Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Peder Colbjørnsens gate 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 233

Løpenummer i 1901 matrikkel: 136

Matrikkelnummer: 226b

Gårds og bruksnummer: 160/370

 
Foto: SW 1.februar 2003

 

* 2002

 

*1975

 

* 1973

 

* 1969

 

* 1949

 

* 1915

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra fotograf Olaf M. Madsen til Axel Olsen for 2000,- Kr. dat 14/4 15. Iflg kartforretning av 15/4 1915 indeholder grunden 223 m2.

 

* 1914

Det er nok ikke få av Fredrikshalds sine innbyggere som finpyntet har vandret opp den nederste bakken av Peder Coldbjørnsens gate med denne matrikkelen som mål. Huset ble bygget på matrikkel 226 som atelier for fotograf Fredrik Klem. I 1873 blir huset solgt til fotograf Clara Hollander og kort tid etter blir det så solgt til fotograf Olaf Marmand Madsen. Først i 1912 opphører fotografvirksomheten i bygget. Før huset ble påbygd og gjort om til beboelseshus i siste halvdel av syttitallet var det i mange år benyttet som blikkenslagerverksted.

Eiendommen og husene som har vært på denne matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børke sin bok/hefte "Peder Coldbjørnsens gate, Fra byens torv til Fredrikstens port". (ISBN 82-990750-50-2-5)

 

* 1902

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Fotograf O. M. Madsen oppført som eier av matrikkelen. Skattetaksten var på 1.500 kroner og branntaksten på 2.890 kroner.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har ikke mange opplysningen å gi om eiendommen. Det eneste som kan hentes her er at Madsen er eier og at eiendommen "Beboes ikke".

 

* 1878

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 gir nesten de samme opplysningene som 1901 matrikkelen. Fotograf O.M.Madsen var eier av matrikkelen og skattetaksten var på 1.200 kroner. Det var ikke oppført noen branntakst.

Eiendommen ble fraskilt matrikkelnummer 226 så sent som i 1873. Den er derfor ikke med i tidligere folketellinger.

 

Sist oppdatert 04.01.2022 23:10