Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Colbjørnsens gate 2

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 229

Løpenummer i 1901 matrikkel: 131

Matrikkelnummer: 158 & 160

Gårds og bruksnummer: 160/308

 
Foto: SW 1.februar 2003

 

manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene på adressen:

*

*


Folketellinga i 1910 forteller om et vaaningshus, Sidebygning, uthus hvor det er fire leiligheter med til sammen seksten personer.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Gunder Søberg(mann)

1852-11-14

Elverum

hf g Fanejunker Huseier

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Karoline Søberg(kvinne)

1852-11-29

Fredrikshald

hm g Huslig arbeide

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Knut Nordtorp(mann)

1883-06-17

Øier

hf g Politibetjent

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Gudrun Nordtorp(kvinne)

1885-05-14

Biri

hm g Hustru

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Gudmund Olav Nordtorp(mann)

1909-10-11

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Hagbart Halvorsen(mann)

1887-03-10

Kraakstad

fl ug Stationsbetjent v/ jernbanen

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Lars Hansen Henni(mann)

1883-03-19

Næs Romerike

hf g Lokomotivpudser

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Elise Kristine Hansen Henni(kvinne)

!!.05.11

Aremark

hm g Hustru

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Harald Jon Hansen Henni(mann)

1907-01-13

Kristiania

s ug Barn

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Otter Marinius Hansen(mann)

1880-01-20

Id

hf g Vognmand

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Josefine Petronelle Hansen(kvinne)

1882-10-31

Id

hm g Hustru

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Ingeborg Konstanse Hansen(kvinne)

1901-01-01

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Nils Hartvik Hansen(mann)

1902-11-05

Fredrikshald

s ug Søn

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Aagot Josefine Hansen(kvinne)

1907-06-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Gudrun Elisabeth Hansen(kvinne)

1909-10-08

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

Johan Adolf Hansen(mann)

1884-07-18

Sverige

el ug Skomaker for egen regning S

Fredrikshald: Moriangaten

1910-12-01

*

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 er Fanejunker Søberg oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 10.500 kroner og var branntaksert til 18.140 kroner.

*

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "Vaaningshus" med en etasje. Det må også på eiendommen være en "bagbygning, for en av de fire leilighetene som er registrert på eiendommen er oppført i 2.etg på denne.
Tre rom og kjøkken
Gunder Søberg hf g Fanejunker, Kontorist, Bankrevisor 1852 Elverum Hed
Karoline Søberg hm g Hustru 1852
Olga Søberg d ug Kontorist 1878
Halvor Søberg s ug Smed 1876 (midlertidig boasatt på Strømmen i Akershus)

Tre rom og kjøkken + et kvistværelse
Christian August Lahn hf g Telegrafbestyrer ved Rigstelgrafen 1843 Bergen
Druda Christiane Lahn f Riisnæs hm g Hustru 1851 Dale Søndfjord
Trygve Lahn s ug Student 1881 Rørvik Namdalen NT (midlertidig bosatt i Chria fra 02. til 06.12.1900)
Jensina Maria Lahn ug Datter 1886 Levagner NT
Helga Lahn ug Datter 1887 Levanger NT
Leif Lahn ug Søn 1887 Levanger NT
Petra Eriks. ug Tjpige 1875 Frhald

Et rom og kjøkken
Nils Olsson hf g Stenhuggersmed 1875 Sverige Kristi Menighed
Albine Olsson hm g Hustru 1875 Sverige Kristi Menighed
Eval Olsson ug Søn 05.09.1899 Id Sm Kristi Menighed
Helga Anders. ug Tjenestepige 1884 (vanligvis bosatt på Id)
Elvin Olsson el ug Smedlærling 1886 Sverige (midlertidig bosatt i Berg)

Tre rom og kjøkken i 2.etg bagbygning
Johan Ludvig Svens. hf g Fabrikkjørrer 1864 Berg Sm Baptistmenighed
Valborg Svens. hm g Hustru 1873 Berg Sm Baptistmenighed
Anna Lovise Svens. ug Datter 1891 Berg Sm
Olga Adinne Svens. ug Datter 1898 Baptistmenighed
Sigvard Ols. el ug Skomager paa Skofabrik 1879 Berg Sm

 

*

 

Går vi til folketellinga i 1885 så finner vi Søberg oppført som eier av matrikkelen. Ni personer har da fast bosted på eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
2 Karoline Søberg 1852 K Frederikshald Madam Husmoder
2 Gunder Søberg 1852 M Elverum Kommandersergeant i Landeforsvaret
2 Halvor Søberg 1876 M Frederikshald Guttebarnet Ingen
2 Olga Søberg 1878 K Frederikshald Pigebarnet Ingen
1 Johan Fredrik Rosenberg 1849 M Vestfossen Eker Disponent
1 Walentine Adlheid K?? 1856 K Christiansand S Husbestyrerinde hos Rosenberg
1 Johanne Klein 1853 K Asker @Askim@?? Tjenestepige hos Rosenberg
1 Ole Peder Peltz 1829 M Frederikshald Casserer hos Saugbrugsforeningen
1 Lovise Mathilde Thores. 1861 K Tistedalen under Frederikshald Tjenestepige hos O.P. Peltz

 

*

 

I følge kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1878 til 1889 (side 50 nr.62) dør fhv.kjøbmand Tomas Marinius Syversen den 13.september 1885. Dødsårsaken er oppgitt til "Lungeødem". I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1838.

 

*

 

Matrikkelen for Fredrikshald i 1878 har registrert Kjøbmand Thomas Syvertsen som eier av matrikkelen. Eiendommen har da en skattetakst på 10.000 kroner og en branntakst på 13.520 kroner.

 

*

 

Folketellinga i 1875 har Ths. Syversen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Thomas Syversen(mann)

1837

Fhald

hf g Kjøbmand

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Inger Gjøs(kvinne)

1845

Fhald

Kone g

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Markus Syversen(mann)

1872

Fhald

s ug

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Axel Sandal(mann)

1857

Sverge

tj ug Handelsbetjent

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Jørgine Thoresen(kvinne)

1857

Fhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

Sofie Luft(kvinne)

1856

Fhald

tj ug Husjomfru

Fredrikshald: Morianstrædet

1875-12-31

 

*

 

Oline Sørhuus som eier huset ved folketellingen i 1865 har arvet huset etter sin bror gullsmed L.M. Sørhuus. Hennes sønn Albert Thane arver huset i 1871 og selger det samme år til skipper Severin Molvig.

 

*

 

Ved folketellinga i 1865 er det kun registrert beboere i gård nr.158. Gård nr.160 er ikke nevnt i denne folketellinga. I nr.158 bor det da 22 personer fordelt på tre boenheter.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Carsten Wilhelm Andres Klouman Husfader Oberstlieutenant g 50 m Feiring
Marie Augusta Klouman Kone g 43 k Gran
Hans Henrik Gerhard Klouman Søn Studerende ug 21 m Ringsaker
Carl Jacob Bergh Klouman Søn Sømand ug 20 m Gran
Sofie Abrahamine Klouman Datter Skolediscipel ug 16 k Frederikstad
Otto Klouman Søn Skolediscipel ug 14 m Frederikstad
Edvard Rosing Klouman Søn Skolediscipel ug 12 m Aremark
Frederikke Wilhelmine Klouman Datter Skolediscipel ug 9 k Spydberg
Karen Augusta Klouman Datter Skolediscipel ug 7 k Elverum
Peter Klouman Søn ug 4 m Frederikshald
Henning Jacob Klouman Søn ug 2 m Frederikshald
Kassi Olsd. Tjenestepige f 45 k Elverum
Bolette Marie Andersd. Tjenestepige ug 19 k Id

Kirstine Elisabeth Huitfeldt Husmoder e 56 k Frederikshald
Arilda Kristine Magdalene Huitfeldt Datter ug 30 k Kristiania
Susanna Elisabeth Huitfeldt Datter ug 28 k Kristiania
Wilhelmine Kristine Huitfeldt Datter ug 27 k Kristiania
Kristiane Augusta Huitfeldt Datter ug 24 k Kristiania
Andrine Hansd. Tjenestepige ug 26 k Id

Oline Sørhuus Huuseierske ug 49 k Frederikstad
Albert Thane hendes Søn Student ug 22 m Frederikshald
Andrea Kaas Pleiebarn ug 2 k Hurum

*

 

Ved folketellinga i 1801 bor det kun to personer i det som er registrert som gård nr.158.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Jacob Carlberg Huusbonde 39 Ugift Høker M
Grethe Kindblad Tienestepige 24 Ugift K

 

Sist oppdatert 24.03.2021 17:13