Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Peder Ankers gate 4

Farmen

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 419

Løpenummer i 1901 matrikkel: 307a

Matrikkelnummer: 855a

Gårds og bruksnummer: 62/358

Foto: SW 16.mars 2003
 
  Skjermdump Google maps april 2023

 

* 1997

 

* 1996

23.april 1996 har Halden Arbeiderblad en dobbelside om forslag til reguelringsplan. I dette forslaget skulle Peder Ankersgate 4 rives til fordel for grøntområde.

Hele reportasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 10 og 11)

 

* 1984

 

* 1982

 

* 1978

 

* 1972

 

* 1971

 

* 1966

 

* 1965

 

* 1963

 

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1960

 

* 1959

 

 

* 1958

 

* 1957

 

* 1956

 

 

 

Utdrag fra panteregister:

Beslutning av 19/9 1956 av namsmannen i Halden, hvorved d.e. er overlevert Kråkstad og Ski Sparebank til brukelig pant. Dbf: 29/9 1956 Grbf: 1/10 1956.

 

 

* 1955

 

* 1952

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 20/5-1952 fra Sæbjørn Sander til Ragna Gustavsen f. 8/8-1918 på d.e. for kr. 56.000,- Dbf: 29/5-1952 Grbf: 29/5-1952.

 

 

 

* 1951

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte , dat. 1/10-1951 fra J.L. Johannessen til Sæbjørn Sander f. 27/1-1884 på d.e. for kr. 55.000,- Dbf: 5/10-1951 Grbf: 8/10-1951.

 

* 1950

 

* 1949

Utdrag fra Pantebok nr. A11, 1948-1949, Dagboknr: 70/1949

 

 

* 1948

 

* 1947

 

* 1946

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Peder Ankers gate 4.

 

 

* 1944

 

* 1941

 

* 1940

Utdrag fra panteregister:

Begjæring, dat. 4/3-1940 fra Hans Thue om å få et fra matr.nr. 855b utskilt tomtestykke stort 216 m² sammenføiet med d.e., og et fra d.e. utskilt tomtestykke stort 423 m², sammeføiet med matr. nr. 855b. Kartforetning over de nevnte tomtestykker er avholdt 30/8-1939.
Vedlagt begjæringen følger:
1)erklæring, dat. 5/3-1940 fra stadsingeniøren på tegnet begjæringen, om at de eiendommene som skal sammenføies grenser inntil hinannen.
2)Samtykke fra Halden bygningsråd av 17/11 39.
3-4) 2 obl. til Hypotekbanken, påtegnet samtykke til Sammenføyelsen.
5) 1 obl. til Fr.halds Sparebank, på tegnet sammtykke til sammenføielsen.

I henhold hertil sammenføies d.e. med et fra matr.nr. 855b utskilt tomtestykke stort 216 m² til en eiendom under betegnelsen Matr.Nr. 855a i Halden (areal 1532 m²)

Kfr. matr.nr. 855b fol. 564

 

Skjøte, dat 20/5-1940 fra Hans Thue født 6/2-74 til Halden Kommune på matr.nr. 855b, med best. om at gjerdeplikt mellem matr.nr. 855a og 855b helt skal påhvile eieren av matr.nr. 855a Dbf: 22/5 1940 Grbf: 23/5 1940.

 

 

* 1938

 

* 1936

 

* 1933

 

* 1932

 

* 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Ahlsen Hilda Gustava 
1864
Enkefru Peder Ankers gate 4
Ahlsen Erling Marinius
1901
sjømann Peder Ankers gate 4
Ahlsen Johanne Marie
1901
sydame Peder Ankers gate 4
Ahlsen Erlin Rolf
1903
løsarbeider Peder Ankers gate 4
Andersen Sofie Marie
1871
sydame Peder Ankers gate 4
Andreassen Edvard
1856
fhv. fabrikkarbeider Peder Ankers gate 4
Andreassen Julie Marie
1862
g.m. fhv. fabrikkarbeider Peder Ankers gate 4
Andreassen Nils Anton
1882
dagarbeider Peder Ankers gate 4
Andreassen Ester
1896
knekkebrødarbeider Peder Ankers gate 4
Andreassen Ruth
1899
lagerdame Peder Ankers gate 4
Bogenes Vilhelmine Lovise
1860
enkefru Peder Ankers gate 4
Bogenes Ingeborg Regine
1900
presserske Peder Ankers gate 4
Erlandsen Elin
1893
g.m. reiseeffektarbeider Peder Ankers gate 4
Erlandsen Aksel Severin
1894
reiseeffektarbeider Peder Ankers gate 4
Hansen Jens Olaf
1863
sagarbeider Peder Ankers gate 4
Hansen Ole Haldor
1899
løsarbeider Peder Ankers gate 4
Hellerud Karl Marinius
1893
bryggeriarbeider Peder Ankers gate 4
Hellerud Bergliot Debora
1898
g.m. bryggeriarbeider Peder Ankers gate 4
Opsahl Sigen Josefine
1898
g.m. byg.snekker Peder Ankers gate 4
Opsahl Otto
1900
byg.snekker Peder Ankers gate 4
Thoresen Ludvig
1858
høvleriarbeider Peder Ankers gate 4
Thoresen Jørgine
1865
g.m. høvleriarbeider Peder Ankers gate 4
Thoresen Johan 
1902
snekker Peder Ankers gate 4
Torsvall Oskar Toralf
1898
farmaceut Peder Ankers gate 4

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte frra Tomine Raaden til Hans Thue på d.e. og matrnr. 855b for Kr. 82000,- Dat. 24/9-1925 tinglyst 9 december 1927.

 

 

 

* 1924

Kirkeboka for fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 125 nr.14, forteller at gift kjøpmann Johan Andreasen Raaden, i Festningsgata 20, dør 18. mars og begraves 25. mars 1924. Dødsårsaken er av doktor Rogge oppgitt til apoplexi . I følge samme kirkebok var han født i Onsøy 11. september 1869.

 

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Tomine Raaden til å sitte i uskiftet bo efter sin under 18/3-24 avdøde mand kjøbmand Johan Raaden. dat. 2/4-1924 tinglyst 6 mai 1924.

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra vaktmester Nikolai Askheim til kjøpmann Johan A. Råden på hans halvpart i d.e. og matr. nr. 855b for kr. 40500,- Dat. 26/9-22 tinglyst 31 oktober 1922

 

* 1921

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det ti boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Johan Kristoffersen
1
1882-03-22
Fr.hald - hp g Bordhusarbeider
002 Marie Kristine Kristoffersen
1
1878-12-04
Moss - hu g Husmor
003 Haakon Henry Kristoffersen
1
1910-04-12
Moss - s ug !!
004 Thorleif Karl Kristoffersen
1
1912-01-11
Fr.hald - s ug !!
005 Berit Marie Kristoffersen
1
1914-05-29
Fr.hald - d ug !!
006 Johan Kristoffersen
1
1916-04-14
Fr.hald - s ug !!
007 Unni Karine Kristoffersen
1
1918-04-17
Fr.hald - d ug !!
008 Gerd Lise Kristoffersen
1
1920-03-15
Fr.hald - d ug !!
 
         
001 Julie Marie Andreassen
2
1862-07-16
Onsøy Herred - hp g Husmor for barn
002 Nils Anton Andreassen
2
1882-12-03
Onsøy Hered - s, Første søn med ful kost ug Bryggearbeider på Fredrikshalds Damskipbsselslap
003 Esther Marie Andreassen
2
1896-06-19
Id - d ug Fabrikarbeiderske Ved Haldens Knekebrødfabrik
004 Ruth Andreassen
2
1899-04-72!!
Id - d, ful kost ug Lagerarbeiderske
005 Josef Andreassen
2
1904-12-09
Id - s, ful kost ug Bordhusarbeider for Sagbruksforeningen. Høvleri
006 Petra Pettersen
2
1898-10-03
Rokke A?? Berg Østfold - l, med ful kost ug Lager Arbeiderske Ved Haldens Knekkebrødfabrik
 
         
001 Jens Olaf Hansen
3
1863-02-15
Fredrikshald - hp g Tændstikarbeider
002 Allette Marie Hansen
3
1868-12-02
Fr.hald - hu g Husmor
003 Ole Alver Hansen
3
1899-09-20
Fr.hald - hp!! ug Sagarbeider
004 Johan Arthur Hansen
3
1901-08-23
Fr.hald - s ug Sjømand Matros paa seilskute
005 Anna Marie Bollette Hansen
3
1905-09-04
Fr.hald - hp!! ug Hushjælp hjemme
006 Otto Tidemand Hansen
3
1907-04-28
Fr.hald - s !! Skolegut
 
         
001 Aksel Sevrin Erlandsen
4
1894-10-29
Fredrikshald - hp g Reiseffektarbeider
002 Elin Matilde Erlandsen
4
1893-12-22
Sverige - hu g Husmor
003 Arne Sevrin Erlandsen
4
1919-10-08
Fredrikshald - s ug !!
 
         
001 Ludvig Thoresen
5
1859-02-28
Fredrikshald - hp g Høvleriarbeider
002 Jørgine Thoresen
5
1865-11-08
Hornekasa, Idd - hu g Husmor
003 Johan Marinius Thoresen
5
1902-06-07
Fredrikshald - s !! Snekkerlærling Møbelsnekker
 
         
001 Wilhelmine Lovise Bogenæs
6
1860-01-13
Kornsjø, Idd - hp e Hm.for barn.
002 Kristian Vilhelm Bogenæs
6
1892-01-07
Kornsjø, Idd - s ug kullemper
003 Ingeborg Regine Bogenæs
6
1900-09-09
Fredrikshald - d ug Presserske v/Kaapefabrik
 
         
001 Jan Jakob Andersen
7
1877-02-15
Sverige - hp g Høvleriarbeider
002 Kristine Johanne Andersen
7
1876-09-03
Sverige - hu g Husmor
003 Oskar Toralf Andersen
7
1898-09-17
Fredrikshald - s ug Disipel paa Apotek
004 Solveig Elvira Andersen
7
1905-12-06
Fredrikshald - d ug !!
005 Arthur Vilhelm Andersen
7
1908-04-27
Fredrikshald - s ug !!
006 Ruth Viktoria Andersen
7
1908-04-27
Fredrikshald - d ug !!
 
         
001 Karl Marius Hellerud
8
1893-05-10
Fr.hald - hp g Bryggeriarbeider
002 Bergliot Debarry Hellerud
8
1898-07-19
Fr.hald - hu g Husmor
003 Ingrid Lovise Hellerud
8
1920-03-14
Fr.hald - d ug Datter
 
         
001 Hilda Gustava Ahlsen
9
1864-10-15
Sverige - hp e Husmor for barn
002 Johanne Marie Ahlsen
9
1901-07-30
Fredrikshald - d ug Syerske
003 Erling Rolf Ahlsen
9
1903-12-27
Fredrikshald - s ug Smedlærling
 
         
001 Sofie Marie Andersen
10
1870-02-28
Jesæter sogn Sverige - hp e Søm hjemme s.a
002 Arnt Gilbert Andersen
10
1900-12-24
Fr.hald - s ug Reiseefektarbeider
003 Johan Sigvart Andersen
10
1904-04-07
Fr.hald - s ug Reiseefektarbeider

 

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra gaardeier Alfred Pedersen til kjøbmand Johan Råden og vaktmester Nicolai Askheim paa d.e. og matr 855b for kr. 81000, dat 1 mai 1919 (iflg målebrev av 9/5-19 er eiendommen 1739 m²) tinglyst 22 augusu 1919

 

* 1910

Folketellinga i 1910 oppgir et våningshus og fire sidebygnigner som også er registrert som våningshus - og et uthus. I disse bygningene finner vi en butikk og tjueseks boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 3 rom og kjøkken 2.etg kr 23 pr mnd
         
001 Leonhard Andresen
1
1863-10-03
Tistedalen b hf g Faktor v/ Avistrykkeri
002 Anna Lovise Andresen*
1
1865-10-09
Sverige b hm g Hustru
003 Ragna Eleonore Andresen*
1
1894-07-28
Fredrikshald b d ug Sætterske
004 Tora Helene Andresen*
1
1896-08-02
Fredrikshald b d ug Ukonfirmert
005 Torleif Leonhard Andresen*
1
1899-06-21
Fredrikshald b s ug Ukonfirmert
006 Selma Hansen
1
1893-06-30
Ødeborg b fl ug Syerske
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg 9 kr pr mnd
         
001 Edvardt August Hansen
2
1885-04-14
Fredrikshald b hf g Høvleriarbeider (Klyver)
002 Anna Josefine Hansen
2
1883-12-27
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Reidar Edvardt Hansen
2
1907-04-13
Fredrikshald b s ug Søn
004 Hans Richard Hansen
2
1908-03-21
Fredrikshald b s ug Søn
005 Karl Ragnar Hansen
2
1909-06-21
Fredrikshald b s ug Søn
006 !! Hansen*
2
1910-11-14
Fredrikshald b d ug Datter
Forhus 2 rom og kjøkken 1.etg kr 18 pr mnd (1 værelse og butikk) 
         
001 Helga Kristine Christoffersen
3
1876-09-22
Hougsund i Eker b hm ug Handlende Colonialhandel
002 Ruth Agnes Johannesen
3
1906-12-23
Fredrikshald b d ug Datter
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 9 pr mnd
         
001 Olaf Henrik Rønneberg
4
1876-09-21
Frankrig b hf g bordhusarbeider
002 Kristine Rønneberg
4
1863-06-05
Sverige b hm g hustru
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 8 pr mnd
         
001 Karl Eriksen
5
1835@1855-07-13
Sverige b hf g fhv. Husmand i Berg
002 Hedda Eriksen
5
1852-11-15
Sverige b hm g Hustru
003 Hendrik Eriksen
5
1893-06-26
Berg b s ug Malerlærling
004 Oscar Eriksen
5
1896-05-02
Berg b s ug Skolepligtig
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg kr 10 pr mnd
         
001 Edvart Olsen
6
1860-06-20
Fredrikshald b hf g Arb paa Trælasttomt
002 Emilie Olsen
6
1868-08-26
Asak b hm g Hustru
003 Kristine Olsen
6
1898-10-24
Fredrikshald b d ug Datter
004 Edvarda Olsen
6
1901-07-02
Fredrikshald b d ug Datter
005 Ragnhild Olsen
6
1902-10-10
Fredrikshald b d ug Datter
006 Jens Olsen
6
1907-07-19
Fredrikshald b s ug Søn
007 Bjørn Olsen
6
1910-05-19
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 9 pr mnd
         
001 Arne Hauge
7
1835-09-30
Brandvold b hf g Arbeider paa Høvleri
002 Eva Marie Hauge
7
1837-08-26
Strømstad b hm g Hustru
003 Alma Marie Hauge
7
1861-07-10
Fredrikshald b d ug Delvis syr, men er sygelig
004 Berglijot Østby
7
1897-12-05
Kristiania b Fosterdatter ug Skolebarn
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg kr 9 pr mnd
         
001 Kristian Erlandsen
8
1858-02-11
Fredrikshald b hf g Stuerarbeider
002 Mathilde Erlandsen
8
1856-04-18
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Petter Erlandsen
8
1887-04-28
Fredrikshald f s ug Sømand
004 Anthonie Erlandsen
8
1891-09-28
Fredrikshald b d ug Maanedspike
005 Ingeborg Erlandsen
8
1894-11-22
Fredrikshald b d ug Maanedspike
006 Borghild Erlandsen
8
1899-07-10
Fredrikshald b d ug Datter
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg kr 10 pr mnd
         
001 Harald Oskar Olavesen
9
1883-07-09
Enningdalen b hf g Borhusarbeider
002 Beathe Olavesen
9
1883-05-08
Fredrikshald b hm g husmor
003 Astrid Magrethe Olavesen
9
1904-06-14
Fredrikshald b d ug datter
004 Arne Harry Olavesen
9
1906-06-15
Fredrikshald b s ug Søn
005 Bjarne Halvdan Olavesen
9
1908-03-01
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus 2 rom og kjøkken 1.etg kr 13 pr mnd
         
001 Herman Olavesen
10
1855-08-18
Fredrikshald b hf g Høvleriarbei
002 Andrine Olavesen
10
1858-01-12
Enningdalen b hm g Husmor
003 Harald Oskar Olavesen
10
1883-07-09
Enningdalen f s g Borhusarbeider
004 Karla Antonie Olavesen
10
1887-01-12
Fredrikshald f d ug Tjenestepige
005 Alf Halvdan Olavesen
10
1888-11-27
Fredrikshald b s ug Guldsmedsvend
006 Signore Helmine Olavesen
10
1892-09-23
Fredrikshald f d ug Tjenestepige
007 Ingvald Julian Olavesen
10
1894-06-21
Fredrikshald b s ug Skofabrikarbeider
008 Agnes Lorentse Olavesen
10
1895-12-23
Fredrikshald b d ug datter
009 Anna Gudrun Olavesen
10
1893-12-03
Fredrikshald b d ug datter
Forhus 2 rom og kjøkken 2 etg kr 13 pr mnd
         
001 Oscar Marinius Johannesen
11
1866-06-12
Fredrikshald b hf e Høvleriarbeider
002 Marie Johannesen
11
1895-06-20
Fredrikshald b d ug Husholderske hos Faderen
003 Arne Johannesen
11
1897-10-30
Fredrikshald b s ug Søn
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg kr 10 pr mnd
         
001 Hans Egard Amundsen
12
1869-10-22
Fredrikshald b hf g Bygninsnedker
002 Hendriete Juljie Amundsen
12
1869-06-24
Bergsogn b hm g Husmor
003 Birger Viljam Amundsen
12
1899-02-29
Fredrikshald b s ug Søn
004 Rudolf Henry Amundsen
12
1901-05-15
Fredrikshald b s ug Søn
005 Haakon Amundsen
12
1907-10-09
Fredrikshald b s ug Søn
006 Gunar Amundsen
12
1910-04-28
Fredrikshald b s ug Søn
Sidebygning 2 rom og 2 kjøkken 1.etg kr 14 pr mnd
         
001 Jens Olaf Hansen
13
1863-02-15
Fredrikshald b hf g Fyrstikarbeider
002 Alette Marie Hansen
13
1868-02-02
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Jens Omar Hansen
13
1892-04-13
Fredrikshald b s ug uten Erhverv
004 Lovise Margrethe Hansen
13
1894-07-25
Fredrikshald b d ug Fyrstikarbeiderske
005 Hans Petter Hansen
13
1897-06-05
Fredrikshald b s ug Søn
006 Ole Alver Hansen
13
1899-09-20
Fredrikshald b s ug Søn
007 Johan Arthur Hansen
13
1901-08-23
Fredrikshald b s ug Søn
008 Karl Amandus Hansen
13
1903-08-08
Fredrikshald b s ug Søn
009 Anna Marie Hansen
13
1905-09-04
Fredrikshald b d ug Datter
010 Otto Thideman Hansen
13
1907-04-28
Fredrikshald b s ug Søn
011 Erik Hansen
13
1910-08-15
Fredrikshald b s ug Søn
012 Petter Laurits Olsen
13
1835-01-22
Fredrikshald b hendes onkel ug Fhv. Fyrstikarbeider Understøttes av Byen
Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg kr 8 pr mnd
         
001 Anna Marie Nordby
14
1859-05-27
Aremark b hm g Hustru Manden i Amerika sender Penge til Familiens underh
002 Ellen Marie Nordby
14
1890-03-18
Fredrikshald b d ug Arb paa Celulosefabr
003 Andreas Johannes Nordby
14
1894-07-18
Fredrikshald b s ug Sagarbeider
004 Olaf Nordby
14
1903-08-16
Fredrikshald b s ug Søn
005 Paula Marie Nordby
14
1910-05-01
Fredrikshald b Datterdatter ug -
Sidebygning 1 rom og kjøkken 2.etg kr 8 pr mnd
         
001 Oscar Engh
15
1882-12-18
Fredrikshald b hf g Bordhusarbeider
002 Petrea Engh
15
1880-10-09
Fredrikshald b hm g Hustru
003 Karl Johan Engh
15
1903-05-19
Fredrikshald b s ug Søn
004 Valborg Margrethe Engh*
15
1906-03-18
Fredrikshald b d ug Datter
005 Oscar Engh*
15
1909-06-24
Fredrikshald b s ug Søn
006 Ingeborg Engh*
15
1908-01-12
Fredrikshald b d ug Datter
Sidebygning bakbygning 1 rom og kjøkken 2.etg kr 8 pr mnd
         
001 Gunder Ingebretsen
16
1859-07-19
Fredrikshald b Enslig Mand ug Huseier eller Gaardeier (fhv. Høvleriarbeider)
Bakbygning 1 rom og kjøkken 2.etg kr 8 pr mnd
         
001 Andreas Karlsen
17
1845-06-09
Sverige b hf g Høvleriarbeider
002 Karoline Antonette Karlsen
17
1879-11-04
Skjeberg b hm g Hustru
003 Gundborg Olivia Karlsen
17
1903-03-03
Berg b d ug Datter
Sidebygning 1 rom og kjøkken 2.etg kr 8 pr mnd
         
001 Johan Jakob Olsen
18
1866-11-01
Fredrikshald b hf g Stuerarbeider
002 Anna Olsen
18
1858-05-03
Udevalla Sverige f hm g Hustru
003 John Olsen
18
1894-04-12
Fredrikshald b s ug Søn
004 Thora Olsen
18
1896-05-30
Fredrikshald b d ug Datter
005 Kristoffer Jakobsen
18
1899-08-12
Fredrikshald b s ug Søn
Sidebygning 2 rom og kjøkken 2.etg kr 10 pr mnd
         
001 Nikoline Eriksen
19
1872-12-09
Berg b hm e Koker og Vasker har lidt understøttelse
002 Erling Eriksen
19
1897-03-10
Berg b s ug Søn
003 Willy Eriksen
19
1898-03-14
Berg b s ug Søn
004 Bergljot Eriksen
19
1899-05-31
Berg b d ug Datter
005 Harald Eriksen
19
1902-02-19
Berg b s ug Søn
006 Olga Eriksen
19
1904-04-21
Berg b d ug Datter
007 Anna Nilsen
19
1891-12-23
Berg b Søster ug Maanedskondition hos Kjøbmd
Forhus 1 rom og kjøkken 1. etg kr 8,50 pr mnd
         
001 Kristian Andersen
20
1848-03-21
Berg b hf g Kjører
002 Anna Andersen
20
1865-12-13
Sverige b hm g Hustru
003 Anders Andersen
20
1896-02-21
Sverige b s ug Søn
004 Agnes Andersen
20
1897-07-16
Sverige b d ug Datter
Forhus 1 rom 1.etg kr 3 pr mnd
         
001 Jonas Gundersen
21
1859-07-30
Dalsbo Sverige f hf g Smed (dag. arb. ved Høvleriet m.m.)
002 Sofie Gundersen
21
1852-03-14
Berg b hm g Hustru
003 Olga Randine Joseffa Gundersen
21
1893-10-01
Berg b d ug Skotøiarbeiderske v/ Fabrik
Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg kr 8 pr mnd
         
001 Hilda Ahlsen
22
1864-10-15
Sverige b hm e Vasker Har understøttelse
002 Henry Ahlsen
22
1900-05-24
Fredrikshald b s ug Søn
003 Rolf Ahlsen
22
1903-12-27
Fredrikshald b s ug Søn
004 Johanne Ahlsen
22
1901-07-30
Fredrikshald b d ug Datter
Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg kr 9,50 pr mnd
         
001 Alma Nilsen
23
1855-11-06
Fredrikshald b hm e Forsørges av Barn
002 Signe Nilsen
23
1884-08-14
Fredrikshald b d ug Fabrikpige i Gardinfab.
003 Aksel Nilsen
23
1890-12-21
Fredrikshald b s ug Fyrbødder paa dampbaat
004 Hiljam Nilsen
23
1894-12-18
Fredrikshald b s ug Sagarbeider
005 Bergliot Nilsen
23
1898-07-19
Fredrikshald b d ug Datter
006 Bjarne Skram
23
1904-05-06
Fredrikshald b Dattersøn ug Dattersøn
Sidebygning 1 rom og kjøkken kr 10 pr mnd
         
001 Hans Hansen
24
1881-01-10
Fredrikshald b hf g Høvleriarbeider
002 Kristiane Hansen
24
1888-04-03
Berg Smaalenene b hm g Hustru
003 Borghild Hansen
24
1903-01-10
Fredrikshald b d ug Datter
004 Ingerid Hansen
24
1908-12-17
Fredrikshald b d ug Datter
Sidebygning 1 rom og kjøkken 2.etg kr 10 pr mnd
         
001 Sofie Andersen
25
1870-02-28
Kesæter Sogn b hm e Sømmerske
002 Henry Andersen
25
1905-03-09
Fredrikshald f s ug Bogbinderlærling
003 Mandrup Andersen
25
1896-04-24
Fredrikshald b s ug Visergut Konditorforretning
004 Signe Andersen
25
1898-12-24
Fredrikshald b d ug Datter
005 Arnt Andersen
25
1900-01-14
Fredrikshald b s ug Søn
006 Johan Andersen
25
1904-04-07
Fredrikshald b s ug Søn
Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg kr 7,50 pr mnd
         
001 Karl Olsen
26
1835-02-05
Askim b Enslig e Vagtmand paa Trælasttomte

 

 

* 1906

Utdrag fra panteregister:

Fuldmagt fra A Pedrsen til Gerh. Bangor om uinskrænket at optræde og undertegne paa førstn. vegne. dat 5/9 05 tinglyst 9 janr. 1906.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Ahlsen Hilda Gustava
1864
G.m. Fæstningsarbeider
Ahlsen Johannes
1858
Fæstningsarbeider
Blomkvist Anna
1860
g.m. høvleriarbeider
Blomkvist Elias
1856
Høvleriarbeider
Eliassen Aug. Edvin
1864
Høvleriarbeider
Eliassen Kristine
1821
enke
Eliassen Nils Kristian
1865
Høvleriarbeider
Hansen Alma Marie
1873
g.m. høvleriarbeider
Hansen Georg Petter
1873
Høvleriarbeider
Johannesen Adolf
1862
stenhugger
Johannesen Alette
1858
g.m. skrædder
Johannesen Anna
1865
g.m. høvler
Johannesen Emilie Marie 
1865
g.m. filer
Johannesen Hans Ludv.
1854
skrædder
Johannesen Johan Ludv.
1841
fiskebærer
Johannesen Johanne
1872
g.m. stenhugger
Johannesen Kristian Marinius
1864
høvler
Johannesen Oskar Marinius
1866
filer
Johnsen Lautitz Aug
1855
skomager
Larsen Marie
1874
g.m. høvleriarbeider
Larsen Oskar Ludvig
1872
høvleriarbeider
Nilsen Jens Jakob
1823
prambygger
Nilsen Marie Sofie
1820
g.m. prambygger
Olausen Andrine Gulette
1858
g.m. høvleriarbeider
Olausen Herman
1855
høvleriarbeider
Olsen Karl 
1862
skræddersvend
Olsen Mathilde
1852
g.m. skræddersvend
Olsen Stina
1821
enke
Pedersen Emilie Sofie
1861
g.m. handelsmand
Pedersen Johan Alfred
1861
handelsmand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriskhald Peder Ankers Gade / Walkers Gade / Mathias Bjørns Gade Handelsmand Alfred Pedersen 16.300 21.610 2 Gaarde og Løkke

 

 

* 1900

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra skifteforvalteren i Nils Biongs og hustrues dødsbo til handelsmand A. Pedersen paa 855a for kjøbesum 17500,00 kr, dat 12/3 1900 tinglyst 13 marts 1900

 

 

Går vi til folketellinga i 1900 er det registrert et våninghus på to etasjer, sidebygninger og uthus. Det er nå atten boenheter på eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Forhus 1 rom 2.etg
         
001 Johan Johanes.
1
1830
Fredrikshald kjøpstad* b enslig e Fiskebærer
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Johan Lunde
2
1867
Esberg Sm b hf g Klyvskjærer ved Høvleriet
002 Sofie Lunde
2
1871
Sverige b hm g Hustru
003 Randi Lunde
2
07-03-1900
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
Forhus 2 rom og kjøkken 2. etg
         
001 Ludevig Lars.
3
1872
Rakestad Sm b hf g Høvler ved Høvleriet
002 Marie Lars.
3
1874
Fredrikstad Sm b hm g Hustru
003 Eskel Lars.
3
1894
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
004 Magrete Lars.
3
1897
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
005 Leif Lars.
3
1898
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
006 !! Lars.*
3
28-10-1900
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
Bakbygning 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Carl Ols.
4
1862
Skee, Sverige b hf g Skræddersvend
002 Matilde Ols.
4
1856
Krokstad, Sverige b hm g Husgjerning
Sidebygning 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Karl Johan Ols.
5
1871
Fredrikhald b hf g Bordhusarbeider
002 Mathilde Ols.
5
1872
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Aagot Ols.
5
1893
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
004 Nils Ols.
5
1895
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
005 Margit Ols.
5
1897
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
006 Ingeborg Ols.
5
28-04-1900
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
Sidebygning 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Stina Abelskog
6
1821
Aam†l?? Sverige b hm e Forsørges del
Sidebygning 1 rom og delt kjøkken 1.etg
         
001 Kjistina Andreas.
7
1817
Berg Sm b hm e Forsørges af det Ofentlige
Forhus 2 rom og delt kjøkken 1.etg
         
001 Andreas Nils.
8
1842
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Salmagersvend
002 Laura Nils.
8
1866
Kristiania b hm g Hustru
003 Andreas Nils.
8
1887
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
004 Karl Nils.
8
1890
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
005 Hans Nils.
8
1893
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
006 Nils Nils.
8
1895
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
007 August Nils.
8
1898
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
008 !! Nils.*
8
07-11-1900
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
Forhus 1 rom og delt kjøkken 1.etg
         
001 Karoline Anders.
9
1842
Strømstad b hm e Handlerske uden Vagt@Vægt
002 Alfred Anders.
9
1880
Fredrikshald kjøpstad* f %b% s ug Sømand
Forhus 2 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Søren Bigum
10
1856
Berg Sm b hf g Fiskehanler
002 Josefine Bigum
10
1864
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Johanes Bigum
10
1893
Berg Sm b s ug S
004 Necolai Bigum
10
1894
Berg Sm b s ug S
005 Sigevart Bigum
10
1897
Berg Sm b s ug S
006 Singne Bigum
10
1891
Berg Sm b d ug D
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Kristian Johanes.
11
1864
Asak Sm b hf g Høvler ved Høvleriet
002 Anna Johanes.
11
1865
Sverige b hm g Hustru
003 Viktor Johanes.
11
1888
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
004 Karl Johanes.
11
1894
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
005 Kristian Johanes.
11
1896
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
006 Nils Johanes.
11
1898
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
007 Rangval Johanes.
11
1899-05-30
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Kristine Nils.
12
1822
Næsinge Sverige b hm e Forsørges af Sønnerne
002 Aug. Eliass.
12
1863
Fredrikshald kjøpstad* b s e Kløvskjærer
003 Nils Eliass.
12
1865
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Høvleriarbeider
Forhus 1 rom og kjøkken 2.etg
         
001 Oskar Johanes.
13
1866
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Saugfiler ved Høvleriet
002 Emeline Johanes.
13
1865
Asak Sm b hm g Hustru
003 Marta Johanes.
13
1890
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
004 Einar Johanes.
13
1892
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
005 Marie Johanes.
13
1895
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
006 Arne Johanes.
13
1897
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Herman Olauss.
14
1855
Frhald b hf g Arbeider ved Høvleriet
002 Andrine Olauss.
14
1858
Id Sm b hm g Hustru
003 Harald Olauss.
14
1883
Frhald b s ug Arbeider ved Høvleriet
004 Karla Olauss.
14
1887
Frhald b d ug D
005 Alf Olauss.
14
1888
Frhald b s ug S
006 Signore Olauss.
14
1893
Frhald b d ug D
007 Ingvald Olauss.
14
1894
Frhald b s ug S
008 Agnes Olauss.
14
1895
Frhald b d ug D
009 Anna Olauss.
14
1897
Frhald b d ug D
Forhus 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Laurits August Johns.
15
1855
Eningdalen Sm b Enslig Person %el% ug Skomager
Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Hans L. Johans.
16
1854
Berg Sm b hf g Mileter Skræder
002 Alette Johans.
16
1858
Berg Sm b hm g Hustru
003 Karl J. Johans.
16
1889
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
004 Arnt Johans.
16
1892
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
005 Tora Johans.
16
1897
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
Sidebygning 1 rom og delt kjøkken 1.etg
         
001 Sarlotte Nils.
17
1844
Gilberga sokken Sverige b hm %enslig Person% e Vaskerkone
002 Marie Nils.
17
1874
Sverige b d ug Syerske ved Fabrik
003 Axel Fosberg
17
1885
Id Sm b s ug Sømand
Sidebygning 1 rom og kjøkken 1.etg
         
001 Georg %Jørgen% Hans.
18
1873
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Klyskjærer ved Høvleriet
002 Alma Hans.
18
1873
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Rakel Hans.
18
1891
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
004 Martha Hans.
18
1895
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D
005 Johan Hans.
18
1896
Fredrikshald kjøpstad* b s ug S
006 Gerda Hans.
18
1899-03-05
Fredrikshald kjøpstad* b d ug D

 

 

* 1899

Dødsfald. "Gamle Nils Biong paa Rødsveien" døde i Lørdags, 79 Aar gammel. Han har i Vinter lidt af Influenza, men var allerede kommen saavidt til Kræfter, at han havde gjenoptaget sit Arbiede. Født paa Id 1820 kom han tildlig til byen, hvor han gav sig tilsjøs og for i mange Aar som Skibstømmermand. Ved Flid, Orden og Sparsomhed kjæmpede Biong sig efterhaanden frem, saa han efterlade sine Arvinger flere strørre Huse. Han var en af de faa gjenlevende Sjømænd, det ligetid 1844 for under de norske Farver og var ogsaa en af de første, der her i Byen heiste rent Flag. Biong har tilhørt det liberale Parti, saa længe et saadant har eksisteret hos os. Han var af alle, der kom i Berørelse med ham, kjendt som en bramfri og grundærlig Personlighed, en Hædersmand.

 

Dødsfald. En gammel Borger af vor By tømmermand Nils Biong afgik Lørdag ved Døden, 79 Aar gammel. Hans Fader var med i Kampene om Fredriksten og Fredrikshald i Begyndelsen af Aarhundredet, og den afdøde var en af de faa i vor Tid, som kunde tale om "Fædrenes Kamp" dengang. Nils Biong var Venstremand, og en af de faa der i Byen, der heiste rent Frlag. Han var dog ivrig Unionsven og heiste altid sit rene Flag den 4de November. Han nød almindelig Agtelse som en brav og hæderlig Mand

 

 

* 1898

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Nils Biong til Handelsmand A. Pedersen paa en Parcel af d.e. med en længde ved Peder Ankers gade af 25,25 m og største bredde 20 m, samlet areal 481,8 m² - for kr. 600,00. Dat 22-9-98 thinglæst 23 Septbr 1898 Den solgte parcel er givet matr. 855b. Sælgerens gjenhavende del har matr. 855a.

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 finner vi følgende personer på denne matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Theodor Nilsen
1842
Fr.hald - Familiens overhode g -
002 Amalie Nilsen
1840
Fr.hald - Hustru g -
003 Morie Sofie Nilsen
1814
Berg, Smaalenene - Logerende hørende til Familien e -
004 Karl Jensen
1862
Sarpsbog - Familiens overhode g -
005 Marie Jensen
1859
Sarpsborg - Hustru g -
006 Ingvald Jensen
1886
Fr.hald - Søn - -
007 Emelie Jensen
1887
Fr.halds - Datter - -
008 Thorvald Andersen
1835
Id - Familiens overhode g -
009 Otilde Andersen
1860
Fr.halds - Hustru g -
010 Kristian Nekalai Andersen
1889 juli
Fr.halds - Søn - -
011 Andreas Kristian Nilsen
1842
Fr.hald - Familiens overhode g -
012 Laura Safie Nilsen
1866
Kristiania - Hustru g -
013 Andreas Josef Nilsen
1888
Fr.hald - Søn - -
014 Adolf Samuel Carlsen
1861
Sverige - Familiens overhode g -
015 Sofie Carlsen
1866
Wermland Sverige - Hustru g -
016 Hans Bernhard Olsen
1863
Skjæberg - Familiens overhode g -
017 Otilde Marie Olsen
1856
Fr.hald - Hustru g -
018 Else Olsen
1886
Frhald - Datter - -
019 Olaf Olsen
1888
Fr.hald - Søn - -
020 Kristian Edvard Andreassen
1855
Fr.halds - Familiens overhode g -
021 Elen Baleth. Andreassen.
1857
Fr.halds - Hustru g -
022 Anders Eriksen
1815
Skjeberg - Logerende hørende til Familien e-mand -
023 Andreas Olsen Andreasen
1881
Fredrikshald - Søn - -
024 Gustav Andreasen
1884
Fredrikshald - Søn - -
025 Hans Olafr Andreasen
1886
Fredrikshald - Søn - -
026 Anna Dorthea Andreasen
1889 juni
Fredrikshald - Datter - -
027 Hans Alfred. Frogner
1866
Fredrikshald - Familiens overhode g -
028 Marie Kaissa födt Svendsen
1865
Sanne soken Bohuslæn Sverrige - Hustru g -
029 Karolene Dorthea. Johansen
1821
Fr.halds - Familiens overhode ug -
030 Morthe Safie Amundsen
1824
Asak - Familiens overhode e -
031 Anne Kristene Andersen
1827
Asak - Familiens overhode ug -
032 Johan Petter Andersen
1832
Fredrikshald - Familiens overhode g -
033 Sofie Andersen
1836
Tune Sogn - Hustru g -
034 (34 Adolf Marenius Nilsen
1858
Fredrikshald - Familiens overhode g -
035 Elvine Bolette Nilsen
1859
Fredrikshald - Hustru g -
036 Emma Nilsen
1879
Fr.halds - Datter - -
037 Martha Nilsen
1888
Fr-hald - Datter - -
038 Elen Marie Nilsen
1884
Fredrekshald - Datter - -
039 Josef Nilsen
1890 des.
Fredrikshald - Søn - -
040 Andreas Nilsen
1886
Fredrekshald - Søn - -
041 Johanne Marie Velsgaords.
1815
Fr.halds - Familiens overhode e -
042 Anna Josefin Hansn Velsgaord.
1876
Fr.halds - Datter - -
043 Marie Fredrike Andersen.
1857
Fr halds - Familiens overhode e -
044 Isak Larsen
1837
Sverige - Familiens overhode g -
045 Christiane Larsen
1837
Fredrikshald - Hustru g -
046 Karl Johan August Larsen
1875
Fr.hald - Søn ug -
047 Anders Siverin Larsen
1882
Fredrikshald - Søn - -
048 Guldbrand Guldbrandsen.
1823
Eidsvold - Familiens overhode e-mand -
049 Augusta Guldbrandsen
1852
Fredrikshald - Datter ug -
050 Nils Julius Beörg
1820
Fr.hald - Familiens overhode e-mand -
051 Christian Nekolai Nilsen
1856
Kristiania - Familiens overhode g -
052 Alette Karoline Nilsen
1856
Fredrikshald - Hustru g -
053 Nils Christian Nilsen
1877
Fredrekshald - Søn - -
054 Anna Elvira Nilsen
1882
Fredrikshald - Datter - -

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Peder Ankers Gade Tømmermand Nils Biong 8.000 6.240  

 

* 1875

Ved folektellinga i 1875 bor det førti personer fordelt på tolv boenheter på denne matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Niels Biong
1
1819
Frhald b hf e Skibstømmermand ved Værftet
002 Alette Biong
1
1855
Frhald b d ug Huusbestyrerinde
003 Emelie Biong
1
1860
Frhald b d ug -
004 Johan Eriksen
2
1849
Moss b hf g Tomtearbeider
005 Helene Eriksen
2
1820
Krogstad Sverige b Kone g -
006 Amalie Christoffersen
2
1818
Bergen b Logerende ug Fattigvæsenet
007 Gulbrand Gulbrandsen
3
1823
Eidsvold b hf g Musiksergeant
008 Emelie Gulbrandsen
3
1822
Frhald b Kone g -
009 Peter Gulbrandsen
3
1854
Frhald b s ug Handelsbetjent
010 Amalie Gulbrandsen
3
1859
Frhald b d ug Forældrene
011 Emil Gulbrandsen
3
1863
Frhald b s ug -
012 Nicolai Th. Gulbrandsen
3
1865
Frhald b s ug -
013 Erik Larsen
4
1835
Selje Sverige b hf g Skibstømmermand ved Værftet
014 Maria Larsen
4
1829
Id b Kone g -
015 Ludvig Larsen
4
1858
Frhald b s ug Postbud
016 Johan Ingvald Larsen
4
1862
Frhald b s ug -
017 Olaf Larsen
4
1865
Frhald b s ug -
018 Lovise Larsen
4
1870??
Frhald b d ug -
019 Oscar Larsen
4
1875
Frhald b s ug -
020 Isak Larsen
5
1837
Selje Sverige b hf g Skibstømmermand (fører tilsøs)
021 Christina Larsen
5
1837
Frhald b Kone g -
022 Carl Johan Larsen
5
1875
Frhald b s ug -
023 Anders Svendsen
5
1802
Skeberg b Konens Fader e Forsørget af Svigersøn
024 Johanne Wilsgaard
6
1815
Frhald b hm e Vadskerkone
025 Jens Ingvald Wilsgaard
7
1854
Frhald f Johanne Wilsgaards s ug Sømand
026 Bolette Eriksen
8
1826
Lier Soken Sverige b hm e Dagarbeiderske
027 Tøger Hansen
9
1843
Rakkestad b hf g Skomagermester
028 Oline Hansen
9
1831
Tannom Sverige b Kone g -
029 Jenny Marie Hansen
9
1869
Frhald b d ug -
030 Helga Hansen
9
1871
Frhald b d ug -
031 Gulbrand Davidsen
10
1821
Eidsvold b hf g Musiksergeant
032 Oliane Davidsen
10
1829
Skee Sverige b Kone g -
033 Nora Sophie Davidsen
10
1860
Frhald b d ug -
034 Gullette Davidsen
10
1862
Frhald b d ug -
035 Jenny M. Davidsen
10
1864
Frhald b d ug -
036 Anna Davidsen
10
1867
Frhald b d ug -
037 Marte Amundsen
11
1822
Berg b hm e Syerske
038 Carl August Amundsen
11
1860
Frhald b s ug Arbeider Hovl.
039 Olava Marie Amundsen
11
1867
Frhald b d ug -
040 Karoline Johannessen
12
1820
Frhald b Logerende ug Sypige

 

 

* 1874

Auction.

Tirsdag 1ste December førstkommende Kl. 3 Eftermiddag afholdes Auction i kjører Ole Nilsens Enkes Bopæl i Biongs gaard paa Rødsveien over Indbo, Mandsgangklæder og Kjøreredskaber, saasom: 1 Helvogn, Gjødselskjærre, Bredslæde, Ploug og Sæleredskaber m. M. samt 1 Hest og endel Halm.

Frederikshalds Byfogedcontor. 23de November 1874

J. C. Lous.

 

 

* 1873

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 61 nr.45, forteller at gift kone Anne Biong i Rødsveien dør 29.april og begraves 6.mai 1873. I følge samme kirkebok var hun født i 1817.

 

* 1870

Ved folketellinga i 1870 finner vi førtifem personer fordelt på ti boenheter på denne matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Nils Biong
1
1820
Fr.hald - hp Gift Skibstømmermand
002 Anne Amundsen
1
1817
Id - hu Gift Kone
003 Allette Biong
1
1856
Fr.hald - d Ugift Datter
004 Emelie Sofie Biong
1
1860
Fr.hald - d Ugift Datter
005 Ole Abrahamsen
2
1833
Dalsland - hp Gift Skibstømmermand
006 Berthe Andersen
2
1842
Wermeland - hu Gift Kone
007 Allette Abrahamsen
2
1867
Fr.hald - d Ugift Datter
008 Elise Bolette Abrahamsen
2
1869
Fr.hald - d Ugift Datter
009 G Gulbrandsen
3
1823
Eidvolds - hp Gift Hoboist
010 Emelie Aker
3
1822
Fr.hald - hu Gift Kone
011 Petter Ingval Gulbrandsen
3
1854
Fr.hald - s Ugift Søn
012 Ole Johan Gulbrandsen
3
1857
Fr.hald - s Ugift Søn
013 Amalie Gulette Gulbrandsen
3
1859
Fr.hald - d Ugift Datter
014 August Emil Gulbrandsen
3
1862
Fr.hald - s Ugift Søn
015 Thed.Nicolai Gulbrandsen
3
1865
Fr.hald - s Ugift Søn
016 Isac Larson
4
1837
Wermeland - hp Gift Sømand
017 Christiane Andersen
4
1837
Fr.hald - hu Gift Kone
018 Anders Svendsen
4
1802
Berg - hp Enke Arbeider
019 Elise Svendsen
4
1858
Fr.hald - d Ugift Datter
020 Johanne Johannesdatter
5
1814
Id - hp Enke Skom enke
021 Ingeval Wilsgaard
5
1854
Fr.hald - s Ugift Søn
022 Marie Wilsgaard
5
1857
Fr.hald - d Ugift Datter
023 Erik Larsen
6
1835
Wermeland - hp Gift Skibstømmd.
024 Maren Hansen
6
1828
Id - hu Gift Kone
025 Ludvig Larsen
6
1859
Fr.hald - s Ugift Søn
026 Johan Larsen
6
1861
Fr.hald - s Ugift Søn
027 Olof Larsen
6
1865
Fr.hald - s Ugift Søn
028 Emilie Larsen
6
1870
Fr.hald - d Ugift Datter
029 Tøger Larsen
7
1842
Rakkestad - hp Gift Skomagersvend
030 Oline Bechman
7
1835
Bohuslen - hu Gift Kone
031 Janne Marie Larsen
7
1868
Fr.hald - d Ugift Datter
032 Ole Nilsen
8
1827
Id - hp Gift Arbeider
033 Berthe Eriksdatter
8
1825
Bohuslen - hu Gift Kone
034 Johanne Emelie Nilsen
8
1859
Bohuslen - d Ugift Datter
035 Marthe S. Andersdtr
9
1824
Berg - hp Enke Arbeider enke
036 Carl August Amundsen
9
1859
Fr.hald - s Ugift Søn
037 Olava Marie Amundsen
9
1864
Fr.hald - d Ugift Datter
038 Christine Olsdtr
9
1798
Aremark - - Enke Arbejder enke
039 G. Davidsen
10
1821
Eidsvold - hp Gift Hoboist
040 Oliane Nilsen
10
1828
Bohuslen - hu Gift Kone
041 Ammanda C.J. Nilsen
10
1857
Fr.hald - d Ugift Datter
042 Nore Sofie Nilsen
10
1859
Fr.hald - d Ugift Datter
043 Gulette Olava Nilsen
10
1862
Fr.hald - d Ugift Datter
044 Janne Marie Nilsen
10
1864
Fr.hald - d Ugift Datter
045 Anne Marie Nilsen
10
1867
Fr.hald - d Ugift Datter

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi, på det som da var en udelt matrikkel 855, trettiåtte personer fordelt på ti boenheter.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Nils J. Bijong
1
45
Frederikshald - Husfader g Skibs Tømmermand
002 Anne Bijong* f Amundsen
1
49
Id Prgj. - hans Kone g -
003 Alette Karoline Bijong*
1
10
Frederikshald - deres Datter ug -
004 Emilie Shofie Bijong*
1
6
Frederikshald - deres Datter ug -
005 Ole Pettersen
2
38
Soons Ladested - Husfader g Styrmand
006 Else Pettersen* f Handsen
2
41
Id - hans Kone g -
007 Janethe f Hansen
2
10
Hølen Landsted - deres foster Datter ug -
008 Erik Larsen
3
31
Sverige - Husfader g Skibstømmermand Lerling
009 Maren Larsen* f Hansen
3
38
Id - hans Kone g -
010 Ludvig Hermand Eriksen
3
7
Frederikshald - deres Søn ug -
011 Johan Engval Eriksen
3
4
Frederikshald - deres Søn ug -
012 Hans Jakobsen
4
28
Skjeber - Husfader g Skibstømmermand
013 Stina Jakobsen* f Larsen
4
26
Sverige - hans Kone g -
014 Johan Hansen
4
2
Frederikshald - deres Søn ug -
015 Martine Johanesen
5
66
Arendal - Husmoder e Fattiglem
016 Carl Johan Hansen
5
24
Frederikshald - hendes Søn ug -
017 Gulbrand Davidsen
6
44
Eidsvold - Husfader g Musik Serginat
018 Oliana Davidsen* f Nilsen
6
38
Sverige - hans Kone g -
019 Amanda K. J. Davidsen
6
10
Frederikshald - deres Datter ug -
020 Nora Shofie Davidsen
6
7
Frederikshald - deres Datter ug -
021 Gullette Olava Davidsen
6
4
Frederikshald - deres Datter ug -
022 Jenni Marie Davidsen
6
2
Frederikshald - deres Datter ug -
023 Guldbrand Guldbrandsen
7
43
Eidsvold - Husfader g Musik Serginant
024 Emilie Elisabet Guldbrandsen* f Aker
7
44
Frederikshald - hans Kone g -
025 Julie Augusta Guldbrandsen
7
14
Frederikshald - deres Datter ug -
026 Petter Ingeval Gulbrandsen
7
12
Frederikshald - deres Søn ug -
027 Ole Johan Gulbrandsen
7
9
Frederikshald - deres Søn ug -
028 Gulette Amalie Gulbrandsen
7
7
Frederikshald - deres Datter ug -
029 August E. Bernhart Gulbrandsen
7
4
Frederikshald - deres Søn ug -
030 Nikolai T. Godtfred Gulbrandsen
7
1
Frederikshald - deres Søn ug -
031 Metthe Christine Haagensen
8
73
Frederikshald - Husmoder e Vaskekone
032 Oline Calsen
9
36
Sverige - Husmoder e Vaskerkone
033 Olaves Amundsen
10
45
Id - Husfader g Skibstømmermand
034 Marte Sophie Amundsen* f Andersen
10
42
Asak - hans Kone g -
035 Carl August Amundsen %Olsen%
10
7
Frederikshald - deres Søn ug -
036 Olava Marie Amundsen
10
2
Frederikshald - deres Datter ug -
037 Christine Andersen
10
67
Aremark - Konens Moder e -
038 Anne Christine Andersen
10
38
Asak - Søster til Konen ug -

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

do. (skjøde) fra Rektor Frølich til Skibstømmernand Niels Julius Biong paa denne Parcel, der af Kjøberen selver bebygget, dateret 3. og thinglæst 4. Decbr 1855.

Representantskabsbeslutning af 2. Marts 1855 i Forbindelse med Forslag fra Formandskabet af 22. Febr. S.A. hvorefter 752 kvadratAlen erhverves af Niels Biongs Løkke til Udvidelse af Rødsveien ved Saugbanken. thinglæst 18. Decbr 1855.

 

* 1843

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Kjøbmand O. Rasch paa en Strekning stor 6300 kvadratalen i Quarteret Litr. D. af Sagbanken, hvilken Strekning har Matr. 855, indeholdende at Parcellen ei maa bebygges nærmer Bygningene i nedre Bankegade eller disses Baghuse med mindst 50 Alen. thinglæst 6 Novbr. 1843. (I selve selve skjøtet kan det se ut til at denne auksjonen ble avholdt 12.november 1839.)

Skjøde fra Kjøbmand Ole Rasck til Rektor J.L. Frølich paa denne Parsel, dateret 4. og thinglæst S.D.

 

Sist oppdatert 06.03.2024 19:34