Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Ankers gate 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 425 og 428

Løpenummer i 1901 matrikkel: 310 og 311

Matrikkelnummer: 473b og 473c

Gårds og bruksnummer: 62/262 og 263

 

Foto: SW 16.mars 2003

 

* 2003

 

* 1974

 

* 1973

 

* 1953

Utdrag fra pantebok for 473c og likelydende på 473b:

Skjøte, dat. 11/12. 1953, fra Ivar Erlandsen til bor Olaf Sverre Erlandsen få d.e. og matr.nr. 473b for kr. 7000,-

 

* 1948

Utdrag fra pantebok for 473c og likelydende på 473b:

Skifteskjøte, dat 28/4-1948 fra skifteforvalteren i Elise Erlandsens dødsbo av Halden til medarving Severin Erlandsen på d.e. og mtr.nr. 473 b for kr. 7.000,-

Skjøte, dat 11/5-1948 fra Severin Erlandsen til sønn Ivar Erlandsen f. 20/6-1903 på d.e. og mtr.nr. 473b for kr. 7.000,-

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Peder Ankers gate 5.

 

* 1929

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Erlandsen Bertha Marie
1898
hushjelp Peder Ankers gate 5 
Erlandsen Elsie Marie
1876
sydame Peder Ankers gate 5 
Erlandsen Inger Johanne
1861
g.m. tomtearbeider Peder Ankers gate 5 
Erlandsen Olaf Sverre
1901
papirarbeider Peder Ankers gate 5 
Erlandsen Petra Lovise
1897
sydame Peder Ankers gate 5 
Erlandsen Petter Severin
1860
tomtearbeider Peder Ankers gate 5 
Iversen Ludvig Anton
1881
stuerarbeider Peder Ankers gate 5 

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Peder Ankers gate 5.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Elise Marie Erlandsen
1
1876-12-19
Fr.hald - hp ug Syerske kjolesøm s.a.
 
         
001 Petter Severin Erlandsen
2
1860-10-03
Frhald - hp g Tomtearbeider Plankebærer
002 Inger Johane Erlandsen
2
1861-10-06
Berg - Østf. - hu g Husmor
003 Bjarne Kristian Erlandsen
2
1890-11-28
Frhald - s ug Matros paa S/S
004 Petra Lovise Erlandsen
2
1897-01-10
Frhald - d ug Sømmerske - Kaape
005 Berta Marie Erlandsen
2
1898-12-02
Fredrikshald - d ug Husarbeid Hjeme
006 Olaf Sverre Erlandsen
2
1901-01-19
Frhald - s ug Papirarbeider
007 Ivar Erlandsen
2
1903-06-20
Frhald - s ug Tomtearbeider
008 Erland Erlandsen
2
1905-08-16
Frhald - s ug Ingen
 
         
001 Janette Martine Iversen
3
1844-02-25
Asak, Berg - Østf. - hp e husmor Alderdomspension Steller huset for min søn
002 Ludvik Anton Iversen
3
1880-08-20
Berg, Østfold - s ug Stuer

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har oppført et våningshus på en etasje med to beoenheter på matrikkel 473b.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus sidebygning 1.etg ett rom og kjøkken Huseierske          

Bolethe Sørine Erlandsen(kvinne)

1832-02-25

Fredrikshald

hm e Gaardeierske delvis underholdes av Datteren

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Elise Marie Erlandsen(kvinne)

1876-12-19

Fredrikshald

d ug søm

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Forhus 1.etg to rom og kjøkken 8 kroner pr mnd          

Inger Johanne Erlandsen(kvinne)

1861-10-09

Berg

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Bjarne Kristian Erlandsen(mann)

1890-11-28

Fredrikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Ivar Erlandsen(mann)

1903-06-20

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Johan Andreas Erlandsen(mann)

1892-12-01

Fredrikshald

s ug Høvleri Arbeider

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Aksel Severin Erlandsen(mann)

1894-10-28

Fredrikshald

s ug Fabrik Arbeider Cellulosefabrik

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Berta Marie Erlandsen(kvinne)

1898-12-02

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Olaf Svere Erlandsen(mann)

1901-01-19

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Erland Erlandsen(mann)

1905-08-16

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Petter Severin Erlandsen(mann)

1860-10-03

Fredrikshald

hf g Tomte Arbeider

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Petra Lovise Erlandsen(kvinne)

1897-01-10

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Matrikkel 473c er også oppført som et våningshus på en etasje, men med kun en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus bakbygning 1.etg ett rom og kjøkken kr 7 pr mnd          

Ludvig Anton Iversen(mann)

1880-08-21

Berg

s ug Stuerarbeider

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

Anette Martine Andersen(kvinne)

1844-02-25

Asak

hm e Understøttelse kr.5,00 Md af Fattigvæsenet forøvrigt Vaskekone

Fredrikshald: Peder Ankersgate

1910

 

 

* 1906

Utdrag fra pantebok for 473c:

Skjøde fra Ole Petter Erlandsen til Elise Erlandsen paa d.e. og matr. no. 473b med grund og tomt for kr 1500, dat 27 septbr 1906 Skjødet indeholder , at Ole Petter Erlandsen og hustru for deres livstid frit skal bebo et værelse og kjøkken i gaarden.

Utdrag fra pantebok for 473b:

Skjøde fra Ole Petter Erlandsen til Elise Erlandsen paa d.e. og matr.no. 473c med grund og tomt for kr. 1500, dat. 27 septbr. 1906. Skjødet indeholder, at Ole Petter Erlandsen og hustru på levetid frit skal bebo et værelse og kjøkken i gaarden.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkel 473b:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Erlandsen Mathilde 
1858
g.m. stuer
Erlandsen Ole Kristian
1856
stuer

På matrikkel 473c finner vi disse personene:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Erlandsen Bolette
1832
g.m. bryggearbeider
Erlandsen Edvard Aug.
1864
bordhusarbeider
Erlandsen Inger 
1861
g.m. stuer
Erlandsen Ole Petter
1827
bryggearbeider
Erlandsen Petter Severin
1860
stuer

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger

473b

Nordre Fredrikshald

473c

Peder Ankers Gade Tomtearb. Ole Petter Erlandsen

2.000

 

600

3.910

 

1.360

Gaarden nærmest Gaden

 

Baggaarden

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi 473b oppført som et våningshus på en etasje med tre boenheter.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

Bolætte Erlands.(kvinne)

1832

Fredrikshald kjøpstad

hm g

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Elise Erlands.(kvinne)

1876

Fredrikshald kjøpstad

d Syerske

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Petter Erlands.(mann)

1826

Fredrikshald kjøpstad

hf g Fhv Trælastarbeider. Lever af egene Midler

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Erland Erlands.(mann)

1866

Fredrikshald kjøpstad

s Sømand

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

Inger Erlands.(kvinne)

1861

Berg Sm %t%

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Petra Erlands.(kvinne)

1897

Fredrikshald kjøpstad

d ug D

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Bertha Erlands.(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug D

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Sevrin Erlands.(mann)

1862

Fredrikshald kjøpstad

hf g Stuerarbeider

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Aksel Erlands.(mann)

1894

Fredrikshald kjøpstad

s ug S

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Andrias Erlands.(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug S

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Petter M. Erlands.(mann)

1888

Fredrikshald kjøpstad

s ug S

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Bjarne Erlands.(mann)

1890

Fredrikshald kjøpstad

s ug S

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

Borghild Erlands.(kvinne)

1899-07-10

Fredrikshald kjøpstad

d ug D

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Mathilde Erlands.(kvinne)

1856

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Petter L. Erlands.(mann)

1887

Fredrikshald kjøpstad

s ug S

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Antonie Erlands.(kvinne)

1891

Fredrikshald kjøpstad

d ug D

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Christian Erlands.(mann)

1858

Fredrikshald kjøpstad

hf g Stuerarbeider

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Margrethe Erlands.(kvinne)

1886

Fredrikshald kjøpstad

d ug D

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Ingeborg Erlands.(kvinne)

1894

Fredrikshald kjøpstad

d ug D

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

473c er også oppført som et våningshus på en etasje, men med kun en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1.etg ett rom og kjøkken          

Edvart Erlands.(mann)

1864

Fredrikshald kjøpstad

hf g Stuerarbeider

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

Juliane Erlands.(kvinne)

1865

Fredrikshald kjøpstad

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Ankers Gade

1900

 

 

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert åtte personer på matrikkel 473b.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Inger Johanne Olsen(kvinne)

1861

Bergs Sogn, Smaalenene

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Hulda Augusta Hansen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Sön af Petter Sevrin Olsen Udöbt Drengebarn ikke Navn(mann)

1890 nov.

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Karl Johan Hansen(mann)

1859

Söndre Skoningfos Id Sogn

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Anna Sofie Hansen(kvinne)

1860

Færgeland Sogn Sverige Sverige

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Karla Senore Hansen(kvinne)

1880

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Petter Sevrin Olsen(mann)

1860

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Petter Martinius Olsen(mann)

1888

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

I 473c finner vi fem personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kristine Magrete Erlandsen(kvinne)

1886

Fredrikshald

Datter

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Petter Ludvig Erlandsen(mann)

1887

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Olaf Martinius Erlandsen(mann)

1889 aug.

Fredrikshald

Søn

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Ole Kristian Erlandsen(mann)

1858

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

Mathilde Erlandsen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: P. Ankers gade

1891

 

 

*1885

Går vi til folketellinga i 1885 finenr vi O.K. Erlandsen oppført som eier av disse matriklene. I 473b finner vi disse personene:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Emelie Eriksen(kvinne)

1848

Drammen

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Aksel Hermand Eriksen(mann)

1874

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Hans Olaf Eriksen(mann)

1878

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Kristian Hagbart Eriksen(mann)

1880

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Marie Elise Eriksen(kvinne)

1872

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Karl Johan Apelskog(mann)

1862

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Hans Eriksen(mann)

1852

Fredrikshald

Stuver

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Stina Apelskog(kvinne)

1821

Sverige

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

og i 473c

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Ole Kristian Erlandsen(mann)

1858

Fredrikshald

Stuver

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

Mathilde Erlandsen(kvinne)

1856

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885

Folketelling 1885 for 0101 Fredrikshald kjøpstad

 

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger

473b

Nordre Fredrikshald

473c

Peder Ankers Gade Bryggemand Ole Petter Erlandsen

1.400

 

600

1.600

 

720

 

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er P.Erlansen oppgitt som eier. da finner vi i 473b registrert tolv personer, mens 473 c ikke er oppført. Det er da også registrert at Abraham Olsen har en hest på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Erlandsen(mann)

1830

Id

hf g Tomtearbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Bolette Erlandsen(kvinne)

1833

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Severin Erlandsen(mann)

1861

Frhald

s ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Erland Erlandsen(mann)

1867

Frhald

s ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Trine S. Erlandsen(kvinne)

1859

Frhald

d ug Forældrene

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Ole Christian Erlandsen(mann)

1858

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Anne Bolette Erlandsen(kvinne)

1873

Frhald

d ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Edvard Erlandsen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Hans Martin Brynildsen(mann)

1850

Berg

hf g Arbeider ved Fyrstikfabrikken

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Abraham Olsen(mann)

1850

Sverige

hf g Kjører

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Amalie Olsen(kvinne)

1849

Thune

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

Hanna Brynildsen(kvinne)

1850

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1875

 

* 1874

Utdrag fra pantebok for 473c:

Skjøde fra Ole Kristian Hansen til Ole Petter Erlandsen paa Gaard Matr No 473c med Grund og Tomt dateret 10 Juni og thinglæst 12. Juni 1874

 

* 1873

 

* 1872

Utdrag fra pantebok for 473c:

Fuldmagt, hvorved Olaus H.Gravdahl giver sin Kone, Oliane Gravdahl Ret til under hans Fraværelse at bruge hans Navn med samme Kraft som om han selv brugte det, dateret 10. November 1868 og thinglæst 8. Novbr 1872

Skjød fra Oliane Jonasdatter Gravdahl paa sin Mand Olaus Holst Gravdahls Vægne under hans fraværelse - til Stuer Ole Christian Hansen paa denne Gaard, dateret 31. Oktober og thinglæst 8.Novbr. 1872

 

 

* 1869

Utdrag fra pantebok for 473c:

Skjøde fra Anders Göthesen til Matros Olaves Holst Gravdal paa denne Gaard med Tomt og tilliggelser, dateret 29 Januar og thinglæst 2.Febr. 1869

 

* 1866

Utdrag fra pantebok for 473c:

Auctionsskjøde til Anders Göthesen paa Gaard MaN 473c, dateret 12 og thinglæst 13. Febr. 1866

 

* 1865

Utdrag fra pantebok for 473b:

Auctionsskjøde til Arbeidsmand Ole Petter Erlandsen paa Gaard MaN 473b, dateret 15. og thinglæst 16.Mai 1865

 

I folketellinga i 1865 finner vi ikke 473c, men det er oppført seks personer på 473b.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kilde

Emelie Sivrine Pettersen(kvinne)

1855

Frederikshald

Datter ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Folketelling 1865 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Petter Erlandsen(mann)

1827

Ide Sogn

Husfader g Saugbrugsarbeider

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Folketelling 1865 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Petter Sivrin Pettersen(mann)

1860

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Folketelling 1865 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Bolette Sørensdatter(kvinne)

1831

Frederikshald

Kone g

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Folketelling 1865 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Ole Christian Pettersen(mann)

1858

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Folketelling 1865 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

Eduard August Pettersen(mann)

1864

Frederikshald

Søn ug

Fredrikshald: Saugbanken

1865

Folketelling 1865 for 0101P Fredrikshald prestegjeld

 

 

 

* 1843

Onsdagen den 20de dennes Kl. 3 Eftermiddag, vil paa Fattigcommissionens Vegne blive afhodlt offentlig Auction i og over den Frederikshalds Fattigvæsen, ved Fattiglem Smedmester Johanens Thoresens Dødsfald tilfaldne Huus Nr. 473 b paa Saugbanken med dertilhørende Smide. Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet hvortil Lysthavende indbydes.

Frederikshald, den 1ste September 1843.

C. Knap.
p. t. Fattigforstander.

 

 

* 1801

På det som da var en udelt matrikkel 473 finner vi ti personer oppført i folketellinga i 1801.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Elisabeth Andersdatter(kvinne)

1799

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Oloug Pedersdatter(kvinne)

1762

Hans kone I første ægteskab

Friderichshald: Saug Banken

1801

Peder Olsen(mann)

1792

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Berthe Pedersdatter(kvinne)

1764

Konens søster Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Saug Banken

1801

Grethe Andersdatter(kvinne)

1794

Deres datter

Friderichshald: Saug Banken

1801

Ole Nielsen Moss(mann)

1741

Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Anders Gudmunsen(mann)

1761

Huusbonde Gift 2. gang Arbejdsmand

Friderichshald: Saug Banken

1801

Iver Olsen(mann)

1790

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Lars Olsen(mann)

1795

Deres søn

Friderichshald: Saug Banken

1801

Kari Larsdatter(kvinne)

1769

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Saug Banken

1801

 

 

Sist oppdatert 22.01.2024 17:53