor han ber skjøte utstedt til enke Mathilde Charlotte Hansen.

I henhold hertil meddeler jeg derfor som auktionsforvalter i Fredrikshald nævnte enke Mathilde Charlotte Hansen auktionsskjøte på matrnr 799f for kjøpesum Kr. 6000,- sekstusen - som lovlig erhvervet.

For skriving betalt til statskassen 10 - ti - kroner

Fredrikshalds auktionsforvalterenbede den 12 decbr. 1922

Ola Sveen

1/4 % til fattigkassen a kjøpesummen kr. 6000 er betalt med Kr. 15 - femten - kroner.

Fredrikshalds Fattigforstanderkontor 13 decbr. 1922

A.Simensen

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fem boenheter i Oskleiva 15.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Wilhem!! Teodor Larsen
1
1877-01-06
Fredrikshald - - g Fyrbøtter
002 Nora Wilhelmmine!! Larsen
1
1880-07-16
Fr.hald - - g Husmor
003 Ingeborg Wilhelmmine!! Larsen
1
1902-03-12
Fr.hald - - ug Gardinarbeiderske
004 Randi Elisabet Larsen
1
1903-10-01
Fr.hald - - ug Gardinarbeiderske
005 Bjarne Wilhelm Larsen
1
1907-09-04
Fr.hald - - - Intet
006 Thorstein Værner Larsen
1
1909-04-25
Fr.hald - - - -
007 Walter Henry Larsen
1
1911-10-14
Fr.hald - - - -
008 Ruth Winnie Larsen
1
1918-10-16
Fr.hald - - - -
009 Alf Norman Larsen
1
1913-07-01
Fr.hald - - - -
 
         
001 Oskar Julius Jensen
2
1876-04-09
Rokke Berg Østfold - - e %Tømmerruller% Fyrbøter
002 Johan Hartvik Jensen
2
1909-01-17
Fr.hald - - - -
003 Karl Sigurd Jensen
2
1911-06-30
Fredrikshald - - - -
004 Margit Alette Jensen
2
1906-08-07
Fr.hald - - ug -
005 Sofie Astri Jensen
2
1912-10-27
Fr.hald - - ug -
006 Sven Omar Jensen
2
1904-06-22
Fr.hald - - - Kassesnekker
007 Maja Stina Hansen
2
1860-08-23
Sverge - - e Husbestyrerinde
 
         
001 Oline Olsen
3
1871-10-06
Utsikt Asak Berg ?? Østfold - - ug Formue
 
         
001 Gulette Marie Hansen
4
1861-07-19
Fr.hald - - e Pension v/Jernbanen
002 Bertha Margit Hansen
4
1894-05-26
Fr.hald - - ug Hjemmeværende p.f.
003 Gunvor Edith Hansen
4
1899-03-03
Kristiania - - ug Expeditrise
 
         
001 Thv?? Nygaard Fr:hald
5
1893-11-17
Fredrikshald - - g Elektriker (Sagbrugsforeningen Fr:hald
002 Josefine Nygaard Fr:hald
5
1893-02-01
Spydeberg - - g Husmor
003 Ragnhild Nygaard
5
1920-07-27
Fredrikshald - - - -

 

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi O. W. Hansen som eier av et våningshus og et uthus. Huset har to etasjer med seks leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 10 kr pr mnd          

Jens Jensen(mann)

1872-10-24

Fredrikshald

hf g Slagtersvend

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Johanne Jensen(kvinne)

1873-09-01

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Torleif Jensen(mann)

1897-06-12

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Harald Jensen(mann)

1899-05-02

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Ester Jensen(kvinne)

1901-04-02

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Gudrun Jensen(kvinne)

1905-10-30

Fredrikshald

d ug Barn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Hans Jensen(mann)

1909-09-26

Fredrikshald

s ug Barn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

1.etg 8 kr pr mnd          

Anton Jensen(mann)

1843-09-15

Skjeberg

hf g Jordarbeider

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Karen Jensen(kvinne)

1843-12-11

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

1.etg 10 kr pr mnd          

Wilhelm Larsen(mann)

1877-01-06

Fredrikshald

hf g Cellulosearbeider

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Nora Larsen(kvinne)

1880-07-16

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Ingeborg Larsen(kvinne)

1902-03-12

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Randi Larsen(kvinne)

1903-10-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Bjarne Larsen(mann)

1907-09-04

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Thorstein Larsen(mann)

1909-04-25

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

1.etg 10 kr pr mnd          

Herman Ingval Ahlsen(mann)

1870-10-20

Fredrikshald

hf g Slagtersvend

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Amanda Helena Ahlsen(kvinne)

1873-08-07

Mandal

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Trygve Ahlsen(mann)

1897-01-28

Fredrikshald

s ug Visergut for butik

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Mary Elida Ahlsen(kvinne)

1899-09-13

Fredrikshald

d ug Skoleelev

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Aksel Ingvald Ahlsen*(mann)

1902-03-10

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Herman Martin Fritz Ahlsen*(mann)

1904-12-08

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Solveig Ahlsen*(kvinne)

1910-03-23

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

 
2.etg 18 kr pr mnd          

Olaus Edv. Børresen(mann)

1861-12-21

Berg Sogn

hf g Dampskibsfører paa Fr.halds kanal

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Josefine Marie Børresen(kvinne)

1868-12-11

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Kristian Olai Børresen(mann)

1896-12-10

Fredrikshald

s ug Wisergut f. boglade

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Johanne Emelie Børresen(kvinne)

1899-06-03

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Einar Mathæus Børresen(mann)

1901-11-26

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Bjarne Wilhelm Børresen(mann)

1904-05-06

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Omar Andreas Børresen(mann)

1907-07-01

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

2.etg 20 kr pr mnd          

Gulette Marie Hansen(kvinne)

1861-07-19

Fredrikshald

hm e Pensjoneret vognvisitørs enke

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Helga Marie Hansen*(kvinne)

1892-03-03

Sverige

d ug Butikdame Glashandl.

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Bertha Margit Hansen*(kvinne)

1894-05-26

Fredrikshald

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Ruth Bergliot Hansen*(kvinne)

1896-09-02

Kr.nia

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Gundvord Edit Hansen*(kvinne)

1899-03-03

Kr.nia

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Tobias Wilhelms(mann)

1884-11-16

Fr.stad

Losjerende ug Mæglerfuldmægtig

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Otto W. Hansen paa hans børns vegne, hvorved han vedtager som hæftelse pa ?? eiendom, at videre bebyggelse ikke maa ske uden arbeidsdepartementets samtykke, dat 15 juni 1907 tinglyst 18 juni 1907.

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Martin Hansen til hans søn Otto W. Hansens børn, nemlig: Nora g.m. Wilhelm Larsen, Charles Willia,, Otto, Paul Henry, Gunnar Monrad, Venie Elisa og Martha Marie paa d.e for Kr 1500,- dat 26 marts 1906 (Ifl maalebrev af 5/6 06 indeholder tomten 1049 m²) tinglyst 29 juni 1906.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Martin
1824
tømmermand
Jensen Anton
1843
jordarbeider
Jensen Karen
1843
g.m. jordarbeider
Larsen Vilhelm
6/1 1877
trælastarbeider
Urdahl Anna
1832
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Tømmermand Martin Hansen 4.000 4.880  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våningshus og et vedskur på matrikkelen. Huset har fire boenheter i 1900.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Andreas Svends.(mann)

1844

Id Sm

hf g Hustømmermand

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Anna Svends.(kvinne)

1851

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Amalie Svends.(kvinne)

1886

Id Sm

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Gina Svends.(kvinne)

1888

Id Sm

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Andriette Svends.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Andrine Petters.(kvinne)

1887

Bærum Ak

Pleiedatter ug Pleiedatter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Kvistværelse og et halvt kjøkken          

Anton Jens.(mann)

1842

Skjeberg Sm

hf g Jordbrugsarbeider

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Karen Jens.(kvinne)

1842

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Jenny Ols. Hardeng(kvinne)

1893

Berg i Sm†lenene Sm

Pleiedatter ug Pleiedatter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

1.etg          

Anders Uhrdahl(mann)

1832

Sverige

hf g Skomager

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Anna Uhrdahl(kvinne)

1827

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Vilhelmine Uhrdahl*(kvinne)

1872

Fredrikshald kjøpstad

d ug Vask og rengjøring

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Kvistværelse og et halvt kjøkken          

Martin Hans.(mann)

1822

Fredrikshald kjøpstad

hf e Hustømmermand & Gardeier

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det tretten personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Martin Hansen

1825

Fr hald

-

Familiens overhode

e-mand

-

002 Otto Vihelm Hansen

1861

Fr.hald

-

Familiens overhode

g

-

003 Charlotte Math. f. Johannesen

1858

Fr hald

-

Hustru

g

-

004 Nora Vilhelmine Hansen

1880

Fr hold

-

Datter

-

-

005 Charles Villiam Hansen

1883

Fr hald

-

Søn

-

-

006 Marta Marie Hansen

1885

Fr.hald

-

Datter

-

-

007 Otto Vilhelm Hansen

1887

Fr hald

-

Søn

-

-

008 Paul Henry Hansen

1889 okt.

Fr hald

-

Søn

-

-

009 Abel Jörgine Hansen

1828

Berg Smaalenene

-

Familiens overhode

e

-

010 Jörgine Sofie Hansen

1871

Fr=hald

-

Datter

ug

-

011 Oleane Amundsen

1808

Berg Smaalenene

-

Familiens overhode

e

-

012 Nils Petersen

1814

Fr hald

-

Familiens overhode

g

-

013 Sara Beate Pettersen

1822

Sverige

-

Hustru

g

-

 

 

* 1887

Tvangsauktion.

Mandag 9de Januar førstk. Kl. 12 Middag afholdes efter Rekvisition af Prokurator Lyche paa Hypothekbankens Vegne Tvangsauktion paa Byfogedkontoret over Gaard Matr. No. 799 f i Ouskleven pantsat ved Obligation thinglæst 24 April 1885, hvorpaa rester 1164 Kr. med Renter fra 23 Oktober s.A.

Fredrikshalds Byfogedkontor 7de Decbr. 1887

Holtermann.

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Otto W. Hansen til Martin Hansen paa hans trefjerdeparter af Gaarden for Kr. 1700,00, dat 16. Juli og thinglæst 20 Juli 1886.

 

* 1885

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra Johanne Hansen af 21 Decemb. 1877 med paategning fra Do af 11/7 79 hvormed denne Eiendom overdrages til hendes søstersøn Martin Hansen og hans 3 Sønner: Martin, Otter og Olaf Hansen hver for 1/4 thinglæst 24 April 1885.

Præsteattest, hvorefter Martin Hansens 3 Sønner ??: Hans Guenrius, Otto Vilhelm og Olaf Marinius, dat 28/4 85. thinglæst 5 Mai 1885.

Kjøbekonrakt fra Hans Gunerius og Olaf M. Hansen til Otto W. Hansen paa deres halvdel af Gaarden for Kr. 1630,- dat 15/5 85 thinglæst 15 Mai 1885.

 

 

Går vi til folketellinga i 1885 er Hansens enke oppført som eier av matrikkelen som det da bor tjueen personer på.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Martin Hansen

1825

Fredrikshald

-

-

-

Hustemmermand

002 Otto W. Hansen

1856

Fr.hald

-

-

-

Handelsmand

003 Charlotte Hansen

1858

Fr.hald

-

-

-

-

004 Nora Hansen

1881

Fr.hald

-

-

-

-

005 Charles Hansen

1883

Id

-

-

-

-

006 Marta Hansen

1885

!!

-

-

-

-

007 Oline Olsen

1845

Valer

-

-

-

-

008 Johan Erik Søderstrøm

1850

Hedemora Sverige

-

-

-

Stenhugger

009 Anna Lovise Søderstrøm

1851

Huseby Sverige

-

-

-

-

010 Johan Robert Søderstrøm

1873

Elfkarleby Sverige

-

-

-

-

011 Bror Oskar Søderstrøm

1875

Elfkarleby Sverige

-

-

-

-

012 Karl Emil Søderstrøm

1878

Fredrikshald

-

-

-

-

013 Sigrid Lovise Søderstrøm

1884

Kristiania

-

-

-

-

014 Hilda Amalie Hansen

1852

Navestad Sverige

-

-

-

-

015 Emma Elionora Hansen

1874

Fredrikshald

-

-

-

-

016 Hans Josef Hansen

1882

Fredrikshald

-

-

-

-

017 Hilda Rebakka Hansen

1884

Fredrikshald

-

-

-

-

018 Jørgine Hansen

1829

Berg

-

-

-

-

019 Ole Hansen

1867

Fr.hald

-

-

-

-

020 Jørgine Hansen

1871

Fr.hald

-

-

-

-

021 Oliane Amundsen

1808

Berg

-

-

-

-

 

 

* 1884

I kirkeboken for Fredriskhald for perioden 1869 - 1884, side 113 nr.43, finner vi enkemdam Johanne Hansen, født Schelin, død 5. mars og begravd 11. mars 1884. Bosted: Ouskleven Alder: 85 5/12. Dødsårsaken er oppgitt til "tarmkatarrh".

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriskhald Damhougen Bogbinder Hansens Enke 4.000 3.520  

 

* 1877

Fundne Sager

En Pung, hvori var en Del Smaapenge fandtes Søndagsmorgen paa Sydsiden og faaes tilbage hos Karl Olsen, Ouskleven, No. 799 f, mod dette Avertissements Kostende.

 

 

* 1875

Folketellinga i 1875 opgir "Bogbinder Hansens enke" som eier av en matrikkel hvor det da bor tjueseks personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johanne Hansen

01

1797

Strømstad

b

hm

e

Ernærer sig af Gaardens Indtægt

002 Martin Hansen

02

1825

Fr.hald

b

hf

e

Tømmermand

003 Hans Martinsen

02

1854

Fr.hald

b

s

ug

Skomager

004 Otto Martinsen

02

1856

Fr.hald

b

s

ug

Matros

005 Olaf Martinsen

02

1864

Fr.hald

b

s

ug

-

006 Amund Gundersen

03

1799

Rakkestad

b

hf

g

Tømmermand

007 Oline Svennongsdatter

03

1808

Bergs Pr.

b

Hans Kone

g

-

008 Oline Amundsen

03

1854

Bergs Pr.

b

d

ug

Sypige

009 Carl Olsen

04

1832

Sverige

b

hf

g

Snedker

010 Marie Olsen

04

1834

Id Pr.

b

Hans Kone

g

-

011 Otto Olsen

04

1860

Fr.hald

b

s

ug

Visergut

012 Johan Olsen

04

1848

Fr.hald

b

s

ug

Snedkersvend

013 Mariane Olsen

04

1865

Fr.hald

b

d

ug

-

014 Carl Olsen

05

1836

Kongsvinger

b

hf

g

Dagarbeider

015 Elen Caspersen

05

1847

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

016 Carl Carlsen

05

1858

Fr.hald

b

s

ug

Murerdreng

017 Alma Carlsen

05

1864

Fr.hald

b

d

ug

-

018 Oline Carlsen

05

1860

Fr.hald

b

d

ug

-

019 Emil Carlsen

05

1869

Fr.hald

b

s

ug

-

020 Caroline Carlsen

05

1872

Fr.hald

b

d

ug

-

021 Valborg Carlsen

05

1874

Fr.hald

b

No. 14 & 15's Datter

ug

-

022 Olaus Olsen

06

1825

Lur Sogn Sverige

b

hf

g

Tømmermand

023 Caroline Jacobsdatter

06

1827

Bergs Pr.

b

Hans Kone

g

-

024 Ole Olausen

06

1855

Fr.hald

b

s

ug

Matros

025 Arnt Olausen

06

1860

Fr.hald

b

s

ug

-

026 Olava Olausen

06

1863

Fr.hald

b

d

ug

-

 

 

* 1873

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Bogbinder Hansens Enke paa Gaard MNo. 799f med Grund og Tomt, dateret 14. Novbr og thinglæst 19 Decbr. 1871.

 

* 1864

I følge Pantebok nr. 8, 1867-1886, s. 150 ble eiendommen solgt på tvangsauktion 13. mai 1864. Dette salget ble først tinglyst i 1871.

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Compagnichirurg Paasche til Arbeidsmand Martin Hansen paa et af hans bebygget Tomtestykke stort 2400 kvadratalen af Damhaugen MNo. 799, hvilket har faaet MNo. 799f, indeholdende, at Kjøberen og senere Eiere af den solgte Eiendomforpligtes til at holde forsvarlig Gjerde mod Damhaugen, dateret 23. og thinglæst 24. August 1858.

 

 

Sist oppdatert 14.01.2024 20:52