Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 922b

Løpenummer i 1901 matrikkel: 780

Matrikkelnummer: 602a2

Gårds og bruksnummer: 66/198

Foto: SW 16.februar 2003

 

* 2001

 

* 1996

 

* 1995

 

* 1991

 

* 1990

 

* 1987

 

* 1984

 

* 1971

 

* 1970

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse personene i Oskleiva 4.

 

* 1938

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra de eneste og myndige arvinger efter avdøde kjøpmann Ole Jørgen Pettersen og før avdøde hustru nemlig Enkefru Judith Børresen, fru Ruth Sørlie, Josef Koph Moe, Kjeld Thorleif Moe, Willy Moe og James Moe til deres medarving enkefru Judith Børresen for Kr 10000,- på ført attest om at kjøpmann Ole Jørgen Pettersen og hustru er døde og at forannævnte er deres eneste og myndige arvinger. Dat. 24/2-32 (Iflg. Kartforretning av 29/4-21 er eiendommen 264 m2) tinglyst 26 februar 1932.

 

* 1931

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Børresen Judit
1885
enkefru Oskleiva 4
Børresen Dagmar Andrea
1893
g.m. papirarbeider Oskleiva 4
Børresen Leif Harald
1898
papirarbeider Oskleiva 4
Søetorp Helene Andersen
1853
enkefrue Oskleiva 4

 

 

* 1926

 

 

* 1925

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det fire boenheter i Oskleiva 4.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

               
001 Mathilde Gundersen 1 1862-03-13 Fredrikshald - !! e Huseier
               
001 Judith Børresen 2 1885-04-04 Fredrikshald - hp e Pension og lit penger
002 Ragnar Ohlgreen Børresen 2 1912-07-01 Kristiania - s - -
               
001 Oline Blichstad 3 1840-10-05 %Skjeberg% Berg, Østfold - hp e Legater & alderdomspension
               
001 Oline Berger 4 1847-08-16 Idd - hp ug Kokke for selskaper

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje med butikk og fire boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 25 kr pr mnd          

Mathilde Gundersen(kvinne)

1862-03-15

Fredrikshald

hm e Kolonialhandlerske

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Judith Ohlgreen(kvinne)

1885-04-04

Fredrikshald

Søsterdater ug Husgjerning

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Ruth Ohlgreen(kvinne)

1887-04-06

Fredrikshald

Søsterdater ug Telefonistinde

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

1.etg 5 kr pr mnd          

Elen Marie Johannesen(kvinne)

1839-06-17

Ingedal Skjeberg

ug fh. tjenestepike kirkegaardspige

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Kvist 8 kr pr mnd          

Sigurd Trygve Martinsen(mann)

1883-08-26

Christiania

hf g Bagermester S Bestyrer Kjøbmands Bakeri

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Hedvik Martinsen(kvinne)

1888-07-07

Hvaleør

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Solveig Martinsen(kvinne)

1908-12-13

Hvaleør

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

!! Martinsen*(mann)

1910-06-09

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Kvist 5 kr pr mnd          

Sofie Amundsen(kvinne)

1849-07-13

Id

ug udarbeide rengjøring etc

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Berg Kristian
1832
gaardsgut
Gundersen Mathilde 
1862
enke
Iversen Sofie
1842
husholderske
Johannesen Elen
1836
dagarbeiderske
Pedersen Kristine
1858
syerske
Petersen Karen Anne
1825
g.m. handelsmand
Petersen Ole Jørgen
1834
handelsmand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Handelsmand Jørgen Pettersen 11.500 4.010 Nedre Gaard E: er skattetaxtert sammen med M-No.602a1

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus med forretningslokale, en butikk og et vedskur på matrikkelen. Kolonial & Fedevarehandler Jørgen Pettersen har ti høner på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg          

Ole Jørgen Petters.(mann)

1834

Skjeberg Sogn Sm

hf g Handelsborger Kolonial & Fedevarer

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Karen Anne Petters.(kvinne)

1825

Hobaal Sogn Sm

hm g Husmor

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Mathilde Gunerson f Petters.(kvinne)

1862

Berg Sogn Sm

d e Hustel

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Carle Judit Olgren(kvinne)

1885

Fredrikshald kjøpstad

Datterdatter ug Datterdatter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Rut Pauline Olgren(kvinne)

1887

Fredrikshald kjøpstad

Datterdatter ug Datterdatter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Anna Jakoline Johans.(kvinne)

1884

Dahls Pst Sverige

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Forhus 1.etg          

Elen Marie Johans.(kvinne)

1836

Sverige %Engedahl%

Pige %Vasker% ug Pige Vasker & Syer

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Mellombygning 2.etg          

August Andersson(mann)

1874

Sverige

hf g Gaardskarl Hos handelsgartner

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Alette Andersson(kvinne)

1877

Sverige

hm g Husstel

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Arvid Bernhard Andersson(mann)

1897

Sverige

s ug Søn

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Dagni Andersson(kvinne)

1899-06-22

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Axel Andersson(mann)

1882

Sverige

ug Jordbrukar

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Bakbygning          

Kristiane Sofie Pers.(kvinne)

1858

Fredrikshald kjøpstad

hm %el% e Kaabesømmerske i K†befabrik

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi matriklene oppført som 602a. På disse bor det da førti personer.


H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Ole Jörgen Pettersen

1834 jan.

Skjeberg Smaalenene

Familiens overhode

g

-

002 Karen Anne Pettersen

1825 mars

Hobool

Hustru

g

-

003 Mathilde Gunersen

1862 mars

Berg (Smaale)

Datter

e

-

004 Krestine Andersen

1871

Aamool Svrige

Tjenestetyende

ug

-

005 Peder Helgesen

1868

Hvolöerne

Logerende hørende til Familien

ug

-

006 Severin Oskar. Hansen

1867

Hvalöerne Smaalenene

Logerende hørende til Familien

ug

-

007 Bernhard Marinus Hansen

1870

Hvolöerne Smaalenn

Logerende hørende til Familien

ug

-

008 Anton Nicolai Andersen

1869

Hvolöerne Smaalenene

Logerende hørende til Familien

ug

-

009 Olaf Conrad Olsen

1869

Hvalöerne

Logerende hørende til Familien

ug

-

010 Oline Blikstad

1840

Berg Smålenene

Familiens overhode

e

-

011 Ole Krestian Blikstad

1871

Fredrikshald Smoalene

Søn

ug

-

012 Elen Johannesen

1836

Engedal anask til Skjeborg Smaalenn

Familiens overhode

ug

-

013 Hans Andersen

1827

Sverige

Familiens overhode

g

-

014 Krestine Andersen

1841

Sverige

Hustru

g

-

015 August Andersen

1875

Fredrikshald

Søn

ug

-

016 Albert Andersen

1872

Fredrikshald

Søn

ug

-

017 Josef Andersen

1879 sept.

Fredrikshald

Søn

ug

-

018 Augusta Blomberg

1856 juni

Svrige Sverige

Familiens overhode

ug

-

019 Laura Johanesen

1880 febr.

Sænne Svrige

Datter

ug

-

020 Ida Blomberg

1862 febr.

Sane Svreege

Soster

ug

-

021 Olaf Andersen

1859 febr.

Sverige

Familiens overhode

g

-

022 Augusta Andersen

1860

Aamool Svrige

Hustru

g

-

023 Rolf Andersen

1887 febr.

Fredrekshal

Søn

ug

-

024 Dagmar Andersen

1884 des.

Fredrikshald

Datter

ug

-

025 Johannes Andersen

1890 des.

Fredrekshal

Søn

ug

-

026 Marie Vilhelmne Andrsen

1888 des.

Fredrikshal

Datter

ug

-

027 Anders Andersen

1822 juli

Tyskov Svrige

Logerende hørende til Familien, far

e-mand

-

028 Josephine Helleksen

1856 mars

Fredrekshold

Familiens overhode

g

-

029 Johanes Heleksen

1880 april

Fredrikshald

Søn

ug

-

030 David Helehsen

1882 sept.

Fredrekshadl

Søn

ug

-

031 Ana Heleksen

1883 aug.

Fredrikshald

Datter

ug

-

032 Sophie Heleksen

1884 mai

Fredrekshald

Datter

ug

-

033 Daniel Hellksen

1887 febr.

Fredrekshald

Søn

ug

-

034 Gejorg Heleksen

1888 febr.

Fredrikshald

Søn

ug

-

035 Hans Larsen

1849 febr.

Id Smoalenn

Familiens overhode

g

-

036 Krestine Larsen

1852 nov.

Fredristad Bÿe

Hustru

g

-

037 Karl Johan Larsen

1879 nov.

Fredrikshald By

Søn

ug

-

038 Jens Bernart Lorsen

1882 sept.

Fredrikshald By

Søn

ug

-

039 Haral Gatfrid Lorsen

1885 nov.

Fredrekshald By

Søn

ug

-

040 Kerl Bentsen

1827

Sverige

Familiens overhode

e-mand

-

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er matrikkel 602a1 og 602a2 ført på samme skjema. O.J.Pettersen var da eier av begge matriklene. Til sammen bor det da trettiåtte personer på eiendommene.


 

 

 

 

 

H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Jørgen Pettersen

1834

Skjeberg

-

-

-

Handelsborger

002 Anne Karen Pettersen f Nilsen

1825

Hoobaal

-

Hustru

-

-

003 Mathilde Gunersen f Pettersen

1862

Asak

-

-

Enke

-

004 Martine Olsen

1862

Rokke

-

-

-

Tjenestepige

005 Bernt Olaves Brynilsen

1860

Id

-

-

-

Brygemand

006 Alma Sophie Brynilsen f Mikalsen

1864

Fredrikshald

-

Hustru

-

-

007 Ole Bernart Brynilsen

1884

Fredrikshald

-

Barn

-

-

008 Einar Konrad Brynilsen

1885

Fredrikshald

-

Barn

-

-

009 Hilma Hansen

1871

Fredrikshald

-

-

-

-

010 Ole Blagsteed

1815

Fredrikshald

-

-

-

Kirkegaardsmand

011 Karen Olsdatter

1819

Fredrikshald

-

Hustru

-

-

012 Andrien Olsen Bligstad

1842

Asak Berg

f

-

-

Matros

013 Oline Johnsdatter Bligstad

1840

Berg

-

-

-

-

014 Ole Kristian Bligstad

1874

Fredrikshald

-

-

-

-

015 Hans Andersen

1827

Tranemo Sverige

-

-

-

Arbeider

016 Josefine Kristine Andersen*

1842

?? Sverige

-

Hustru

-

-

017 Mikal Andersen

1867

Udevala Sverige

-

Barn

-

-

018 Johan Albert Andersen

1873

Udevala Sverige

-

Barn

-

-

019 August Andersen

1876

Fredrikshald

-

Barn

-

-

020 Josef Andersen

1879

Fredrikshald

-

Barn

-

-

021 Karoline Kristensen

1850

Sem Tønsberg

-

-

Enke

-

022 Hans Larsen

1849

Tistedalen

-

-

-

Murer

023 Hendrijete Larsen f Karlsen

1852

Fredrikstad

-

Hustru

-

-

024 Karl Johan Larsen

1879

Fredrikshald

-

-

-

-

025 Jens Bernart Larsen

1882

Fredrikshald

-

-

-

-

026 Harald Gotfrid Larsen

1884

Fredrikshald

-

-

-

-

027 Anders Jensen

1845

Vartei

-

-

-

Bogbinder

028 Karoline Josefine Jensen

1851

Vartei

-

-

-

-

029 Karl Torval Jensen

1871

Vartei

-

-

-

-

030 Olga Marie Jensen*

1876

Fredrikstad

-

-

-

-

031 Kattinka Fredrike Jensen*

1878

Fredrikstad

-

-

-

-

032 Ana Josefine Jensen*

1881

Fredrikshald

-

-

-

-

033 Alf Kristian Jensen*

1885

Fredrikshald

-

-

-

-

034 Karl Fredrik Lin

1857

Fredrikshald

-

-

-

Matros

035 Marie Elisa Lin f Johansen

1841

Nøsemarka Sverige

-

Hustru

-

-

036 Sofie Pedersen f Thorsen

1833

Rønes

-

-

-

Vaskekone

037 Olaf Pedersen

1870

Fredrikshald

-

-

-

-

038 Johan Pedersen

1872

Fredrikshald

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Handelsm. O. J. Pettersen 8.000 11.320 E: Var i 1878 ført opp sammen med 602a1

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Ole J. Pettersen som eier av matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Jørgen Pettersen

01

1834

Skjeberg Pr.

b

hf

g

Handelsmand

002 Karen Pettersen

01

1825

Haabel Pr.

b

Hans Kone

g

-

003 Marie Pettersen

01

1857

Skjeberg Pr.

b

d

ug

Forældrene

004 Josephine Pettersen

01

1859

Fr.hald

b

d

ug

Forældrene

005 Mathilde Pettersen

01

1862

Fr.hald

b

d

ug

-

006 Caroline Johannesen

01

1854

Næssing Sverige

b

tj

ug

Tjenestepige

007 Hans Pettersen

02

1838

Skjeberg

b

hf

g

Menighedsforstander

008 Elen Marie Pettersen

02

1824

Fr.hald

b

Hans Kone

g

-

009 Laura Larsdatter

02

1853

Id Pr.

b

tj

ug

Tjenestepige

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker Jonas Andreasen til Møllermester Ole Jørgen Pettersen paa en Andel af Matr 602a, hvilken Andel har faaet "Matr 602a2" medens Sælgerens Tilbagehavende har Matr 602a1. dateret 29 April 1870 og thinglæst 20 Januar 1871

 

* 1866

26.juli 1866 klokka 01 bryter det ut brann i naboeiendommen 602b, Oskleiva 2. Huset hvor brannen startet og huset på denne matrikkelen ble flammenes rov. Flere andre hus fikk også store skader. Les mer om denne brannen på egen side om branner i Fredrikshald.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi "Snedkermester Jonas Andreasen" sin underskrift på skjemaet. Den samme Andreassen har da både en hest og ei ku på eiendommen. I tillegg har"bagermester" Johan Magnus Andersen tre griser.

  H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jonas Andreasen

01

48

Holmdal Sverg

Husfader

g

Snedkermester

002 Oline Hansen

01

45

Skeberg Prgj.

Hans Hustrun

g

-

003 Marie Jonasdatter*

01

16

Fredrikshald

Deres Datter

ug

-

004 Anton Peter Jonasen*

01

14

Frederikshald

Deres Søn

ug*

-

005 Cal Ludvig Jonasen*

01

11

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

006 Matea Jonasdatter*

01

9

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

007 Emil Jonasen*

01

5

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

008 Andreas Jonasen*

01

1

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

009 Sofie Wilhelmine Jonasdatter*

01

1

Fredrikshald

Deres Datter

ug

-

010 Aron Andriasen

02

28

Sverige

Logerende

ug

Snedkersvend

011 Johan Magnus Andersen

03

35

Sverige

Husfader

g

Leier, Bagermester

012 Charoline Olausen

03

34

Sverige

Hans Hustrue

g

-

013 Charl August Johansen*

03

9

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

014 Elida Josephine Margi Johansdatter*

03

6

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

015 Johan Olaf Johansen*

03

3

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

016 Helene Mathea Emili Johansdatter*

03

1

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

017 August Olsen

03

19

Sverige

-

ug

Thineste Dreng

018 Brita Elisabet Sakariasdatter

03

20

Sverige

-

ug

Tjenestepige

019 Stina Danilsdatter

04

45

Sveriege

-

e

Vaskekon, Leierske

020 Marie Saafie Carlsdatter

04

9

Fredrikshald

Hendes Dater

ug

-

021 Brynte Olsen

05

68

Sverie

hus Fader

g

Muremester, Leier

022 Karn Nilsdatter

05

46

Bergs Prgj.

Hans Kone

g

-

023 Nikoline Thoresdatter

05

18

Fredrikshald

Konens Dater

ug

-

024 Axel Thoresen

05

15

Frederikshald

Konens Søn

ug

-

025 Oskar Thoresen

05

12

Frederikshald

Konens Søn

ug

-

026 Jofsine Bryntesdatter

05

7

Frederikshald

Deres Dater

ug

-

027 Emma Bryntesdatter

05

4

Frederikshald

Deres Dater

ug

-

028 Anders Pedersen

06

27

Sverge

Logerende

ug

Murarbeider

029 Gunder Pedersen

07

70

Bergs Prgj.

Husfader

g

Leier, Tømmermand

030 Anne Svendsdatter

07

66

Skjeberg Prgj.

Hans Hustru

g

-

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Erklæring af J.Andreasen, som Eier af Matr 602a om at han for at erbeholde overdraget af Communen den Jordstrimmel som ligger mellem Matr 602a og den nye Kirkegaard, vedtager Forpliktelse til at opsætte og velikeholde et tæt Gjærde mor Kirkegaarden af 5 Fods Høide over Muren med Stolperne nedatte i Jorden paa hans Side af Muren, samt forsaavidt Bebyggelse finder Sted at bygge tæt Væg uden Aabninger eller Vinduer mod Kirkegaarden, dateret 3. og thinglæst 15. Oktober 1861

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Thor Svendsen til Snedkermester Jonas Andreasen paa Gaard Matr 602 med Grund Tomt og Tilbehør. (hvilken Eiendom ved J.Andreasens Skjøde thinglæst 20. Januar 1857 er delt saaledes at han selv eier Matr 602a, Skomager Neeb Matr 602b og Madame Johanne Wenberg Matr 602c) dateret 13. og thinglæst 18 Novbr. 1856.

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Tømmermester Thor Svendsen paa Lars Svendsen Gaard Matr 602 thinglæst 13 Februar 1855.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisionsforslag, hvorefter Tomt Matr 602 indrykkes saa at Gaden bliver 15 1/2 Alen bred. Erstatning faaes af Ous. Thinglæst 22 Januar 1827

 

 

* 1801

Folketellinga i 1801 oppgir fire personer på matrikkel 602 i Ous Kleven

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Olsen(mann)

1757

Huusbonde Gift 2dn gang Arbeidsmand

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Inger Børgesdatter(kvinne)

1754

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Ole Johannesen(mann)

1795

Begges søn

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Inger Johannesdatter(kvinne)

1793

Begges datter

Friderichshald: Ous Kleven

1801

 

 

Sist oppdatert 31.03.2023 12:37