Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Ankers gate 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel: 307b

Matrikkelnummer: 855b

Gårds og bruksnummer: 62/359

Kartet viser hvor Peder Ankers gate 2 lå. (ved Skolestadion).

 

I dag er denne eiendommen en del av det vi kaller skolestadion.

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Begjæring, dat. 4/3-1940 fra Hans Thue om å få et fra matr.nr. 855a utskilt tomtestykke stort 423 m² sammenføiet med d.e., og et fra d.e. utskilt tomtestykke stort 216 m², sammeføiet med matr. nr. 855a. Kartforetning over de nevnte tomtestykker er avholdt 30/8-1939.
Vedlagt begjæringen følger:
1)Erklæring, dat. 5/3-1940 fra stadsingeniøren på tegnet begjæringen, om at de eiendommene som skal sammenføies grenser inntil hinannen.
2)Samtykke fra Halden bygningsråd av 17/11 39.
3-4) 2 obligasjoner til Hypotekbanken, m.p. i matr.nr. 855a, med samtykke til sammenføielsen
5) 1 obl. til Fr.halds Sparebank, pant i matr.nr. 855a, med samtykke til sammenføielsen.

I henhold hertil sammenføies d.e. med et fra matr.nr. 855a utskilt tomtestykke stort 423 m² til en eiendom under betegnelsen Matr.Nr. 855b i Halden (areal 696 m²)

Kfr. matr.nr. 855a fol. 560

 

Skjøte, dat. 20/5-1940 fra Hans Thue født 6/2-1874 til Halden kommune på d.e. for kr. 1740,- Gjerdeplikt mellem matr.nr. 855a og 855b skal helt påhvile eieren av matr.nr. 855a. Dbf: 22/5 1940 Grbf: 23/5 1940

 

 

* 1938

 

Alt om denne brannen kan leses på egen side om branner i Halden.

 

 

* 1937

 

* 1936

 

* 1934

 

* 1932

 

* 1931

 

* 1930

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Johanne Eveline
1886
knekkebrødarbeider Peder Ankers gate 2
Andreassen Anna Rosa
1892
g.m. lagerarbeider Peder Ankers gate 2
Andreassen Arnt
1895
lagerarbeider Peder Ankers gate 2
Andreassen Bjarne
1898
sagarbeider Peder Ankers gate 2
Eriksen Kristian Mainius
1852
maler Peder Ankers gate 2
Eriksen Marianne
1859
g.m. maler Peder Ankers gate 2
Erlandsen Mathilde
1856
enke Peder Ankers gate 2
Erlandsen Kristine Antonie
1891
reiseeffektarbeider Peder Ankers gate 2
Erlandsen Ingeborg Marie
1894
husbestyrerinde Peder Ankers gate 2
Erlandsen Borghild
1900
expeditrice Peder Ankers gate 2
Gundersen Sofie
1852
g.m. fhv. smed Peder Ankers gate 2
Gundersen Jonas
1859
fhv. smed Peder Ankers gate 2
Hauge  Nora Helene
1876
skotøiarbeider Peder Ankers gate 2
Hauge  Marie 
1895
g.m. bordhusarbeider Peder Ankers gate 2
Hauge  Alf Birger
1898
Bordhusarbeider Peder Ankers gate 2
Hauge  Arne
1900
tomtearbeider Peder Ankers gate 2
Jansen Anna
1844
vaskepike Peder Ankers gate 2
Jonassen Signe Juliane
1885
sydame Peder Ankers gate 2
Magnussen Karl Johan
1892
skomaker Peder Ankers gate 2
Magnussen Marie Emma
1900
g.m. skomaker Peder Ankers gate 2
Nilsen Alma Lovise
1855
enkefrue Peder Ankers gate 2
Nilsen Aksel August
1890
løsarbeider Peder Ankers gate 2
Olaussen Beate
1883
g.m. bordhusarbeider Peder Ankers gate 2
Olaussen Harald Oskar
1883
Bordhusarbeider Peder Ankers gate 2
Olaussen Anna
1898
reiseeffektarbeider Peder Ankers gate 2
Olaussen Astrid Margrete 
14/6 1904
sydame Peder Ankers gate 2
Olsen Johan Syversen
1867
maler Peder Ankers gate 2
Olsen Ida
1882
g.m. skotøiarbeider Peder Ankers gate 2
Olsen August Ferdinand
1883
skotøiarbeider Peder Ankers gate 2
Olsen Ragnhild Eugenie
1901
g.m. høvleriarbeider Peder Ankers gate 2
Olsen Ragnar Vilhelm
6/1 1904
høvleriarbeider Peder Ankers gate 2
Pedersen Hanna (Malmquist)
1877
fabrikkarbeider Peder Ankers gate 2
Petersen / Pettersen Selma Strømblad
1875
g.m. arbeider Peder Ankers gate 2
Staahl Aagot M. K.
1899
g.m. snekker Peder Ankers gate 2
Strømsborg Gustava Eleonore
1876
g.m. løsarbeider Peder Ankers gate 2
Strømsborg Ole J.
1885
løsarbeider Peder Ankers gate 2
Svendsen Hanna Olava
1877
g.m. stuerarbeider Peder Ankers gate 2
Svendsen Karl Fritjof
1877
stuerarbeider Peder Ankers gate 2
Svendsen Signe Viktoria
1903
hushjelp Peder Ankers gate 2
Svennungsen Øivind Reidar
1902
bakersvend Peder Ankers gate 2
Svennungsen Borghild
8/2 1904
g.m. bakersvend Peder Ankers gate 2

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Tomine Raaden til Hans Thue på d.e. og matrnr 855a for Kr. 82000- Dat. 24/9-1925 tinglyst 9 december 1927.

 

* 1926

 

* 1925

 

* 1924

Kirkeboka for fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 125 nr.14, forteller at gift kjøpmann Johan Andreasen Raaden, i Festningsgata 20, dør 18. mars og begraves 25. mars 1924. Dødsårsaken er av doktor Rogge oppgitt til apoplexi . I følge samme kirkebok var han født i Onsøy 11. september 1869.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Tomine Raaden til å sitte i uskiftet bo efter sin under 18/3-24 avdøde mand kjøbmand Johan Raaden. Dat. 2/4-24 tinglyst 6 mai 1924

 

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra vaktmester Nikolai Askheim til kjøpmann Johan A. Råden på hans halvpart i d.e. og 855a for Kr. 40500,- Dat. 26/9-22 tinglyst 31 oktober 1922

 

* 1920

Folketellinga i 1920 har registrert hele tjueseks boenheter i Peder Ankers gate 2, om dette stemmer eller om noen av disse egentlig hører hjemme i Peder Ankers gate 4 er vanskelig å slå fast.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Anna Kristine Andersen
1
1883-07-15
Fredrikshald - tj, søster af forretnings eier, der bor paa Hofgaardløkken ug Ekspeditrise
 
         
001 Kristian Andersen
2
1848-03-20
Berg - Østf. - hp g Kjører
002 Anna Lovise Andersen
2
1865-12-13
Sverige - hu g Husmor
003 Anders Ingval Andersen
2
1896-02-21
Skjeberg - s ug Skomaker a
004 Agnes Kristine Andersen
2
1897-07-16
Skjeberg - d ug Fabrikarb.
005 Morten Reidar Fernstrøm
2
1913-03-04
Borge - Østf. - Pleiebarn !! !!
006 Lilly Kristine Kaurin
2
1901-10-04
Fredrikshald - l ug Knækkebrødbakerske
 
         
001 Arne Hauge
3
1835-09-30
Brandval i Solør - hp g Vagtmand
002 Eva Marie Hauge
3
1838-08-26
Strømstad, Sverige - hu g Husmor
003 Alma Marie Hauge
3
1861-07-10
Fredrikshald - d ug Husholderske i hjemmet
004 Berglioth Ovidia Østbye
3
1897-12-05
Kristiania - datterdatter ug Sydame s.a. Hjemmesøm
 
         
001 Ole Johansen Strømsborg
4
1885-10-28
Berg, Østfold - hp g Skofabrikarbeider
002 Gustava Eleonora Strømsborg
4
1876-00-22
Elsborgs ?? Sverige - hu g Husmor
003 Alf Rejnhald Johansen
4
1907-04-09
Elsborg län Sverige - s ug !!
004 Erik Walthe Johansen
4
1909-08-03
Fredrikshald - s ug !!
005 Sofie Normandine Strømsborg
4
1913-05-22
Fredrikshald - d ug !!
006 Ida Oløv Strømsborg
4
1915-04-11
Fredrikshald - s!! ug !!
 
         
001 Albert Einar Andersen
5
1891-04-15
Rokke, Berg Østfold - hp g Staldmester Fr.halds Brandvesen
002 Ella Marie Andersen
5
1884-04-06
Berg, Østfold - hu g Husmor
003 Edith Alberta Merjam Andersen
5
1911-02-08
Fr.hald - d !! !!
004 Georg Walter Andersen
5
1912-06-14
Fr.hald - s !! !!
 
         
001 Johan Elias Svendsen
6
1849-12-04
Fredrikshald - hp e Statspensjonist
002 Karl Henry Hansen
6
1895-05-05
Berg Smaalenene - dattersønn ug Poltikonstabel
003 Solveig Barbara Johannessen
6
1903-07-01
Idd - tj, med ful kost ug Husbestyrerinde
 
         
001 Hermand Olausen
7
1855-08-18
Fredrikshald - hp e Høvleriarbeider
002 Anna Gudrun Hansen
7
1898-12-03
Fredrikshald - d ug Husjomfru hjemme
 
         
001 Harald Oskar Olavesen
8
1883-07-09
Idd - hp g Bordhusarbeider
002 Beate Olavesen
8
1883-05-08
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Astrid Margrethe Olavesen
8
1904-06-14
Fredrikshald - d ug !!
004 Arne Harry Olavesen
8
1906-06-15
Fredrikshald - s ug !!
005 Bjarne Halvtan Olavsen
8
1908-03-01
Fredrikshald - s ug !!
 
         
001 Signe Juliane Dorthea Jonassen
9
1885-08-31
Brevik - hp g Sømmerske, hjemme
002 Lulu Mary Jonassen
9
1908-09-22
Brevik - d ug !!
003 Ellen Amalie Jonassen
9
1911-11-03
Brooklyn, N.Y. U.S.A. - d !! !!
004 Andreas Edvin Jonassen
9
1915-06-20
Broklyn. U.S.A. - s !! !!
005 Inga Charlotta Karlsen
9
1904-09-02
Idd - tj ug Tjenestepige
 
         
001 Ole Kristian Erlandsen
10
1858-02-11
Fredrikshald - hp g Stuerarbeider
002 Mathilde Erlandsen
10
1856-04-18
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Kristine Anntonie Erlandsen
10
1891-09-28
Fredrikshald - d ug Reiseeffektarbeiderske
004 Borghild Elvine Erlandsen
10
1899-07-10
Fredrikshald - d ug Husarbeide Hjemme
 
         
001 Harbo Arneberg
11
1881-01-29
Fredrikshald - hp g Høvleriarbeider
002 Hulda Marie Arneberg
11
1886-08-01
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Ingeborg Arneberg
11
1906-10-01
Fredrikshald - d ug !!
004 Solveig Maren Margrethe Arneberg
11
1909-11-24
Fredrikshald - d ug !!
005 Aase Kristine Arneberg
11
1915-10-28
Fredrikshald - d ug !!
006 Else Marie Arneberg
11
1918-02-25
Fredrikshald - d ug !!
 
         
001 Anna Rosa Kristine Olsen
12
1892-02-09
Fredrikshald - hp ug Husarbeide Hjemme Rengjøring for forskjellige
002 Emmy Hjørdis Olsen
12
1900-02-08
Fr.hald - søster ug Papirsarbeierske
003 Ragnar Wilhelm Olsen
12
1904-01-06
Fr.hald - s ug Høvleriarbeider
004 Ester Josefine Olsen
12
1915-01-11
Fr.hald - d !! !!
 
         
001 Alma Lovise Nilsen
13
1855-11-06
Fr.hald - hp e Enke efter avdøde styrmand Sevrin Magnus Nilsen. Hush. For sønn.
002 Aksel August Nilsen
13
1890-12-21
Fr.hald - s ug Løsarbeider
 
         
001 Johan Olsen
14
1867-10-17
Fredrikshald - hp ug Malerarbeider
 
         
001 Hanna Lovise Pedersen
15
1877-04-29
Fredrikshald - hp g Tendstikfabrikarbeiderske
002 Eyvind Reidar Kristian Svenungsen
15
1902-09-07
Fredrikshald - s ug Fyrstikarbeider
 
         
001 August Ferdinand Olsen
16
1883-12-12
Sverige - hp g Skotøiarbeider
002 Ida Kajsa Olsen
16
1882-02-06
Sverige - hu g Husmor
003 Rikkart Folke Olsen
16
1916-06-26
Fredrikshald - s ug !!
004 Marie Katharina Kraft
16
1849-08-12
Sverige - medtatt i hovedh. e Enke efter Jordarbeider. Husarbeide 'Pf'
 
         
001 Johanne Eveline Andersen
17
1886-10-10
Sverige - hp g Fabriksarbeide
002 Emil Roland Andersen
17
1906-11-14
Idd - s !! !!
003 Synnøve Alvilde Andersen
17
1908-09-21
Id - d !! !!
004 Anders Hugo Torleif Andersen
17
1910-08-29
Idd - s !! !!
005 Aslaug Charlotte Groht
17
1916-09-05
Fredrikshald - d !! !!
 
         
001 Karl Fridtjof Svendsen
18
1877-09-19
Fredrikshald - hp g Stuerarbeider
002 Hanna Olava Svendsen
18
1877-08-04
Trøgstad - hu g Husmor
003 Signe Viktoria Svendsen
18
1903-10-21
Fredrikshald - d ug Husarbeide hjemme
004 Gunnar Johan Svendsen
18
1909-10-09
Fredrikshald - s ug !!
005 Solveig Dorthea Svendsen
18
1912-06-19
Fredrikshald - d ug !!
006 Aase Ellionore Svendsen
18
1914-09-20
Fredrikshald - d ug !!
007 Arne Karsten Svendsen
18
1916-11-08
Fredrikshald - s ug !!
 
         
001 Gustav Leonard Pettersen
19
1863-11-26
Sanne Sverige - hp g Fattighjelp
002 Selma Josefine Pettersen
19
1875-06-13
Fredrikshald - hu g husmor
003 Signe Magrete Pettersen
19
1913-05-21
Id - d !! !!
 
         
001 Andreas Karlsen
20
1845-07-04
Skju Sverige - hp e Arbeider for Saugbruksforeningen
002 Karine Hansen
20
1853-03-29
Varteig - medtatt i hovedh. e Fattigunderstøttelse
 
         
001 Jonas Gundersen
21
1859-07-30
Dalskog Sverige - hp g Min levevei er den kun at jeg har af Rigsforsikringen
002 Sofie Gundersen
21
1852-03-14
Laaby Berg Østfold - hu g husmor
 
         
001 Adolf Gustavsen
22
1857-11-06
Sverige - hp g Tomtarbeider
002 Klara Gustavsen
22
1862-03-04
Sverige - hu g Husmor
003 Oskar Wilhelm Gustavsen
22
1900-06-24
Fredrikshald - hp, s ug Tomtearbeider
 
         
001 Nora Helene Hauge
23
1876-09-14
Fredrikshald - hp e Husmor for sønn
002 Arne Hauge
23
1900-02-16
Fredrikshald - s ug Tomtearbeider
003 Sara Elise Larsen
23
1834-12-06
Id - Mor av hovedperson e Ingen. Alderspension.
004 Thedor Andersen
23
1858-08-27
Fredrikshald - Bror av hovedperson ug Saugbrugsforeningen. Tomtearbeider
 
         
001 Kristian Marinius Eriksen
24
1851-10-15
Fredrikshald - !! g Maler s.a
002 Mariane Eriksen
24
1857-08-11
Fredrikshald - hu g Husmor
 
         
001 Karl Johan Magnusen
25
1892-04-08
Idd - hp g %Stanser% Arbeider
002 Marie Emma Magnusen
25
1900-08-10
Idd - hu g Hosmor
003 Olav Marenius Magnusen
25
1917-09-10
Fredrikshald - s !! !!
004 Rudth Elin Magnusen
25
1919-10-09
Fredrikshald - d !! !!
 
         
001 Johan Ludvig Johansen
26
1840-01-13
Fr.hald - hp e Alderdomspension

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra gaardeier Alfred Pedersen til kjøbmand Johan A. Råden og vaktmester Nicolai Askheim paa d.e. og matrnr. 855a for kr. 81000,- dat. 1 mai 1919 (iflg. målebrev av 9/5-19 er eiendommen 489 m²) tinglyst 22 august 1919.

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 finner vi et våningshus med ti boeneheter på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 10,50 pr mnd
         
001 August Ferdinand Pettersen
1
1871-06-13
Fredrikshald b hf g Høvleriarbeider
002 Amelie Pettersen
1
1871-05-02
Lur sogn Sverige b hm g Hustru
003 Olav Edvard Pettersen
1
1895-08-12
Fredrikshald b s - Skotøiarbeider
004 Alf Henry Pettersen
1
1897-10-07
Fredrikshald b s - Visergut hos Skrædder
005 Rolf Færdinand Pettersen
1
1900-04-08
Fredrikshald b s ug Søn
006 Martha Sofie Pettersen
1
1902-10-28
Fredrikshald b d ug Datter
007 Helga Pettersen
1
1905-05-03
Fredrikshald b d ug Datter
008 Haakon Pettersen
1
1907-12-10
Fredrikshald b s ug Søn
009 Robert Pettersen
1
1910-07-01
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus 1 rom og kjøkken kr 10,50 pr mnd
         
001 Georg Haldor Hansen
2
1876-11-01
Fredrikshald b hf g Høvleriarbeider
002 Dagmar Elisabeth Hansen
2
1879-09-30
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Gudrun Johanne Hansen
2
1905-01-15
Fredrikshald b d ug Datter
004 Randi Synøve Hansen
2
1909-01-07
Fredrikshald b d ug Datter
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 10,50 pr mnd
         
001 Adolf Marencius Eriksen
3
1848-03-25
Fredrikshald b hf g Tomtearbeider
002 Johanne Eriksen
3
1841-08-06
Fredrikshald b hm g Hustru
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 10 pr mnd
         
001 Gustav Alfred Lind
4
1875-06-15
Lerdal sogn Sverige b hf g Tomtearbeider
002 Karen Marie Lind
4
1879-02-11
Skjeberg Norge b hm g Hustru
003 Arne Marinius Lind
4
1898-10-17
Berg b s ug Søn
004 Esther Vigtoria Lind
4
1902-07-18
Fredrikshald b d ug Datter
005 Karl Eilert Lind
4
1904-05-06
Fredrikshald b s ug Søn
006 Elin Konstance Lind
4
1905-11-02
Fredrikshald b d ug Datter
007 Ragnhild Elfrida Lind
4
1906-12-05
Fredrikshald b d ug Datter
008 Ivar Eugen Lind
4
1908-05-26
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg kr 10,50 pr mnd
         
001 Anton Olausen
5
1852-01-10
Fredrikshald b hf ug Høvleriarbeider
002 Elisabet Marie Hansen
5
1845-02-11
Fredrikshald b Husholderske e HUsholderske
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg kr 10 pr mnd
         
001 Hartvig Hansen
6
1853-01-28
Fredrikshald b hf g Tomtearbeider
002 Lovise Hansen
6
1853-11-08
Fredrikshald b hm g Husmor
003 Mariane Elisabeth Tungesvik
6
1886-01-26
Fredrikshald mt d b %hm% g Manden løsarbe
004 Leif Hartman Johannes Ellefsen
6
1901-11-23
Fredrikshald b s ug Søn
005 Polly Maud Lovise Ris
6
1905-11-16
Fredrikshald b d ug Datter
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 10 pr mnd
         
001 Karl Johan Andreasen
7
1862-07-02
Berg b hf g Arbeider paa Trælasttomte
002 Alma Jakobine Andreasen
7
1860-06-08
Berg b hm g Hustru
003 Anna Karoline Karlsen
7
1887-12-17
Berg b d ug Arb paa Reiseeffektfab
004 Marie Josefine Karlsen
7
1890-07-02
Berg b d ug Fyrstikarbeiderske v/ Fabrik
005 Johannes Edvart Karlsen
7
1893-02-07
Berg b s ug Arb paa Reiseeffektfab
006 Karl Andreas Karlsen
7
1895-04-30
Berg b s ug Sagarbeider
007 Elfride Jakobine Karlsen
7
1899-11-02
Berg b d ug Datter
008 Borghild Karlsen
7
1902-05-01
Berg b d ug Datter
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 10 pr mnd
         
001 Wilhelmine Mathisen
8
1860-01-13
Sverige b hm e Underholdes av Børnenen
002 Inga Mathisen
8
1888-09-07
Id b d ug Arbeider paa Skofabrik
003 Kristian Mathisen
8
1892-01-07
Id b s ug Reiseeffekarbeider v/Fabrik
004 Karl Mathisen
8
1894-02-08
Id b s ug Kjøregut
005 Ida Mathisen
8
1897-04-05
Id b d ug Datter
006 Ingeborg Mathisen
8
1900-09-09
Fredrikshald f d ug Datter
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg kr 10 pr mnd
         
001 Georg Hansen
9
1873-12-05
Fredrikshald b hf g Høvleriarbeider (Klyvskjærer)
002 Alma Hansen
9
1873-12-11
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Martha Hansen
9
1895-07-28
Fredrikshald b d ug Datter
004 Johan Hansen
9
1897-04-13
Fredrikshald b s ug Søn
005 Gerda Hansen
9
1899-03-05
Fredrikshald b d ug Datter
006 Borgild Hansen
9
1901-11-05
Fredrikshald b d ug Datter
007 Karl Hansen
9
1907-09-06
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg kr 10 pr mnd
         
001 Kristian Johannesen
10
1864-08-07
Asak b hf e Høvleriarbeider
002 Kristian Fritjof Johannesen
10
1896-07-29
Fredrikshald b s ug Visergut for Kolonialforetning
003 Nils Agnar Johannesen
10
1898-03-13
Fredrikshald b s ug Visergut i privat
004 Ragnvald Johannesen
10
1900-05-13
Fredrikshald b s ug Søn
005 John Sigurd Johannesen
10
1902-04-20
Fredrikshald b s ug Søn
006 Martha Hansen
10
1850-08-03
Sverige b Husholderske e Husholderske

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra A Pedersen til Gerh. Bangor til uinskrenket at optraa og undertegne paa førtsn.`s vegne dat 5/9 05 tinglyst 9 jan. 1906.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Haldor
1876
Høvleriarbeider
Hansen Hartvig
1853
kommunearbeider
Hansen Lovise
1853
g.m. kommunearbeider
Henriksen Einar Andr.
1871
stuer
Henriksen Inga
1875
g.m. stuer
Johnsen Theodor
1845
prambygger
Jørgensen Hanna
1872
g.m. høvleriarbeider
Jørgensen Svend
1868
høvleriarbeider
Kjelin Helga
1876
g.m. bryggearbeider
Kjelin Karl
1874
bryggearbeider
Olsen Grethe
1834
pige
Simensen Andreas Kristian
1859
Høvleriarbeider
Simensen Anna
1867
g.m. høvleriarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Peder Ankers Gade Handelsmand Alfred Pedersen     Ny Gaard

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våningshus på to etasjer med syv boenheter. Det er også registrert et uthus på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Marinius Brynils.
1
1865
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Fisker
002 Marie Brynils.
1
1872
Berg Sm b hm g Hustru
003 Otto Anders.
1
1874
Berg Sm mt %b% fl ug Snedkersvend
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Grete Ols.
2
1832
Fredrikshald kjøpstad* b hm %el% ug Privat Understøtelse
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Andreas Simens.
3
1854@1859
Aremark Sm b hf g Arbeider ved Høvleriet
002 Anna Simens.
3
1867
Gustafsfors Sverige b hm g Hustru
003 Axel Andreas.
3
1899-05-13
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Theodor Johns.
4
1845
Eningdalen Sm b hf g Prambygger ved Sagbrugsforening
002 Marie Elise Johns.
4
1852
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Hartvig Hans.
5
1853
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Arbeider ved Byen
002 Luise Hans.
5
1853
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Haldor Hans.
5
1876
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Klyvskjærer ved Høvleriet
004 Mariane Hans.
5
1885
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
005 Einar Hans.
5
1883
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Sømand
Forhus 3 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Alfred Peders.
6
1861
Sverige b hf g Fiske Handelsmand
002 Emelie Peders.
6
1861
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Astrid Peders.
6
1899-10-22
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
004 Marie Guldberg
6
1884
Sverige b tj ug Tjenespige
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Sven Jørgens.
7
1867
Tistedalen Sm b hf g Listehøvler ved Høvleriet
002 Hanna Jørgens.
7
1873
Skjeberg Sm b hm g Hustru

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Nils Biong til handelsmand A. Pedersen paa en parcel af mno. 855 - hvilken del har faaet mno. 855b - med en længde ved Peder Ankers gade af 25,25 m og største bredde 20 m - samlet areal 481,8 m² for kr. 600,00 dat 22-9-98 thinglæst 23 september 1898

 

 

Sist oppdatert 13.10.2023 19:33