Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 928

Løpenummer i 1901 matrikkel: 783

Matrikkelnummer: 604

Gårds og bruksnummer: 66/203

Foto: Skjermdump fra Google Maps juli 2019

 

* 2018

 

* 2014

 

* 1991

 

* 1981

 

* 1966

 

* 1959

 

* 1958

 

* 1951

 

* 1948

 

* 1945

Utdrag fra panteregister:

Skriv av 12/1-1945 fra arvingene etter Olaus E. Børresen og hustru Josefine: 1) Chr. Børresen f. 10/12-1896, 2) Johanne Børresen f- 3/6-1899, 3) Einar børresen f. 26/11-1901 4) Bjarne Wildar f. 6/5-1904, 5) Omar Børresen f. 1/7-1907 om å få heimelen overført seg på d.e. Dbf. 15/1-1945 Grbf 15/1-1945

Skjøte dat. 26/1-1945 fra Chr. Børresen, Johanne Børresen, Einar Børresen, Bjarne Wildar og Omar Børresen til Hansen & Børresen A/s for kr 9.891,- p.d.e. Dbf 27/1-1945 Grbf 27/1-1945

 

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Oskleiva 3:

 

* 1941

 

* 1934

 

* 1930

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra enkefru Louise Larsen til Olaus Edvard Børresen for Kr. 17700,- Dat. 1 april 1919 (iflg. kartforretning av 21/2-19 er maaler eiendommen 1006 m2) tinglyst 4 april 1919.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våninghsu på en etasje, uthus, bryggerhus og vedboder med loft, på eiendommen.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg fire rom og kjøkken pluss et kvistværelse kr 400 pr aar              

001 Louise Charlotte Larsen

01

1853-05-18

Fredrikshald

b

hm

e

Huseierske

002 Nanna Emilie Larsen

01

1887-02-13

Fredrikshald

b

d

ug

Barnehavelærerinde

003 Paul Einar Bjørnli

01

1894-03-07

Fredrikshald

b

s

ug

Kontorist h/ sagfører

004 Tomas Weden

01

1886-01-14

Asak Berg Aneks

b

el

ug

Kontorist v/ stenhuggerkontor

Forhus 1.etg to rom og kjøkken kr 15 pr mnd              

001 Eric Møller

01

1886-01-00

Christiania

b

el

ug

korrespondent i cellulose træmasse og trælastbranchen

002 Anna Andersson

01

1876-06-00

Bolstad Sverige

b

el

ug

skoarbeterska hos J. T. Halvorsen

003 Carl Chronholm

01

1865-04-00

Askæryd Sverige

b

hf

g

skofabrikarbetare hos J. T. Halvorsen

004 Anna Chronholm

01

1870-08-00

Skarstad Sverige

b

hm

g

hustru

005 Carl Gustav A. Chronholm

01

1908-10-00

Skara Sverige

b

s

ug

søn

Forhus to kvistværelser og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Anders Carlsen

01

1866-07-24

Sem sogn

b

hf

g

Cellulosearbeider

002 Jensine Carlsen

01

1867-12-15

Nøtterø

b

hm

g

Hustru

003 Rolf Carlsen

01

1900-07-20

Kristiania

b

s

ug

-

004 Olaf Carlsen

01

1902-09-16

Fredrikshald

b

s

ug

-

005 Dagfrid Carlsen

01

1907-02-27

Fredrikshald

b

d

ug

-

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 7 pr mnd              

001 Ulrikke Hulstrøm

01

1881-11-10

Fr.stad

b

hm

ug

Fabrikarbeiderske Reiseefekt

002 Johanne Hulstrøm

01

1891-01-01

Arendal

b

søster

ug

Tjenestepike Skibsf.

003 Georg Svendsby

01

1903-01-08

Aremark

b

s

ug

Søn

Sidebygning 1.etg to rom og kjøkken kr 13 pr mnd              

001 Rolf Pettersen

01

1894-09-23

Fredrikshald

b

s

ug

Visergut for hotel %Cellulosearbejder%

002 Torstein Pettersen

01

1896-08-07

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

003 Birger Pettersen

01

1898-11-26

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Sverre Pettersen

01

1900-01-13

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

005 Edith Pettersen

01

1902-07-27

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

006 Johan Pettersen

01

1863-05-21

Fredrikshald

b

hf

g

Cellulosearbeider

007 Nilsine Pettersen

01

1861-04-15

Hvaler

b

hm

g

Hustru

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Attest fra Fr.halds byfogedembede om at Pauline Beate Wahlstrøm er afgaat ved døden 10-11-1906.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Skrædder S. M. Larsens Enke 8.500 11.320  

 

* 1900

I folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en etasje og et uthus oppgitt på matrikkelen. Som bruker (eier) er registrert syerske og enkefrue Luoise Charlotte Larsen.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg tre rom og kjøkken + et kvistværelse              

001 Louise Charlotte Lars.

01

1853

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

Syerske egen syforretning

002 Mauritz Efraim Lars.

01

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Middelskoleelev

003 Anna Emilie Lars.

01

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Middelskoleelev

004 Birger Andreas Lars.

01

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Middelskoleelev

005 Paul Einar Lars.

01

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Skolegut

006 Leontine Lena Anna Johannes.

01

1885

Elfsborgs län

b

tj

ug

Husgjerning

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Pauline Beathe Wahlstrøm

02

1822

Bohuslän Sverige

b

hm

e

Husgjerning Understøttet af familie

1.etg to rom og kjøkken              

001 C. J. Løw

03

1850

Ørebro län Sverige

b

hf

g

Gartner ansat hos handelsgartner

002 Sofia Mathilde Karlson

03

1853

Ørebro län Sverige

b

hm

g

Husgjerning

003 Ada Wilhelmine Løw

03

1881

Ørebro län Sverige

b

d

ug

Husgjerning

004 Karl Gustaf Hans.

03

1900-05-09

Berg Sm†lenene

b

Dattersøn

ug

-

005 Signe Amalie Løw

03

1884

Gefleb, län Sverige

b

d

ug

Husgjerning

006 Karl Hjalmar Løw

03

1889

Wester län Sverige

b

s

ug

-

Forhus 1.etg to rom og kjøkken              

001 Kristine Johanson

04

1835

Sverige

b

hm

e

Husmor Of. understøttet

002 Augusta Johanson

04

1860

Sverige

b

d

ug

Vask og strygeri

003 Hulda Magnusson

04

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

Datterdatter

ug

Skolepige

004 Signe Lindahl

04

1899-02-16

Fredrikshald kjøpstad*

b

Datterdatter

ug

-

Forhus to kvistværelser og kjøkken              

001 Johan Petters.

05

1863

Sverige

b

hf

g

G†rdsgut i handelsforening kolonial

002 Nilsine Petters.

05

1861

Hvaløerne Sm

b

hm

g

Husmor

003 Elise Petters.

05

1887

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Visejente

004 Alfhild Petters.

05

1891

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

005 Rolf Petters.

05

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

006 Thorstein Petters.

05

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

007 Birger Petters.

05

1898

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

 

 

 

* 1894

 

* 1891

Ser vi i folketellinga i 1891 finner vi elve personer på eiendommen.


H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Sven Magnus Larsen

1856

Sverige

Familiens overhode

g

 

002 Louise Charlotte Larsen

1853

Fredrikshold

Hustru

g

 

003 Mauritz Efraim Larsen

1884

Fredrikshald

Søn

-

 

004 Anna Emilie Larsen

1887

Fredrikshald

Datter

-

 

005 Birger Andreas Larsen

1890 april

Fredrikshald

Søn

-

 

006 Anna Andreasdatter

1858

Sverrige

Tjenestetyende

ug

 

007 Pauline Beathe Wahlstrøm

1822

Sverige

Familiens overhode

e

 

008 Karl Wahlstrøm

1876

Moss

Logerende hørende til Familien

-

 

009 Fredrek Larsen

1847

Fredrikshald

Familiens overhode

ug

 

010 Alexsander Larsen

1810

Fredrikshald

Logerende hørende til Familien

e-mand

 

011 Kathinka Amanda Larsen

1850

Fredrikshald

Søster

ug

 

 

 

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Præsteattest af 15/7 86 for at Skrædder C.E.Wahlstrøm er død og efterlader sig Enken Pauline Beate og følgende myndige Børn: Andreas Laurentius, Anna Marie, Samuel August, Karl Josef, Louise Charlotte og Pauline Amalie. Thinglæst 6. August 1886

3 Attester fra Byfogden i Frhald for at Anne Marie Wahlstrøm er gift med Kommandersergeant Nikolai Hansen, Louice Charlotte med Skrædder Svend Larsen og Pauline Amalie med Johanens Wiel. Thinglæst 6. August 1886

Erklæring fra forannævnte Arvinger, hvormed de samtykker i at deres Moder og Svigermoder bortskjøder denne gaard til Skrædder S.M.Larsen. dat Thinglæst 6. August 1886

Skjøde fra Enken Pauline Beate Wahlstrøm ifølge foranstaaende Erklæring til Skrædder S.M.Larsen for Kr 2000,00 dat 20. Juli 1886. Sælgersken har forbehodlt sig, saalænge hun lever fri Bolig i Gaarden, nemlig 1 mod Syd vendende Kvistværelse med Kjøkken paa Loftet, samt fornødne ydre Bekvæmligheder. Skulle Sælgersken paa Grund af ?? maatte finde det ?? at fraflyttet Eiendommen, har Eieren at yde hende Husleieerstatning 6 Kr. pr Maaned saa længe hun ikke har saadan Bolig i Gaarden som forannangit.

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 var Wahlstrøm eier av matrikkelen.

       
  Alder/født Fødested Sivilstand Yrke

001 Sven Magnus Larsen

1855

Sverige

-

Skræddermester

002 Louise Charlotte Larsen

1853

Fredrikshald

-

-

003 Mauritz Efraim Larsen

1884

Fredrikshald

-

-

004 Alexander Larsen

1810

Fr.hald

-

Slagter

005 Fredrik Larsen

1847

Fr.hald

-

Slagter

006 Katinka Larsen

1850

Fr.hald

-

-

007 Mina Johannesen

1864

Aremark

-

Pige

008 Pauline Beate Wahlstrøm

1822

Sverige

Enke

-

009 Gustav Jansen

1822

Sverige

-

Arbeider for Byen

010 Mathilde Toresen

1820

Sverige

-

-

011 Amanda Jansen

1861

Frhald

-

-

012 Josef August Jansen

1871

Fr.hald

-

-

 

 

* 1883

 

* 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Skrædder Walstrøm 4.000 5.760  

 

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Wahlstrøm som eier av matrikkelen.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Carl Walstrøm

01

1804

Gøtheborg

b

hf

g

Skræddermester

002 Pauline Walstrøm

01

1822

Gøtheborg

b

Hans Kone

g

-

003 Lovise Walstrøm

01

1853

Fr.hald

b

d

ug

Forældrene

004 Frederik Pettersen

02

1819

Sverige

b

hf

g

Tømmermand

005 Anne Pettersen

02

1828

Id Pr.

b

Hans Kone

g

-

006 Anne Marie Fredriksdatter

02

1861

Fr.hald

b

d

ug

-

007 Fredrik Fredriksen

02

1864

Fr.hald

b

s

ug

-

008 Christine Fredriksen

02

1867

Fr.hald

b

d

ug

-

009 Walborg Fredriksen

02

1871??

Fr.hald

b

d

ug

-

010 Gustav Janson

03

1822

Sverige

b

hf

e

Dagarbeider

011 Joseph Gustavsen

03

1872

Fr.hald

b

s

ug

-

012 Johan Toresen

04

1825

Bergs Pr.

b

hf

g

Dagarbeider

013 Mathilde Aakerlund

04

1820

Sverige

b

Hans Kone

g

-

 

 

* 1873

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Skreddermester C.E.Wahlstrøm paa d.G. med Grund og Tomt (Auc afhodlt 2/7 66) dateret 11. og thinglæst 14 Febr. 1873.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner O.Amundsen sin udnerskrift på skjemaet.

           
  H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Iver Iversen

01

49

Aremarks Prgj. i Smaalenenes Amt

Husfader

g

Snedkermester

002 Berthe Kirstine Olsdatter

01

36

Ide Prgj. Smaalenenes Amt

hans Hustru

g

-

003 Martine Josefine Iversdatter*

01

21

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

004 Caroline Iversdatter*

01

13

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

005 Jørgine Petrine Iversdatter*

01

10

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

006 Anne Margarete Iversdatter*

01

5

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

007 Helga Ottilie Iversdatter*

01

3

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

008 Peder Olaf Iversen*

01

1

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

009 Hans Hansen

01

24

Sverige

-

ug

Snedkersvend hos Mesteren

010 Ole Olsen Taulow

02

39

Hole Prgj. Budskeruds Amt

Huusfader

g

Malersvend

011 Anne Marie Hansdatter

02

41

Laurvig

hans Hustru

g

-

012 Hans Oscar Taulow*

02

9

Horten

Deres Søn

ug

-

 

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra F.Juul til Smedsvend B.F.Abrahamsen paa denne Gaard, dateret 1. Februar 1853 og thinglæst 6 Marts 1855

-do (skjøde) fra B.F.Abrahamsen til Snedkermester Iversen paa Gaard Matr 604 med Grund og Tomt, dat. 28 Februar 1855 og thinglæst 6 MArts 1855

 

* 1851

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Handelsmand F.Juul paa Gaard Matr 604, dateret 21 og thinglæst 22 Juli 1851

 

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det syv prsoner på matrikkel 604 i Ous Kleven.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jens Olsen

01

37

-

-

Huusbonde

I 1te ægteskab

Vognmand

002 Anne Johannesdatter

01

22

-

-

Hans kone

I 1te ægteskab

-

003 Christen Brynildsdatter

01

9

-

-

Foster datter

-

-

004 Hans Hansen

02

29

-

-

Huusbonde

I 1te ægteskab

National soldat og arbeidsmand

005 Kari Pedersdatter

02

27

-

-

Hans kone

I 1te ægteskab

-

006 Hans Hansen

02

6

-

-

Deres søn

-

-

007 Johannes Hansen

02

2

-

-

Deres søn

-

-

 

 

 

Sist oppdatert 20.05.2022 18:43