Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Normands gate 1

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 743

Løpenummer i 1901 matrikkel: 538

Matrikkelnummer: 858b3

Gårds og bruksnummer: 66/456

Huset med 538 (løpenummer i 1901 matrikkelen) er Peder Normands gate 1. Ousstrædet heter i dag Reisigers gate, en smal gate mellom Busterudgata og Niels Stubs gate.

 

* 1962

 

* 1957

 

* 1956

 

* 1951

Utdrag fra panteregister:

Gavebrev dat. 19/1-1951 fra Karl Waleur til sønn Arthur M. Waleur f. 31/12-1893 på d.e. til verdi kr. 4000,- Eiendommen overgår til sønnen først ved selgerens død. Dbf: 27/6-1951 grbf: 16/7-1951.

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.

 

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn

Fornavn

Født

Stilling

Bopæl

Waleur Karl Petter
1861
høvleriarbeider Reisigers gate 4
Waleur Anna Jensine
1867
g.m. høvleriarbeider Reisigers gate 4

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det en boenhet på denne adressen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Karl Peter Waleur
1
1861-11-15
Fredrikshald - hp g Høvleriarbeider.
002 Anna Jensine Valeur
1
1867-01-03
Fredrikshald - hu g Husmor.
003 Finn Valeur
1
12.02.1903
Fredrikshald - hp, s ug Typograflærling.

 

 

* 1913

Utdrag fra panteregister:

Mortificationsstevning til den mulige ihændehaver av den forkomne panteobligation fra Karl Valør til Emilie andersen m.fl. for kr. 1200,00, thl 23 novbr. 1897, dat 15/1-1913 tinglyst 17 janaur 1913.

Mortificationsdom av 15/5-1913 hvorved obl. til Emilie Andersen og Oscar Larsen, stor kr. 1200,00, thl 23/11-1897 i d.e. er kjendt død og magtesløs og kan slettes acv pantebøkerne.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 har registrert et våningshus på en etasje.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

to rom og kjøkken kr 220 pr aar
         
001 Karl Petter Waleur
1
1861-11-15
Fredrikshald b hf g Høvleriarbeider Klyvskjærer
002 Anna Jensine Waleur
1
1866-01-03
Fredrikshald b hm g Husmor
003 Petter Adolf Waleur
1
1892-10-19
Fredrikshald b s ug Kontorist underfogedkontor
004 Arthur Marinius Waleur
1
1894-12-31
Fredrikshald b s ug Kjøregut
005 Dagny Marie Waleur
1
1896-01-04
Fredrikshald b d ug datter
006 Amy Jensine Waleur
1
1899-08-08
Fredrikshald b d ug Datter
007 Fin Borgar Waleur
1
12.02.1903
Fredrikshald b s ug søn

 

 

* 1902

Etternavn

Fornavn

Født

Livstilling

Valør Anna Jensine
1867
g.m. høvleriarbeider
Valør Karl Petter
1862
Høvleriarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Ousstrædet Karl Walør 1.600 2.570  

 

 

* 1900

I folketellinga i 1910 finner vi oppgitt et våningshus på en etasje med vedskur og Privet.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

1 rom og kjøkken 
         
001 Karl Valeur
1
1861
F b hf g Klyvskjerer Høvleriet
002 Anna Valeur
1
1867
F b hm g -
003 Petter Adolf Valeur
1
1892
F b s ug -
004 Arthur Marinjus Valeur
1
1894
F b s ug -
005 Dagny Marie Valeur
1
1896
F b d ug -
006 Amy Jensine Valeur
1
1899-08-08
F b d ug -

 

 

* 1897

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906, side 59 nr.77, forteller at gårdsguttenke Ellen Marie Andersen i Osstrædet, dør 31.august og begraves 3.september 1897. Levevei er oppgitt til gårdeierske og "børnene". Dødsårsaken er av dr. Bruun oppgitt til apoplexi cerebri. I følge samme kirkebok var hun født Fredrikstad i 1826.

Utdrag fra panteregister:

Bevidnelse fra Carl A. Mathisen og N. Gundersen for at Oscar Larsen og Emilie Andersen er eneste og myndige Arvinger efter Lars Andersen og afdøde Enke Elen Andersen, dat 16/10 97 thinglæst 22 Oktbr. 1897

Skjøde fra Lars Andersens Arvinger Oscar Larsen og Emilie Andersen til Karl Walør paa d. E. for Kr. 1610,00 dat. 16/10 97 thinglæst 22 Oktbr. 1897

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det kun to personer på denne eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

 
       
001 Elen Andersen
1824
Fredrekshald - Familiens overhode e
002 Emilie Andersen
1869
Fredrekshald - Datter ug

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Stubs Gade og Peder Normans Gade Arbeider Lars Andersens Enke 1.200 1.680  

 

* 1875

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1866 - 1877, side 96 nr. 106, forteller at Lars Andersen i Osbakken (Busterud) dør 7.desember og begraves 14. desember 1875. I følge samme kirkebok var han født 9.oktoberr 1827.

 

Folketellinga i 1875 har kun registrert matrikkel 858b. Den kan virke som om alle personer fra matriklene 858b1, b2 og b3 er ført på samme skjema. Vi kan nok gå ut i fra at følegende hørte hjemme på 858b3:

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Elen Andersen
1
1826
Fr.stad b hm e Huseierske
002 Oskar Andersen
1
1863
Fr.hald b s - -
003 Emilie Andersen
1
1869
Fr.hald b d - -

 

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Jacob Andersen til Lars Andersen paa Eiendommen MaN 858b3 med paastaaende Husbygninger. I Skjødet, der er dateret 14 Januar 1872 ere de i Auctionsskjøde thinglæst 15 April 1833, anførte Conditioner ikke indtagne. Thinglæst 16 Januar 1872.

 

* 1866

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Gabriel Sørensen til Jens Jacob Andersen paa en del af Tomt MaN 858b1, hvilken er given MaN 858b3 (Sælgerens Igjenhavende har MaN 858b1 fremdeles) dateret 10. og thinglæst 16Januar 1866.

 

 

 

Sist oppdatert 04.03.2024 21:31