Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Colbjørnsens gate 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 235

Løpenummer i 1901 matrikkel: 137

Matrikkelnummer: 21

Gårds og bruksnummer: 160/123

 
Foto: SW 1.februar 2003

 

* 2002

 

* 1995

 

* 1970

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har bare to myndige personer på adressen.

 

* 1939

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 21/3,28/3 og 31/3-1939 fra Hilma Ludvigsen født 13/4-1891, Hartvig Ludvigsen født 23/11-1893, Knut Lundgren født 2/2-1896 og Margit Lynner født 15/51898 til Selma Nathalie Lundgren født 4/3-1889 på deres anpart av 1/2 parten av d.e. for Kr. 3046,88

 

* 1938

Utdrag fra panteregister:

Anm. efter tgl.l. § 14: Jørgen Lundgren er død 4/1-38 og efterlater sig følgende arvinger: 1) Hilma Lundgren, 2) Selma Lundgren, 3) Hartvig Ludngren og 5) Margit Lynnes.

 

* 1935

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skredder M.Lundgrens og hustru Johanne Elisabeth Lundgrens eneste og myndige arvinger 1) Selma, 2) Jørgen, 3) Hartvig, 4) Knut B. Lundgren og 5) Margit Lynner f. Lundgren til sine medarvinger Selma og Jørgen Lundgren for Kr. 3900,- Dat. 29/1 35 påført skifteattest for at enke Johanne Elisabeth Lundgren er død og at forannævnte er de eneste og myndige selvskiftende arvinger. (iflg Kartforretning av 10/11-08 er eiendommen 112 m²) Tinglyst 15 februar 1935

 

 

* 1933

I følge kirkebok for Fredrikshald for perioden 1925 til 1945 (side 84 nr.62) dør enke Johanne Elisabeth Lundgren den 5. november 1933. Dødsårsaken er av dr. Ringvold oppgitt til Debilitas Senilis. Iflg. samme kirkebok var hun født i Lommeland Sogn i Sverige 8. januar 1859.

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Lundgren Hartvig 
1893
skredder Peder Kolbjørnsens gate 3
Lundgren Johanne Elisabeth
1859
enkefrue Peder Kolbjørnsens gate 3
Lundgren Jørgen
1891
skredder Peder Kolbjørnsens gate 3
Lundgren Selma Nathalie 
1889
hushjelp Peder Kolbjørnsens gate 3

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 er det tre boenheter på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Johanne Elisabeth Lundgren

01

1859-01-08

Sverige

-

hp

e

Husmor. Skrædderforretning

002 Jørgen Lundgren

01

1891-05-23

Fredrikshald

-

s

ug

Skrædder

003 Hartvig Osian Lundgren

01

1893-11-23

Fredrikshald

-

s

ug

Skrædder

001 Amanda Larsen

01

1862-12-15

Lommelanda

-

hu

g

Husmor

002 Ole Fredrik Larsen

02

1861-12-09

Idd

-

hp

g

Sjømand paa Hvalfangst. Hvalskytter

003 Agnes Fredrike Persen

02

1891-07-16

Fredrikshald

-

l

e

Klistrerske v/ Skotøifabrik

004 Rut Walborg Persen

02

1907-12-06

Skee

-

d

ug

-

005 Alf Jørgen Persen

02

1911-02-03

Skee

-

s

ug

-

006 Alice Solvej Persen

02

1913-05-15

Skee

-

d

ug

-

001 Alfred Danielsen

03

1881-01-01

Kristiania

-

hp

g

Blikkeskagare

002 Hilda Danielsen

03

1875-10-03

Nesinge Sverige

-

hu

g

Husmor

003 Adolf Ferdinand Brevik

03

1907-06-04

Fredrikstad

-

s

ug

Visergut

004 Alf Leonard Danielsen

03

1913-08-13

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Amalie Sørensen

03

1838-07-28

Skee Sverige

-

Mor af Hustruen i huset

e

Fattighjælp fra Sverige

006 Erling Herman Meier

03

1900-04-28

Sverige

-

l

ug

Løsarbeider

 

 

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Amtsbevilling for Elisabeth Lundgren, enke efter skræddermester Marinius Lundgren, til at hensitte i uskfitet bo. dat. 28/8-13

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje pluss et uthus på matrikkelen. Det var to leiligheter i huset. I tillegg var det det en butikk og to verksteder.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kjeller 6 kr pr mnd          

Martine Olsen(kvinne)

1865-08-12

Fredrikshald

hm e Vaskerkone

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Adolf Marinius Olsen(mann)

1892-07-20

Fredrikshald

s ug Reiseeffektarbeider v/ Fabrik

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Anna Marie Svendsen(kvinne)

1901-07-11

Fredrikshald

d ug Datter

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

1.etg og kvist 35 kr pr mnd egen gård          

Marinius O. Lundgren(mann)

1856-05-03

Lommelanda Socken Sverige

hf g skræddermester S

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Elisabeth Lundgren(kvinne)

1859-01-08

Lommelanda Socken Sverige

hm g husgjerning (Hustru)

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Selma Lundgren(kvinne)

1889-03-04

Fredrikshald

d ug sømmerske

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Jørgen Lundgren(mann)

1891-05-23

Fredrikshald

s ug skrædderlærling

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Hartvik Lundgren(mann)

1893-11-23

Fredrikshald

s ug skrædderlærling

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Knut Lundgren(mann)

1898-02-02

Fredrikshald

s ug Søn ukonfirmeret

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Margit Lundgren(kvinne)

1898-05-15

Fredrikshald

d ug Datter ukonfirmeret

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

Omar Larson(mann)

1893-09-22

Lommelanda Socken Sverige

tj ug skrædderlærling

Fredrikshald: Peder Colbjørnsensgate

1910-12-01

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Hansen Inger
1842
g.m. jernværskarbeider
Hansen Petter
1841
jernværksarbeider
Lundgren Elisabet
1859
g.m. skrædderm.
Lundgren Marinius 
1856
skrædderm.

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Skrædder M. Lundgren oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 5.500 kr. og en branntakst på 4.660 kr.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 var Skræddermester M. Lundgren oppgitt som bruker av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kjælderetage          

Olaves Ols.(mann)

1862

Rokke Sogn Sm

hf g Ølkjører for Bryggeri

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Sofie Ols.(kvinne)

1863

Asak Sm

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Birger Ols.(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Halvor Ols.(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Dagny Ols.(kvinne)

1896

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Sigurd Ols.(mann)

1899-12-30

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

1.etg          

Marinius Lundgren(mann)

1856

Bohus Lehn Sverige

hf g Skræddermester

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Johanne Lundgren(kvinne)

1858

Bohus Lehn Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Selma Natalie Lundgren(kvinne)

1889

Fredrikshald kjøpstad

d ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Jørgen Lundgren(mann)

1891

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Hartvig Lundgren(mann)

1893

Fredrikshald kjøpstad

s ug Skolebarn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Knud Lundgren(mann)

1895

Fredrikshald kjøpstad

s ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Margit Lundgren(kvinne)

1898

Fredrikshald kjøpstad

d ug Barn

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Anders Joh. Ekman(mann)

1883

Dalsland Sverige

tj ug Læregut i Skrædderh.

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

Anders Niclas.(mann)

1884

Bohus Lehn

tj ug Læregut i Skrædderh.

Fredrikshald: Peder Kolbjørnsensgade

1900-12-03

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Do. (Skjøde) fra Anton Riis til skrædder Marinius Lundgren for kr. 3625, dat 29/12 92

 

* 1891

Får vi til folketellinga i 1891 bor det åtte personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Anton Marius Heidenreich Riis(mann)

1855

Trøgstad

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Constance Normandine Eugenie Riis(kvinne)

1855

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Paul Adolf Gudrnström Riis(mann)

1889 febr.

Fredrikshald

Søn

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Ida Johanne Andersen(kvinne)

1860

Westre Ed Sverige

Tjenestetyende ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Andreas Andersen(mann)

1825

Trögstad

Familiens overhode e-mand

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Marie Bolette Andreasen(kvinne)

1868

Fredrikshald

Datter ug

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Amund Gundersen(mann)

1819

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

Hanna Christine Nilsdatter (fodt) Gunders.(kvinne)

1826

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshald: Rode 5

1891-01-01

* 1886

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Emma Adolfine Gurines og Marie Christine Augustas  Ægtefæller: Skibs?? H. Fritzen og Toldbetjent H. A??sen samt fra skifteretten i Nicoline Qværnstrøms Bo ?? ?? Carls Oscars og Adolf Conrads parter til Constanse Normandine  Eugenies Mand kontorist Anton Riis paa 4/5 for 1600 Kr. Saaledes at Anton Riis nu eier den hele Gaard, dat 16/4 86

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er Qvernstrøms Enke registrert som eier av matrikkel. Også da bor det åtte personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Carl Martin Rosenberg(mann)

1839

Fredrikshald

Arbeider

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johanne Rosenberg(kvinne)

1829

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anton Riis(mann)

1855

Trygstad

Kontorist

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Normandine Riis(kvinne)

1855

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Nicoline Qverstrøm(kvinne)

1814

Levanger

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Fredrikke Riis(kvinne)

1821

Trygstad

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Carl Riis(mann)

1884

Fredrikshald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Marie Løke(kvinne)

1865

Sverige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Handelsm. Qværnstrøms Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 3.100 kr og har en branntakst på 4.280 kr.

 

* 1875

Ser vi i folketellinga i 1875 finner vi C. Qværnstrøms Enke som eier. Det er kun registrert fem personer på matrikkelen i 1875.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Nikoline Qværnstrøm(kvinne)

1816

Levanger

hm e Modtager Logerende

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Carl Qværnstrøm(mann)

1844

Fhald

s ug Baadsmand

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Emma Qværnstrøm(kvinne)

1848

Fhald

d ug Moderen

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Normandine Qværnstrøm(kvinne)

1854

Fhald

d ug

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

Edvarda Eriksen(kvinne)

1859

Fhald

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Raadhuusgade

1875-12-31

 

 

 

* 1871

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Nicoline Qværmstrøm til samlige hendes Børn: 1) Carl Oscar, 2) Marie Christine Augusta, 3) Emma Adolfhine Gurine, 4) Adolf Conrad og 5) Constanse Normandine Eugenie Qværnstrøm paa Gaard Mtr. 21 med Grund og Tomt, dateret 19. Juni 1871

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har registrert tolv personer på matrikkeln. Formand ved Bjelkeudskibning Andreas Jacobsen har da en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Jacobsen(mann)

1832*

Eidanger pr Brevig

Husfader g Formand ved Bjelkeudskibning

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Helle Andrine Jacobsen(kvinne)

1839*

Hoff Prgj.

Kone g

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Gustav Julius Jacobsen(mann)

1858*

Sandefjord

Søn ug

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Hjalmar Adolf Jacobsen(mann)

1860*

Sandefjord

Søn ug

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Armida Hildora Jacobsen(kvinne)

1863*

Thune pr Sarpsborg

Datter ug

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Alette Marie Andersdatter(kvinne)

1846*

Torpedalen (Berg)

ug Tjenestepige

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Olaus Svendsen(mann)

1840*

Ide Sogn

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Gustav Agelin(mann)

1834*

Sverrig

Logerende ug Skomagersvend

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Nicolai Anderson(mann)

1815*

Sverrig

Logerende ug Arbeidsmand

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Christine Nielsen(kvinne)

1812*

Ide Sogn

Logerende e

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Anders Eilertsen(mann)

1817*

Glemminge

e Skibstømmermand

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

Emilie Andersen(kvinne)

1851*

Frederikshald

Datter af Sidsnævnte ug

Fredrikshald: Borgerskandsen

1865-12-31

 

* 1864

Utdrag fra panteregister:

Bevilling for Handelsmand Carl Qværnstrøms Enke Nicoline Qværnstrøm til at hensidde i uskiftet Bo, dateret 10. Marts 1864.

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Skifteforvalteren i forhenværende Underfoged Norbys og afdøde Kones Bo tol Handelsmand C. Qværnstrøm paa Gaarden N.21 med Grund, dateret 31 December 1855 (Skjøde til Norby er thl. 11/1 1819) Thinglæst 7. Januar 1856

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bodde det seks personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Otto Christopher Wigers(mann)

1772*

Huusbonde Begge i 1te ægteskab Fyhrværker ved artilleriet

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Marthe Kirstine Svensdatter(kvinne)

1772*

Hans kone Begge i 1te ægteskab

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Anne Maria Wigers(kvinne)

1796*

Deres datter Ugift

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Christiana Elisabeth Ottosdatter*(kvinne)

1798*

Deres datter Ugift

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Maria Dorothea Ottosdatter*(kvinne)

1800*

Deres datter

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

Søren Asbiørnsen(mann)

1782*

Logerende Ugift Matrost

Friderichshald: Raadhuusgaden

1801-02-01

 

 


Sist oppdatert: 14.02.2023 13:18