Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Øvre Bankegate 6

Graastengården / Gløersengården

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 454

Løpenummer i 1901 matrikkel: 439

Matrikkelnummer: 518

Gårds og bruksnummer: 62/321

 

Foto: Skjermdump fra Google maps novmber 2020
 
  Foto: Halden Arbeiderblad

 

* 2003

 

* 2002

 

* 1998

 

* 1986

 

* 1985

 

 

24.mai 1985 har Halden Arbeiderblad en større reportasje om flyttingen av Gløersengården.

Les hele reportasjen på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 1 og 9)

 

 

* 1984

 

 

 

 

 

 

 

20.oktober 1984 har Halden Arbeiderblad en helside om Gløersen-gården. Hele artikkelen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 19)

 

 

 

* 1981

 

* 1978

 

* 1977

 

* 1964

 

* 1954

 

* 1953

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat. 11/12-1952 fra Johan og Hilma Johannessens fellesbo v/ Idd og Marker skifterett til arving Omar Johansen f. 12/11-1904 pa d.e. for kr. 14.000,- hvorav køper er arving til 1/9 part.

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Øvre Bankegate 6.

 

* 1918

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra frøken Marie Bolette Elionore Gløersen til fru Anna Dahlin for Kr. 13000,- og fra denne igjen til Hans Johannesen Kjølødegaard for 16500,- dat. 30/11 1918 Tinglyst 3 december 1918

Kjøpekontrakt og Skjøde fra Hans Johannesen Kjølødegaarden til Johan Henrik Johannesen for Kr. 15500,- dat 12 og 14 decbr 1918 Tinglyst 17 desember 1918

 

* 1908

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Casper Gløersen til Marie Bolette E. Gløersen dat 22-4-08 f. Kr. 6000,- iflg maalebr. av 27/5 08 udgj. d.e. 384 m2. Tinglyst 2.juni 1908

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våninghsus på to etasjer. Som sidebygning er det oppført: "5 Vedboder og 1 Lokum i et hus".

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og kjøkken kr 20 pr mnd          

Julie Larsen(kvinne)

1857-09-28

Kristiania

hm ug Delikatesseforretning

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Per Svenssen(mann)

1889-09-04

Førkarla Sverige

fl ug Stenhuggare

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Ludvig Svenssen(mann)

1887-12-20

Førkarla Sverige

fl ug Stenhuggare

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Forhus 1.etg et rom og kjøkken kr 9 pr mnd        

Anders Andersen(mann)

1853-08-10

Sverige

hf g Skibstømmermand

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Emilie Andersen(kvinne)

1855-12-27

Fredrikshald

hm g Husmor

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Ernia Andersen(kvinne)

1893-07-28

Fredrikshald

d ug Butikekspeditrise Manufakturforr.

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Forhus 2.etg to rom og kjøkken eget hus          

Marie Bolette Glørsen(kvinne)

1857-06-28

Fredrikshald

d ug Datter Opvartn.pike

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Casper Glørsen(mann)

1832-05-14

Rokke Sogn Berg Smaalenene

hf e Fv. skomakerm.

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Elen Sofie Bigum(kvinne)

1832-04-01

Sjeberg

enslig e Fhv. kolonialhandlende

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

Forhus kvist et rom kr 5 pr mnd          

Alette Emili Pettersen(kvinne)

1871-11-13

Id

ug opvarterske

Fredrikshald: Oscarsgate

1910

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestergade / Oscars Gade Skomager Casper Gløersen 6.000 7.640  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våningshus på to etasjer og et vedskur på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

For hus 1.etg tre rom og del i kjøkken          

Kasper Glørs.(mann)

1832

Rokke. Berg Sm

hf e Skomagermester og gaardeier

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

Marie Glørs.(kvinne)

1857

Fredrikshald

d ug husholder

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

Forhus 1.etg et rom og del i kjøkken          

Peder Hans.(mann)

1820

Berg Sm

hf e Uhrm. forretning

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

Forhus 2.etg to rom og kjøkken          

Lars Hans.(mann)

1834

Ide Sogn Sm

hf g Pensionist Skomager for egen Regning

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

Maren Hans.(kvinne)

1832

Ide Sogn Sm

hm g Husligt Arbeide

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

Forhus 2.etg to rom og kjøkken          

Klaus Johans.(mann)

1878

Fredrikshald

hf g Stenhugger

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

Bertha Johans.(kvinne)

1877

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

Leif Johans.(mann)

1900-09-24

Fredrikshald

s ug søn

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

Forhus kvist et rom          

Ole Kristian Nils.(mann)

1870-04-29

Fredrikstad Sm

hf %el% ug Skofabrik fabrikarbeider

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

Hansine Nils.(kvinne)

1876-07-18

Onsø Sm

søster %el% ug Sypige ude

Fredrikshald: Oskars gade - Vestergaden

1900

 

 

* 1893

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Skomager Casper Gløersen dat 12/7 90 for Kr. 4500 Thinglæst 11 November 1890

 

* 1889

Rorskarl Ingvald Graasteens Gaard Matr.No. 518 med tilliggende Have paa Banken sælges ved

Overretsagførerne

Johannesen & Bothner

 

 

* 1888

 

* 1887

 

* 1885

 

Folketellinga i 1885 har H.Graasten oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Sofie Davidsen(kvinne)

1850

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

Teodor Pettersen(mann)

1864

Sverige

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885

Hanna Torgalsbøn(kvinne)

1862

Id

Fredrikshald: !!

1885

Oliana Davidsen(kvinne)

1828

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Anna Davidsen(kvinne)

1867

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

G. Wolf(ukjent kjønn)

1825

Danmark

Arbeider %Danmark%

Fredrikshald: !!

1885

Mathilde Wolf(kvinne)

1843

Sverige

%Sverige%

Fredrikshald: !!

1885

H. Graasten(ukjent kjønn)

1820

Fhald

Sømand

Fredrikshald: !!

1885

Therese Johnsen(kvinne)

1826

Id

Fredrikshald: !!

1885

Maltile?? Pettersen(kvinne)

1860

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Hilde Johannesen(kvinne)

1863

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Jenye Davidsen(kvinne)

1864

Fhald

Fredrikshald: !!

1885

 

 

* 1882

 

* 1881

 

* 1880

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Sømand Halvor Graasten 4.800 4.360  

 

* 1875

I folketellinga i 1875 er Graastens enke registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ingvald Graasten(mann)

1856

Fr.hald

s ug Sømand

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

Joachim Larsen(mann)

1850

Fr.hald

hf g Skipper

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

Karoline Christiansen(kvinne)

1843

Christiania

Kone g

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

Hans Østensen(mann)

1852

Christiania

s ug Condittor

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

Fransiska Østensen(kvinne)

1811

Trondhjem

hm e Bagerske

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

Halvor Graasten(mann)

1860

Fr.hald

s ug Lærling ved Mesing fabrikken

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

Oline Larsen(kvinne)

1850

Fr.hald

Kone g

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

Halvor Graasten(mann)

1820

Fr.hald

hf ug Sømand

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

Karen Johannessen(kvinne)

1827

Id

tj ug Husholderske

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

Lauritz Christiansen(mann)

1843

Fr.hald

hf g Sømand

Fredrikshald: Langkilstrædet %Strandgade%

1875

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er det Halvor Sørensen Graasteen vi finner som eier av matrikkelen. Det kan vi også finne at Fragtemand Anders Christiansen har to griser - og Handelsmand Christian Sevatsen har en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Edvard Johannesen(mann)

1846

Sverig

ug Læredreng

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Emelie Christine Sevatsen*(kvinne)

1861

Frederikshald

Datter hjemme hos Forældrene ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Karen Bergersen(kvinne)

1848

Frederikshald

ug Tjenestepige

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Christian Sevatsen(mann)

1836

Frederikshald

Fameliefader g Handelsmand

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Anders Christiansen(mann)

1830

Rakkestad

g Fragtemand

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Lovise Natalie Christiansen(kvinne)

1826

Frederikshald

Kone Huusmoder g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Carl August Andersen*(mann)

1860

Frederikshald

Søn hjemme hos Forældrene ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Ingeborg Petrine Gløersen(kvinne)

1826

Frederikshald

Kone Huusmoder g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Andrine Elise Sevatsen(kvinne)

1835

Tistedalen

Konen Huusmoder g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Josephine Marie Sevatsen*(kvinne)

1863

Frederikshald

Datter hjemme hos Forældrene ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Hilda Sophie Sevatsen*(kvinne)

1865

Frederikshald

Datter hjemme hos Forældrene ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Marie Elisabet Andersdatter*(kvinne)

1863

Frederikshald

Datter hjemme hos Forældrene ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Halvor Sørensen Graasteen(mann)

1820

Frederikshald

ug Sømand Huuseier

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Ingeborg Marie Graasteen(kvinne)

1794

Frederikshald

Boer hos sin Søn e

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Søren Ingvold Graasteen(mann)

1856

Frederikshald

Hjemme hos Faderen H Graasteen ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Casper Gløersen(mann)

1831

Bergs Sogn

Famelieforsørger g Skomagermester

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Marie Bolette Eleonore Gløersen*(kvinne)

1857

Frederikshald

Datter hos Forældrene ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Carl Vilhelm Gløersen*(mann)

1861

Frederikshald

Søn hos Forældrene ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

Hans Peder Gløersen*(mann)

1864

Frederikshald

Søn hos Forældrene ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

!! Andersen*(mann)

1865

Frederikshald

hjemme hos Forældrene ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ingeborg M. Graasten til sin Søn Halvor Graasteen paa denne Gaard, dateret 26. Juni 1854 Thinglæst 13. Januar 1863

 

* 1822

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Grethe Marie Graasteen til Styrmand Søren Graasteen paa Gaard Matr. 518 Thinglæst 22. Juli 1822

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har oppført åtte personer på matrikkel 518 i Ulke Gaden.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Simon Graasteen(mann)

1788

Deres søn

Friderichshald: Ulke Gaden

1801

Jacob Tezlaff(mann)

1736

Logerende Emkemand 1te gang Haarskiærer

Friderichshald: Ulke Gaden

1801

Grethe Maria Holm(kvinne)

1761

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Ulke Gaden

1801

Søren Graasteen(mann)

1795

Deres søn

Friderichshald: Ulke Gaden

1801

Inger Halvorsdatter(kvinne)

1728

Mandens moder Enke 3de gang

Friderichshald: Ulke Gaden

1801

Halvor Simonsen Graasteen(mann)

1761

Huusbonde I første ægteskab Seglmager

Friderichshald: Ulke Gaden

1801

Anne Sevrine Graasteen(kvinne)

1792

Deres datter

Friderichshald: Ulke Gaden

1801

Helene Maria Graasteen(kvinne)

1799

Deres datter

Friderichshald: Ulke Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 02.02.2022 22:35