Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Peder Colbjørnsens gate 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 231a og b

Løpenummer i 1901 matrikkel: 134 og 135

Matrikkelnummer: 22a og b

Gårds og bruksnummer: 160/125

 
Skjermdump fra Google maps
  Huset gjennomgikk en totalrenovering på1980 tallet. Før denne renoveringen ville nok mange ha sagt at huset kun var egnet til et rivningsprosjekt.

 

 

 

* 2014

 

* 2009

 

* 1996

 

* 1995

* 1986

Bilde tatt 1986 av Arild Brunvand

 

 

* 1984

 

* 1980

 

* 1978

 

* 1975

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Peder Colbjørnsens gate 4.

 

* 1942

 

* 1930

Utdrag fra panteregiste for matr. 22b:

Skjøte fra skreddermester Karl M Larsen til Karl Monsen for Kr. 14100,- på d.e. og matr. 22a. Dat 12/12-1930

 

 

* 1927

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Jensen Hilda
1868
vaskepike Peder Kolbjørnsens gate 4
Larsen  Mathilde 
1842
enkefrue Peder Kolbjørnsens gate 4
Larsen  Amanda
1883
sydame Peder Kolbjørnsens gate 4
Olsen Karl Edvin
1869
fjellarbeider Peder Kolbjørnsens gate 4
Olsen Emma Kristine
1871
g.m.  Fjell.arb. Peder Kolbjørnsens gate 4
Olsen Konstanse Emilie
1894
frøken Peder Kolbjørnsens gate 4
Voldheim Karl Johan
1881
skotøiarbeider Peder Kolbjørnsens gate 4
Voldheim Hanna Othilie
1890
g.m. skotøiarbeider Peder Kolbjørnsens gate 4

 

 

* 1926

Utdrag fra panteregiste for matr. 22b:

Skjøte fra skifteforvalteren i Fr.hald Ola Sveen på vegne av avdøde skræddermester Carl Larsen og gjenlevende hustru Mathildes fællesbo til skræddermeser Karl M. Larsen for kr 15.500,- på d.e. og matr. 22a dat 15/11 26 (iflg kartforretning 10/6-16 er eiendommen 375 m2) tinglyst 16 november 1926

Utdrag fra panteregister for matr. 22a:

Skjøte fra skifteforvalteren i Fr.hald Ola Sveen på vegne av avdøde skræddermester Carl Larsen og gjenlevende hustru Mathildes fællesbo til skræddermeser Karl M. Larsen for kr 15.500,- på d.e. og matr. 22b dat 15/11 26 (iflg kartforretning 10/6-16 er eiendommen 375 m2) tinglyst 16 november 1926

 

* 1910

 

Folketellinga i 1910 forteller at vi på eiendommen finner et våningshus på tre etasjer, "Bakbygning, Bryggerhus, Vedskur & Priveter". Her er det seks boenheter, en butikk og et verksted.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Forhus 1. og 2.etg 16 kr pr mnd          

Hendriette Henriksen(kvinne)

1890-01-12

Valerøerne

fl ug Sømmerske

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Margit Henriksen(kvinne)

1893-12-24

Valerøerne

fl ug Sømerske

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Mathilde Larsen(kvinne)

1843-12-20

Lommelanda Sverige

hm g Husstel

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Karla Mathilde Larsen*(kvinne)

1888-10-15

Fredrikshald

d ug Forsørges av Faderen Skrædderen

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Johan Ludvik Larsen(mann)

1886-06-25

Fredrikshald

s ug Bakersvend

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Carl Larsen(mann)

1842-06-04

Høgdalssogn Sverige

hf g Skræddermester S

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Forhus 1.etg 13 kr pr mnd          

Halvtan Larsen(mann)

1910-04-20

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Einar Gunerius Larsen(mann)

1880-01-30

Fredrikshald

hf g Skræddersvend

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Amanda Otelie Larsen(kvinne)

1883-10-26

Id

hm g Husstel

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Forhus 2. og 3. etg 15 kr pr mnd          

Letta Hov(kvinne)

1852-11-09

Id

hm ug Husmor, strikkerske, samt Pensinat

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Thor Lund(mann)

1883-08-19

Fredrikshald

pleiesøn ug Kontorist v/ Melforretning

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Thor Christiansen(mann)

1890-06-02

Lillestrømmen

el ug Handelsbetjent Colonialforr.

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Astrid Hansen(kvinne)

1894-07-26

Id

b ug Gaardmandsdatter Forsørges av sine Foreldre

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Forhus I første fra gaarden, i tredje fra gaten nærmest en kvist 13 kr pr mnd          

Harriet Hanssen(kvinne)

1896-05-30

Kristiania

d ug Expeditrise ved rammeforr.

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Wilhelmine Hanssen(kvinne)

1871-07-10

Sverige

hm g huslig arbeide

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Signe Hanssen(kvinne)

1897-10-21

Kristiania

d ug

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Knut Hansen(mann)

1899-11-27

Kristiania

s ug

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Andreas Hanssen(mann)

1873-04-29

Glemminge

hf g Rammeforretning, Redaktør

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Fanny Hanssen(kvinne)

1892-12-09

Kristiania

d ug huslig arbeide

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Astri Hansen(kvinne)

1901-05-13

Kristiania

d ug

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Bakbygning 1.etg 12 kr pr mnd          

Bergliot Mathisen(kvinne)

1897-12-06

Herføl Valer

d ug Barn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Villy Mathisen(mann)

1904-06-01

Herføl Valer

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Thomas Mathisen(mann)

1908-07-31

Herføl Valer

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Johan Mathisen(mann)

1868-07-30

Sverige

hf g Høvleriarbeider

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Georg Mathisen(mann)

1893-07-06

Fredrikstad

s ug Snekkerlerling

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Birger Mathisen(mann)

1902-06-20

Herføl Valer

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Thomine Mathisen(kvinne)

1868-07-26

Sverige

hm g Husmor

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Solveig Mathisen(kvinne)

1895-12-29

Herføl Valer

d ug Pike Sømmerske

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Ingval Mathisen(mann)

1900-05-12

Herføl Valer

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

Bakbygning 2.etg kr. 6,50 pr mnd          

Oleane Elise Olsen(kvinne)

1866-02-15

Id Sogn

el ug Vaskepige

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi kun disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Nilsen Edvard
1848
gaardsgut
Nilsen Helene 
1815
enke
Olsen Julius
1854
skibstømmermand
Olsen Marie Johanne
1844
g.m. skibstømmermand

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skrædder C. Larsen oppført som eier av eiendommen. Matriklene 22a og 22b var skattetaksert sammen til kr 10500, men de hadde hver sin branntakst. 22a var den delen av eiendommen som lå mot gaten. Denne var branntaksert til 4150 kr. Matrikkel 22b var branntaksert til 3460 kr. Begge matriklene er også ført opp med grense mot Moriangaden.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et Vaaningshus, Skrædderverksted og en Bagbygning i to etasjer. Her var det vedskur i 1. etasje og beboelse i 2.etasje.
I "Bagbygningen" er det registrert to rom i kjeller og fire rom og to kjøkken.
Carl Lars. hf g Skræddermester 1842 Sverige Frimenigheden
Mathilde Lars. hm g Hustru 1843 Sverige Frimenigheden
Einar Lars. ug Skræddersvend 1880 Frimenigheden
Hermana Lars. d ug Datter 1882 Frimenigheden
Florida Lars. d ug Datter 1884 Frimenigheden
Ludvig Lars. s ug Søn 1886 Frimenigheden
Karla Lars. d ug Datter 1888 Frimenigheden
Helene Nils. Svigermor e Understøtes af Skræddermester 1813 Sverige Har været i Norge omk. 30 Aar
Edvard Nils. el ug Gaardskarl 1845 Sverige Har været i Norge omk. 30 Aar
Emanuel Karls. el ug Skræddersvend 1882 Sverige
Marentius Lars. el ug Skrædderlærling 1882 Berg Sm

To rom og kjøkken i 1.etg våningshus
Carl M. Lars. hf g Skræddersvend 1873 Sverige Frikirken
Laura Lars. hm g Hustru 1875 Frikirken
Sverre Lars. ug Søn 1897 Frikirken
Bjarne Lars. ug Søn 27.10.1900 Frikirken

To rom og kjøkken i kvistleilighet
Jacob Albert Engebrets. hf g Arbeids-Formand i Trælastforretning 1860
Maren Sofie Engebrets. hm g Hustru 1858
Rolf Albert Engebrets. ug Søn 1886
Dagmar Sofie Engebrets. ug Datter 1889
Henry Nicolay Engebrets. ug Søn 1895

To rom og kjøkken i kvistleilighet
Anders Magnus Petters hf g Gaardskarl h/ Kjøbmand 1850 Sverige Har været i Norge siden 1864 Medodist
Johane Christine Petters. hm g Hustru 1850 Berg Sm Medodist
Karen Petters. ug Datter 1880 Berg Sm Medodist
Petter Petters. ug S & Conditorlærling 1882 Berg Sm Medodist
Rut Petters. ug Datter 1888 Medodist

 

* 1894

Utdrag fra panteregiste for matr. 22b:

Fuldmagt fra skibsfører Axel H. Nilsen til cand. jur Carlmark til at underskrive skjøde paa d. eiend. til skrædder c. Larsen dat 24/11 og tinglyst 4. decbr. 1894

Skjøde fra Axel H. Nilsen ved can. jur. Carlmark til skrædder C. Larsen for 2400 kr. dat 30 november og tinglyst 4. decbr. 1894

 

* 1893

Utdrag fra panteregiste for matr. 22b:

Overenskomst mel skibsfører Axel Nielsen og skrædder C. Larsen ang. deling af huset matr.nr. 22 og grunden efter en bestemt linje, hvormed gaardsrum og indkjørsel er fælles. dat 15/2-93. Larsen andel har faaet matr.nr. 22a. Nilsens matr.nr. 22b. Tinglyst 21 marts 1893

 

* 1892

Utdrag fra panteregister for matr. 22:

Skjøde fra Skrædder Johannes Andersen til Skræddermester Carl Larsen paa hans andpart for Kr. 2700,00. dat 28/3 92

 

 

* 1891

I folketellinga i 1891 er Matr. 22a og 22b registrert hver for seg. I 22a finner vi.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peter Petersen(mann)

1881

Berg Smaalene

Søn ug

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Johannes Andersen.(mann)

1836

Sverige

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Anders Mangnus Petersen(mann)

1850

Sverge

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Johane Cristine Petersen föt Olsen(kvinne)

1850

Berg Smaal.

Hustru g

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Karen. Petersen(kvinne)

1879

Berg (Smaal.)

Datter ug

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Rut Petersen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Oleane Andersen.(kvinne)

1836

Löiten

Hustru g

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

I 22b finner vi:

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Inga Augusta Nielsen(kvinne)

1884

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Sevrin Eduvart Gaberielsen(mann)

1849

Berg Smaalenene

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Anne Marie Gabrielsen föt Davidsen(kvinne)

1842

Hurdalen

Hustru g

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Amanda Gerda Johansen(kvinne)

1886

Sverge

Foster Dater ug

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Karen Kirstine Nielsen födt Johanssen(kvinne)

1855

Drammen

Hustru g

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Kristiane Nielsen(kvinne)

1885

Fredrekshald

Datter ug

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Axel Henrik Nielsen(mann)

1850

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Karen Henriette Nielsen(kvinne)

1888

Fredrikshald

Datter ug

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Mathilde Eriksdotter(kvinne)

1833

Näsing Sogn Sverige

Familiens overhode ug

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

Axel Necolai Nielsen(mann)

1890 okt.

Fredrikshald

Søn ug

Fredrikshalds: P Colbjørnsens Gd 3 Kreds

1891

 

 

 

* 1885

Utdrag fra panteregiste for matr. 22b:

Præsteattes for at Axel Henrik Nilsen er søn efter afdøde murer Christian Nilsen med paategned bevidnelse at han tillige er dennes og afdødes kones eneste arving, dat 6 og 7/3 85 Tinglyst 10 marts 1885

Utdrag fra panteregister for matr. 22:

Skjøde fra Carl Larsen og Martin Eriksen til Johannes Andersen paa 1/2 for Kr. 1150,00 dat 30/7 85

 

 

Går vi til folketellinga i 1885 så er "Kr. Nilsens Enke og E. Hansens Børn" registrert som eiere av matrikkelen som kun er oppført som matrikkel 22. Følgene 17 personer har da sitt bosted på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Axel Henrik Niels. 1850 M Fredrikshald Styrmand
2 Karen Kristine Niels. 1855 K Drammen Kone
2 Inga Augusta Niels. 1884 K Fredrikshald
2 !! Niels.* 1885 K Fredrikshald Et Barn udøbt
1 Per Otto Johans. 1850 M Skaraborgs Len Sverige Stenhugger hos Beer Thorenes??
1 Elise Johans. 1859 K Fredrikshald Kone
1 Klaus Josef Johans. 1878 M Fredrikshald
1 Trygved Alexander Hjalmar Johans. 1880 M Fredrikshald
1 Sigurd Marentsius Johans. 1883 M Torsnes Sogn Norge
1 Stina Marie Stenstrøm 1826 K Bakkefors Wermland E
1 Karl Lars. 1852 M Lommeland Sverige Matros
1 Hana Lars. 1860 K Fredrikshald
1 Einar Ludvig Lars. 1880 M Fredrikshald
1 Oliane Marie Sjog 1803 K Fredrikstad Pige
2 Anne Marie Arnes. 1815 K Danmark E
2 Anne Sofie Arnes. 1851 K Fredrikshald
1 Johan Ols. 1858 M Skjeberg Sogn Arbeidsmand hos G. Hofgaard

 

* 1884

Utdrag fra panteregister for matr. 22:

Skifte efter Erik Hansen, hvormed Boets ?? er udlagt Sønnen Martin Eriksen og Svigersønnen Carl Larsen. Thinglæst 28 Januar 1884

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 finner vi Chr. Nilsens Enke og A. Thoresen oppført som eiere av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 2.400 kroner og en branntakst på 3.080 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har oppført Christian Nielsen og Erik Hansen som eiere av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Karen Nilsen
1
1819
Drammen b hm e Husleie
002 Axel Nilsen
1
1850
Fhald b s ug Matros
003 Stine Stenstrøm
2
1828
Sverige b Logerende e Gangkone
004 Marie Gjøg
3
1801
Frstad b Logerende ug Gangkone
005 Marte Jensdatter
4
1817
Fhald b Logerende ug Gangkone
006 Caroline Jensen
4
1850
Fhald b d ug Gangkone
007 Erik Hansen
5
1825
Skeberg b hf g Tømmermand paa Verft
008 Bergitte Hansen
5
1832
Fhald b Kone g -
009 Hanne Hansen
5
1860
Fhald b d ug -
010 Martin Hansen
5
1862
Fhald b s ug -
011 Christine Hansen
5
1864
Fhald b d ug -
012 Elisabet Hansen
5
1867
Fhald b d ug -
013 Hans Hansen
5
1870
Fhald b s ug -
014 Elise Stenstrøm
5
1859
Fhald b d ug -
015 Anne Arnesen
6
1812
Danmark b hm e Vask, Strygning osv.
016 Sofie Arnesen
6
1851
Fhald b d ug Vask, Strygning osv.

 

* 1870

Ved folketellinga i 1870 bor følgende personer på matrikkelen:

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Karen Kristine Nielsen
1
1819
Drammen - hp Enke -
002 Axel Henrik Nielsen
1
1850
Frederikshald - s Ugift søn
003 Johan C A. Nielsen
1
1855
Frederikshald - s Ugift søn
004 Ole Iversen
2
1828
Gulbransdalen - hp Gift -
005 Marie Johannesen
2
1833
Moe Sogden Sverige - hu Gift -
006 Olga Elise Olsen
2
1866
Frederikshald - d Ugift -
007 Einar Edvartsen
2
1863
Frederikshald - - Ugift -
008 Iver Bernhardt Olsen
2
1870
Frederikshald - s Ugift -
009 Oliane Marie Gøg
3
1803
Frederikshald - hp Ugift -
010 Marthe Jensdatter
4
1812
Frederikshald - hp Ugift -
011 Erik Hansen
5
1825
Skjeberg - hp Gift -
012 Bergete Hansen
5
1832
Frederikshald - hu Ugift -
013 Hanna Eriksen
5
1860
Frederikshald - d Ugift -
014 Marten Eriksen
5
1862
Frederikshald - s Ugift -
015 Christian Eriksen
5
1864
Frederikshald - s Ugift -
016 Elisabeth Eriksen
5
1867
Frederikshald - d Ugift -
017 Hans Eriksen
5
1870
Frederikshald - s Ugift -
018 Anne Marie Arnesen
6
1815
Danmark - hp Enke -
019 Anne Sofie Arnesen
6
1850
Frederikshald - d Ugift -
020 Trine Marie Arnesen
6
1854
Frederikshald - d Ugift -
021 Rasmus Arnesen
6
1857
Frederikshald - s Ugift -

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister for matr. 22:

Skjøde fra Leverandør Andreas Thoresens Enke Grethe Thoresen, til Skibstømmermand Erik Hansen paa den hendes Mand hjemlede Andel af denne Gaard med Tomtstreækninger og Gaardsplads, dateret 18 og Thinglæst 19. Mai 1868

 

* 1865

Ved folketellinga i 1865 er matrikkelen kun registrert som gård nr.22. i Raadhusgaden. Det var da registrert seks leiligheter på eiendommen.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Karen Nield. Husmoder e 47 k Drammen
Axel Henrik Niels. hendes Søn ug 16 m Frederikshald
Johan Aug Niels. hendes Søn ug 11 m Frederikshald
Andrine Petrine f Ols. Pleiebarn ug 10 k Frederikshald

Andreas Ols. Husfader Murarbeider g 56 m Frederikshald
Eva Carlotte Andersd. hans Kone g 29 k Sverrige
Ole Anthon Ols. deres Søn ug 9 m Bergs Prgj.
Anne Christine Ols. deres Datter ug 5 k Frederikshald

Mikal Ols. Husfader Tomtearbeider g 30 m Vinger Prgj.
Elen Marie Caspersd. hans Kone g 30 k Frederikshald
Carl Edvin Ols. deres Søn ug 7 m Frederikshald
Marthine Emilie Ols. deres Datter ug 4 k Frederikshald
Alma Sophie Ols. deres Datter ug 2 k Frederikshald

Carl Ols. Husfader Skoemager g 31 m Askim Prgj.
Caroline f Mathis. hans Kone g 34 k Sverrige
Emil Marenius Ols. deres Søn ug 7 m Frederikshald
Marie Ols. deres Datter ug 3 k Frederikshald
Sophie Ols. deres Datter ug 2 k Frederikshald

Gothlib Adolph Cocceius Husfader Skrædder g 55 m Tydskland
Fredrik W Cocceius hans Søn Sømand ug 20 m Frederikshald
Eleonore A. Cocceius hans Datter ug 16 k Frederikshald

Erik Hans. Husfader Skibstømmermand g 41 m Skjeberg Prgj.
Pernille Hansd. hans Kone g 34 k Frederikshald
Hanna Hans. deres Datter ug 6 k Frederikshald
Marthin Hans. deres Søn ug 4 m Frederikshald
Kristine Hans. deres Datter ug 2 k Frederikshald
Kathrine Jensd. Husfaderens Moder e 77 k Skjeberg Prgj.

 

* 1852

Utdrag fra panteregiste for matr. 22b:

Skjøde fra Carl Magnus Nielsen til murerarbeider Christian Nielsen paa andel i huset nr. 22 med tomt og hauge. dat 24 og tinglyst 27. januar 1852

Utdrag fra panteregister for matr. 22:

Skjøde fra Carl Magnus Nielsen til murerarbeider Christian Nielsen paa andel i huset nr. 22 med tomt og hauge. dat 24 og tinglyst 27. januar 1852

 

 

* 1846

Utdrag fra panteregister for matr. 22:

Skiftebrev i Tømmermand Thor Bentzens Bo, hvorefter Halvdelen af Huset N.22 med Grundstrækning?? er udlagt Andreas Thoresen som Eiendom. Thinglæst 4.Mai 1846

 

* 1841

Utdrag fra panteregistre for matr. 22:

Skifteakt efter Thor Bentzens afdøde Kone, Marie Hansdatter, hvorefter Halvdeln af Huset N. 22 er udlagt Enkemanden som Eiendom med Panteudlæg til Za?? Svendsen for 5 Spd 36 s Thinglæst 21. Juni 1841

 

* 1801


Ved folketellingen i 1801 bor følgende personer i gård nr.22
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Peter Christopher Rieffesthal Huusbonde 32 Begge i 1ste ægteskab Coffardie skipper M
Kirstine Dorothea Andersen Hans kone 33 Begge i 1ste ægteskab K
Johan Philip Rieffesthal Deres søn 1 Ugift M
Anne Mortensen Logerende 59 Ugift Informerer børn K
Maria Sophia Sørensen Logerende 12 Under informatio N K
Peter Hetting Logerende 23 Matros M
Boel Maria Tienestepige 29 Ugift K

 

Sist oppdatert 04.04.2024 18:49