Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Øvre Bankegate 13

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 469

Løpenummer i 1901 matrikkel: 385

Matrikkelnummer: 462

Gårds og bruksnummer: 62/244

 

Foto: SW 16.mars 2003
 
  Foto: SW 24.janaur 2022

 

* 2006

 

* 1994

 

* 1991

 

* 1984

 

* 1978

 

* 1972

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1953

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Makeskifteskjøte dat. 16/8-1952 fra Birger Strøm til Karl Ahlsen f. 16/6-1908 på d.e. for kr. 23.000,- dbf. 26/8 1952

 

* 1950

 

* 1948

 

* 1945

Utdrag fra panteregister:

Erklæring dat. 28/4-1945 om heimelsovergang etter avdøde Hans N. Anonsen til arvingene: 1) Alf Nicolai Anonsen f. 25/6-1889 2) August Martin Anonsen f. 27/12-1894, 3) Elin Kristine Anonsen f. 10/10-1891, 4) Halvar Floritz Anonsen f. 1/9-1899 for d.e. og mtr.nr. 499. Eiendommenes antatte verdi kr. 19.500,-

Skjøte, dat. april 1945 fra 1) Alf Nicolai Anonsen, 2) August Martin Anonsen, 3) Elin Kristine Anonsen, 4) Halvar Floritz Anonsen til Birger Strøm f. 19/8-1914 Gbf 4/5-1945

 

 

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Øvre Bankegate 13.

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Anna Marie
1893
g.m. bordhusarbeider Øvre Bankegate 13
Andersen Karl Ludvik
1887
Bordhusarbeider Øvre Bankegate 13
Aronsen Anna Marie
1901
g.m. høvleriarbeider Øvre Bankegate 13
Aronsen Karl Johan
1896
høvleriarbeider Øvre Bankegate 13
Halvorsen Inger Dorthea
1855
skotøiarbeider Øvre Bankegate 13
Halvorsen Kristian August
1857
klyvskjærer Øvre Bankegate 13
Jensen Hans Edvin
1863
stuerarbeider Øvre Bankegate 13
Johnsen Theodor
1865
fhv. prambygger Øvre Bankegate 13
Olavesen Karl Sigvard
1884
høvleriarbeider Øvre Bankegate 13
Svendsen Anna Sofie
1877
g.m. cellulosearbeider Øvre Bankegate 13
Svendsen Johan August
1870
cellulosearbeider Øvre Bankegate 13

 

 

* 1924

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det åtte boenheter i Øvre Bankegate 13.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Olaf Marinius Gundersen

01

1879-03-16

Fredrikstad

-

hp

g

Locomotivfører ved Norges Statsbaner

002 Bina Elise Gundersen

01

1881-05-02

Aremark

-

hu

g

Husmor

003 Asbjørn Andreas Gundersen

01

1909-01-12

Sarpsborg

-

s

ug

-

004 Hans Reinhart Gundersen

01

1910-05-24

Sarpsborg

-

s

ug

-

005 John Gunnar Gundersen

01

1912-03-15

Sarpsborg

-

s

ug

-

006 Aagot Synnøve Gundersen

01

1918-09-01

Kornsjo. Idd

-

d

!!

-

001 Theodor Johnsen

02

1845-06-05

Idd Anexe Østf.

-

hp

g

Prambygger a. Saugbrugsforeningen

001 Inger Dorthea Halvorsen

03

1855-08-11

Fredrikshald

-

hp

ug

Skofabrikarbeiderske Halvorsens Skofabrik

002 Anne Katrine Halvorsen

03

1851-01-06

Fredrikshald

-

Søster som styrer huset hos hovedperson

ug

Husholderske h/søster

001 Kristian August Halvorsen

04

1857-02-05

Fredrikshald

-

hp

e

Høvleriarbeider Kantegut hos Saugbrugsforeningen

001 Karl Sigvart Olavesen

05

1884-09-22

Fredrikshald

-

hp

g

Klyvsaggut Høvleriet Saugbrugsforeningen

002 Amanda Helene Olavesen

05

1885-07-12

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Ragnild Evely Olavesen

05

1908-07-09

Fredrikshald

-

d

!!

-

004 Birger Asbjørn Olavesen

05

1912-05-21

Fredrikshald

-

s

ug

-

001 Karl Ludvig Andersen

06

1887-02-17

Glemmen pr Frederikstad

-

hp

g

Bordhusarbeider Høvleriet Saugbrugsforeningen

002 Anna Marie Andersen

06

1893-08-21

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Elenor Laurence Andersen

06

1914-07-26

Fredrikshald

-

d

ug

-

004 Leif Kaare Andersen

06

1916-11-30

Fredrikshald

-

s

!!

-

005 Anny Helene Andersen

06

1918-09-16

Fredrikshald

-

d

ug

-

006 !!

06

!!

-

-

-

-

-

001 Kristian Marinius Karlsen

07

1864-08-13

Idd

-

hp

g

Indbringer Høvleriet Saugbrukgsforeningen

002 Oline Karlsen

07

1854-08-23

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

001 Hans Edvin Amandus Jensen

08

1863-10-15

Fredrikshald

-

hp

g

Skomagerarbeider s.a. og skoreparatør hjemme

002 Betty Jensen

08

1864-06-24

Sverrige

-

hu

g

Husmor

003 Hjalmar Edvard Jensen

08

1891-09-24

Fredrikshald

-

s

g

Stuerarbeider

004 Hulda Berta Josefine Jensen

08

1889-01-10

Fredrikshald

-

d

ug

Skofabrikarbeiderske August Johanesens Skofabrik

 

 

* 1914

I følge kirkebok for Fredrikshald, for perioden 1907 - 1925 side 40 nr. 18, dør enke Karoline Mathilde Nielsen den 18. mars 1914. dødsårsaken er av dr. Rogge oppgitt til Debil. Senil. I følge samme kirkebok var hun født i Sverige i 1833.

 

Utdrag fra panteregister:

Testamente, Mathilde Karoline Nilsens hvorved overretssakfører Jan Gudbrandsen insættes som executor testamenti i boet. Tinglyst 20 mars 1914

Skjøte fra overretssakfører Gudbrandsen som executor testamenti i Mathilde Karoline Nilsens bo, til kjøbmand Hans N. Anonsen for 6000 kr. dat 18 aug. 1914. Av skjøtet fremgaar at fru Mathilde Nilsen er død. Ved kartforretning av 17/7 14 er grunden opmaalt til 342 m². Tinglyst 25 aug 1914.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våninghus på en etaasje og "En sidebygning med vedskur i 1ste etg og 3 leiligheter i 2den etg". Til sammen er det da åtte boenheter på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og delt kjøkken har eget hus          

Mathilde Nilsen(kvinne)

1832-11-22

Hogdal Sverige

e Gaardeierske

Fredrikshald: Vestergate

1910

Forhus 1.etg to rom og delt kjøkken kr 10 pr mnd          

Oline Pettersen(kvinne)

1855-09-19

Fredrikshald

hm e Husligt arbeide

Fredrikshald: Vestergate

1910

Josephine Mathilde Pettersen(kvinne)

1896-05-15

Fredrikshald

d ug Fabriksarbeiderske Skotøifabrik

Fredrikshald: Vestergate

1910

Baakbygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd          

Betty Jensen(kvinne)

1864-06-24

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910

Anna Jensen(kvinne)

1893-08-21

Fredrikshald

d ug Skotøiarbeiderske v/ Fabrik

Fredrikshald: Vestergate

1910

Hulda Jensen(kvinne)

1898-01-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910

Hans Jensen(mann)

1863-10-15

Fredrikshald

hf g Stuerarbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910

Hjalmar Jensen(mann)

1891-09-24

Fredrikshald

s ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910

Sidebygning 2.etg ett rom og kjøkken kr 8 pr mnd          

Olinne Karlsen(kvinne)

1854-08-24

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910

Kristian Marenius Karlsen(mann)

1864-08-13

Id

hf g Bryggearbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910

Karl Gunelius Gunnersen(mann)

1889-01-16

Fredrikshald

s ug Løsarbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910

Sidebygning 2.etg ett rom og kjøkken kr 10 pr mnd          

Ole Ingvald Andersen(mann)

1879-05-17

Fredrikshald

hf g Løsarbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910

Svanhild Berliot Andersen(kvinne)

1903-12-06

Berg i Smaalenene

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910

Karen Helene Andersen(kvinne)

1881-04-23

Arendal

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910

Gustav Anton Gabrielsen(mann)

1883-07-21

Arendal

fl ug Løsarbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910

Sidebygning 2.etg ett rom og kjøkken kr 10 pr mnd          

Karl Wilhelm Olsen(mann)

1840-07-04

Fredrikshald

hf e Prambygger Tømmermand ved Saugbrugsforening

Fredrikshald: Vestergate

1910

Petra Olsen(kvinne)

1889-08-31

Fredrikshald

tj ug Tjenestepike

Fredrikshald: Vestergate

1910

Forhus et kvistværelse og kjøkken kr 8 pr mnd          

Thea Halvorsen(kvinne)

1854-08-11

Fredrikshald

fl ug Skotøiarbeiderske

Fredrikshald: Vestergate

1910

Karl Halvorsen(mann)

1864-04-10

Fredrikshald

fl ug Fattiglem

Fredrikshald: Vestergate

1910

Trine Halvorsen(kvinne)

1852-01-06

Fredrikshald

hm fl ug Husligt arbeide

Fredrikshald: Vestergate

1910

Forhus 2.etg ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd          

Rulse Winge Halvorsen(kvinne)

1855-02-18

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910

Kristian Aug. Halvorsen(mann)

1857-02-05

Fredrikshald

hf g Høvleri Arbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andreassen Andrea Elisabet
1859
g.m. fiskehandler
Andreassen Carl August
1859
fiskehandler
Andreassen Elen Olava
1848
g.m. Bryggearbeider
Andreassen Johan Alfred
1851
bryggearbeider
Halvorsen Karl
1864
forhv. Arbeider
Halvorsen Kristian Aug.
1857
skjærer
Halvorsen Ryse Vinge
1855
g.m. skjærer
Nilsen Gunhilde
1847
g.m. stenhugger
Nilsen Johan
1853
stenhugger
Nilsen Mathilde Karoline 
1842
gaardeierske
Olsen Karen
1844
g.m. tømmermand
Olsen Karl 
1840
tømmermand
Rønneberg Kristine
1863
g.m. høvleriarbeider
Rønneberg Olaf Henrik
1876
Høvleriarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestergade Johan Nilsens Enke 8.500 9.770  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en og en halv etasje, pluss et uthus og en sidebygning på to etasjer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og delt kjøkken          

Mathilde Nils.(kvinne)

1832

Sverige

hm e Melkehandel og gaardeierske Enke

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Forhus 1.etg to rom og delt kjøkken          

Karl Fredrik Andreas.(mann)

1890

Fredrikshald kjøpstad

s søn

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Dagny Sofie Andreas.(kvinne)

1893

Fredrikshald kjøpstad

d datter

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Signe Helene Andreas.(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d datter

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Elen Olava Andreas.(kvinne)

1848

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Andreas Oskar Andreas.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Midlertidigt

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Laura Margrete Andreas.(kvinne)

1884

Fredrikshald kjøpstad

d ug datter

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Johan Alfred Andreas.(mann)

1851

Sverige

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Johan Fritjof Andreas.(mann)

1882

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sjømand

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Hans Kristian Andreas.(mann)

1886

Fredrikshald kjøpstad

s Butikbetjent

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Sidebygning 2.etg ett rom og kjøkken          

Karen Elisabeth Ols.(kvinne)

1845

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Karl Wilhelm Ols.(mann)

1840

Fredrikshald kjøpstad

hf g Tømmermand

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Sidebygning, Bagbygning 2.etg et kvistværelse og kjøkken          

Inger Dorthea Halvors.(kvinne)

1855

Fredrikshald kjøpstad

hm ug arbeider paa Skofabrik

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Carl Halvors.(mann)

1864

Fredrikshald kjøpstad

Broder ug ingen erhverv

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Sidebygning, Bagbygning 1.etg ett rom og kjøkken          

Lauritz Johans.(mann)

1835

Fredrikshald kjøpstad

hf e Tomtearbeider

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Forhus et kvistværelse og kjøkken          

Rise Vinge Halvors.(kvinne)

1855

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Kristian August Halvors.(mann)

1857

Fredrikshald kjøpstad

hf g Klyvsjerser Høvleriet

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Karl Nicolai Arnes.(mann)

1879

Kristiania

s ug Sømand

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Berthe Marie Gravdahl(kvinne)

1859

Fredrikshald kjøpstad

Søster ug Tjenestepige

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Sidebygning et kvistværelse og kjøkken          

Carl Andreas.(mann)

1859-08-10

Spydeberg Sm

hf g Fiskehandler

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Andrea Andreas.(kvinne)

1859-12-10

i Berg Sm

hm g Syerske

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Sidebygning 2.etg ett rom og kjøkken          

Johan Nils.(mann)

1853-09-29

Edskogen Hed??

hf g Gatestenshugger

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Gunhilda Nils. %Karls.%(kvinne)

1847-11-04

Edskogen Hed

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

Oskar Marius Nils.(mann)

1892-01-17

østre Aker Ak

s ug søn

Fredrikshald: Vestergaden - Liljegaden

1900

 

 

* 1884

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Johan Nilsens enke Mathilde Karoline ?? til at hensidde i uskifte 11/8 84

 

* 1885

Folketellinga i 1885 forteller at det er fiskehandler J. Nielsen som eier matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Vilhelmine Nilsen(kvinne)

1873

Fr.hald

Dater

Fredrikshald: !!

1885

Mathilde Johanesen(kvinne)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Haldor Olsen(mann)

1863

Frhald

Søn Arbeder

Fredrikshald: !!

1885

Mattilde Nielsen(kvinne)

1830

Sverige

Enke Høker Handler

Fredrikshald: !!

1885

Albert Johanesen(mann)

1881

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Magdalene Olsen(kvinne)

1819

Frhald

Enke Nyder af Bykasen

Fredrikshald: !!

1885

Anne Catrine Hedblad(kvinne)

1827

Sverige

Kone

Fredrikshald: !!

1885

Johan Cales Grenager(mann)

1882

Berg

Foster søn

Fredrikshald: !!

1885

August Johnsen(mann)

1865

Ide??

Skomager Svend

Fredrikshald: !!

1885

Hans Olsen(mann)

1826

F.hald

Nyder af fatikasen

Fredrikshald: !!

1885

Carl Johanesen(mann)

1848

Sverige

Jernbane Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Emilie Olsen(kvinne)

1844

Frhald

Fredrikshald: !!

1885

Theodor Johnsen(mann)

1845

Idde??

Skibs Tømermand

Fredrikshald: !!

1885

Hans Severin Torgalsen(mann)

1869

Berg

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Olava Olsen(kvinne)

1824

Aremark

Kone

Fredrikshald: !!

1885

Albertine Nielsen(kvinne)

1853

Frhald

Hustru

Fredrikshald: !!

1885

Axel Johanesen(mann)

1879

Frhald

Barn

Fredrikshald: !!

1885

Carl Magnus Hedblad(mann)

1824

Sverige

Bryge arbeider

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Fiskehandler Johan Nielsen 6.000 7.120  

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 var det Johan Nilsen som var eier av matrikkel. Nilsen har da en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Josephine Olsen(kvinne)

1853

Frhald

d ug Opvartningspige

Fredrikshald: Vestregade

1875

Antonette Olsen(kvinne)

1863

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Johan Nielsen(mann)

1826

Lommelands Sverige

hf g Fiskehandler

Fredrikshald: Vestregade

1875

Edvin Olsen(mann)

1854

Sverige

Logerende g Jernbanearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Ole Magnussen(mann)

1852

Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Carl Sundqvist(mann)

1869

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anders Olsen(mann)

1823

Sverige

hf g Fiskehandler

Fredrikshald: Vestregade

1875

Hilda Nielsen(kvinne)

1856

Hogdal Sverige

d ug

Fredrikshald: Vestregade

1875

Carl Johan Nielsen(mann)

1860

Frhald

s ug

Fredrikshald: Vestregade

1875

Johanne Olsen(kvinne)

1868

Hvaløer

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Hans Olsen(mann)

1824

Frhald

hf g Dagarbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Berte Olava Olsen(kvinne)

1824

Aremark

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Lars Larsen(mann)

1837

Frhald

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Inger Larsen(kvinne)

1835

Skeberg

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Mathilde Olsdatter(kvinne)

1865

Skeberg

Pleiebarn

Fredrikshald: Vestregade

1875

Augusta Andersen(kvinne)

1846

Sverige

Logerende ug Sypige

Fredrikshald: Vestregade

1875

Albert Nielsen(mann)

1863

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Wilhelmine Nielsen(kvinne)

1874

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Olaf Sundqvist(mann)

1833

Strømstad Sverige

hf g Sømand

Fredrikshald: Vestregade

1875

Olaf Martin Sundqvist(mann)

1871

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Axel Sundqvist(mann)

1874

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anders Olsen(mann)

1837

Id

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anna Andersen(kvinne)

1867

Frhald

Pleiebarn

Fredrikshald: Vestregade

1875

Laura Olsen(kvinne)

1860

Frhald

d ug

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anna Olsen(kvinne)

1875

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Svend Olsen(mann)

1826

Berg

Logerende e Arbeider paa Messingfabrikken

Fredrikshald: Vestregade

1875

Ole Andersen(mann)

1820

Aremark

Logerende e Sjauer

Fredrikshald: Vestregade

1875

Johan Johnsen(mann)

1828

Frhald

Logerende ug Sjauer

Fredrikshald: Vestregade

1875

Mathilde Nielsen(kvinne)

1836

Hogdal Sverige

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Richard Nielsen(mann)

1867

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Klara Sundqvist(kvinne)

1837

Strømstad Sverige

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Amanda Sundqvist(kvinne)

1866

Strømstad Sverige

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Elen Olsen(kvinne)

1835

Berg

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Karoline Olsen(kvinne)

1843

Sverige

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Peder Olsen(mann)

1851

Skeberg

s ug Sømand

Fredrikshald: Vestregade

1875

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi at Johan Nilsen har satt sin underskrift på skjemaet for en matrikkel hvor det bor førtien personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Johan Johansen(mann)

1859

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Marthe Helene Hansdatter(kvinne)

1833

Id Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Jenny Olavesdatter(kvinne)

1865

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Christine Sørensdatter(kvinne)

1828

Sverige

Hans Hustru g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Oleane Andersdatter(kvinne)

1822

Sverige

Hans Hustru g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Anne Catrine Gustavsdatter(kvinne)

1854

Sverige

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Kathrine Olsdatter(kvinne)

1790

Sverige

Husfaderens Moder e Fattiglem

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Oline Henriette Olsdatter(kvinne)

1850

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Sofie Olsdatter(kvinne)

1804

Frederiksstad

Logerende ug Husopvarterske

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Oscar Nicolaisen(mann)

1863

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Nilla Christensdatter(kvinne)

1834

Bergs Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Andrine Martinsdatter(kvinne)

1858

Bergs Prgj.

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Johan Nielsen(mann)

1825

Sverige

Husfader g forskjel Dagarbeide

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Marie Olavesdatter(kvinne)

1859

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Hans Helgesen(mann)

1839

Frederikshald

Husfader g Leier Stuverarbeider

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Gustav Andersen(mann)

1821

Sverige

Husfader g Leier, forskj. Dagarbeide

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Evalda Gulette Gustafsdatter(kvinne)

1862

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Petrine Andersdatter(kvinne)

1828

Frederikshald

Husmoder e Leierske

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Christine Olsdatter(kvinne)

1853

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Alma Josefine Johansdatter(kvinne)

1859

Frederikshald

Hendes Pleiebarn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Nicolai Andreas Jonassen(mann)

1816

Sverige

Husfader g Leier Skibstømmermand

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Nicoline Marie Nicolaisdatter(kvinne)

1856

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Mathilde Caroline Hansdatter(kvinne)

1832

Sverige

Hans Hustru g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Charoline Christine Olsdatter(kvinne)

1848

Bergs Prgj.

ug Tjenestepige

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Justine Hansdatter(kvinne)

1859

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Theodor Hansen(mann)

1864

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Carl Magnus Gustavsen(mann)

1856

Id Prgj.

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Christian Gustafsen(mann)

1859

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Julie Theodore Gustafsdatter(kvinne)

1864

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Ole Halfdan Olsen(mann)

1855

Frederikshald

Hendes Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Berthe Olava Jonasdatter(kvinne)

1824

Aremarks Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Peder Martinsen(mann)

1861

Bergs Prgj.

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Albertine Pauline Johansdatter(kvinne)

1853

Sverige

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Hilda Josefine Johansdatter(kvinne)

1856

Sverige

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Albert David Johansen(mann)

1862

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Olaves Johnsen(mann)

1831

Frederikshald

Husfader g Handelsmand

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Olava Olavesdatter(kvinne)

1862

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Andrine Elisabeth Olavesdatter(kvinne)

1856

Frederikshald

Deres Pleiebarn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Alfred Hansen(mann)

1861

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Martin Thoresen(mann)

1835

Bergs Prgj.

Husfader g Leier, Kjører

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Johan Martinsen(mann)

1865

Bergs Prgj.

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

 

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Do. (skjøde) fra Johannes Johannesen til Arbeidsmand Johan Nilsen paa denne Gaard med Grund og Tomt, dateret 17 Decbr 1858 og thinglæst 7. Januar 1859

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Snedkermester Johannes Pedersen til Skreddermester J. Johannesen paa Gaard MaN 462 med Grund og Tomt dateret 8. og thinglæst 21. Marts 1854

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det fem personer på matrikkel 462 i Vester Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Jacobsen(mann)

1790

Deres søn

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Jacob Hansen(mann)

1743

Huusbonde I første ægteskab Tømmermand

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Pernille Mogensdatter(kvinne)

1747

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Anne Petersdatter(kvinne)

1753

Logerende Gift 2dn gang Haandarbejde

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Inger Mogensdatter(kvinne)

1767

Konens søster Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Vester Gaden

1801

 

Sist oppdatert 03.02.2024 16:35