Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Øvre Bankegate 18

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 459

Løpenummer i 1901 matrikkel: 382

Matrikkelnummer: 482b

Gårds og bruksnummer: 62/279

Foto: SW 24. januar 2022
 
  Foto: Halden Arbeiderblad 2003?

 

* 2018

 

* 2017

 

 

* 2011

 

* 2009

 

* 2003

 

* 2002

 

* 2001

 

* 1988

 

* 1986

 

* 1984

 

* 1966

 

* 1955

 

* 1950

 

* 1949

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 3/8-1949 fra Anker Kristiansen til Ingvald Andersen f. 30/6-1903 på d.e. for kr. 8.600,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Øvre Bankegate 18.

 

* 1932

Utdrag fra pantergister:

Skjøte fra tomtearbeider Karl Strøm til Anker Kristiansen for Kr. 2.200,- dat. 3/6-32 tinglyst 6. juni 1932

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andreassen Alma Jakobine
1860
g.m. tomtearbeider Øvre Bankegate 18
Andreassen Karl Johan
1882
tomtearbeider Øvre Bankegate 18
Olsen Aksel Marinius
1871
lokomotivpusser Øvre Bankegate 18
Olsen Hjørdis Aslaug
1901
hushjelp Øvre Bankegate 18
Olsen Thoralf Marinius
1903
sjømann Øvre Bankegate 18

 

 

* 1920

Utdrag fra panteregister:

Bevidnelse fra o.r.sakf. Gudbrandsen om at skipstømmermand Jens Olsen er død og efterlater sig de eneste og myndige arvinger Olaf Olsen, Josef Olsen Hoorby og Josefine Strøm f. Olsen g.m. tomtearbeider Karl Strøm. Dat. 28 januar 1820 tinglyst 30 januar 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Øvre Bankegate 18.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Karl Johan Andreassen
1
1862-07-02
Berg, Østf. - hp g Tomtearbeider
002 Alma Jakobine Andreassen
1
1860-06-07
Berg, Østf. - hu g Hm.
003 Marie Josefine Andreassen
1
1890-07-02
Berg, Østf. - d ug Maskinarbeiderske
004 Borghild Elvira Johansen
1
1914-10-30
Fr.hald - datterdatter ug !!
005 Grete !!
1
1920-05-17
Fr.hald - datterdatter !! -
006 Alf Gustav Bakke
1
1895-02-08
Fr.hald - hp g Papirarbeider
007 Anna Karoline Bakke
1
1887-12-17
Berg - Østf. - hu g husmor
 
         
001 Aksel Marinius Olsen
2
1871-06-26
Fredrikshald - hp e Loc. Pudser
002 Alf Henry Olsen
2
1895-11-08
Fredrikshald - s ug Matros paa D/S
003 Lilly Laurentze Olsen
2
1897-09-29
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme
004 Toralf Marinius Olsen
2
1903-08-31
Fredrikshald - s ug Kjører
005 Gunvor Evelyn Olsen
2
1905-02-02
Fredrikshald - d ug Maanedspike
006 Ragnhild Konstanse Olsen
2
1907-03-06
Fredrikshald - d ug Intet
007 Aase Marnell Olsen
2
1912-02-12
Fredrikshald - d ug Intet
008 Ronald Melchior Olsen
2
1914-12-28
Fredrikshald - s ug Intet
009 Ingvar Olsen
2
1916-12-03
Fredrikshald - !! ug Intet

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Fullmakt fra Olaf Olsen i New-Jork til sin bror Josef Olsen Hoorby til at undertegne skjøte på denne eiendom samt matrnr. 559 dat, 15 august 1919 tinglyst 24 oktober 1919

Auktionsskjøte til tomtearbeider Karl Strøm for Kr. 1425,- (auktionen avholdt 12/1-1905) Datert 21 oktober 1919 (iflg kartforretn. av 30/5 1901 er eiendommen 130m²) tinglyst 21.november 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på to etasjer med to leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 15 pr mnd          

Jakob Tønnesen(mann)

1852-06-26

Egersund Saang

hf g Malersvend Haandv.

Fredrikshald: Vestergate

1910

Augusta Tønnesen(kvinne)

1859-02-06

Sverig

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910

Kalmar Emil Tønnesen(mann)

1888-08-25

Fredrikshald

s ug Conditor og Bager

Fredrikshald: Vestergate

1910

Torval Martinius Tønnesen(mann)

1890-06-08

Fredrikshald

s ug Snekersvend

Fredrikshald: Vestergate

1910

Jakob August Tønnesen(mann)

1892-09-16

Fredrikshald

s ug Malersvend

Fredrikshald: Vestergate

1910

Oskar Andreas Tønnesen(mann)

1894-10-24

Fredrikshald

s ug Reiseefektarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Vestergate

1910

Gustav Adaalf Tønnesen(mann)

1896-10-25

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vestergate

1910

Alixander Emanuel Tønnesen(mann)

1886-04-03

Fredrikshald

s ug Malersvend

Fredrikshald: Vestergate

1910

Petter Augen Tønnesen(mann)

1899-08-27

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vestergate

1910

Forhus 2.etg/kvist to rom og kjøkken kr 8 pr mnd          

Olga Henriette Olsen(kvinne)

1875-12-02

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910

Thoralf Marinius Olsen(mann)

1903-08-30

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vestergate

1910

Aksel Marinius Olsen(mann)

1871-06-26

Fredrikshald

hf g Fyrbøder paa dampbaad

Fredrikshald: Vestergate

1910

Gunvor Evelyn Olsen(kvinne)

1905-02-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910

Lilly Laurentze Olsen(kvinne)

1897-09-29

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910

Aslaug Hjørdis Olsen(kvinne)

1901-11-03

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910

Ranghild Constanse Olsen(kvinne)

1907-03-06

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Amanda Karoline
1865
g.m. maler
Hansen Tobias Marinius
1866
maler
Jacobsen Kristine
1824
enke
Lundqvist Klara Mathilde
1837
enke

 

 

* 1901

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra O.T.Hansens enke Marthe Kristine Hansen til maler Tobias Marinius Hansen for kr. 2000,-, dat 6/2 1901 Eiendommen er 130 m² ifølge maalebrev af 30/5 1900 Thinglæst 5 juli 1901

 

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestergade Skibst. Ole Tobias Hansen 2.500 3.520  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et våningshus på en etasje, men med en kvistleilighet. Det er oppgitt at det skal være tre leiligheter i huset, men er kun registrert beboelse i to leiligheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og del i kjøkken          

Kristine Kristians. Kok(kvinne)

1828

Sverige

hm e Vaskekone

Fredrikshald: Vestergade

1900

Forhus kvist to værelser og kjøkken          

Herman Marinius Hans.(mann)

1875-04-19

Finland

fl ug Høvleriarbeider

Fredrikshald: Vestergade

1900

Jenny Jakobs.(kvinne)

1868-07-20

Fredrikshald kjøpstad

d af hm ug Ved kaabefabrikken

Fredrikshald: Vestergade

1900

Kristine Jakobs.(kvinne)

1826-01-08

Gøteborg

hm ug!! Husets Stel Enke

Fredrikshald: Vestergade

1900

Mimmi Bergitte Hofgaard(kvinne)

1891-12-18

Fredrikshald kjøpstad

Datterdatter ug Skolepligtig

Fredrikshald: Vestergade

1900

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Ole T. Hansen som eier av matrikkel 482b - hvor det da bor atten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jens Olsen(mann)

1848

Sauøen Id

Skibstømmermand

Fredrikshald: !!

1885

Rakel Kristine Olsen(kvinne)

1844

Sauøen Id

Fredrikshald: !!

1885

Josefine Kristine Olsen(kvinne)

1876

Sauøen Id

Fredrikshald: !!

1885

Anna Gjørgine Liljekvist(kvinne)

1834

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Kristine Jakobsen(kvinne)

1826

Sverige

Enke

Fredrikshald: !!

1885

Jeny Sofie Jakobsen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Olaf Olsen(mann)

1870

Sauøen Id

Fredrikshald: !!

1885

Hjalmar Marinius Olsen(mann)

1878

Sauøen Id

Fredrikshald: !!

1885

Olaf Liljekvist(mann)

1827

Sverige

Skomager

Fredrikshald: !!

1885

Marie Josefine Liljekvist(kvinne)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Hendrik Liljekvist(mann)

1874

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Olga Liljekvist(kvinne)

1876

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Karl Johan Olsen(mann)

1874

Sauøen Id

Fredrikshald: !!

1885

Josef Kristian Olsen(mann)

1880

Sauøen Id

Fredrikshald: !!

1885

Nils Kristian Liljekvist(mann)

1866

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Anna Liljekvist(kvinne)

1867

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Karl Oskar Jakobsen(mann)

1869

Eningdalen

Brygemand

Fredrikshald: !!

1885

Johan Edvin Jakobsen(mann)

1865

Fredrikshald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1881

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Anders Linderoth til Ole Tobias Hansen paa d.E. dat 30. Marts. thinglæst 22 April 1881

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriskhald Vestregade Skibstømmerm. Anders Linderoth 1.600 2.900  

 

* 1876

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Hotelvært Mads Petter Kristiansen af Sarpsborg, gift med Johanne Dorthea Henriksen, der er eneste myndige Arving efter afd. Ægtefolk Sømand Henrik Johannesen og Hustru Maren Johannesen til Tømmermand Anders Linderoth paa Gaard Matr.No 482b, dateret 29 Mai og thinglæst 2 Juni 1876

 

* 1875

I folketellinga i 1875 finner vi atten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Oliane Pettersen(kvinne)

1825

Berg

hm e Spisevertinde

Fredrikshald: Vestregade

1875

Nora Carlsen(kvinne)

1859

Frhald

Pleiedatter ug

Fredrikshald: Vestregade

1875

Johan Nielsen(mann)

1875

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Emelie Pettersen(kvinne)

1834

Berg

hm ug Af Broderen

Fredrikshald: Vestregade

1875

Gustav Pedersen(mann)

1853

Dalsland Sverige

Logerende ug Jerbanearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Carl Jørgen Nielsen(mann)

1849

Frhald

hf g Arbeider ved Hød??

Fredrikshald: Vestregade

1875

Marte Christiansen(kvinne)

1839

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Gustaf Andersen Moen(mann)

1841

Dalsland Sverige

Logerende ug Stenhugger

Fredrikshald: Vestregade

1875

Lovise Nielsen(kvinne)

1853

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Olaf Christiansen(mann)

1873

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Christian Christiansen(mann)

1875

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Lars Pettersen(mann)

1836

Berg

Broder ug Tomtearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Andreas Pettersen(mann)

1853

Dalsland Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anders Carlsen Buer(mann)

1843

Skee Sverige

Logerende ug Jernbanearbeider

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anders Andersen(mann)

1857

Dalsland Sverige

Logerende ug Stenhugger

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anders Johannessen(mann)

1850

Dalsland Sverige

Logerende ug Stenhugger

Fredrikshald: Vestregade

1875

Elen Jørgensen(kvinne)

1824

Berg

Mandens Moder e Fattigvæsenet

Fredrikshald: Vestregade

1875

Hans Peter Christiansen(mann)

1836

Frhald

hf g Sømand

Fredrikshald: Vestregade

1875

Wilhelm Christiansen(mann)

1870

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er det enken Maren Nilsdatter som har satt sin signatur på skjemaet.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Maren Nilsdatter

01

63

Id Prgj.

Husmoder

e

ingen Næring

             

002 Ole Olsen Gaustad

02

50

Frederikshald

Husfader

g

Stuvning av Fartøier

003 Anniken Andersdatter

02

67

Frederikshald

Hans Hustru

g

-

004 Anders Christian Madsen

02

31

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

005 Carl Christian Hammer

02

11

Frederikshald

-

ug

Leiebarn

             

006 Elen Johanne Svendsen

03

43

Bergs Prgj.

Logerende

e

ernærer sig med Søm

007 Carl Jørgen Nielsen

03

17

Frederikshald

Hendes !!

ug

Bryggearbeider

008 Inger Nielsdatter

03

78

Bergs Prgj.

Elens Moder

e

Fattiglem

             

009 Jens Nielsen

04

43

Bergs Prgj.

Husfader

g

Bryggeriarbeider

010 Inger Marie Halvorsen

04

42

Bergs Prgj.

Hans Hustru

g

-

011 Andreas Jensen*

04

14

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

012 Christian Jensen*

04

1

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

013 Martin Jensen*

04

11

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

014 Caroline Jensdatter*

04

10

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

 

 

 

* 1837

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Generalmajor Spørch til Matros Johan Henrik Johannesen paa Huset Man.482b --- thinglæst 30. Januar 1837

 

* 1833

Efter Vedkommendes Rqvisition, grundet paa givet Udlæg for resterende Skatter, afholdes offentlig Auction paa Frederikshalds Bythingstue Onsdagen den 24de Juli førstkommende, til efternævnte Tider, over følgende, her i Byen beliggende faste Eiendomme, nemlig:

  • Eftermiddag Kl.3, over Huset, Matr.-No. 345a, tilhørende Christian Svendsen Totorp;

  • Eftermiddag Kl. 3½, over Huset, Matr.-No. 482b, tilhørende Skomagermester Frederik Erlandsen;

  • Eftermiddag Kl. 4, over Huset, Matr.-No. 619, tilhørende Kjøbmand Aslak Nordbye;

  • Eftermiddag Kl. 4½, over Huset, Matr.-No. 822, tilhørende Arbeidsmand Ole Jacobsen.

Lysthavende indbydes til Auctionsstedet, hvor Conditionerne erfares.

Frederikshald, den 28de juni 1833.

Svensen.

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har åtte personer på matrikkel 482 i Strand Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Jacob Johnsen(mann)

1729

Huusbonde Enkemand 1te gang Arbeidsmand

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Ole Taraldsen(mann)

1766

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Inger Hansdatter(kvinne)

1764

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Anne Maria Olsdatter(kvinne)

1791

Deres datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Berthe Jacobsdatter(kvinne)

1794

Hans datter

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Ole Amundsen(mann)

1788

Logerende

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Tobias Olsen(mann)

1795

Deres søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

Asbiørn Jacobsen(mann)

1789

Hans søn

Friderichshald: Strand Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 31.10.2023 12:15