Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Peder Normands gate 4

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 709

Løpenummer i 1901 matrikkel: 537

Matrikkelnummer: 858b1

Gårds og bruksnummer: 66/454

Huset med nummer 537 (løpenumemret i matrikkelen i 1901) er Peder Normands gate 4.

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.

 

* 1922

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra a/s Den Norske Reiseeffektfabrik til Karl Valeur for Kr. 1500,- paa en tomt av d.e. stor 268 m², der er tillagt matrnr. 858b3 se fol 284. Dat 16/9-1921 tinglyst 3 mars 1922.

Skjøte fra a/s Den Norske Reiseeffektfabrik til Ludvig Johansen for Kr. 1500,- paa en tomt av d.e. stor 307 m² derer tillagt matrnr. 858b2 Dat 16/9-1921 tinglyst 3. mars 1922.

 

* 1919

Utdrag fra panteregister:

 

Skjøte fra lakerer B. Eylertsen til blikkenslager J. Sand for kr. 9300,- og fra Sand igjen til a/s Den Norske Reiseefektfabrik for Kr. 20000,- Dat 17 november 1919. 1ste Etage forpligter kjøberen sig til at ryddiggjøre ved overtagelsen. tinglyst 5 december 1919.

 

* 1917

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjte fra skifteforvalteren i assistent N. Gundersens dødsbo til lakerer B. Eylertsen for 8300 kr. dat 11 juli 1914. tinglyst 14 juli 1914.

 

* 1910

Utdrag fra panteregister:

Forsøkstakst, avh. 10/8-1910, hvorved av kommunen til regulering av Ous ifølge kartforretning er expropieret av d.e. 260 m², med samtykke dat. december 1910 fra N. Gundersen til, at det expropierte blir kommuenens eiendom. tinglyst 20 december 1910

Utdraf fra Pantebok nr. 10, 1899-1911, s. 790:

Nils Gundersen N.Lno 537 glt do 709 matr. No. 858b1 Taxten pr kvadratmeter sættes til kr. 1,25- 6 frugttrær og jordbærbedet godtgjøres med 300 kroner. - Gjerde 2 meter høit kr. 7,00 pr løbende meter iberegnet vedligeholdelse.

 

Ved folketellinga i 1910 er Nils Gundersen eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

ett rom og kjøkken i kjeller kr 48
         
001 Bolette Kristiansen
1
1843-12-05
Enningdal b enke e rengjøringskone
tre rom og kjøkken 1.etg kr 200 eget hus
         
001 Nils Gundersen
2
1829-03-15
Berg b hf g Pensionist kommunal
002 Fredrikke Gundersen
2
1837-12-19
Fredrikshald b hm g hustru
tre rom og kjøkken 2.etg 240 kr
         
001 Inga Thorp
3
1867-02-13
Moss b d ug Broderiforretning

 

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Edvin Johansson til N. Gundersen for 8500 Kr. dat. Febr. 1909 tinglyst 16 Febr. 1909.

 

* 1903

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra N. Gundersen til Julius Andreassen for Kr. 8000,- og fra denne igjen til kjøbmand Edvin Johansson paa d.e. for Kr. 7058,82 dat 8/3 03 (Ifl maalebrev af 10/10 02 indeholder grunden 1208 m²) tinglyst 26 mai 1903. Selv om vi går til panteboka så sier heller ikke den noe om når Julius Andreassen kjøper eiendommen.

 

* 1902

 

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn

Fornavn

Født

Livstilling

Mathisen Maren
1866
g.m. kjører
Pettersen Alette
1861
g.m. høvleriarbeider
Pettersen Thorvald Kristian
1866
Høvleriarbeider

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredriskhald Ousstrædet Julius Mathisen 6.000 6.590  

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi tre boenheter på denne eiendommen. Vi ser også at huset har to etasjer og at Julius Andreasen har trettiseks høner. Om antallet værelser Julius Andreasen har oppgitt er korekt er vel noe tvilsomt. Mye kan tyde på at dette er de antall værelser som er i huset.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

tre rom i 1.etg. Firerom i 2.etg  og kjøkken + to rom i kjeller
         
001 Julius Andreasen
1
1865
Rakkestad Sm b hf g Kjører på Haldens Spinderi
002 Maren Andreasen
1
1866
Rakkestad Sm b hm g -
003 Markus Ringsby
1
1892
Fredrikshald b s ug -
004 Rakel Andreasen
1
1894
Fredrikshald b d ug -
005 Matheus Ringsby
1
1896
Fredrikshald b s ug -
006 Ruth Andreasen
1
26.??04.??1898
Fredrikshald b d ug -
to rom og kjøkken i kjeller
         
001 Torvald Kristian Pettersen
2
1866
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Høvleriarbeider
002 Alette Pettersen
2
1861
Rokke Sm b hm g Husmor
003 Johan Theodor Pettersen
2
1894@1897
Fredrikshald kjøpstad* b s ug Søn
fire rom og kjøkken
         
001 Ludvig Olsen
3
1866
Fr-hald b hf g Tomtearbeider
002 Nicoline Olsen
3
1869
Fr-hald b hm g -
003 Karen Olsen
3
1896
Fr-hald b d ug -
004 Bjarne Olsen
3
1898
Fr-hald b s ug -
005 Ernst Olsen
3
1899-12-29
Fr-hald b s ug -
006 Andreas Nilsen
3
1820
Berg Sm b fl e offentlig understøttelse
007 Lovise Olsen
3
1860
Fredrikshald b el ug Sypige

 

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert ti personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

 
       
001 Nils Gundersen
1829
Berg Sogn (Smaalenene) - Familiens overhode g
002 Fredrikke Sofie Gundersen
1834
Fredrikshald - Hustru g
003 Inga Mary Lucy Torp
1867
Moss - Datter, Steddatter af Hustruen F. S. Gundersens förste Ægteskab. ug
004 Johan Arndt Gundersen
1870
Fredrikshald - Søn ug
005 Anna Elisabeth Gundersen
1874
Frhald - Datter ug
006 Johannes Gundersen
1878
Fredrikshald - Søn -
007 Mathilde Andersen
1859
Naverstad Sverige - Tjenestetyende ug
008 Carl Emanuel Larsen
1861
Fredrikshald - Familiens overhode ug
009 Anne Dorthea Larsen
1818
Fredrikshald - Moder. e
010 Bolette Mari Schjesden
1827
Frederekshald - Familiens overhode ug

 

 

* 1886

 

* 1885

I folketellinga i 1885 finner vi N. Gundersen oppgitt som eier av en matrikkel hvor det befinner seg tretten personer. Tre av disse er her kun midlertidig, en person er ikke hjemme på tellingstidspunktet.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Nils Gundersen
1829
Berg sogn - - - Asisten
002 Fredrikke Gundersen
1834
Fredrikshald - Hustru - -
003 Mina Gundersen
1864
Fredrikshald - Barn - -
004 Johan Arndt Gundersen
1870
Fredrikshald f - - Sømand
005 Anna Elisabet Gundersen
1874
Fredrikshald - Barn - -
006 Johanes Gundersen
1878
Fredrikshald - Barn - -
007 Inga Mary Torp
1867
Mos - Barn - -
008 Anna Johansen
1866
Valørne - - - Tjenestepige
009 Olaf Johanesen
1861
Fredrikstad mt - - Kjøbmand
010 Anna Larsen
1818
Frhald - Mamdame Enke Husholder for Søn
011 Carl Larsen
1861
Frhald - - - Postfuldmægtig
012 Annia Olsen
1858
Frhald mt - - -
013 Constanse Andersen
1874@1864
Frhald - - - -
014 Jens Andersen
!!
Fredrikstad mt - - -

 

 

* 1883

Utdrag far panteregister:

Skifte efter Nille Gundersen slutt. 4/9 83 hvorved Gaarden er udlagt Enkemanden Nils Gundersen mod at tilsammen som kontantudlæg Kr 392,16 til hvert af Børnene: Mina Henriette, Johan Arnt, Anna Elisabet og Johanens Gundersen for deres Arv, i alt Kr 1568,64 thinglæst 7 September 1883.

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Nils Stubs Gade og Peder Normans Gade Opsynsmand Niels Gundersen 5.000 6.920  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 forteller at det var Nils Gundersen som var eier av en matrikkel hvor det da bor atten personer.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Nils Gundersen
1
1830
Bergs Pr. b hf g Ingenieur-Asistent Ved Byens Arbeider
002 Nella Gundersen
1
1833
Bergs Pr. b hm g Ds. Hustru
003 Gunder Gundersen
1
1853
Fr.hald f No. 1's Søn ug Styrmand
004 Varda Gundersen
1
1857
Bergs Pr. b d ug Ds. Datter
005 Marinius Gundersen
1
1862
Bergs Pr. b s - -
006 Mina Gundersen
1
1864
Bergs Pr. b d - -
007 Arnt Gundersen
1
1870
Fr.hald b s - -
008 Anna Gundersen
1
1874
Fr.hald b d - -
009 Bolette Hansen
1
1856
Skjebergs Pr. b tj ug Tjenestepige
010 Maren Sofie Pedersdatter
2
1823
Skjebergs Pr. b Logerende hm e Vadskekone
011 Johan Olavesen
2
1858
Bergs Pr. b Ds. Søn ug Arbeidsmand
012 Oline Sofie Olavesen*
2
1866
Bergs Pr. b Ds. Dat. - -
013 Alette Olavesen*
2
1868
Bergs Pr. b Ds. Dat. - -
014 Gerhardt Møller
3
1852
Fr.hald f No. 15's Mand g Matros
015 Marie Helene Møller
3
1850
Naferstad Sverige b hm g -
016 Talitta Hansen
3
1840
Naferstad Sverige b hm g -
017 Alexander Hansen
4
1843
Ske Sogn Sverige b Logerende hf g Arbeidsmand
018 Hanna Marie Alexandersdatter*
4
1873
Fr.hald b Ds. Datter - Barn

 

 

* 1868

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Gabriel Sørensen til Nils Gundersen paa Matr 858b1 og Kart N 23. dateret Februar 1868 og thinglæst 3. Marts 1868.

 

* 1853

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Brigaderegnskabsfører Michelet til Gabriel Sørensen paa en del af Løkken 858, hvilken del er given MaN 858b dateret 19. og thinglæst 22 Februar 1853.

 

Sist oppdatert 18.02.2024 15:36