Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 20

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 925

Løpenummer i 1901 matrikkel: 791

Matrikkelnummer: 609

Gårds og bruksnummer: 66/204

 

Foto: Skjermdump fra Google maps november 2020

 

 

* 2005

 

* 1999

 

* 1998

 

* 1994

 

* 1992

 

* 1986

 

* 1979

 

* 1967

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1955

 

* 1947

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun en myndig person oppført i Oskliva 20:

 

* 1934

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Harald Olsen til handelsfullmektig Carl Pettersen for Kr. 8000- på d.e. og matrnr.613. Dat 2/10 1934 tinglyst 5 oktober 1934

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Karl Johan Karlsen til fyrbøter Harald Olsen for Kr. 8.500- på d.e. og matrnr 613. Dat. 12/5-1932 tinglyst 27 mai 1932

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Helmine Larsen til K.J.T.Karlsen for 8000 kr. dat 16 mai 1917. Skjøtet omfatter også mtr. nr. 613 tinglyst 19 juni 1917

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Bevilling dat Smaalenes Amt 4/1 1916, for skibsfører Edv. Larsens enke/hustru Helmine Larsen til at hensitte i uskiftet bo. Tinglyst 11 januar 1916

 

* 1915

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925 (side 49 nr.73) finner vi gift dampskibsfører Edvard Larsen i Oskleven død den 8.desember 1915. begravet 14. desember 1915. Doktor Jensen har oppgitt dødsårsaken til "Lever og tarmsygdom". I følge samme kirkebok var han født i Torpedalen i 1875.

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ida Larsen (tidligere Linderoth) til Edvard Larsen for kr. 4300,00 dat 19 juni 1912 e.indeholder ifl. maalebrev av 20/1-12 618 m2 tinglyst 16 juli 1912

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir S.Larsen som eier av et våninshus på en etasje med to boenheter.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 15 pr mnd              

001 Simen Larsen

01

1830-06-17

Præstebakke

b

hf

g

fv. kjøbmand

002 Ida Larsen

01

1851-05-09

Vennersborg Sverige

b

hm

g

Hustru

Firhus 1.etg et rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Joh. W. Holm

01

1879-05-16

Mellerud Sverige

b

hf

g

Bakersvend h/ Stingl??

002 Margrete Holm

01

1887-01-14

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Karsten Holm

01

1905-10-08

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Hmd. Simen Larsens Hustru Ida 3.000 5.620  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våninghus på en etasje med kun en boenhet.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken              

001 Simen Lars.

01

1830

Id Sm

b

hf

g

Fedevareforretning detalj

002 Idda Lars.

01

1851

Vennersborg Sverige

b

hm

g

Husmoder

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Enke Ida Linderoth paa d.E. for Kr. 2100,00 dat 30/1 96 thinglæst 31 Januar 1896

Ægtepakt mellem Enken Ida Linderoth og Simen Larsen, der agter at indgaa Ægteskap, hvorefter hun skal beholde som Særeie Gaarden Mtr 609 samt det Løsøre hun har arvet efter hendes afd. Mand og den Formue hun senere maatte erholde, dat 9/3 96 thinglæst 10 Marts 1896

 

* 1895

Auktion.

Onsdg den 23de ds. kl. 12 middag afholdes efter tagen beslutning i afdøde Skibstømmermand Lindroths og gjenlevende enkes fællesbo auktion paa byfogedkontoret herstedts over boets gaard matr. no. 609 i Ouskleven.

Fredrikshalds auktionsforvalterkontor

5 Oktober 1895. Holtermann.

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det seks personer på eiendommen.


H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Anders Anderson Lindrot

1828

Sverege

Familiens overhode

g

 

002 Ida Mathelde Lendrat f. Sand

1851

Venersborg Sverige

Hustru

g

 

003 Nikolene Bjørnstad f. Næs

1847

Berg, Smålenene

Logerende hørende til Familien

e

 

004 Hans Olaf Ferdinand Bjornstad

1881

Fr.

Søn, Logerende hørende til Familien, enslig Logerende

-

 

005 Ole Segvart Hansen

1867

Fredrikshald

Familiens overhode

g

 

006 Amanda Fredrekke Hansen

1868

Hobol Solken, Sverige

Hustru

g

 

 

 

* 1887

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Torbjørnsen til Anders Andersen Linderoth paa d.E. for Kr. 2500,00 dat 19/1 87 thinglæst 28 Januar 1887

 

* 1886

 

* 1885

Ser vi i folketellinga i 1885 finner vi J.Torbjørnsen oppført som eier av matrikkelen.


 

 

 

  Alder/født Fødested Familiestilling Yrke

001 Jens Thorbjørnsen

1826

Berg Prgld

-

Skibstømmermand

002 Martine Thorbjørnsen

1827

Berg Prgld

Hustru

-

003 Fredrikke Larsen

1869

Tistedalen

Pleiedatter

-

004 Petronelle Henriksen

1830

Sverige

-

Vaskerkone

005 Severin Syvertsen

1858

Frhald

-

Stensætter

006 Otilie Syvertsen

1862

Tistedalen

Hustru

-

007 Hans Marinius Syvertsen

1884

Frhald

Søn

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Skibstømmerm. Jens Torbjørnsen

3.000

4.780  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi J. Torbjørnsen som eier av en matrikkel hvor det da bor ti personer.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens Torbjørnsen

01

1826

Berg Sogn

b

hf

g

Skibstømmermand

002 Oline Torbjørnsen

01

1829

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

003 Torval Jensen

01

1855

Fr.hald

b

s

ug

Dreiersvend

004 Lauritz Jensen

01

1859

Fr.hald

b

s

ug

Forældrene

005 Carl Jensen

01

1867

Fr.hald

b

s

ug

-

006 Anne Emanulsen

01

1788

Id Pr.

b

Logerende

ug

Fattiglem og understøttes 1/1

007 Fredrikke Larsen

01

1870

Fr.hald

b

Pleiebarn

ug

-

008 Trine Svendsen

02

1841

Fr.hald

b

hm

e

Vaskekone

009 Hanna Svendsen

02

1864??

Fr.hald

b

d

ug

-

010 Oscar Svendsen

02

1866

Fr.hald

b

s

ug

-

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 oppgir syv personer på matrikkelen. Den forteller også at Jens Torbjørnsen har en gris på eiendommen.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jens Torbjørnsen

01

39

Bergs Prgj. Smaalenenes Amt

-

Huusfader

g

Skibstømmermand

002 Oline Martine Larsdatter

01

39

Bergs Prgj.

-

hans Hustru

g

-

003 Torvald Emil Jensen*

01

11

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

004 Lauritz Eugen Jensen*

01

8

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

005 Johan Henrik Steenmark

02

72

Sverige

-

Logerende

f

Gartner

006 Carl Gustav Johansen*

02

16

Bergs Prgj.

-

hans Søn

ug

-

007 Anne Emanuelsen

03

76

Id Prgj. Smaal. Amt

-

Logerende, Pige

ug

-

 

 

* 1852

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Halvor Torkildsen til Jens Torbjørnsen paa Huset Matr 609 med Tomt , Hauge og Tilbehør, dateret 31. Marts og thinglæst 13. April 1852

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det to personer på matrikkel 609.


 

 

 

  Alder/født Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Niels Pedersen

70

Huusbonde

Gift 1te gang

Arbeidsmand

002 Elisabeth Danielsdatter

64

Hans kone

Gift 3. gang

-

 

 

Sist oppdatert 20.05.2022 22:40