Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 921

Løpenummer i 1901 matrikkel: 779

Matrikkelnummer: 602b

Gårds og bruksnummer: 66/199

Foto: SW februar 2003

 

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Bagermester J. S. Dahl 8.000 8.790  

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Handelsm. Simen Larsen 6.800 8.120