Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Oskleiva 9

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 932

Løpenummer i 1901 matrikkel: 788

Matrikkelnummer: 799h & 799q1a

Gårds og bruksnummer: 66/363 og 395

Foto: SW 2.mars 2021

 

* 1999

 

* 1998

 

* 1962

 

* 1952

 

* 1947

 

Utdrag fra panteregister:

Kartforretning avh. 25/11-1947 hvorved et 14,6 m² stort areal er utskilt fra d.e. og et 5,4 m² stort areal fra mtr.nr. 799q1a og som skal utlegges til gate. Dbf: 9/12-1947 Grbf: 9/12-1947

 

*1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Oskleiva 9.

 

* 1941

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 23/11-1938 fra Johanne og Ferdinand Iversens fellesdødsbo v/ Idd og Marker skifterett til fru Dagny Johansen født 18/7-1892 pa d.e. og matr.nr. 799q1a for kr. 10150,00 Dbf: 23/11 1938 Grbf: 24/11 1938

 

 

 

* 1934

 

* 1930

 

* 1927

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 25 nr.36) finner vi enke Johanne Marie Iversen (oppholdt av barna) i Oskleven 9 død den 16.juni 1927. Dr. Rambeck har oppgitt dødsårsaken til mavekreft.

 

I følge samme kirkebok var hun født i Sarpsborg 19.juli 1860

 

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Iversen Thoralf G.
1895
murer Oskleiva 9
Iversen Elvira Marie
1897
expeditrice Oskleiva 9
Iversen Yngvar Fritjof
1902
kontorist Oskleiva 9
Johannesen, / Johansen Alma
1892
g.m. styrmann Oskleiva 9
Johannesen, / Johansen Dagmar Henriette
1892
expeditrice Oskleiva 9
Johannesen, / Johansen Oskar Marinius 
1892
styrmann Oskleiva 9

 

 

 

* 1926

I kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1925 - 1941 (side 14 nr.28) kan vi se at gift murmester Kristian Ferdinand Iversen i Oskleiva 9 dør den 7.juni 1926. Dødsårsaken er av dr.Rambech oppgitt til Sarcoma Colli.

I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald 3.desember 1859.

 

 

Utdrag fra panteregister 799q1a:

(Iflg. opmålingsforretning av 15/6-1926 er d.e. 302 m²)

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det kun en boenhet registrert i Oskleiva 9.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Kristian Ferdinand Iversen

01

1859-12-03

Moss

-

-

g

Muremester

002 Johanne Marie Iversen

01

1860-07-19

Sarpsborg

-

-

g

Husmor

003 Thorolf Gyldenløve Iversen

01

1895-01-16

Fredrikshald

-

-

ug

Murer a.

004 Elvira Marie Iversen

01

1888-03-06

Fredrikshald

-

-

ug

Husarbeide hjemme uten kontant løn

005 Ragna Elise Iversen

01

1900-07-30

Fredrikshald

-

-

ug

Butikdame i frukt og konfektbutik

006 Yngvar Fritjov Iversen

01

1902-09-05

Fredrikshald

-

-

ug

Kontormand

007 Dagny Henriette Johansen

01

1892-07-18

Fredrikshald

-

-

e

Enke efter Hjalmar Johansen. Stilling: Elektromontør. Husarbeide hjemme

008 Ingrid Johanne Johansen

01

1916-09-28

Fredrikshald

-

-

-

-

 

 

* 1910

I folketelling i 1910 finner vi Iversen som eier av et våningshus på en etasje og et uthus. Det er tre boenheter på matrikkelen, en av disse er en kvistleilighet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 15 kr pr mnd          

Kristian Ferdn. Iversen(mann)

1859-12-03

Moss

hf g Murermester S

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Johanne Marie Iversen(kvinne)

1860-07-19

Sarpsborg

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Dagny Henriette Iversen(kvinne)

1892-07-18

Fredrikshald

d ug Kaape-Sømmerske

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Thorolf Gyldenløv Iversen(mann)

1895-01-16

Fredrikshald

s ug Murerhaandlanger

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Elvira Marie Iversen(kvinne)

1897-03-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Ragna Elise Iversen(kvinne)

1899-07-30

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Yngvar Frithjof Iversen(mann)

1901-09-05

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

1.etg 15 kr pr mnd          

Adolf A. Bjørnstad(mann)

1879-08-25

Kirkkeøen Hvaler

hf g Gardinvæver Gardinfabrikken

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Bolette Bjørnstad(kvinne)

1882-11-08

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Aslaug Bjørnstad(kvinne)

1902-03-27

Asak Berg Sml

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Bjarne Bjørnstad(mann)

1904-05-22

Asak Berg Sml

s ug Søn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Gudrun Bjørnstad(kvinne)

1905-08-11

Asak Berg Sml

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Borghild Bjørnstad(kvinne)

1909-05-04

Id

d ug Datter

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Kvistleilighet 10 kr pr mnd          

Bernt Karolius Hansen(mann)

1877-03-13

Gildeskaal

hf g Cellulosearbeider

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Walborg Matilde Hansen(kvinne)

1884-02-23

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

Herleif Agust Hansen(mann)

1907-08-26

Fredrikshald

s ug Søn Barn

Fredrikshald: Oskleven

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Johan
1876
sjømand
Andreassen Marie
1876
g.m. sjømand
Eriksen Emanuel
1850
jordarbeider
Eriksen Ingeborg
1860
g.m. jordarbeider
Iversen Johanne Marie
1860
g.m. murer
Iversen Kristian Ferdinand
1859
murer
Johannesen Petter
1873
stenhugger

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ouskleven Murer Chr. Ferdinand Iversen 5.500 8.090  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert murer Ferdinant Iversen som bruker av matrikkelen hvor det er et våningshus på en etasje med tre leiligheter. Tomta ser ut til å være fem mål og på den har han ti frukttrær.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Etasje ikke oppgitt          

Marie Gunders.(kvinne)

1823

Berg i Sm†lenene Sm

e Vaskekone Off. understøttet

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

1.etg          

Ferdinant Ivers.(mann)

1861

Moss Sm

hf g Murer selvstændig

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Johanne Ivers.(kvinne)

1860

Sarpsborg Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Jenny Ivers.(kvinne)

1890

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Dagny Ivers.(kvinne)

1892

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Thoralf Ivers.(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s ug Søn

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Elvira Ivers.(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Ragna Ivers.(kvinne)

1898-07-30

Fredrikshald kjøpstad

d ug Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

1.etg          

Karl Jens.(mann)

1866

Fredrikshald kjøpstad

hf g Musikkorporal

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

!! Jens.*(kvinne)

1900-11-12

Fredrikshald kjøpstad

d Datter

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

Anne Jens.(kvinne)

1866

Fredrikshald kjøpstad

hm g Husmoder

Fredrikshald: Ouskleven

1900-12-03

 

 

* 1899

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Anton Andersen til murer Chr. Ferdinand Iversen paa d.e. og mno. 799q1 for kr. 5300,00 dat 8/6 89 thinglæst 9 Juni 1899

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Thrine Sulland til Anton Andersen paa d.e. og M.No. 799q1 for Kr. 5300,00, dat. 28/8 97 thinglæst 3 Septbr. 1897

 

Thinglæste Eiendomsoverdragelser i Fr.hald i Septbr: Skjøde fra Enken Sulland til Anton Andersen paa M. No. 799 h og Have M. No. 799 q 1 for Kr. 5.300

 

 

* 1896

Utdrag fra panteregister 799q1a:

Skjøde fra Thrine Sulland til Petter Edvard Halvorsen paa en Parcel, hvis grænser er anført i Skjødet, for Kr. 750,00. Parcellen har faaet MNo. 799q1c, dat 4/9 96 thinglæst 8 September 1896

Skjøde fra Do. til Kjører Aron Aronsen paa en Parcel, hvis grænser er anført i Skjødet, indeholdende at Gjærdet, mod MNo. 799q1b og 799q1a vedligeholdes i Fælleskab med de respektive eierne samt hvis Bjergstykket der danner Grænsen mellem, 799h og 799q1d bort mineres skal 799q1d Eier straks opføre og vedligeholde gjerde mod 799h. Kjøbesummen er 1600 Kr. Parsellen har faaet MNo. 799q1d, dat 1/9 96 thinglæst 8 September 1896.

 

 

 

* 1894

Fhv. Lærer ved Fredrikshalds Folkeskole, Magnus Sulland, er afgaaet ved Døden i en Alder af 69 Aar. Han holdt sit 50-års Jubilæum som Lærer 3. Januar 1892. Sin Examen ved Seminaret tog han i 1848 efterat have været lærer i længere Tid. Han kom til Skolen i Fredrikshald 1864 fra Aremark.

 

 

 

Utdrag fra panteregister 799 h (og likelydende på 799q1):

Bevilling af 30/1 94 for skolelærer M. Sullands enke Thrine, til at hensidde i uskiftet bo. thinglæst 9 Februar 1894.

 

Utdrag fra panteregister 799q1a:

Skjøde fra Thrine Sulland til Johan Svendsen paa en Parcel af d.E. for Kr. 4775,00 indeholdende at gjærehold er fælles for begge Eiere. Den solgte Parcel, hvis grænser er beskrevet i Skjødet, har faaet MNo. 799q1b, dat 17/5 94 Matr. No 799q1a Enke Sullands gjenverende Del. Thinglæst 22 Mai 1894

 

 

* 1891

Femtiaarsjubilæum som Lærer kan førstkommende Søndag 3die Januar feires af Lærer ved Byens Folkeskole Magnus Sulland.

Hr. Sulland, der er født paa Modum 1826, begyndte nemlig sin Lærervirksomhed 3 Jan. 1841, endskjønt han først 7 aar senere blev dimtteret fra Asklers Seminarium. Der paa var han nogen Tid Huslærer i Skjeberg, hvor efter han blev ansat som Kirkesanger i Aremark. Her virkede han i en Række af Aar, hvorunder hans Dygtighed ogsaa fandt Andvendelse paa andre Felter, bl.a. var han flere Aar Sparebankkasserer.

I sin nuværende Stilling som Lærer ved Byens Folkeskole ansattes han i 1863 og har altsaa virket her uafbrudt i 28 Aar.

 

 

Folketellinga i 1891 har oppført ni personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Magnus Sulland(mann)

1825

Modums præstegjæld

Familiens overhode g

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Trine Petrea Sulland(kvinne)

1842

Kristiania

Hustru g

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Ragna Katrine Sulland(kvinne)

1868

Bergs Herred Smålenene

Datter ug

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Torstein Eugén Sulland(mann)

1875

Bergs Herred, Smålenene

Søn ug

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Magnus Sulland(mann)

1877

Fredrikshald

Søn

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Rakel Sulland(kvinne)

1879

Fredrikshald

Datter

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Trine Petrea Sulland(kvinne)

1880

Fredrikshald

Datter

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Fin Sulland(mann)

1883

Fredrikshald

Søn

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

Berthe Katrine Sulland(kvinne)

1884

Fr.hald

Datter

Frhald: Ouskleven

1891-01-01

 

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er det Sulland som er eier av en matrikkel hvor det da er oppgitt fjorten personer på matrikkel 799h.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Magnus Sulland(mann)

1825-08-26

Modum

Lærer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thrine Petrea Sulland(kvinne)

1842-02-16

Kristiania

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Theokara Sulland(kvinne)

1862-02-11

Aremark

Datter Lærerinde

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ragna Katrine Sulland(kvinne)

1868-07-11

Berg

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inga Karoline Sulland(kvinne)

1871-03-11

Berg

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Bernhard Sulland(mann)

1873-05-25

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thorstein Eugen Sulland(mann)

1875-06-24

Berg

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Magnus Sulland(mann)

1877-08-14

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Rakel Sulland(kvinne)

1879-07-27

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Thrine Petrea Sulland(kvinne)

1880-12-19

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fin Sulland(mann)

1883-02-18

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Berthe Katrine Sulland(kvinne)

1884-11-21

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Andersen(mann)

1823-08-21

Sverige

Graastensmurer

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Johnsdatter(kvinne)

1816-12-21

Sverige

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

På matrikkel 799q1 er det oppgitt førtifire personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kaspara Henriette Andersen*(kvinne)

1885

Berg

Pleiedatter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Emilie Josefine Svendsen(kvinne)

1885

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Martin Ekelund(mann)

1836

Sverig

Snedker

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristine Ekelund(kvinne)

1837

Sverig

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustav Adolf Ekelund(mann)

1866

Sverig

Kontorist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alma Martine Ekelund(kvinne)

1868

Sverig

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl J. Oskar Ekelund(mann)

1875

Berg

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olga Marie Ekelund(kvinne)

1877

Berg

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Emilie Ekelund(kvinne)

1880

Berg

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jonas Halvorsen(mann)

1836

Sverig

Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martha Sofie Halvorsen(kvinne)

1846

Id

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Halvorsen(mann)

1870

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl August Halvorsen(mann)

1872

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sigurd Halvorsen(mann)

1876

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilda Syvertsen(kvinne)

1877

Fredrikshald

Pleiedatter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Rakel Halvorsen(kvinne)

1878

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Karine Halvorsen*(kvinne)

1880

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lea Halvorsen*(kvinne)

1882

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Inga Halvorsen*(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Klara Emilie Johnsen(kvinne)

1860

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Vilhelm Kristiansen(mann)

1868

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Kjellin(kvinne)

1841

Sverig

Enke Understøttes af Bergs fattigv.

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Vilhelm Kjellin(mann)

1870

Sverig

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oskar Edvin Kjellin(mann)

1871

Sverig

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Malvina Kjellin(kvinne)

1876

Sverig

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Paul Kjellin(mann)

1879

Berg

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Olaus Andersen(mann)

1827

Skjeberg

Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Bolette Nilsdatter(kvinne)

1829

Fredrikshald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nils G. Gundersen(mann)

1853

Fredrikshald

Matros

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andrina Jakobina Andersen(kvinne)

1862

Fredrikshald

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Olaf Andersen(mann)

1872

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Alfred Svendsen(mann)

1851

Fredrikshald

Bryggearbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Johanne Svendsen(kvinne)

1844

Ødemark

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Andreas Svendsen(mann)

1868

Berg

Matros

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Marie Svendsen(kvinne)

1874

Berg

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Elise Sofie Svendsen(kvinne)

1875

Berg

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Svendsen(mann)

1879

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Vilhelm Svendsen(mann)

1882

Fredrikshald

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Olsen(mann)

1819

Aremark

Understøttes af Bergs fattigvæsen

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Hans Jørgen Ellevsen(mann)

1844

Eker

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gurine Johannesen(kvinne)

1853

Eker

Hustru

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristoffer Ellevsen(mann)

1875

Eker

Søn

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ragna Ellevsen(kvinne)

1881

??

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jenny Ellevsen(kvinne)

1883

??

Datter

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Damhougen Lærer Sulland 7.000 4.200 799q1 er ført opp som en løkke

 

* 1877

Gaarden Matr. No. 799 h i Ouskleven med tilliggende Hauge samt Løkke er underhaanden til salgs ved at henvende sig til Ejeren.

Johannes Hansen

 

Auktion

Mandag den 9de April førstkom. Kl. 3 Eftermiddag afholdes Auktion i og over Johannes Hansens iboende Gaard Matr. No. 799 h i Ouskleven, samt Løkke Matr. No 799 q 1 sammesteds; desuden sælges Indbo af forskjelligt Slags, saasom Møbler, Sengklæder, Kjøkkentøi, 6 Dragvogne Værktøi m. m. Det bemærkes at Gaarden og Løkken vil blive solgt ved denne Auktion, hvis antageligt Bud sker.

Fredrikshalds Byfogedkontor, 17de Marts 1877

J.L.Rasch

 

Utdrag fra panteregister for matrikkel 799h (likelydende på 799q1):

Skjøde fra Johannes Hansen til Skolelærer M. Sulland paa Gaard MNo. 799h og Løkke Mno. 799q1 Dat. 20 April og thinglæst 24 April 1877

 

 

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er Johannes Hansen oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

endelsesdato

Johannes Hansen(mann)

1824

Nøssemark Sverige

hf g Graastensmurer

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Inger Nielsdatter(kvinne)

1830

Ske Sogn i Sverige

Hans Kone g

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Carl Johannesen(mann)

1863

F.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Anne Johannesdatter(kvinne)

1866

F.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Carl Fogelberg(mann)

1814

Skara i Sverige

hf g Smed

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Carlotte Fogelberg(kvinne)

1832

Berg Sogn

Hans Kone g

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Emma Fogelberg(kvinne)

1849

Fr.hald

d ug Sypige

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Jenni Fogelberg(kvinne)

1856

Fr.hald

d ug Sypige

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Lauritz Andersen(mann)

1842

Arskim

hf g Dagarbeider

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Severine Caspersen(kvinne)

1844

Fr.hald

Hans Kone g

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Johan Lauritzen(mann)

1865

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Anton Lauritzen(mann)

1867

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Carl Lauritzen(mann)

1870

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Anna Lauritzen(kvinne)

1872

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Laura Lauritzen(kvinne)

1874

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Sara Brynildsen(kvinne)

1821

Nøssemark

hm e Vaskekone

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Wilhelm Pettersen(mann)

1857

Fr.hald

s af No. 16 ug Matros

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Edevard Pettersen(mann)

1860

Fr.hald

s ug Matros

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Josephine Pettersen(kvinne)

1863

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Andreas Andersen(mann)

1823

Tøftedal sogn Sverige

hf g Graastensmurer

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Marie Johannesdatter(kvinne)

1817

Tøftedal sogn Sverige

Hans Kone g

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Magnus Andreasen(mann)

1853

Fr.hald

s ug Matros

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Johan Andreasen(mann)

1860

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Johan Olgren(mann)

1834

Fr.hald

hf g Slagter

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Helene Olgren(kvinne)

1834

Bergs Pr.

Hans Kone g

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Johan Olgren(mann)

1857

F.hald

s ug Matros

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Elida Olgren(kvinne)

1861

F.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Adolf Olgren(mann)

1863

F.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Jensine Olgren(kvinne)

1865

F.hald

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Wolhardt Olgren(mann)

1868

F.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Ferdinand Olgren(mann)

1870

F.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Axel Olgren(mann)

1872

F.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Einar Olgren(mann)

1875

F.hald

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Jonas Svendsen(mann)

1847

Ed Sogn i Sverige

hf g Arbeidsformand

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Hedvig Svendsen(kvinne)

1855

Ed Sogn i Sverige

Hans Kone g

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Christiane Amundsen(kvinne)

1832

Bergen

hm e Sykone

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Amanda Amundsen(kvinne)

1862

Bergen

d ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Carl Amundsen(mann)

1864

Bergen

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

Bernhard Amundsen(mann)

1868

Bergen

s ug

Fredrikshald: Ousklev

1875-12-31

 

 

* 1869

Utdrag fra panteregister 799q1a:

Skjøde fra Johannes Hansen til H. Hansen paa et Stykke af MNo. 799q, hvilket har faaet MNo. 799q2 medens Sælgerens igjenhavende del har faaet MNo. 799q1, dat 18/4 68 og thinglæst 1 Octbr 1869.

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er det Johannes Hansen som har sin underskrift på skjemaet. Det bor da førti personer på matrikkelen. Gråstensarbeider Johannes Hansen har avlet ei kvart tønne rug og fire tønner poteter på eiendommen. Vi kan også se at Carl Adolf Fogelberg har en gris og at både stenarbeider Elias Olsen og kjører Hans Larsen har hest på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Ludvig Eliasen*(mann)

1865*

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

!! Hansdatter*(kvinne)

1865*

Frederikshald

ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Johannes Hansen(mann)

1825*

Sverrige

Huusfader g Graasteensarbeider

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Inger Nielsdatter(kvinne)

1831*

Sverrige

hans Hustrue g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl August Johannesen(mann)

1863*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl Adolf Fogelberg(mann)

1815*

Sverrige

Huusfader g men liden Næringsdrift arbeider med Skræddersøn

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Jeanette Reinholdine Fogelberg(kvinne)

1832*

Bergs Prgj. Smaalenes Amt

hans Hustrue g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Emma Fogelberg(kvinne)

1849*

Bergs Prgj. Smaalenes Amt

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Jenny Wilhelmine Fogelberg(kvinne)

1856*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Brynild Pettersen(mann)

1817*

Sverrige

Huusfader g Arbeidsmand af forskjelligt groft arbeide

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Elise Marie Jonasdatter(kvinne)

1822*

Sverrige

Hans Hustrue g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Caroline Brynildsdatter*(kvinne)

1854*

Bergs Prgj. Smaalenes Amt

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Wilhelm Brynildsen*(mann)

1858*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Edvard Brynildsen*(mann)

1860*

Sverrige

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Jocephine Brynildsdatter*(kvinne)

1863*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl August Waldenstrøm(mann)

1825*

Sverrige

Huusfader g Arbeidsmand af forskjelligt groft arbeide

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Caroline Peersdatter(kvinne)

1830*

Sverrige

Hans Hustrue g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Amanda Pauline Waldenstrøm*(kvinne)

1853*

Sverrige

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Wilhelm Waldenstrøm*(mann)

1860*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Carl Hilmer Waldenstrøm*(mann)

1863*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anders Olsen(mann)

1823*

Sverrige

Huusfader g Stenarbeider

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Johanne Andersdatter(kvinne)

1833*

Sverrige

hans Hustrue g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Lotta Andersdatter*(kvinne)

1854*

Sverrige

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anton Andersen*(mann)

1860*

Bergs Prgj. Smaalænenes Amt

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Ole Petter Andersen*(mann)

1864*

Bergs Prgj. Smaalænenes Amt

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Elias Olsen(mann)

1832*

Bergs Prgj. Smaalænenes Amt

Huusfader g Stenarbeider

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marie Svensdatter(kvinne)

1832*

Bergs Prgj. Smaalænenes Amt

Hans Hustrue g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Sophie Magdalene Eliasdatter*(kvinne)

1854*

Bergs Prgj. Smaalænenes Amt

Deres datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Osgar Christian Eliasen*(mann)

1859*

Frederikshald

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Laura Elisabeth Eliasdatter*(kvinne)

1861*

Frederikshald

deres datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Lisa Larsdatter(kvinne)

1791*

Sverrige

Logerende e Fattiglem

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Ole Jensen(mann)

1830*

Skjeberg Prgj. Smaalenes Amt

Huusfader g Skomagersvend

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Anne Gulette Mathisdatter(kvinne)

1838*

Frederikshald

hans Hustrue g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Marenius Olsen*(mann)

1858*

Bergs Prgj. Smaalenes Amt

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Amalia Elfride Olsdatter*(kvinne)

1861*

Bergs Prgj. Smaalenes Amt

deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Otter Olsen*(mann)

1864*

Bergs Prgj. Smaalenes Amt

deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Hans Larsen(mann)

1823*

Bergs Prgj. Smaalenenes Amt

Huusfader g Kjører

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Christine Jonasdatter(kvinne)

1832*

Sverrige

Hans Hustrue g

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Nille Jocophine Hansdatter*(kvinne)

1862*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

Severin Emanuel Theodor Hansen*(mann)

1849*

Bergs Prgj.

Deres Søn ug

Fredrikshald: !!

1865-12-31

 

* 1862

Utdrag fra panteregister for 799q1a:

Skjøde fra Doktor A. Paasche til Johannes Hansen paa et Tomtestykke af Damhaugen, hvilket er givet MNo. 799q, indeholdende Forpligtelse for Kjøberen til at holde helt gjerde mod Damhaugen, dateret 29 Juli og thinglæst 8. Aug. 1862.

 

* 1859

Utdrag fra panteregister for 799h:

Skjøde fra Compagnichirurg Paasche til Arbiedsmand Johannes Hansen paa et Tomtestykke af Løkken Damhaugen MNo. 799, hvilken er givet MNo. 799h, hvorved Kjøberen forpligtes til at holde helt Gjerde mod Damhaugen, dateret 2. og thinglæst 13. Mai 1859.

 

 

 

Sist oppdatert 30.08.2023 18:45