Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 921

Løpenummer i 1901 matrikkel: 779

Matrikkelnummer: 602b

Gårds og bruksnummer: 66/199

Foto: SW februar 2003

 

* 1992

 

* 1988

 

* 1985

 

* 1984

 

* 1983

 

* 1973

 

* 1967

 

* 1966

 

* 1965

 

* 1960

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1953

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 31/12 1952, fra Gustav Solum Fæste til Otto Thowsen f. 29/9. 1908, på d.e. for kr. 15000,-. Dbf 19/1 1953 Grbf 20/1 1953

 

 

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Oskleiva 2.

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 1/10-1941 fra Georg Lindberg f. 1/12-1908 til papirarbeider Gustav Solum Fæste f. 5/9-1916 for kr. 13.500,00 Dbf 21/10 1941 Grbf 25/10 1941

 

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, dat. 7/10-1938 fra Erling Nicolaisen født 9/3-1899 til handelsbetjent Georg Lindberg født 1/12-1908 for kr. 13000,00 Dbf 10/10 1938 Grbf 11/10 1938

 

 

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1935

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1928

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i forhen. metodistprest Hans Joachim Pettersens dødsbo til Erling Nicolaisen for kjøpesum Kr. 10,700- Dat. 12/12 1828 tinglyst 14 december 1928

 

 

 

* 1927

 

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 25 nr.32) har fhv. kommunearbeider, alderdomspensjon Ole Halfdan Olsen i Oskleven 2, død den 16.juni 1927. Dødssted: Fredrikshalds komm. sykehus.

Dødsårsaken er av dr. Ringvold oppgitt til Vitium org. cordis.

I følge samme kirkebok var han født 20.oktober 1955.

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Evenstad Marie A.
1860
husbestyrerinde Oskleiva 2
Isaksen Karl Oskar
1868
arbeider Oskleiva 2
Olsen Andrea
1849
enkefrue Oskleiva 2
Petersen / Pettersen Joakim
1837
fhv. pastor Oskleiva 2
Sæther Olea
1873
enkefrue Oskleiva 2
Sæther Hulda Kaspara
1900
hushjelp Oskleiva 2

 

 

 

 

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på adressen.   

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Evenstad Marie A.
1860
husbestyrerinde Oskleiva 2
Isaksen Karl Oskar
1868
arbeider Oskleiva 2
Olsen Andrea
1849
enkefrue Oskleiva 2
Petersen / Pettersen Joakim
1837
fhv. pastor Oskleiva 2
Sæther Hulda Kaspara
1900
hushjelp Oskleiva 2
Sæther Olea
1873
enkefrue Oskleiva 2

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Oskleiva 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Olea Sether
1
1873-07-26
Vaaler Solør Hedem - hp e intet Farrighjælp
002 Hulda Kaspara Sæther
1
1901-10-28
Kristiania - d ug Tjenestepike Månedspike
003 Alf Magnus Jul Sether
1
1903-01-06
Kristiania - s ug Leketøisarb
004 Hendry Norman Sether
1
1905-06-24
Sarpsborg - s ug Telegrafbud
005 Haakan Leonard Sether
1
1907-10-24
Sarpsborg - s ug intet. Fattighjælp
006 Aslaug Synnøve Sether
1
1910-03-10
Berg, Østf - d ug intet. Fattighjælp
007 John Viggo Sæther
1
1912-06-24
Asak Berg Østfold - s ug intet
 
         
001 Hans Joachim Pettersen
2
1837-10-28
Hafslund Sjeberg - hp ug Pensjoneret disenterprest
002 Agnette Andersen
2
1863-03-12
Furnæs Hedem - tj ug Tjeneste Jomfru Husholderske
 
         
001 Ida Hansen
3
1855-01-20
Idd - hp ug fhv. lærerinde Pensionist
 
         
001 Ole Halfdan Olsen
4
1855-10-02
Fredrikshald - hp g Komunearbeider, planeringsarbeide
002 Andrea Olsen
4
1849-03-08
Fredrikshald - hu g Husmor

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Marie Dahl til pastor Joackim Pettersen for 8500 kr. dat. 22. september 1916 (Tomten indeh. ifl. Maalebrev 12/2 16, 217 m²) Tinglyst 29 september 1916

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Johan Severin Dahls enke Marie Kristine Dahl til at hensidde i uskiftet bo dat. 30 januar 1914 tinglyst 6 febr. 1914

 

 

* 1913

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det på eiendommen er en leilighet, et bakeri, to butikker og en stall.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

forhus sidebygning 1.etg 400 kr pr år          

Johan Sevrin Cn Dahl(mann)

1858-04-02

Fredrikshald

hf g Bakermester S

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Marie Kristine Dahl(kvinne)

1859-03-02

Fredrikshald

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Harald Sigurd Dahl(mann)

1883-11-09

Fredrikshald

s ug Gardinvæver

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Martha Johanne Dahl(kvinne)

1885-12-21

Fredrikshald

d ug Butikjom. Bakerl.

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

John Benjamin Dahl(mann)

1893-02-04

Fredrikshald

s ug Bakeriarbeider

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Gustav Olai Dahl(mann)

1895-04-20

Fredrikshald

s ug Visergut Bakeri

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Marie Rebekka Dahl(kvinne)

1897-02-11

Fredrikshald

d ug Skolepl.

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Dahl Johan Severin
1858
bagermester
Dahl Marie Kristine
1859
g.m. bagermester
Lund Thrine
1837
rentenist

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Bagermester J. S. Dahl 8.000 8.790  

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Simen Larsen til Johan Severin Dahl for kjøbesum kr. 8000,00, dat 21/2 00 tinglyst 3 april 1900

 

Ser vi til folketellinga i 1900 er det også registrert et våningshus med foretningslokale. Et bakeri og to butikker.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Johan Sevrin Dahl(mann)

1858

Fredrikshald kjøpstad

hf g Bagermester & G†rdeier

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Marie Kristin Dahl(kvinne)

1859

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Karl Olaus Dahl(mann)

1880

Borge Sogn Sm

s ug Bagersvend

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Helene Marie Dahl(kvinne)

1881

Fredrikshald kjøpstad

d ug Butik beseftigelse

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Harald Sigurd Dahl(mann)

1883

Fredrikshald kjøpstad

s ug Væver ved Norsk Gardinfabrik

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Martha Johanne Dahl(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Johan David Dahl(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Lydia Alvilde Dahl(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

John Benjamin Dahl(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Gustav Olai Dahl(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Marie Rebekka Dahl(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Karl Bendts.(mann)

1827

Skee Sogn Sverige

fl e Forsørges af sønnen

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

 

* 1898

 

* 1897

 

* 1896

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ti personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Hansen(mann)

1830

Aremark

Familiens overhode g

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Berte Hansen(kvinne)

1823

Svearige Silbrud

Hustru g

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Lovise Hansen(kvinne)

1863

Fre hald

Datter ug

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Nils Johannesen(mann)

1831

Sillerud Sverige

Besøgende e-mand

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Karine Hansen(kvinne)

1860

Fr.hald

Datter, Besøgende ug

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Simen Larsen(mann)

1830

Idde prestegjeld

Familiens overhode g

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Marie Larsen(kvinne)

1828

Rølanda Sverige

Hustru g

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Aksel Eujen Bergman(mann)

1858

Ånimskog Sverige

Familiens overhode g

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Anna Kristine Bergman(kvinne)

1852

Øskildskog Sverige

Hustru g

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Viktor Hugo Bergman(mann)

1885

Fr.hald

Søn

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har S.Larsen oppgitt som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Parlof Andreas Riis(mann)

1885

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Simen Larsen(mann)

1830

Ide Prestegjel

Handelsman

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Andersen(kvinne)

1828

Töftedal Prestegjel Sv

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gulete Marie Larsen(kvinne)

1861

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie Fredrike Larsen*(kvinne)

1864

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Selma Edvina Marie Larsen(kvinne)

1867

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

G. Berg(ukjent kjønn)

129!!

Sande Prestegjel Sv.

Bagersven

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanes Falk(mann)

1868

?? Sv.

Bagergut

Fredrikshald: !!

1885-12-31

M. Andersen Riis(ukjent kjønn)

1863

Fredrikshald

Musikkorporal

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Georgine Olsen(kvinne)

1865

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra E Suhrcke til Handelsmand Simen Larsen for Kr. 8.800, dat 5. Oktober og thinglæst 11 oktober 1878

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Handelsm. Simen Larsen 6.800 8.120  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 er Suhrke registrert som eier.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Marie Fremstad(kvinne)

1875

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Otto Johannesen(mann)

1847

Ed Sogn i Sverige

hf g Bagermester

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Oline Johannesen(kvinne)

1835

Tanem Sogn i Sverige

Hans Kone g

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Lena Marie Johannesen(kvinne)

1873

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Hanna Caroline Johannesen(kvinne)

1874

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Wilhelmine Høgfeldt(kvinne)

1857

Stenby Sogn i Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Elias Johannesen(mann)

1827

Fr.hald

hf g Tømmermand

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Amalie Johannesen(kvinne)

1833

Fr.hald

Hans Kone g

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Carl Johannesen(mann)

1859

Fr.hald

s ug Matros

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Joseph Johannesen(mann)

1863

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Jens Johannesen(mann)

1866

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Trine Johannesen(kvinne)

1868

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Severin Johannesen(mann)

1873

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Ole Fremstad(mann)

1846

Birid Pr.

hf g Pianostemmer

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Anna Fremstad(kvinne)

1848

Upsala

Hans Kone g

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Anne Fremstad(kvinne)

1868

Stocholm

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Joseph Fremstad(mann)

1873

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Josephine Pettersen(kvinne)

1856

Fr.hald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Byggmester E. Suhrke paa Gaard Matr 602b dateret 21. og thinglæst 22 Oktober 1867

 

* 1866

26.juli 1866 klokka 01 bryter det ut brann på eiendommen. Både dette huset og husene på naboeiendommene ble flammenes rov. Flere andre hus fikk også store skader. Les mer om denne brannen på egen side om branner i Fredrikshald.

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 finner vi tjueåtte personer på matrikkelen. Da kan vi også se at vognmann Aron Aronsen har en hest på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Henriksen(mann)

1829*

Tønsberg

Huusfader g Bagermester

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anne Kirstine Henriksen(kvinne)

1831*

Frederikshald

hans Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marie Sofie Jensdatter*(kvinne)

1855*

Frederikshald

Deres Datter %Barn% ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Jensine Amalie Jensdatter*(kvinne)

1857*

Frederikshald

Deres Datter %Barn% ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Albert Marinius Jensen*(mann)

1858*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Josefine Amanda Jensdatter*(kvinne)

1862*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anne Henrikke Jensdatter*(kvinne)

1864*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Martin Olaves Halvorsen(mann)

1847*

Frederikshald

ug Tjenestedreng

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Hans Nielsen(mann)

1800*

Frederikshald

Hustruens Fader e Ingen Næringsvei

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marie Hansdatter(kvinne)

1840*

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Betty Albertine Ottersen(kvinne)

1858*

Frederikshald

Oppfostringsbarn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Kristian Larsen(mann)

1818*

Stange Sogn Hedemarken

Husfader g Skomagersvend

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Helene Johannesen(kvinne)

1827*

Røkke Sogn Smaalenene

hans Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Lovise Abertine Larsen(kvinne)

1851*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Kristian Oskar Larsen*(mann)

1853*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Alma Olava Larsen*(kvinne)

1857*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Mina Hendriette Larsen*(kvinne)

1858*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Fritjof Hjalmar Larsen*(mann)

1863*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Olaf Vilhelm Larsen*(mann)

1865*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Aron Aronson(mann)

1814*

Sileri Sogn Sverige

Husfader g Vognmand

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marie Pedersdatter(kvinne)

1818*

Sileri Sogn Sverige

hans Hustru g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Johan Petter Aronsen*(mann)

1842*

Sileri Sogn Sverige

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Kristine Aronsdatter*(kvinne)

1845*

Sileri Sogn Sverige

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Nils Aronsen*(mann)

1849*

Sileri Sogn Sverige

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anne Karine Aronsdatter*(kvinne)

1853*

Sileri Sogn Sverige

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Karl August Aronsen*(mann)

1857*

Berg Smaalenene

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Edevard Marinius Aronsen*(mann)

1862*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marie Gulette Lars*(kvinne)

1860*

Frederikshald

Skomager Larsens Datter ug Skomager Larsens Datter

Fredrikshald: !!

1865-12-31

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Nils And. Olsen paa Gaard Matr 602b, dat 22 Juni og thinglæst 2 Juli 1861

 

Erklæring af N.A.Olsen Stang, som eier af Gaard Matr 602b, om at han forat erholde overdraget af Kommunen den Jordstrimmel som ligger mellem Matr 602b og den nye Kirkegaard, vedtager Forpliktelse til at opsætte og vedlikeholde at tæt Gjerde mod Kirkegaard af 5 fods Høide over Muren med Stolpene nedsatte i Jorden paa hans Side af Muren, samt forsaavidt Bebyggelse finder Sted at bygge tæt Væg unden Aabninger eller Vinduer mod Kirkegaarden, dateret 3. og thinglæst 15 Oktober 1861

 

* 1857

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedkermester Jonas Andreassen til Skomagermester J. Neeb paa en Tomt fra Gaarden Matr 602, hvilken Kjøberen har bebygget og er given Matr 602b (Ved et ligeledes den 20 Januar 1857 thinglæst Skjøde har Andreassen endvidere solgt et Tomtestyrkke til Madam J.Winberg, og har dette faaet Matr 602c medens Sælgerens igjenhavende Del af Matr 602 har Matr 602a) dateret 15. og thinglæst 20 Januar 1857

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Thor Svendsen til Snedkermester Jonas Andreassen paa Gaard Matr 602 med Grund og Tilbehør, dateret 13 og thinglæst 18 Novbr. 1856

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Tømmermester Thor Svendsen paa Gaard Matr 602 thinglæst 13. Februar 1855.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisionsforslag hvorefter at Tomt Matr 602 indrykkes saa at Gaden bliver 15 1/2 Alen brd. Erstatning faaes af Ous.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var matrikkel 602 ikke delt. På det som da er oppgitt som matrikkel 602 finner vi fire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Olsen(mann)

1757*

Huusbonde Gift 2dn gang Arbeidsmand

Friderichshald: Ous Kleven

1801-02-01

Inger Børgesdatter(kvinne)

1754*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Ous Kleven

1801-02-01

Ole Johannesen(mann)

1795*

Begges søn

Friderichshald: Ous Kleven

1801-02-01

Inger Johannesdatter(kvinne)

1793*

Begges datter

Friderichshald: Ous Kleven

1801-02-01

 

 


Sist oppdatert 31.03.2023 14:11