Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Ankers gate 11

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 423

Løpenummer i 1901 matrikkel: 305

Matrikkelnummer: 475

Gårds og bruksnummer: 62/ 266

 
Foto: SW 16.mars 2003

Eiendommen har siden 1982 blitt benyttet som klubbhus for Halden Idrettslag.

 

* 1987

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende myndige personer i Peder Ankers gate 11:

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Jensen Albert
1851
handelsfuldmektig Peder Ankers gate 11
Rød Ida Margrethe
1883
kontordame Peder Ankers gate 11
Rød Karen Helene
1874
kontordame Peder Ankers gate 11
Rød Klara
1887
husbestyrerinde Peder Ankers gate 11

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Peder Ankers gate 11.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Christen Christensen
1
1864-02-26
Berg i Smaalenene Østf - hp g arbeider ved Fr.halds sagbrugsforening Maler
002 Marie Christensen
1
1873-09-08
Berg i Smaalenene Østf - hu g husmor
003 Bergljot Christensen
1
1904-12-27
Fredrikshald - d ug Ingen. Elev av Middelskolen
004 Harald Christensen
1
1906-07-03
Fredrikshald - s !! Ingen. Elev av Middelskolen
005 Else-Marie Christensen
1
1915-08-12
Fredrikshald - d !! Ingen
006 Karin Elisabeth Christensen
1
1918-06-28
Fredrikshald - d !! Ingen
 
         
001 Karoline Josefine Marie Rød
2
1842-07-01
Fredrikshald - hp e Pensjon - Enke efter Onspektør Martin Andreas Rød
002 David Albert Jensen
2
1851-07-13
Fredrikshald - l med full kost Familiemedlem Bror ug Handelsfullmægtig
003 Karen Helene Rød
2
1874-11-23
Fredrikshald - d - med full kost ug Bokholder & Kasserer
004 Ida Margrete Rød
2
1883-11-02
Fredrikshald - d - med full kost ug Kassererske
005 Klara Rød
2
1887-01-23
Fredrikshald - d ug husarbeide hjemme
 
         
001 Ingeborg Margareta Andreassen
3
1902-02-05
Berg - Østf. - hp ug kontordame

 

 

* 1911

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skolebestyrer Jens Kjærgaard til Kristen Kristensen Koksrød for kr. 9000,00, dat 2/12-11 (Ifølge maalebrev av 28/11-1911 indeholder tomten 1205 m²) Tinglyst 5 desember 1911

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et "Vaaningshus benyttet som pensionat og Bakgaard med uthus". Fire av værelsene i huset benyttes til losjerende. Det bor seks personer på matrikkelen i 1910.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

fem rom og kjøkken + to kvistværelser kr 600          

Anny Maria Hansen(kvinne)

1884-03-31

Stockholm

ug Pensionatdrivende

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Eivind Michael Schibsted(mann)

1866-02-06

Kristiania

el hf g Ingeniør Stenexport

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Helge Schibsted(mann)

1891-09-14

Sverige

el s ug Student

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Aage Schibsted(mann)

1892-11-22

Sverige

el s ug stud. art

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Oscar Hellevig(mann)

1880-05-28

Høvaag

el hf g Lærer v/ Folkeskole

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

Laura Jahren(kvinne)

1892-07-16

Hedemarken

tj ug tjenestetyende

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Gribsrud Marie
1876
frøken
Kjærgaard Alette
1862
g.m. lærer
Kjærgaard Jens
1862
lærer

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Lærer J. Kjæresgaard oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 7.000 kr. og en branntakst på 9.240 kr.

 

* 1900

Folketellinga i 1900 forteller om et "Vaaningshus og et Udhus" på matrikkelen. Det er da registrert tre boenheter på eiendommen og det er til sammen tolv personer som er hjemmehørende på eiendommen.
Fem rom og kjøkken i første etasje pluss to kvistværelser:
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Jens Kjæregaard m hf g Folkeskolelærer og Agent 1858 Herlø Prestegjeld SB n s
Alette Kjæregaard k hm g Husmor 1862 Id Sm n s
Olav Kjæregaard m s ug Ingen Stiling 1889 t n s
Bergljot Kjæregaard k d ug Ingen Stiling 1891 t n s
Trygve Kjæregaard m s ug Ingen Stiling 1893 t n s
Hjørdis Kjæregaard k d ug Ingen Stiling 1895 t n s
Aslaug Kjæregaard k d ug Ingen Stiling 1897 t n s
Einar Norløff m fl ug Smedlærling 1883 t n s E: Fødselsår tilføyd av andre
Dagny Johannes. k tj ug Tjenestepige 1881 Aremark Prestegj. Sm n s

Et kvistværelse:
Laura Lars. k el ug Lærerinde ved Folkeskolen 10.11.1863 Lillesand Ned n s
Mary Lars. k el ug Telegraf & Rigstelefonistinde 21.09.1879 Lillesand Ned n s

Et kvistværelse:
Marie Gribsrud k el ug Ekspedetrice ved Manufaktur 1875 Id Prestegjeld Sm n s


* 1894

Utdrag fra panteregsiter:

Overtaxtforretning af 20/10, sluttet 8/11 93, indeholdende de vilkaar hvorpaa grund af d.e. expropieres til veianlegget Fr.hald - Sønstegaard thinglæst 26 januar 1894.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 befinner det seg elleve personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Alette Kjæregaard f. Momen(kvinne)

1862

Id Prestegjeld

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Henriette Jakobsen(kvinne)

1873

Brevig

Besøgende ug

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Edvard August Erlandsen(mann)

1864

Fr.hald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Aslaug Signy Kjæregaard(kvinne)

1887

Fr.hald

Datter

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Olav Kjæregaord(mann)

1889 juni

Fr.hald

Søn

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Dagny Ypperstrøm(kvinne)

1875

Fr.hald

Tjenestetyende ug

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Ener Tollefsen Aas(mann)

1855

Trysil

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Juliane Emilie Erlandsen(kvinne)

1865

Tistedalen

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Jens Kjæregaard(mann)

1858

Herdlø Prestegjeld

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Maren Susanne Aas(kvinne)

1868

Brevig

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Gustava Hansen(kvinne)

1863

(Lysaker ?) Bærum

Familiens overhode ug

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

 

 

* 1890

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Fru Erna Ording, Frk Kristine Ording og stud med Jørgen Ording som eneste Arvinger efter C.Ording till Lærer J.Kjæregaard for Kr. 8000 dat 24/6 90 thinglæst 1.Juli 1890

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har registrert Ording som eier av matrikkelen. Det bor fem personer på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Carl Johan Ording 1838 M Skien Contorist
1 Erna Ragnhilda Ording 1841 K Østre Toten Husmoder
1 Jørgen Flood Ording 1864 M Fredrikshald Student#
1 Anne Kristine Ording 1866 K Fredrikshald#
1 Thea Torbjørnsen 1854 K Skjeberg Tjenestepige#

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Fuldmægtig Carl Ording oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 6.000 kr og en branntakst på 9.240 kr.

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 bor det fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Ording(mann)

1828

Skien

hf g Contorist hos Ths. Stang

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Erna Ording(kvinne)

1841

Ø/Thoten

Kone g

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Jørgen Ording(mann)

1864

Fredrikshald

s

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Christine Ording(kvinne)

1866

Fredrikshald

d

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

Anna Brynildsen(kvinne)

1859

Bergs Sogn

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Rødsveien

1875-12-31

 

* 1867

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Leverandør W.J.Nilsen til C.J.Ording paa denne Gaard med Tilbehør, dateret 25. og thinglæst 30 April 1967

 

* 1865

Går vi til folketellinga i 1865 er matrikkel 475 registrert med adresse "Saugbanken". Det bor da ti personer fordelt på to boenheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Martin Ingebrets. Manden (eller Husfader) Skibskapt. g 42 m Bergs Prgj. Smaalenenes Amt
2 Karen Marie Larsd. Konen g 40 k Frederikshald
3 Emma Isedora Engebrets. Datter ug 15 k Frederikshald
4 Laura Josefine Engebrets. Datter ug 13 k Frederikshald
5 Inga Mathilde Engebrets. Datter ug 8 k Frederikshald
6 Karla Marie Engebrets. Datter ug 2 k Frederikshald
7 Elise Pethrine Andreasd. Tjenestepige ug 19 k Frederikshald

8 Anne Emilie Olsd. Skipperenke ingen Næring ug!! 45 k Frederikshald
9 Peter August Sørens. Søn ug 16 m Frederikshald
10 Oluf Villiam Sørens. Søn ug 14 m Frederikshald

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Leverandør W.J.Nielsen paa Gaard MaN. 475, dateret 19. og thinglæst 27 Oktober 1863

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 finner vi følgende personer i det som da var gård nr. 475 i "Nordre Friderichshald".
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Hans Fogh Huusbonde 45 Gift 2dn gang Consumtions betien M
Anne Pedersdtr Hans kone 27 Gift 1te gang K
Peder Rasmusen Hans svoger 39 Ugift M
Barbro Andersdtr Beslægtet 25 Ugift K
Johanne Hansdtr Beslægtet 22 Ugift K
Anne Maria Andersdtr Beslægtet 15 Ugift K


Sist oppdatert 22.03.2023 12:06