Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Øvre Bankegate 7

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 475

Løpenummer i 1901 matrikkel: 390

Matrikkelnummer: 454

Gårds og bruksnummer: 62/238

Foto: 16. mars 2003
 
  Foto: SW 24. janaur 2022

 

* 2004

 

* 2002

 

* 1987

 

* 1982

 

* 1971

7. august 1971 har Halden Arbeiderblad et større stykke om Bjarne Kristian Erlandsen i Øvre Bankegate 7 - og hva han har opplevd i løpet av sine 81 år.

Les det hele på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 5)

 

 

* 1966

 

* 1960

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 11/8-1947 fra Christian Hansen v/ H.Stenrød ifølge fullmakt til Einar Pedersen f. 27/9-1897 på d.e. for kr. 15.000,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Øvre Bankegate 7.

 

* 1938

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Joahn Hansen Skaug f. 8/4 61 til Kristian Hansen f. 25/7 1890 for Kr. 12.500- Dat 4/2 1936 Ptb. AI Dagbf. 5/2-36 Grbf 7/1-36

 

* 1932

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde skotøiarbeider Andreas Petter Hansen og før avdøde hustru Alma Oline f. Eriksen: Harald Hansen, Karl L. Hansen, Einar Hansen, Paul Hansen og Anna ?? v/ Karl L. Hansen iflg. fullmakt på skjøtet til Johan Hansen Skaug for Kr. 12500- påført attest for at Andreas Petter Hansen og hustru begge er døde og at forannevnte er deres eneste og myndige arvinger - at. 9/12-31 Tinglyst 21 mars 1932.

Attest fra overrettsakfører A.J. Krosby om at Gustava Sørensen er død ig efterlat sig som eneste arving umynidg datter Edvarda Sørensen. Dat. 4/4-32 og tinglyst 8.april 1932

 

 

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1928

 

* 1925

 

* 1922

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i Evanda Sørensens dødsbo til skofabrikarbeider Andreas Hansen for 7000 kr. dat 22/2-1911 (iflg maalebrev av 10/12-10 indeholder tomten 279 m2) tinglyst 24 februar 1911.

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 har registrert et "almindelig Vaaningshus, Vedskurd og Do" på matrikkelen. Sytten personer er hjemmehørende på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg to rom og kjøkken har eget hus          

Andreas Petter Hansen(mann)

1858-11-16

Id

hf g Skofabrikarb

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Alma Oline Hansen(kvinne)

1860-06-09

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Haral Albert Hansen(mann)

1883-06-24

Fredrikshald

s ug barn Ølkjører ved bryggeri

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Hans Einar Hansen(mann)

1885-11-02

Fredrikshald

s ug Celosearbeder

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Karl Ludvig Hansen(mann)

1887-12-02

Fredrikshald

s ug Smedsvend hovslager

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Ole Pauel Hansen(mann)

1891-11-13

Fredrikshald

s ug Skofabrikarb

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Anna Elise Hansen*(kvinne)

1897-09-19

Hvaler

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Forhus 1.etg et rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Karl Stenbeck(mann)

1862-02-22

Sverige

hf g Bokbindersvend

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Karoline Stenbeck(kvinne)

1858-11-22

Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Tyra Stenbeck(kvinne)

1899-01-28

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Per Olsen(mann)

1827-09-03

Sverige

fl e Bryggearbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd          

Bolette Larsen(kvinne)

1849-11-06

Berg i Smaalenene

hm e Husligt arbeide

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Kattinka Larsen(kvinne)

1880-06-12

Berg i Smaalenene

d ug Ekspeditrise ved Guldsmedforretning

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Bernhard Larsen(mann)

1877-12-03

Berg i Smaalenene

s ug Stuert tilsjøs

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 16 pr mnd          

Christen Christensen(mann)

1866-02-26

Berg i Smaalenene

hf g stuerarbeider

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Anette Marie Christensen(kvinne)

1873-09-08

Berg i Smaalenene

hm g Hustru

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Bergliot Eugenie Christensen(kvinne)

1904-12-27

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

Harald Engelhart Christensen(mann)

1906-07-03

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Vestergate

1910-12-01

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Fredrikshalds værgemaalsrets beslutning om umyndiggjørelse af malermester Kristian Sørensens enke Johanne Gustava Sørensen, dat. 20 nvbr 07 og th.l 22 nvbr 1907

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestergade Chr. Sørensens Enke 7.000 8.360  

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 finner i tolv personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg tre rom og del i kjøkken          

Gustava Sørens.(kvinne)

1821

Strømstad

hm e Lever af husleieindtægt

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Edvarda Sørens.(kvinne)

1851

Fredrikshald kjøpstad

d ug Husgjerning

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Lornts Fägersten(mann)

1819

Strømstad

fl ug Pensionist

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Mina Wold(kvinne)

1862

Id Sm

el ug Strikkeforetning

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Forhus 1.etg et rom og del i kjøkken          

Anna Colbjørns.(kvinne)

1813

Solør Hed

hm ug Livrente

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Forhus 2. etg to rom og kjøkken          

Julius Nils.(mann)

1843

Fredrikshald kjøpstad

hf g Stadsveier

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Sofie Nils.(kvinne)

1853

Fredrikshald kjøpstad

hm g intet

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Astrid Nils.(kvinne)

1888

Fredrikshald kjøpstad

d ug intet

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Forhus 2.etg to rom og kjøkken          

Martin Abrehams.(mann)

1844

Tune Sm

hf e Stuer

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Karoline Nils.(kvinne)

1858

Aremark Sm

tj ug Husbestyrerinde

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Guldmund Abrehams.(mann)

1864

F

s ug Sømand

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

Anna Abrehams.(kvinne)

1875

F

d ug Kasererske

Fredrikshald: Vestergade

1900-12-03

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 er Sørensens enke oppført som eier av en matrikkel hvor vi da finner femten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Julius Danielsen(mann)

1845

Frhald

Skipper uden Employ

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie A. Danielsen(kvinne)

1848

Id

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl J. M. Danielsen(mann)

1875

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Eugen J. Danielsen(mann)

1878

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Niels D. Danielsen(mann)

1880

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ole S. Danielsen(mann)

1883

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Julius Nilsen(mann)

1843

Frhald

Stadsveier

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Sofie Nilsen(kvinne)

1853

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Magda Nilsen(kvinne)

1879

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Ferdinand Nilsen(mann)

1880

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lorentz A. Syversen(mann)

1845

Id

Foruden Beskjeftilse

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustava Sørensen(kvinne)

1821

Sverige

??enke

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Edvarda Sørensen(kvinne)

1851

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Lorents Fagersten(mann)

1819

Sverige

Kramhandler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Gustav Wessel(mann)

1850

Solun Prgld

Fuldmegtig

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Vestregade Christian Sørensens Enke 6.000 7.720  

 

* 1877

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har C.Sørensens enke som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thrine Stang(kvinne)

1799

Christiansand

Logerende g Fattigvæsenet

Fredrikshald: Vestregade

1875

Katrina Fegersteen(kvinne)

1792

Sverige

Konens Moder e Af Datteren

Fredrikshald: Vestregade

1875

Julie Jull(kvinne)

1803

Toten

hm ug Rentenistinde

Fredrikshald: Vestregade

1875

Edvard Berg(mann)

1834

Christianssand

Kristine Bergs Mand g Krydsbetjent

Fredrikshald: Vestregade

1875

Sophie Berg(kvinne)

1863

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Gustava Sørensen(kvinne)

1821

Strømstad Sverige

hm e Huseier

Fredrikshald: Vestregade

1875

Hans Nielsen(mann)

1840

Ringerike

Logerende ug Politibetjent

Fredrikshald: Vestregade

1875

Christine Berg(kvinne)

1835

Frhald

hm g

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anna Berg(kvinne)

1865

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Henrikke Berg(kvinne)

1872

Frhald

d

Fredrikshald: Vestregade

1875

Anton Berg(mann)

1873

Frhald

s

Fredrikshald: Vestregade

1875

Edevarda Sørensen(kvinne)

1852

Frhald

d ug Hjælper Moderen

Fredrikshald: Vestregade

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har matrikkelen registrert i Øvre Bankegade, og det er E.Berg sin underskrift på skjemaet. Vi finner fjorten personer på eiendomen. Vi kan også se at Lærerinde Karoline Kosolowsky har en gris her.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johanne G. Sørensen f Fegersteen(kvinne)

1821*

Strømstad

e

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Charlotte E. Sørensen(kvinne)

1851*

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Edvard J. Berg(mann)

1834*

Christiansand

Husfader g Skibsfører

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Christine H. Berg* f Kreutz(kvinne)

1835*

Frederikshald

hans Kone g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Sophie Amalie Berg(kvinne)

1862*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Anna C. Berg(kvinne)

1864*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Gustava Olsdatter(kvinne)

1847*

Sverige

ug Tjenestepige

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

August F. Norgreen(mann)

1827*

Sverige

Husfader g Arbeidsmand

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Anna Brita Norgreen* f Mathisen(kvinne)

1822*

Sverige

hans Kone g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Anna M. Norgreen(kvinne)

1858*

Frederikshald

deres Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Dorthea Soelberg f Svensen(kvinne)

1812*

Frederikshald

Huusmoder e

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Katrine Soelberg(kvinne)

1840*

Frederikshald

hendes Datter ug

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Trine Stang f Krog(kvinne)

1804*

Xania

g

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

Karoline Kosolowsky(kvinne)

1817*

Grimstad

ug Lærerinde

Fredrikshald: øvre Bankegade

1865-12-31

 

* 1862

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Chr. Sørensens Enke, Gustava, til at sidde i uskiftet Bo, dateret 9. Mai og thinglæst 10. Juni 1862.

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skreddermester Johannes Johannesen til Handelsborger Christian Sørensen paa Huset MaN 454 med Grund og Tomt, dateret 31. December 1853 og thinglæst 10. Januar 1854

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor det tre personer på matrikkel 454 i Vester Gade.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

John Børresen(mann)

1744

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Tobias Johnsen(mann)

1790

Deres søn

Friderichshald: Vester Gaden

1801

Berthe Tostensdatter(kvinne)

1743

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Vester Gaden

1801

 

 

Sist oppdatert 23.02.2022 14:29