Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Peder Colbjørnsens gate 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel:

Løpenummer i 1901 matrikkel:

Matrikkelnummer:

Gårds og bruksnummer:

 
Foto:

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 236

Løpenummer i 1901 matrikkel: 138

Matrikkelnummer: 20 & 27

Gårds og bruksnummer: 160/122

Peder Colbjørnsens gate 5 er den grå murbygningen midt på bildet.

 

Vis i kart

 
Foto: SW 1.februar 2004

25/12 1963 ble loftsetasjen herjet av en forholdsvis stor brann. Brannen gjorde ikke større skade enn at huset kunne reddes.

I kjelleren i dette huset startet i 1921 blikkenslagermester Johan Adolf Johansen det som skulle bli Halden aluminiumsvarefabrikk. Industrien vokste seg siden stor med fabrikklokaler i Jernbanegata. I 1963 overtok Irene og Kjell Raaden eiendommen. De drev i mange år Raadens vaskeri dette bygget.

Eiendommen og husene som har vært på denne matrikkelen er godt beskrevet i Erling Børke sin bok/hefte "Peder Coldbjørnsens gate, Fra byens torv til Fredrikstens port". (ISBN 82-990750-50-2-5)

 

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Snedker Lars Larsens Enke oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 16.000 kr. og en branntakst på 25.290 kr. Huset grenset da som nå mot både Peder Colbjørnsens Gade og Spindestrædet.

 

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen innført som et enetasjes våningshus med sidebygning og uthus. Det var etter datidens målestokk fire store leiligheter i huset. Mye tyder vel også på at det ble drevet en form for overnattingsvirksomhet på eiendommen. Seks personer som oppholdt seg i den ene leiligheten i huset var ikke fastboende, Tre av disse kunne det ikke oppgis navn eller fast bostedsadresse for. Følgende personer var til stede ved tellingstidspunktet:
Tre rom og kjøkken i kjeller i forhus:
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested
Nicolay Anders. m hf g Logi & Spisevært 1846 Krokstrand Bohuslen
Karoline Anders. k hm g Hustru 1848 Id
Augusta Anders. k tj ug Tjenestepige 1878 Dalsland Svensk
Marie Nils. k tj ug Tjenestepige 1831 Id
Andres Elund m mt !! Hem Son ug Kreaturshandlande 1865 Ed Dalalen Svensk
Erland Andersson m mt !! Hem Son ug Kreaturshandlande 1873 Dalsland Svensk
August Pettersson m mt !! Hem Son g Kreaturshandlande 1868 Dalsland Svensk
!! kan ikke opgives m mt !! Tilfældig Logerende ? kan ikke opgives !! Svensk
!! kan ikke opgives m mt !! Tilfældig Logerende ? kan ikke opgives !! Svensk
!! kan ikke opgives m mt !! Tilfældig Logerende ? kan ikke opgives !! Svensk

Fire rom og kjøkken i første etasje:
Marie Lars. k hm e Gaardeierinde & Pensjonat 1865 Elfsborgs Lehn Sverige
Solveig Margarethe Lars. k d ug Datter 1892 t Svensk
Thorleif Ingolf Lars. m s ug Søn 1893 t Sverige
Lars Norman Lars. m s ug Søn 1895 t Sverige
x Julie Gabrielson k l ug Skonotlerske paa Fabrik 1871 Gøteborg Sverige
x Johan Dahl m b ug Lærer ved Latinskole 1877 Drøbaks prgj.

Tre rom og kjøkken i første etasje i sidebygning:
Charl August Svends.?? m hf g BlikenslagerMester 1849 Sverige n Kristi Menihd
Laata Andres. Svends. k hm g Hustru 1859 Id Sm n Intet Samf
Artur Otto Svens. m s ug Blikenslager lærling 1882 t n K M
Anna Kristine Svens. k d ug Datter 1884 t n K M
Susanna Marie Svens. k d ug Datter 1890 t n K M
Sven David Svens. m s ug Søn 1887 t n K M
Charl August Svens. m s ug Søn 1892 t n K M
Samuel Nemrod Svens. m s ug Søn 1895 t n K M
Rakel Aurora Svens. k d ug Datter 1897 t n K M

Seks rom og kjøkken i første etasje:
Laura Augusta Holter k hm g Hustru 1860 Frhald
Hans Møller Holter m hf g Agenturforretng 1852 Sarpsborg Sm
Aagot Holter k d ug Datter 1885 Frhald
Sigurd Holter m s ug Søn 1886 Frhald
Margit Holter k d ug Datter 1888 Frhald
Elin Engqvist k tj ug Enepige 1882 Rølanda i Sverige Statskirken i Sverige

 


I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Handelsm. J. Johannesens Arvinger oppført som eiere av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 15.000 kr og en branntakst på 23.520 kr.

 

Ved Folketellinga i 1865 bor det kun en familie på eiendommen. Handelsmann Johannes Johannesen med hustru, ni barn og to tjenestefolk. På eiendommen drev de også det vi i dag ville kalle for et småbruk. En hest, fire kveg, tre sauer og tre svin bestod besetningen av.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Hester Stort kveg Får Svin
1 Johannes Johannes. Husfader Handelsmand g 59 m Sverige 1 4 3 3
2 Sophie Johannes. Kone g 60 k Ide Prgj.
3 Jakobine Sophie Johannesd.* Datter ug 30 k Frederikshald
4 Hanna Emelie Johannesd.* Datter ug 27 k Frederikshald
5 Bolette Charlotte Johannesd.* Datter ug 26 k Frederikshald
6 Juliane Marie Augusta Johannesd.* Datter ug 24 k Frederikshald
7 Allette Josephine Johannesd.* Datter ug 23 k Frederikshald
8 Emma Nordmandine Eugenie Johannesd.* Datter ug 18 k Frederikshald
9 Carl Gotfred August Johannes.* Søn ug 21 m Frederikshald
10 Hans Peter Edvard Johannes.* Søn ug 20 m Frederikshald
11 Frantz Oscar Johannes.* Søn ug 14 m Frederikshald
12 Marie Torkildsd. Tjenestetyende ug 41 k Sverige
13 Andreas Peterson Tjenestetyende ug 46 m SverigeFolketellinga i 1801 forteller om følgende personer til stede på eiendommen:
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Wilhelm Ernst Von_hadeln Huusbonde 56 Begge i 1te ægteskab Capitaine ved det syndenfieldske regiment M
Friderica Cathrina Steenersen Hans kone 27 Begge i 1te ægteskab K
Knud Friderich Von_hadeln Deres søn 6 Ugift M
Margarethe Rosing Sviger moder og moder 54 Enke 1te gang Pension 150rd. K
Anne Margarethe Rosing Logerende 17 Ugift K
Johanne Larsdtr Tienestepige 28 Ugift K

 

Sist oppdatert 24.02.2021 22:46