Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 930

Løpenummer i 1901 matrikkel: 784

Matrikkelnummer: 799c

Gårds og bruksnummer: 66/354

Foto: SW 2. mars 2021

 

* 2002

 

* 1994

 

* 1959

 

* 1950

 

* 1949

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 2/1-1948 fra Nils Marinius Gundersen til Erna Elisabeth Gundersen f. 4/1-1823 på d.e. for kr. 7.000,- hvori innkludert livsvarig beboelsesrett for selger og hustru til årlig verdi kr. 420,- Dbf: 2/1-1948 Grbf: 2/1-48

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Oskleiva 5.

 

 

* 1940

 

* 1938

 

* 1935

 

* 1934

 

* 1933

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Gundersen Marie Elisabeth
1880
g.m. kommunearbeider Oskleiva 5
Gundersen Anna Marie
1851
g.m. kommunearbeider Oskleiva 5
Gundersen Nils Marinius
1876
kommunearbeider Oskleiva 5
Gundersen Ole Laurits
1855
fhv. kommunearbeider Oskleiva 5
Nilsen Albert
1893
cellulosearbeider Oskleiva 5

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Ole Laurits Gudndersen til Nils Marinius Gundersen for Kr. 4000,- indeholdende ret for sælger og hustru for livstid frit at bebo den leilighet han nu har 1 værelse og del i kjøkken mot gaten i den øvre ende av gaarden. Dat. 17. august 1922 tinglyst 25 august 1922.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter på matrikkelen.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Laurits Gundersen

01

1855-11-08

Fr hald

-

-

g

Fr?? Kommunearbeider

002 Marie Gundersen

01

1851-12-10

Fr hald

-

-

g

Husmor

001 Nils Gundersen

02

1875-12-23

Fr hald

-

-

g

Kommunearbeider Brolægger

002 Elisabeth Gundersen

02

1880-12-01

Fr hald

-

-

g

Husmor

003 Aage Andersen

02

1905-03-08

Fr hald

-

-

ug

Randsaalehæfter

004 Margrethe Andersen

02

1900-04-19

Fr hald

-

-

ug

Gardinarbeiderske

005 Nils Edvard Gundersen

02

1917-03-09

Fr hald

-

-

ug

-

006 Elin Andersen

02

1907-12-12

Fr hald

-

-

ug

-

 

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra August Andersen til Ole Lauritz Gundersen, dat 8/3-11 for kr. 4397,42 (Ifølge maalebrev av 2/11- 1900 indehodler tomten 395 m²) tinglyst 14 mars 1911.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det på eiendommen er et våningshus, et uthus og en stald. Våningshuset er på en etasje og har to boenheter.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken + et kvistværelse kr 10 pr mnd              

001 Ole Laurits Gundersen

01

1855-11-08

Fredrikshald

b

hf

g

Kjører for kommunen

002 Anne Marie Gundersen

01

1851-12-10

Fr.stad

b

hm

g

Hustru

003 Ole Ferdinand Gundersen

01

1884-04-23

Fredrikshald

b

s

ug

Dagarb for kommunen

004 Dagny Augustdatter

01

1893-02-22

Sarpsborg

b

Pleiedatter

ug

Gardinfabrikarbeiderske

Forhus 1.etg to rom og delt kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Nils Gundersen

01

1875-12-23

Fr.stad

f

hf

g

Dagarbeider f. kommunen

002 Otilde Gundersen

01

1883-04-21

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

 

 

* 1903

Gaardhandel. Kjører Lauritz Gundersen har kjøbt Aug. Andersens Gaard Matr. No. 799 c Oskleven for Kr. 4400.

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven August Andersen 4.500 5.710  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våningshus, stall og fjøs på eiendommen. Det er da tre boenheter i huset.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
to rom og delt kjøkken              

001 Axel Ols.

01

1851

Fredriksald

b

hf

g

Murermester

002 Regine Ols.

01

1853

Urskuog Ak

b

hm

g

H

003 Oskar Ols.

01

1875

Fredriksald

b

s

ug

Murersvend

et kvistværelse              

001 Anna Ols.

02

1879

Raade Sm

b

Søsken %d%

ug

Sypike

002 Petra Ols.

02

1882

Raade Sm

b

Søsken %d%

ug

Sypike

1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Hans Bogenæs

03

1848

Id Sm

b

hf

g

Arbeidskjøring

002 Vilhelmine Bogenæs

03

1860

Sverige

b

hm

g

Husmor

003 Martin Bogenæs

03

1883

Id Sm

b

s

ug

Skofabrikarbeider

004 Helga Bogenæs

03

1886

Id Sm

b

d

ug

Datter Skolepige

005 Inga Bogenæs

03

1888

Id Sm

b

d

ug

Datter Skolepige

006 Kristian Bogenæs

03

1892%1889%

Id Sm

b

s

ug

Skolegut

007 Karl Bogenæs

03

1894

Id Sm

b

s

ug

Skolegut

008 Ida Bogenæs

03

1897

Id Sm

b

d

ug

Datter

009 !! Bogenæs*

03

1900-09-09

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

 

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra Aksel Olsen til E.C.Adl. Carlmark til at udstede skjøde paa d.e., dat. 22/9 00 tinglyst 25 septbr 1900.

Skjøde fra Carlmark iflg fuldmagt til August Andersen f. 24/9 00 for 4250,00 tinglyst 25 septbr 1900

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra L.Bye til murmester Aksel Olsen for kr. 4500,00 dat 24.10.98 thinglæst 25 oktober 1898

 

* 1895

Gaard tilsalgs

Skomager H. Olsens gaard mtr. nr. 799c i Ouskleven er paa meget gode konditioner tilsalgs ved

Arnt Andersen.

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra skomager Hans Olsen til musikkorporal L. Bye p. d. eiend. dat 17/8 95 for Kr. 3800,00 thinglæst 20 august 1895.

 

Eiendomshandel. Skomager H. Olsens Gaard Matr. No 799c i Ouskleven er solgt til Malermester L. Bye for en Kjøbesum af Kr. 3800 samt 100 Kroner i Omkostninger.

 

 

 

 

* 1894

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra J.P.Pettersen til skomager Hans Olsen for Kr. 4000, dat 15/8 thinglæst 16 august 1892

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Skibsfører J.P. Pettersen for 3400 Kr. dat 2/5 91 thinglæst 29 Mai 1891 (I panteboken for Fredrikshald for perioden 1886 - 1899 side 314 kan vi se at denne tinglysningen, 29. mai 1891, gjelder auktion i dødsboet etter hattemaker Bergmanns dødsbo den 1.mars 1878)

 

 

 

I folketellinga i 1891 finner vi tretten personer på matrikkelen.

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 John Peter Petersen

1836

Berg Smaalenene

-

Familiens overhode

g

-

002 Johanne Marie Petersen

1842

Berg Smaalenene

-

Hustru

g

-

003 Cristian August Pettersen

1872

Fhald

-

Søn

ug

-

004 Lars Halvard Pettersen

1877

Fhald

-

Søn

-

-

005 Inga Krestine Pettersen

1882

Fhald

-

Datter

-

-

006 Gurine Bolette Halvorsen.

1877

Berg Smaalenene

-

Besøgende

-

-

007 Carla Augusta Halvorsen

1878

Berg Sogn Smaalene

-

Besøgende

-

-

008 Hulda Halvorsen

1882

Berg Smaalenene

-

Besøgende

-

-

009 Ingebret Gustav Pettersen

1879

Fr.hald

-

Søn

-

-

010 Sophie Svensen

1848

Strømstad Sverige

-

Familiens overhode

e

-

011 Kristian Svensen

1885

Fhald

-

Søn

ug

-

012 Olga Svensen

1882

Fhald

-

Datter

-

-

013 Marie Svensen

1878

Frederekstad

-

Datter

-

-

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er det I. Aasekjær som er eier av en matrikkel hvor det da bor ni personer. (At i Aasekjær er eier av matrikkelen i 1885 er mest trolig feil. Alt tyder på at det er Johan Peter Pettersen som er eier på dette tidspunktet.)

  Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Engebret Larsen Aasekjær

1807

Bergs Prgld.

-

-

-

Fhv. Gaardbruger

002 Johan Peter Pettersen

1836

Bergs Prgld.

-

-

-

Skibsfører

003 Johanne Marie Pettersen

1842

Bergs Prgld.

-

Hustru

-

-

004 Juliane Gulette Elise Pettersen

1866

Frhald

-

-

-

Butikjomfru

005 Petter Emgebret Pettersen

1870

Frhald

-

-

-

Volontør

006 Kristian August Pettersen

1872

Frhald

-

-

-

Skoleelev

007 Lars Halvard Pettersen

1877

Frhald

-

-

-

Skoleelev

008 Engebret Gustav Pettersen

1879

Frhald

-

-

-

-

009 Inga Kristin Pettersen

1882

Frhald

-

-

-

-

 

 

* 1878

Auktion.

Mandag den 21de d. M. Kl. 3 Efterm. afholdes efter Reqvisition af Bestyreren i afdøde Hattemager Bergmann og Hustruds Dødsbo auktion over Boets eiende Gaard M. No. 799 c i Ouskleven, samt over Indbo bestaaende af Møbler, Kjøkkentøi, Glastøi, Sølvtøi, Sengklæder, Gangklæder, Dækketøi m. m.

Conditionerne for Salget vil erfares paa Auktionsstedet

Fredrikshalds Bygogedkontor, 8de Januar 1878

J.L. Rasch

 

 

Auktion

Mandag 18de d. M. Kl. 11 Formiddag afholdes, efter Forlangende af Overretssagfører Johannesen som bestyrer i Hattemager Bergmanns Dødsbo, 2den Gangs Auktion i Raadhuset herstedts over Boet Gaard Matr.No. 799c i Ousjkeven, samt Boets 1/6 Part i Skib "Sno" og 1/8 Part i Skib "Prinds Oscar Fredrik".

Det bemærkes, at Approbation kan ventes paa Stedet, saafremt antageligt Bud erholdes.

Fredrikshads Byfogedembede 7de Febr. 1878

J. L. Rasch.

 

 

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhaougen Ingebret Aasekjær 3.500 3.800  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Bergmann oppført som eier av en matrikkel hvor det bor seks personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Andreas Bergmann

01

1805

Gøtheborg

b

hf

g

Hattemager og Skibsreder

002 Karen Bergmann

01

1791

Skibtvedt

b

Hans Kone

g

-

003 Cathrine Danielsdatter

01

1842

Vermeland

b

tj

ug

Tjenestepige

004 Severin Andersen

02

1839

Id Pr.

b

hf

g

Styrmand

005 Oliane Andersen

02

1840

Aremarks Pr.

b

Hans Kone

g

-

006 Oscar Andersen

02

1874

Fr.hald

b

s

ug

-

 

* 1870

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Garvermester Lorentz Ohlgren til Hattemager A.L. Bergmann paa denne Eiendom med Indretninger, dateret 27 Januar og thinglæst 4 Febr. 1870

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har A.Bergmann sin signatur. En gris som befinner seg på eiendommen r det også Bergmann som er eier av.

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Andreas Larsen Bergmann

01

61

Sverige

-

Husfader

g

Driver nu ingen Næring

002 Karen Andersen Bergmann

01

74

Skjebtvedt Prgj.

-

Hans Hustru

g

-

003 Gustav Olsen

02

39

Sverige

-

Husfader

g

Leier, Pottemagersvend

004 Anne Marie Jonasdatter

02

29

Sverige

-

Hans Hustru

g

-

005 Olga Josephine Gustavsdatter*

02

3

Frederikshald

-

Deres Datter

ug

-

006 Claudine Andersdatter

02

17

Frederikshald

-

Logerende

ug

Lærling i Søm

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Compagnichirurg Paasche til Garvermester Lauritz Ohlgren paa en Byggetomt fra Løkken Damhaugen stor 1089 kvadratalen, hvilken Parcel der er given Matr 799c, af Kjøberen allerede er bebygget , dat. 30 Juli og thinglæst 2. August 1853.

 

 

Sist oppdatert 22.11.2022 22:51