Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 922a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 781

Matrikkelnummer: 602a1

Gårds og bruksnummer: 66/197

Foto: SW 2.mars 2021

 

* 2020

 

* 2011

 

* 2004

 

* 1989

 

* 1976

 

* 1967

 

* 1961

 

* 1955

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 10/6-1950 fra Aagot R. Petersen til Sønn John Petersen f. 3/12-1919 på d.e. for kr. 17500,- Dbf 13/6-1950 Grbf 13/6-1950

 

 

* 1948

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Oskleiva 6:

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1929

 

* 1928

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Johannesen, / Johansen Herman Verner
1893
reiseeffektarbeider Oskleiva 6
Johannesen, / Johansen Anna Elisabeth
1897
g.m. reiseeffektarbeider Oskleiva 6
Petersen / Pettersen Harald Eugen
1881
reiseeffektarbeider Oskleiva 6
Petersen / Pettersen Aagot Klaudine
1885
g.m. reiseeffektarbeider Oskleiva 6

 

 

* 1921

Utdrag fra panteregister:

Testamente fra snekker Ole Hansen hvori bestemmes at naar gjæld er betalt og det fornødne til gravsted og vedlikehold av det avsat skal hans bror Theodor Hansen ha kr 1000,- og det forøvrig han efterlader sig skal tilfalde Hedningemissionen og disponeres av dennes bestyrelse i Fredrikshald. Dat. 17. Januar 1919. Forevist i anledning Ole Hansens død. Tinglyst 29 april 1921.

 

 

Skjøte fra Ole Hansens dødsbo v/ O. Narum formand i styret for Hedningemissionen i Fr.hald til Harald Eugen Petersen for Kr. 9300,- Dat. 17 juni 1921 tinglyst 1. juli 1921

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet i Oskleiva 6.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Ole August Hansen

01

1845-06-08

Schullstad, Aremark

-

hp

ug

Bygningssnedker s.

 

 

* 1917

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Marie Andersen til snekker Ole Hansen for 6500 kr. dat. 8. november 1917 tinglyst 30 november 1917

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Jørgen Pettersens dødsbo ved Mathilde Gundersen til enkefru Marie Andersen for 3900,- kr. hvori er indtat bestemmelse om grændserne mot m.no. 602a2. Skjøtet dat 9/6 15. Iflg kartforretn. av 4/2 15 indeholder tomten 151 m². Tinglyst 18 juni 1915.

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra avdøde kjøbmand Jørgen Pettersens eneste og myndige arvinger Marie Moe. Judith Ohlgren og Ruth Ohlgren til deres medarving enke Mathilde Gundersen, hvorved sidstnævnte bemyndiges til at sælge og utstede skjøte paa d.e. og m.no. 602a2 samt til at opta laan paa og pantsætte dem, paaført underfogdens attest om at de er enste arvinger efter avdøde J. Pettersen. dat 8/5-1911 tinglyst 6 februar 1912.

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er Ø.Pettersen oppført som eier av et våningshus på en etasje med fire boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1.etg to rom og delt kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Karl Johan Mathisen

01

1864-04-04

Fredrikshald

b

hf

g

Bryggearbeider Trælastbrygge

002 Anna Kathinka Mathisen

01

1867-08-22

Fredrikshald

b

hm

g

Husholdning

003 Johan Markus Mathisen

01

1890-04-09

Fredrikshald

b

s

ug

Løsarbeider

004 Alf Artur Mathisen

01

1892-03-19

Fredrikshald

f

s

ug

Kusk v/ Vognmandsforretning

005 Emil Aleksander Mathisen

01

1899-09-09

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Thorvald Augustinius Mathisen

01

1902-09-07

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

007 Richard George Mathisen

01

1907-05-01

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

008 Ingvald Charles Mathisen

01

1909-12-07

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken kr 7 pr mnd              

001 Karl Thomassen

01

1880-05-18

Fredrikshald

b

hf

g

Løsarbeider

002 Alvilde Thomassen

01

1877-08-27

Id

b

hm

g

Hustru

003 Anna Thomassen

01

1903-01-09

Berg Smaalenene

b

d

ug

Datter

004 Martin Thomassen

01

1905-10-14

Berg Smaalenene

b

s

ug

Søn

005 Ruth Thomassen

01

1909-01-23

Berg Smaalenene

b

d

ug

-

Forhus kjelder ett rom og delt kjøkken kr 5 pr mnd              

001 Maren Andersen

01

1835-04-19

Høland

b

-

e

Rengjøringskone

Forhus kvist to rom og kjøkken kr 8 pr mnd              

001 Karl Johan Larsen

01

1879-05-04

Fredrikshald

b

hf

g

Murer

002 Johanne Mathilde Larsen

01

1878-03-04

Hvaler

b

hm

g

Hustru

003 Henry Georg Larsen

01

1901-12-24

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

004 Judith Henriette Larsen

01

1903-08-27

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

005 Arne Hilding Larsen

01

1905-05-05

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Gerd Hedvig Larsen

01

1907-07-29

Fredrikshald

f

d

ug

Datter

007 Aagot Marie Larsen

01

1909-07-15

Fredrikshald

b

d

ug

Datter

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Johannesen Anne
1862
g.m. kularbeider
Johannesen Hanna
1871
sypige
Johannesen Jakob
1862
kularbeider
Jonassen Katrine
1846
enke
Svendsen Aron
1831
bryggearbeider
Svendsen Pauline 
1851
g.m. bryggeriarbeider
Syversen Alette
1857
fyrstikarbeiderske

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Handelsmand Jørgen Pettersen   8.130 Øvre Gaard. E: er skattetaxtert sammen med L-No. 780

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våningshus på to etasjer med seks boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus et kjellerværelse og delt kjøkken              

001 Kathrine Jonasson

01

1844

Sverige

b

hm

e

Vask

Forhus et kjellerværelse og delt kjøkken              

001 Aron Svends.

02

1830

Elsborgs Len Sverige

b

hf

g

Trælast Tomtearbeider

002 Pauline Pauls.

02

1851

Fredriksværn Norge JL

b

hm

g

Husmoder

003 Waldemar Arons.

02

1886

Fr.hald

b

s

ug

Børn Hjemmeværende

004 Berta Arons.

02

1889

Fr.hald

b

d

ug

Børn Hjemmeværende

005 Omar Arons.

02

1891

Fr.hald

b

s

ug

Børn Hjemmeværende

006 Astrid Arons.

02

1892

Fr.hald

b

d

ug

Børn Hjemmeværende

Forhus 1.etg ett rom og delt kjøkken              

001 Hans Lars.

03

1847-02-27

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Murer Murersvend Murerarbeide

002 Henriete Lars.

03

1851-11-22

Fredrikstad

b

hm

g

Hustru Husmoder %Huslig arbeide%

003 Karl Johan Lars.

03

1879-05-04

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Murer Murersvend Murerarbeide

004 Jens Bernhart Lars.

03

1882-09-26

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sønn Murer Murerlærling

005 Harald Lars.

03

1884-11-26

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sønn Lærling i legetøisfabrik Legetøislerling

To rom og delt kjøkken              

001 Jacob Johannes.

04

1861

Berg Sm†lenene Sm

b

hf

g

Kjørekarl %hos C Olsen% Kul & Trælastforretning

002 Anna Johannes.

04

1862

Sverige

b

hm

g

Husstel

003 Hellene Jonette Johannes.

04

1887

Berg Sm†lenene Sm

f

d

ug

Datter

004 Karel Johannes.

04

1888

Berg Sm†lenene Sm

b

s

ug

Søn

005 Martha Amalie Johannes.

04

1891

Berg Sm†lenene Sm

b

d

ug

Datter

006 Jenny Johannes.

04

1893

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

007 Hariet Kristine Johannes.

04

1896

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

Forhus et kvistværelse og delt kjøkken              

001 Martin Jonas.

05

1879-02-28

Øsolt i Sverige

b

hf

g

Løs-Arbeider

002 Helene Jens.

05

1877-05-05

Berg i Sm†lenene

b

hm

g

Hustrun Husmoder

003 Ejnar Martins.

05

1899-09-23

Berg i Sm†lenene

b

s

ug

Søn

et kvistværelse og delt kjøkken              

001 Johane Johanes.

06

1870

Vaarvik Sverige

b

hm

ug

Syverske %Pige%

002 Dagni Gustavs.

06

1899-09-18

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter %Pige%

003 Gunila Johanes.

06

1879

Forska Sverige

mt

el

ug

Syerske

 

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi matriklene oppført som 602a. På disse bor det da førti personer.


H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Ole Jörgen Pettersen

1834 jan.

Skjeberg Smaalenene

Familiens overhode

g

-

002 Karen Anne Pettersen

1825 mars

Hobool

Hustru

g

-

003 Mathilde Gunersen

1862 mars

Berg (Smaale)

Datter

e

-

004 Krestine Andersen

1871

Aamool Svrige

Tjenestetyende

ug

-

005 Peder Helgesen

1868

Hvolöerne

Logerende hørende til Familien

ug

-

006 Severin Oskar. Hansen

1867

Hvalöerne Smaalenene

Logerende hørende til Familien

ug

-

007 Bernhard Marinus Hansen

1870

Hvolöerne Smaalenn

Logerende hørende til Familien

ug

-

008 Anton Nicolai Andersen

1869

Hvolöerne Smaalenene

Logerende hørende til Familien

ug

-

009 Olaf Conrad Olsen

1869

Hvalöerne

Logerende hørende til Familien

ug

-

010 Oline Blikstad

1840

Berg Smålenene

Familiens overhode

e

-

011 Ole Krestian Blikstad

1871

Fredrikshald Smoalene

Søn

ug

-

012 Elen Johannesen

1836

Engedal anask til Skjeborg Smaalenn

Familiens overhode

ug

-

013 Hans Andersen

1827

Sverige

Familiens overhode

g

-

014 Krestine Andersen

1841

Sverige

Hustru

g

-

015 August Andersen

1875

Fredrikshald

Søn

ug

-

016 Albert Andersen

1872

Fredrikshald

Søn

ug

-

017 Josef Andersen

1879 sept.

Fredrikshald

Søn

ug

-

018 Augusta Blomberg

1856 juni

Svrige Sverige

Familiens overhode

ug

-

019 Laura Johanesen

1880 febr.

Sænne Svrige

Datter

ug

-

020 Ida Blomberg

1862 febr.

Sane Svreege

Soster

ug

-

021 Olaf Andersen

1859 febr.

Sverige

Familiens overhode

g

-

022 Augusta Andersen

1860

Aamool Svrige

Hustru

g

-

023 Rolf Andersen

1887 febr.

Fredrekshal

Søn

ug

-

024 Dagmar Andersen

1884 des.

Fredrikshald

Datter

ug

-

025 Johannes Andersen

1890 des.

Fredrekshal

Søn

ug

-

026 Marie Vilhelmne Andrsen

1888 des.

Fredrikshal

Datter

ug

-

027 Anders Andersen

1822 juli

Tyskov Svrige

Logerende hørende til Familien, far

e-mand

-

028 Josephine Helleksen

1856 mars

Fredrekshold

Familiens overhode

g

-

029 Johanes Heleksen

1880 april

Fredrikshald

Søn

ug

-

030 David Helehsen

1882 sept.

Fredrekshadl

Søn

ug

-

031 Ana Heleksen

1883 aug.

Fredrikshald

Datter

ug

-

032 Sophie Heleksen

1884 mai

Fredrekshald

Datter

ug

-

033 Daniel Hellksen

1887 febr.

Fredrekshald

Søn

ug

-

034 Gejorg Heleksen

1888 febr.

Fredrikshald

Søn

ug

-

035 Hans Larsen

1849 febr.

Id Smoalenn

Familiens overhode

g

-

036 Krestine Larsen

1852 nov.

Fredristad Bÿe

Hustru

g

-

037 Karl Johan Larsen

1879 nov.

Fredrikshald By

Søn

ug

-

038 Jens Bernart Lorsen

1882 sept.

Fredrikshald By

Søn

ug

-

039 Haral Gatfrid Lorsen

1885 nov.

Fredrekshald By

Søn

ug

-

040 Kerl Bentsen

1827

Sverige

Familiens overhode

e-mand

-

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er matrikkel 602a1 og 602a2 ført på samme skjema. O.J.Pettersen var da eier av begge matriklene. Til sammen bor det da trettiåtte personer på eiendommene.

H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Ole Jørgen Pettersen

1834

Skjeberg

-

-

-

Handelsborger

002 Anne Karen Pettersen f Nilsen

1825

Hoobaal

-

Hustru

-

-

003 Mathilde Gunersen f Pettersen

1862

Asak

-

-

Enke

-

004 Martine Olsen

1862

Rokke

-

-

-

Tjenestepige

005 Bernt Olaves Brynilsen

1860

Id

-

-

-

Brygemand

006 Alma Sophie Brynilsen f Mikalsen

1864

Fredrikshald

-

Hustru

-

-

007 Ole Bernart Brynilsen

1884

Fredrikshald

-

Barn

-

-

008 Einar Konrad Brynilsen

1885

Fredrikshald

-

Barn

-

-

009 Hilma Hansen

1871

Fredrikshald

-

-

-

-

010 Ole Blagsteed

1815

Fredrikshald

-

-

-

Kirkegaardsmand

011 Karen Olsdatter

1819

Fredrikshald

-

Hustru

-

-

012 Andrien Olsen Bligstad

1842

Asak Berg

f

-

-

Matros

013 Oline Johnsdatter Bligstad

1840

Berg

-

-

-

-

014 Ole Kristian Bligstad

1874

Fredrikshald

-

-

-

-

015 Hans Andersen

1827

Tranemo Sverige

-

-

-

Arbeider

016 Josefine Kristine Andersen*

1842

?? Sverige

-

Hustru

-

-

017 Mikal Andersen

1867

Udevala Sverige

-

Barn

-

-

018 Johan Albert Andersen

1873

Udevala Sverige

-

Barn

-

-

019 August Andersen

1876

Fredrikshald

-

Barn

-

-

020 Josef Andersen

1879

Fredrikshald

-

Barn

-

-

021 Karoline Kristensen

1850

Sem Tønsberg

-

-

Enke

-

022 Hans Larsen

1849

Tistedalen

-

-

-

Murer

023 Hendrijete Larsen f Karlsen

1852

Fredrikstad

-

Hustru

-

-

024 Karl Johan Larsen

1879

Fredrikshald

-

-

-

-

025 Jens Bernart Larsen

1882

Fredrikshald

-

-

-

-

026 Harald Gotfrid Larsen

1884

Fredrikshald

-

-

-

-

027 Anders Jensen

1845

Vartei

-

-

-

Bogbinder

028 Karoline Josefine Jensen

1851

Vartei

-

-

-

-

029 Karl Torval Jensen

1871

Vartei

-

-

-

-

030 Olga Marie Jensen*

1876

Fredrikstad

-

-

-

-

031 Kattinka Fredrike Jensen*

1878

Fredrikstad

-

-

-

-

032 Ana Josefine Jensen*

1881

Fredrikshald

-

-

-

-

033 Alf Kristian Jensen*

1885

Fredrikshald

-

-

-

-

034 Karl Fredrik Lin

1857

Fredrikshald

-

-

-

Matros

035 Marie Elisa Lin f Johansen

1841

Nøsemarka Sverige

-

Hustru

-

-

036 Sofie Pedersen f Thorsen

1833

Rønes

-

-

-

Vaskekone

037 Olaf Pedersen

1870

Fredrikshald

-

-

-

-

038 Johan Pedersen

1872

Fredrikshald

-

-

-

-

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Handelsm. O. J. Pettersen 8.000 11.320 E: Var i 1878 ført opp sammen med 602a2

 

* 1875

I folketellinga i 1875 er Ole J. Pettersen oppført som eier av en matrikkel hvor det da bor tjueåtte personer.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Else Hansdatter

01

1806

Fr.hald

b

hm

e

Fattiglem

002 Emelie Eriksdatter

01

1845

Fr.hald

b

d

ug

Sypige

003 Ole Christensen

02

1826

Rakkestad

b

hf

g

Dagarbeider

004 Helene Oldatter

02

1833

Rakkestad

b

Hans Kone

g

-

005 Ole Olsen

02

1858

Rakkestad

b

s

ug

Dagarbeider

006 Maren Olsen

02

1856

Rakkestad

b

d

ug

Syg, Forældrene

007 Martin Olsen

02

1862

Rakkestad

b

s

ug

-

008 Anton Olsen

02

1867

Bergs Pr.

b

s

ug

-

009 Carl Olsen

02

1869

Bergs Pr.

b

s

ug

-

010 Johan Olsen

02

1872

Fr.hald

b

s

ug

-

011 Marie Johannesdatter

02

1847

Nøssmark i Sverige

b

Logerende

ug

Dagarbeider

012 Erik Bergersen

03

1845

Skjeberg Pr.

b

hf

g

Snedker

013 Marie Bergersen

03

1841

Bækkefors

b

Hans Kone

g

-

014 Johan Pettersen

04

1832

Bro Sogn i Sverige

b

hf

g

Dagarbeider

015 Caroline Johannesdatter

04

1841

Bro Sogn i Sverige

b

Hans Kone

g

-

016 Lovise Johansdatter

04

1866

Fr.hald

b

d

ug

-

017 Andreas Hultgreen

05

1848

Ske Sogn i Sverige

b

hf

g

Møllerdreng

018 Britta Hultgreen

05

1855

Ske Sogn i Sverige

b

Hans Kone

g

-

019 Axel Hultgreen

05

1875

Ske Sogn i Sverige

b

s

ug

-

020 Anders Andersen

06

1828

Stenby sogn Sverige

b

hf

g

Dagarbeider

021 Stina Andersdatter

06

1829

Stenby sogn Sverige

b

Hans Kone

g

-

022 Anders Andersen

06

1858

Stenby sogn Sverige

b

s

ug

Forældrene

023 Hans Andersen

07

1827

Ed sogn

b

hf

g

Jernbanearbeider

024 Josephine Bergstrøm

07

1842

Ed sogn

b

Hans Kone

g

-

025 Hulda Hansen

07

1862

Udevalla

b

d

ug

-

026 Carl Hansen

07

1867

Udevalla

b

s

ug

-

027 Johan Hansen

07

1873

Udevalla

b

s

ug

-

028 August Hansen

07

1875

Fr.hald

b

s

ug

-

 

 

* 1873

Auction.

Fredag 7de Marts førstkommende Kl. 3 Eftermiddag afholdes Auktion efter Forlangende af Elias Sønstevold i hans Bopæl i Ouskleven over 2 Kjøer, 1 Hest, 1 Stolkjærre, 1 Enspændervogn samt Hjul til en Do., Sæleredskaber og Husgeraad af forskjelligt Slags.

Fredrikshald byfogedkontor, 14de Februar 1873.

J. C. Lous.

 

 

* 1872

Elias Sønstevolds for Handel skikkede og med Bageri forsynede Gaard i Oskleven sælges paa gode Vilkaar ved Oskar Andersen.

 

Utdrag fra panteregister:

do. (skjøde) fra Elias Jensen Sønstevold til Handelsmand O.J. Pettersen paa Gaard MaN 602a (602a1), dateret 11 og thinglæst 12 Novbr. 1872

 

Elias Sønstevolds Gaard i Oskleven er solgt til Handelsmand O. J. Pettersen for 500 Spd.

 

Tilleie.

En familiebekvemmelighed, bestaaende af 3 Værelser, nuoppudset og med smuk Udsigt; 2 Kvistværelser og Kjøkken; 2 Kjælderværelser og Kjøkken, Alt med nødvendige ydre Bekvemmeligheder er tilleie fra Paaskeflyttetid. Oppudsningen kan lempes efter Leierens Ønske; nærmere ved Handelsmand O. J. Pettersen, Oskleven.

 

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedker Jonas Andreasen til Møllermester O.J.Pettersen paa en Del af Matr 602a, hvilken har faaet Matr 602a2 og har Andreasens Igjenhavende Matr 602a1, dateret 29 April 1870 og thinglæst 20 Januar 1871.

Skjøte fra den samme (snedker Jonas Andreasen) til Elias Jensen Sønstevold pa Gaard Matr. 602a1 med Grund og Indretninger, dateret 17 og thinglæst 18. Aug. 1871

 

* 1866

26.juli 1866 klokka 01 bryter det ut brann i naboeiendommen 602b, Oskleiva 2. Huset hvor brannen startet og huset på denne matrikkelen ble flammenes rov. Flere andre hus fikk også store skader. Les mer om denne brannen på egen side om branner i Fredrikshald.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 finner vi "Snedkermester Jonas Andreasen" sin underskrift på skjemaet. Den samme Andreassen har da både en hest og ei ku på eiendommen. I tillegg har"bagermester" Johan Magnus Andersen tre griser.

  H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Jonas Andreasen

01

48

Holmdal Sverg

Husfader

g

Snedkermester

002 Oline Hansen

01

45

Skeberg Prgj.

Hans Hustrun

g

-

003 Marie Jonasdatter*

01

16

Fredrikshald

Deres Datter

ug

-

004 Anton Peter Jonasen*

01

14

Frederikshald

Deres Søn

ug*

-

005 Cal Ludvig Jonasen*

01

11

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

006 Matea Jonasdatter*

01

9

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

007 Emil Jonasen*

01

5

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

008 Andreas Jonasen*

01

1

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

009 Sofie Wilhelmine Jonasdatter*

01

1

Fredrikshald

Deres Datter

ug

-

010 Aron Andriasen

02

28

Sverige

Logerende

ug

Snedkersvend

011 Johan Magnus Andersen

03

35

Sverige

Husfader

g

Leier, Bagermester

012 Charoline Olausen

03

34

Sverige

Hans Hustrue

g

-

013 Charl August Johansen*

03

9

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

014 Elida Josephine Margi Johansdatter*

03

6

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

015 Johan Olaf Johansen*

03

3

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

016 Helene Mathea Emili Johansdatter*

03

1

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

017 August Olsen

03

19

Sverige

-

ug

Thineste Dreng

018 Brita Elisabet Sakariasdatter

03

20

Sverige

-

ug

Tjenestepige

019 Stina Danilsdatter

04

45

Sveriege

-

e

Vaskekon, Leierske

020 Marie Saafie Carlsdatter

04

9

Fredrikshald

Hendes Dater

ug

-

021 Brynte Olsen

05

68

Sverie

hus Fader

g

Muremester, Leier

022 Karn Nilsdatter

05

46

Bergs Prgj.

Hans Kone

g

-

023 Nikoline Thoresdatter

05

18

Fredrikshald

Konens Dater

ug

-

024 Axel Thoresen

05

15

Frederikshald

Konens Søn

ug

-

025 Oskar Thoresen

05

12

Frederikshald

Konens Søn

ug

-

026 Jofsine Bryntesdatter

05

7

Frederikshald

Deres Dater

ug

-

027 Emma Bryntesdatter

05

4

Frederikshald

Deres Dater

ug

-

028 Anders Pedersen

06

27

Sverge

Logerende

ug

Murarbeider

029 Gunder Pedersen

07

70

Bergs Prgj.

Husfader

g

Leier, Tømmermand

030 Anne Svendsdatter

07

66

Skjeberg Prgj.

Hans Hustru

g

-

 

* 1861

Utdrag fra panteregister:

Erklæring af Jonas Andreasen, som Eier af Matr 602a, om at han for at erholde overdraget af Communen det Jordstykke som ligger mellem Matr 602a og den nye Kirkegaard, vedtager Forpligtelse til at opsætte og vedligeholde et tæt Gjerde mod Kirkegaarden af 5 fod Høide over Muren med Stolpene nedsatte i Jorden paa hans Side af Muren, samt forsaavidt Bebyggelse finder Sted, at bygge tæt Væg uden Aabninger eller Vinduer mod Kirkegaarden, dateret 3. og thinglæst 15 Oktober 1861.

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Thor Svendsen til Snedkermester Jonas Andreasen paa Gaard Matr 602 med Grund Tomt og Tilbehør. (hvilken Eiendom ved J.Andreasens Skjøde thinglæst 20. Januar 1857 er delt saaledes at han selv eier Matr 602a, Skomager Neeb Matr 602b og Madame Johanne Wenberg Matr 602c) dateret 13. og thinglæst 18 Novbr. 1856.

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Tømmermester Thor Svendsen paa Lars Svendsen Gaard Matr 602 thinglæst 13 Februar 1855.

 

* 1843

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Gunder Pedersen til Lars Svendsen paa Gaard Matr 602 med Grund og Hauge thinglæst 9 Oktober 1843

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommisionsforslag, hvorefter Tomt Matr 602 indrykkes saa at Gaden bliver 15 1/2 Alen bred. Erstatning faaes af Ous. Thinglæst 22 Januar 1827

 

* 1801

Folketellinga i 1801 oppgir fire personer på matrikkel 602 i Ous Kleven

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Olsen(mann)

1757

Huusbonde Gift 2dn gang Arbeidsmand

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Inger Børgesdatter(kvinne)

1754

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Ole Johannesen(mann)

1795

Begges søn

Friderichshald: Ous Kleven

1801

Inger Johannesdatter(kvinne)

1793

Begges datter

Friderichshald: Ous Kleven

1801

 

Sist oppdatert 11.01.2024 19:03