Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Øvre Bankegate 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 452

Løpenummer i 1901 matrikkel: 394

Matrikkelnummer: 449

Gårds og bruksnummer: 62/235

 

Foto: SW 16. mars 2003
  Her har huset både flaggstang og inngangsdør på fasaden.

 

* 2015

 

* 2001

 

* 1993

 

* 1988

 

* 1981

 

* 1963

 

* 1945

 

* 1941

Utdrag fra panteregister:

Skjøde, dat. 7/8-1941 fra Kristina Rønneberg og før avdøde mann Olaf Rønnebergs fellesbo av Halden til skotøyarbeider Sverre Andersen født 7/10-1890 for kr. 7300,00 Dbf: 8/8 1941 Grbf: 9/8 1941

 

 

* 1940

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Wallin Anna Marie
1864
enkefrue Øvre Bankegate 2
Wallin Kitty Erika
1897
expeditrice Øvre Bankegate 2
Wallin Svend 
1903
gartner Øvre Bankegate 2

 

Utdrag fra panteregister:

Tvangsauksjonsskjøte til Olaf Rønneberg for Kr. 100,- inneholdende erklæring fra Olaf Rønneberg om at han helt og uavkortet overtar de på eiendommen hvilende panteobligasjoner uten hensyn til kjøpesummen ved auksjonen. Skjøtet er stemplet efter en verdi av kr. 8000,- Dat 2/7 27 tinglyst 4 juli 1927.

 

* 1926

 

* 1924

Utdrag fra Pantebok nr. 14, 1922-1925, s. 379:

 

Skjøde

I henhold til generelfullmakt fra enkefru Anne Halvorsen - enke efter Halvor Halvorsen - skjøter vi herved hendes eiendom matr.no. 499, Fredriskahld for kr 12600 - som er opgjort på omforenet måte til Olaf Rønneberg.

Eiendommen er overtatt av kjøperen 15ds.

Både vi undertegnede og enkefru Anne Halvorsen blir kjøperen, Olaf Henrik Rønneberg hjemmelsansvarlig efter loven

Fredrikshald 16 september 1924.

K. Halvorsen Sara Thoresen

 

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det fire leiligheter på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Carl Oskar Robert Wallin

01

1852-06-01

Visby, Sverige

-

hp

g

Skrædder s.a.

002 Anna Marie Wallin

01

1864-04-01

Eidanger, Telem.

-

hu

g

Husmor

003 Kitty Erica Josefa Wallin

01

1897-10-19

Fredrikshald

-

d

ug

Syerske hjemme s.a.

004 Jann Paul Jeremias Wallin

01

1901-01-07

Fredrikshald

-

s

ug

Mekaniker ledig

005 Sven Robert Harry Wallin

01

1903-08-26

Fredrikshald

-

s

ug

Gartner ledig

001 Anne Halvorsen

02

1831-08-16

Sverige

-

hp

e

Alderdomspension og lidt formue

001 Anna Marie Kjellin

03

1884-03-20

Sverige

-

hp

ug

Naatlerske

001 Karoline Fredrikke Sjølin

04

1862-01-23

Fredrikshald

-

!!

e

Husmor steller for Datter, ansat paa a/s Haldens og Møllers Bryggeriers kontor

002 Ebba Margarethe Sjølin

04

1896-07-05

Fredrikshald

-

d

ug

Kontordame

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje med tre boeneheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg fire rom og kjøkken kr 21 pr mnd              

001 Otto Johanssen

01

1850-05-07

Sverige

b

hf

g

Stenhugger

002 Elise Johanssen

01

1859-02-13

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

003 Sigurd Johanssen

01

1883-02-23

Thorsnæs

b

s

ug

Handelsbetjent Kolonialf.

004 Dagny Johanssen

01

1889-04-16

Fredrikshald

b

d

ug

Expeditrise i skotøif.

005 Robert Johanssen

01

1894-09-20

Fredrikshald

b

s

ug

smedlærling

006 Hjørdis Johanssen

01

1897-05-06

Berg Smaal.

b

d

ug

Datter

1.etg ett rom og kjøkken kr 6 pr mnd              

001 Johannes Johannesen

02

1835-02-25

Rakstad

b

hf

g

Sagarbeider

002 Magdalene Johannesen

02

1838-02-17

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

et kvistværelse og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Anna Halvorsen

03

1831-07-16

Sverige

b

hm

e

Huseierske

002 Marta Marie Hov

03

1891-09-24

Id

b

losjerende

ug

Kassererske i butik Kolonialbutik

003 Marie Elionore Hov

03

1887-04-01

Id

b

losjerende

ug

sypike

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestergade Halvor Halvorsens Enke 4.000 5.720  

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Halvorsen Anna
1831
enke
Halvorsen Karl
8/5 1877
Høvleriarbeider
Sandberg Andrine
1863
g.m. redaktionssekretær
Sandberg Sigurd Ø.
1865
redaktionssekretær
Svendsen Pauline Andrine
1841
kokkekone
Wiig Johan
1854
g.m. snedker
Wiig Josefine
1856
g.m. snedker

 

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi et våningshus på en etasje med fire boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1.etg to rom og delt kjøkken              

001 Anna Halvors.

01

1831

Naverstad Sogn, Sverige

b

hm

e

Lever af Gaarden og beskjæftiger sig tildels med Vask

002 Karl Olav Halvors.

01

1877

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Høvleriarbeider

003 Augusta Ols.

01

1871

Ske, Sverige

b

el

ug

Sypige

1.etg to rom og delt kjøkken              

001 Johan Wiig

02

1854

Id Sm

b

hf

g

Snedker

002 Josefine Wiig

02

1856

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Hustru

003 Johan Omar Wiig

02

1884

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Conditorlerling

004 Julie Wiig

02

1888

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

datter

005 Walborg Wiig

02

1890

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

006 Petter Wiig

02

1892

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

007 Synthi Wiig

02

1895

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

008 Lilli Wiig

02

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

009 !! Wiig*

02

1900-06-19

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Datter

1.etg ett rom og kjøkken              

001 Klara Elisabet Matzen

03

1870

Gøteborg Sverige

b

el

ug

Bogbinderske

Et kvistværelse og kjøkken              

001 Sigurd Østens. Sandberg

04

1863

Vaage Krs

b

hf

g

Redaktør

002 Andrine Elisabet Sandberg

04

1856

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

Husmoder

003 Rudolf Georg Sandberg

04

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

Søn

004 Iver Jakobs. Lillesæter

04

1848

Vaage Krs

mt

b

e

Gaardbruger og Tømmermand

005 Amund Jakobs. Holen

04

1866

Vaage Krs

mt

b

g

Handelsfuldmægtig

 

 

* 1891

 

* 1891

I folketellinga i 1891 finner vi disse personene på matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Halvor. Halvorsen

1832

Fredrikstod

-

Familiens overhode

g

-

002 Anna. Halvorsen

1831

Navestad Navestad Soken Sverige

-

Hustru

g

-

003 Karl. Olof. Halvor Mats. Halvorsen

1877

Fredrikshald

-

Søn

-

-

004 Enke Jakobine Møler

1805

Fredrikshald

-

Familiens overhode

e

-

005 Hans Petter Jörgensen

1818

Fredrikshald

-

Familiens overhode

g

-

006 Caroline Mathea Jörgensen

1820

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

007 Oluf Andersen

1855

Fredrikshald

-

Familiens overhode

ug

-

008 Anne Jansen

1853

Ed Sokken Sverrig

-

Tjenestetyende

ug

-

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi Halvor Halvorsen oppgitt som eier av en matrikkel hvor det bor atten personer.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Peder Kristensen

1817

Rokke Præstg.

-

-

-

Høvleriarb.

002 Gunhild Marie Kristensen

1817

Rokke Præstg.

-

Hustru

-

-

003 Kristian Pedersen

1860

Rokke Præstg.

-

-

-

Høvleriarbejder

004 Johan Pedersen Hauge

1868

Fredrikshald

-

-

-

Musikelev

005 Kristine Pedersen

1872

Fredrikshald

-

-

-

-

006 Halvor Halvorsen

1832

Fredrikstad

-

-

-

Høvleriarbejder

007 Anne Halvorsen

1831

Naverstad Sverig

-

-

-

-

008 Andreas Halvorsen

1867

Fhald

-

-

-

Sømand

009 Sara Halvorsen

1873

Fhald

-

-

-

-

010 Karl Mads Halvorsen

1877

Fhald

-

-

-

-

011 Gustav Johannesen Berg

1851

Fhald

-

-

-

Musikkorp.

012 Elise Jensen Berg

1853

Fhald

-

-

-

-

013 Aagot Berg

1875

Fhald

-

-

-

-

014 Margit Berg

1880

Fhald

-

-

-

-

015 Erling Berg

1884

Fhald

-

-

-

-

016 Mathilde Eriksen

1836

Næsing Sverig

-

-

-

Sypige

017 Karoline Olavesen

1854

Naverstad Sverig

-

-

-

-

018 Maria Stina Olsen

1831

Naverstad Sverig

-

-

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Mathis Sørensens Enke 3.000 3.160  

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1878 - 1889, side 1 nr.1, dør høker Mathias Sørensens enke Inger Sørensen på Banken den 30.desember 1877 og begraves 5.januar 1878. Dødsårsaken er oppgitt til "Fejl i underlivet".

I følge samme kirkebok var hun født i Asak sogn i 1796.

 

 

 

Auktion

Onsdag 27de d. M. Kl. 3 Eftermiddag afholdes Auktion i Mathis Sørensens Enkes Dødsboes Gaard Matr. No. 449 i VestreGade paa nordre Fr.hald over Boets Gaard og Indbo, bestaaende af Møbler, Sengklæder og Kjøkkentøi m. m.

Fredrikshalds Byfogedembede 20 Februar 1878

J. L. Rasch

 

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Halvor Halvorsen paa denne gaard dat 22de og thinglæst 23 Juli 1878

 

Thinglæste Skjøder i 3die Kvartal 1878

Den 23de Juli

Auktions:Skjøde til Halvor Halvorsen paa Gaard Matr. No. 449 for 4000 Kr. dat. 22de Juli 1878

 

 

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir Mathias Sørensens enke som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Nielsen

01

1847

Berg

b

hf

g

Tømmermand

002 Henriette Nielsen

01

1846

Berg

b

Kone

g

-

003 Inger Sørensen

02

1795

Berg

b

hm

e

Huseier

004 Johan Andersen

02

1856

Berg

b

Dattersøn

ug

Arbeidsmand ved Høvl.

005 Oscar Andersen

02

1863

Berg

b

Dattersøn

-

-

006 Magnus Nielsen

03

1842

Dalsland Sverige

b

Logerende

ug

Jernbanearbeider

007 Johan Andersen

04

1843

Aremark

b

Logerende

ug

Jernbanearbeider

008 Grete Andersen

05

1835

Frhald

b

hm

e

Fattigvæsenet

009 Carl Andersen

05

1861

Frhald

b

s

-

-

010 Axel Andersen

05

1862

Frhald

b

s

-

-

011 Antonette Andersen

05

1864

Frhald

b

d

-

-

012 Peder Christensen

06

1817

Berg

b

hf

g

Tomtearbeider

013 Gunild Christensen

06

1817

Berg

b

Kone

g

-

014 Christen Christensen

06

1860

Berg

b

s

ug

Arbeider ved Høvl.

015 Johan Johannessen

06

1869

Frhald

b

Dattersøn

-

-

 

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 bor det tretten personer på matrikkelen. Da kan vi også se at Inger Sørensen har en gris på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Inger Sørensen

01

70

Berg Sogn

-

Husmoder

e

-

002 Magdalena Sørensen

01

28

Frederikshald

-

hendes Datter

ug

-

003 Mathilde Andersen

01

10

Frederikshald

-

hendes Datterdatter

ug

-

004 Carl Jensen

02

30

Berg Sogn

-

Husfader

g

Tomtearbeider

005 Karen Marie Jensen* f Eliassen

02

39

Berg Sogn

-

hans Kone

g

-

006 Josephine M. Jensen

02

6

Frederikshald

-

deres Datter

ug

-

007 Elvine Sophie Jensen

02

3

Frederikshald

-

deres Datter

ug

-

008 Gulette M. Jensen

02

1

Frederikshald

-

deres Datter

ug

-

009 Severin Olavesen

02

8

Berg Sogn

-

deres Pleiesøn

ug

-

010 Torgal Andreassen

03

33

Ide Sogn

-

Husfader

g

Sømand

011 Emilie Andreassen* f Hansen

03

32

Frederikshald

-

hans Kone

g

-

012 Andrine Andreassen

03

11

Frederikshald

-

deres Datter

ug

-

013 Amanda Andreassen

03

4

Frederikshald

-

deres Datter

ug

-

 

 

* 1823

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Andreas Jonassen til Mathias Sørensen paa denne Gaard thinglæst 20.Januar 1823.

 

 

Sist oppdatert 17.03.2023 13:20