Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Øvre Bankegate 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 468

Løpenummer i 1901 matrikkel: 384

Matrikkelnummer: 463

Gårds og bruksnummer: 62/245

Foto: Skjermdump fra Google maps

* 2007

 

* 2006

 

* 2003

 

* 2000

 

* 1999

Natt til 13.januar 1999 skjer en av de største branntragediene i Halden i nyere tid i Øvre Bankegate 15.

Mer om denne brannen på egen side om branner i Halden.

 

14.januar kunne Halden Arbeiderblad medele at at alle tre var omkommet.

Mer om denne brannen på egen side om branner i Halden.

 

 

* 1994

4.november 1994 har Halden Arbeiderblad et "Hus og Hjem" bilag, her er en dobbeltside viet søstrene Hilde og Susann Hansen som har pusset opp Øvre Bankegate 15. Her er det også en del historikk om eiendommen.

Hele reprotasjen kan leses nå Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1987

 

* 1986

 

* 1984

 

* 1972

 

* 1958

 

* 1951

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Øvre Bankegate 15.

 

* 1942

Utdrag fra panteregister:

Hj.dok. ad. dbnr. 1472-42: Begj. av 1/12-42 fra Grethe og Chr. Hansens arv. om at hjemmelen overføres til dem. De er : Chr. Børresen, Johanne Bærresen, Einar Børresen, B.W.Børresen, Omar Børresen, John R. Johansen og Josef Hansen samt P.J.Hansen.

Skjøte fra P.J.Hansen ifl. fullmakt (hj.dok) til John Røian f. 19/11-02 for kr. 6.375,- Dagbokført 16/12-42 Grunnbokført 16/12-42

Oppmålings og kartforr. over d. eiend. utvisende et areal av 291 m². Dagbokført 16/12-42 Grunnbokført 16/12-42

 

* 1933

Utdrag fra panteregister:

Skifteattest for at Grethe Emilie Hansen sitter i uskiftet bo efter sin avdøde mann Christian Hansen. Dat. 2/6-32 Tinglyst 6 janaur 1933

 

* 1932

 

* 1927

 

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hansen Grete Emilie
1847
g.m. handelsmann Øvre Bankegate 15
Hansen Hans Kristian
1847
handlende Øvre Bankegate 15
Johannesen, / Johansen Hanna
1871
hushjelp Øvre Bankegate 15
Johannesen, / Johansen John Røyan
1902
sagarbeider Øvre Bankegate 15

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det to boenheter i Øvre Banekgate 15.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Chr. Hansen

01

1847-09-24

Degernes

-

hp

g

Handelsmand hush.handel, huseier, har leieboere

002 Grethe Emilie Hansen

01

1847-08-31

Berg - Østf.

-

hu

g

husmor

001 Hanna Karoline Johansen

02

1871-01-11

Fredrikshald

-

hp

g

Hus- og Butikhjælp, husmor

002 John Royan Johansen

02

1902-11-19

Fredrikshald

-

s

ug

Reiseeffektfabrikarbeider

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på to etasjer med to boenheter. Som sidebygning er det registrert "de fornødne uthusbygninger samt Fjøs og slagteri". Det er også registrert at det er en butikk på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken + to kvistværelser har eget hus          

Hans A. Hansen(mann)

1847-09-24

Rakestad

hf g Hanlende kolonial

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Grete Emelie Hansen*(kvinne)

1847-08-31

Berg Smaalenene

hm g Hustru %Husierning%

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Amanda Olsen(kvinne)

1887-03-05

Sverge

tj ug Husierning

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Iverine Christensen(kvinne)

1821-06-28

Berg Smaalenene

Intet e Enke uten erhverv

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Hansine Karoline Johansen(kvinne)

1871-01-11

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

John Røyan Johansen(mann)

1902-11-19

Fredrikshald

Barn ug Søn

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Gustav Johansen(mann)

1872-01-26

Sverige

hf g Skotøiarbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Axelsen Oliane
1829
enke
Jensen Klara Juliane
1820
enke
Johnsen Johan Ludvig
1876
bryggearbeider
Johnsen Kristian
1845
tomtearbeider
Johnsen Marie
1844
g.m. tomtearbeider
Røyter Hans
1833
fhv. skipper
Røyter Inger
1832
g.m. fhv. skipper

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestergade Kreaturh. Hans Chr. Hansen 5.000 6.900 Nordre Side

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert våningshus, Fjøs, Stald, Slagtebod og Vognskur på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom o gkjøkken + et kvistværelse          

Hans Christian Hans.(mann)

1847

Rakkestad sogn Sm

hf g Kreaturhandler og gaardeier

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Grethe Emelie Hans.(kvinne)

1847

Asak sogn Sm

hm g

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Karl Josef Hans.(mann)

1876

Fredrikshald kjøpstad

s ug Slagtermester

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Alma Kathrine Magnus.(kvinne)

1869

Haabølsg. Sverige

tj ug Husgjerning

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

To kvistværelser og kjøkken          

Johan Lund(mann)

1827

Arvika Sverige

hf g Skræder

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Marie Lund(kvinne)

1832

Naverstad Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Do.(skjøte) fra Hans Christensen til Hans Christian Hansen paa d.E. for Kr. 1400,00 dat 27. Juni 1888 Thinglæst 3 Juli 1888.

 

* 1885

I folketellinga fra 1885 finner vi K. Vedenlien oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kristen Pedersen(mann)

1815

Stavern

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anemagrete Pedersen(kvinne)

1819

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Kristian Kristensen(mann)

1863

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Oline Sørensen(kvinne)

1830

Naverstad Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julie Sofie Sørensen(kvinne)

1856

Naverstad Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Martin Eriksen(mann)

1853

Høland

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Gaardbr. Hans Chr. Vedenlien 2.500 1.880  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Hans Christensen Vedenlien som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Olsen(mann)

1826

Nordehaugs Præst.

Logerende g Dagarbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Johan Johannessen(mann)

1862

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anders Johannessen(mann)

1825

Vennersborg Sverige

hf g Jernbanearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Andrine Johannessen(kvinne)

1825

Berg

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Amanda Olsen(kvinne)

1870

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Ove Jensen(mann)

1854

Frhald

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Vestregade

1875

Carl August Johannessen(mann)

1860

Frhald

s ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

!! Olsen*(mann)

1875

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Andreas Rosendal(mann)

1811

Carlstad Sverige

hf g Sømand

Fredrikshald: Vestregade

1875

Dorthea Rosendal(kvinne)

1803

Berg

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anna Johannessen(kvinne)

1868

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Lars Olsen(mann)

1838

Id

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Elen Sophie Olsen(kvinne)

1841

Id

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Andreas Johannesen til Hans Christensen paa denne Gaard med Grund, Tomt og Indretninger, dat 4. Septbr. og thinglæst 5. Novbr 1872

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 så finner vi fjorten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

!! Carlsen*(mann)

1865*

Frederikstad

Deres Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Andreas Johannesen(mann)

1810*

Sverige

Husfader g Skibstømmermand

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Dorthea Jensdatter(kvinne)

1803*

Bergs Prgj. Smaal. Amt

Hans Hustru g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Johan Frederik Andreasen*(mann)

1841*

Frederikstad

Deres Søn ug Handelsbetjent

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Hans Peter Iversen(mann)

1834*

Id Prgj.

Logerende ug Matros

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Anders Johannesson Tertz(mann)

1825*

Sverige

Husfader g ernærer sig ved forskjelligt Dagarbeide, især Lodning af Fartøier

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Andrine Kirstine Hansdatter(kvinne)

1825*

Bergs Prgj.

Hans Hustru g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Hanna Marie Eriksdatter(kvinne)

1849*

Id Prgj.

Moderens Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Carl August Andersen*(mann)

1859*

Frederikstad

Forældrenes ægte Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Johan Christian Andersen*(mann)

1862*

Frederikstad

Forældrenes ægte Søn ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Ole Peter Pedersen(mann)

1863*

Frederikstad

ug Leiebarn

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Torvald Marinius Ottersen(mann)

1851*

Frederikstad

Logerende ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Carl Edvard Andreasen(mann)

1844*

Bergs Prgj.

Logerende ug Matros

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Trine Marie Johannesdatter(kvinne)

1841*

Frederikstad

Logerende ug Matrosens Forlovede

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

 

* 1843

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteretten i Boet efter Leverandør Peter Thoresens Kone Berthe Amundsdatter til Skibstømmermand Andreas Johannesen Nordby paa Gaard MaN 463 med Grund og Tilliggelser. Thinglæst 23.Jnauar 1843

 

* 1801

I folketellinga 1801 finner vi fire personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johannes Jensen Laabye(mann)

1747*

Huusbonde Gift 2 gang Matros

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

Berthe Andersdatter(kvinne)

1748*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

Lars Johannesen(mann)

1776*

Hans søn Ugift Styrmand

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

Gunild Sørensdatter(kvinne)

1762*

Logerende Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Vester Gaden

1801-02-01

 

 

Sist oppdatert 18.03.2023 17:58