Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Øvre Bankegate 12

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 457

Løpenummer i 1901 matrikkel: 388

Matrikkelnummer: 530

Gårds og bruksnummer: 62/331

 

 

 

* 1985

 

* 1976

 

* 1972

 

* 1958

 

* 1952

 

* 1951

 

* 1948

Merknad i panteregisteret for matrikkel 530:

Justisdept. brev. av 27/4-1948 om at Robert Olsen kan anta navnet Grinnbo som slektsnavn.

 

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekotr. dat. 8/5-1947 m/ skjøtepåtegn. dat. 24/5-1947 fra Albertine Olsen til Robert Olsen f. 20/1-1902 på d.e. for kr. 13.000,-. Selgersken forbeholder sig livsvarig beboelsesrett på eiendommen mot vanlig leiebetalning. Dbf: 27/5-1947 Grbf: 27/5-1947

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Øvre Bankegate 12:

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Engen  Olaf
1887
lagerformann Øvre Bankegate 12
Engen  Selma Charlotte
1887
g.m. lagerformann Øvre Bankegate 12
Melbye Sara
1861
husbestyrerinde Øvre Bankegate 12
Olsen Albertine Sverine
1865
gaardeierske Øvre Bankegate 12

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det også to boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Alberthine Olsen

01

1864-10-15

Fredrikshald

-

hp

ug

Ingen. Huseier.

001 Olav Engen

02

1887-12-13

Brandval i Solør

-

hp

g

Chef for skotøiexpedition

002 Selma Carlotte Engen

02

1887-11-21

Idd

-

hu

g

Husmor

003 Ola Haakon Engen

02

1920-08-29

Fredrikshald

-

s

ug

-

 

 

* 1916

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøte til Albertine Severine Olsen for 500 kr. dat. 19 oktober 1916 (aukt. avh. 6/12 1915) Iflg. målebrev 4/10 1916 er d.e. 139 m². tinglyst 24 oktober 1916

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje og et uthus på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg to rom og delt kjøkken har eget hus              

001 Maren Sofie Olsen

01

1830-06-23

Fredrikshald

b

hm

e

Gaardeierske

002 Albertine Severine Olsen

01

1865-10-15

Fredrikshald

b

d

ug

Maskinstrikkerske

1.etg to rom og delt kjøkken kr 9 pr mnd              

001 Anders Larsen

02

1831-02-02

Id

b

hf

g

Fv. brødkjører

002 Sara Elise Larsen

02

1834-12-06

Id

b

hm

g

Hustru

003 Nora Helene Hauge

02

1876-09-14

Fredrikshald

b

d

e

Enke uten erhverv

004 Alf Birger Hauge

02

1898-04-30

Fredrikshald

b

dattersøn

ug

Dattersøn

005 Arne Hauge

02

1900-02-16

Fredrikshald

b

dattersøn

ug

Dattersøn

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hauge Nora Helene
1876
enke
Larsen Anders
1831
brødddrager
Larsen Elise
1834
g.m. brøddrager
Olsen Albertine Sverine
1868
pige
Olsen Maren Sofie
1830
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestergade / Karl Johans Gade Fattigfoged J. Olsens Enke 2.000 3.620  

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våningshus på en etasje med to boeneheter - og "Udvendige bekvemmeligheder med vedskur".

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg to rom og delt kjøkken              

001 Sofie Ols.

01

1830

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

e

gaardeierske

002 Albertine Ols.

01

1867

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Maskinstrikerske

1.etg to rom og delt kjøkken              

001 Kristian Jons.

02

1845

Id Sm

b

hf

g

Tomtearbeider

002 Marie Jons.

02

1844

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Johan Jons.

02

1875

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Bryggearbeider

004 Gina Jons.

02

1877

Fredrikshald kjøpstad*

f

d

ug

Sypige

005 Sevrin Jons.

02

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Sømand matros

006 Emilie Jons.

02

1885

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

datter

007 Olga Jons.

02

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

datter

 

 

 

* 1894

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det åtte personer på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johannes Olsen

1805

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

002 Maren Sofie Olsen

1830

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

003 Albertin Olsen

1865

Fredrikshald

-

Datter

ug

-

004 Ove Billingten

1833

Drøbak

-

Familiens overhode

g

-

005 Lovise Billingten

1837

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

006 Ove Laurits Billingten

1876

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

007 Klaus Billingten

1878

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

008 Borghild Billingten

1880

Fredrikshald

-

Datter

-

-

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert J.Olsen som eier av en matrikkel hvor det da bor åtte personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Jørgen Olsen

1823

Id præstegjeld

-

-

-

Arbeider

002 Oline Olsdatter

1827

Skjeberg

-

-

-

-

003 Svend Jørgensen

1865

Tistedalen

-

-

-

Arbeider

004 Nils Adolf Jørgensen

1868

Tistedalen

-

-

-

Arbeider

005 Johan Marinius Olsen

1869

Fr.hald

-

-

-

-

006 Amalie Hansen

1854

Hamar

-

-

-

-

007 Henrik Antonius Hansen

1876

Kristiania

-

-

-

-

008 Juli Hansen

1881

Kristiania

-

Barn

-

-

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Fattigfoged Johannes Olsen 1.600 2.480  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 er Johannes Olsen oppgitt som eier av matrikkelen. Adressen er da Kjærringgade.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Else Pettersen

01

1824

Id

b

hm

e

Handel

002 Chanette Hansen

01

1856

Soon

b

Pleiedatter

ug

-

003 Robert Nebye

01

1874

Fr.hald

b

Leiebarn

-

Af Forældrene

004 Ole Dahlmann

02

1830

Nøssemark Sverige

b

hf

g

Skibstømmermand (farer tilsøs)

005 Anne Marie Dahlmann

02

1832

Bohuslæn Sverige

b

Kone

g

-

006 Oscar Dahlmann

02

1856

Fr.hald

b

s

ug

Sømand

007 Johan Dahlmann

02

1859

Fr.hald

b

s

ug

Sømand

008 Pauline Dahlmann

02

1864

Fr.hald

b

d

-

-

009 Agate Dahlmann

02

1867

Fr.hald

b

d

-

-

010 Petrus Dahlmann

02

1871

Fr.hald

b

s

-

-

011 Ole Otto Dahlmann

02

1875

Fr.hald

b

s

-

-

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om åtte personer på matrikkelen. Der kan vi også se at skomakermester Mads Johannesen har to griser på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Mads Johannesen

01

49

Engedal (Id)

-

Huusfader

g

Skomagermester

002 Maren Johannesen

01

42

Soen

-

Konen

g

-

003 Mathilde Johannesen

01

13

Frederikshald

-

Datter

ug

-

004 Anne Johannesen

01

11

Frederikshald

-

Datter

ug

-

005 Arnt Johannesen

01

8

Frederikshald

-

Søn

ug

-

006 Gerhard Johannesen

01

5

Frederikshald

-

Søn

ug

-

007 Anders Magnus Nielsen

01

24

Gesæter Sogn i Sverig

-

-

ug

Læredreng

008 Johan Gustav Johannesen

01

21

Nafverstad

-

-

ug

Læredreng

 

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Udlodningsforetning af 5. Oktober 1854 i Boet efter Johannes Olsens afdøde Kone, Maren Kathrine Jensdatter, hvorefter Hus MaN. 530 med Eiendomsret er udlagt Enkemanden. thinglæst 10. Oktober 1854

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 finner vi følgende syv personer på matrikkel 530 i Kierring Gaden.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Christopher Torbiørnsen Kok

01

38

-

-

Huusbonde

I første ægteskab

Skomager

002 Boel Maria Danielsdatter

01

34

-

-

Hans kone

I første ægteskab

-

003 Torbiørn Kok

01

9

-

-

Deres søn

-

-

004 Anne Dorthea Kok

01

6

-

-

Deres datter

-

-

005 Inger Birgithe Kok

01

4

-

-

Deres datter

-

-

006 Daniel Kok

01

3

-

-

Deres søn

-

-

007 Anne Birgithe Johannesdatter

01

24

-

-

Tienestepige

Ugift

-

 

 

Sist oppdatert 24.03.2023 19:17