Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Pilestredet 15

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 847

Løpenummer i 1901 matrikkel: 632

Matrikkelnummer: 633a

Gårds og bruksnummer: 66/242

Foto: SW 7.november 2004

 

* 2016

 

* 2004

 

* 2002

 

* 2000

 

* 1997

 

* 1996

 

* 1993

 

* 1988

 

* 1987

 

* 1986

 

* 1983

 

* 1981

 

* 1978

 

* 1949

 

* 1946

 

*1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Pilestredet 15.

 

* 1944

 

* 1933

 

* 1928

Utdrag fra panteregister:

Fullmagt fra Ole Marinius Bodahl til sin søster Harriet Bodahl til på hans vegne å ordne med sin del i matr 633a i Halden og i hans interesse i boet. Dat 31/10 28 Tinglyst 9. november 1928

Skjøte fra Ole Marinius Bodahl v/ Harriet Bodahl iflg. fullmagt på hans anpart efter sine forældre til hans søskende Helmine, Dagny, Harriet og Walther Bodahl for Kr 1000,- Dat 6/11 1928. Påført attest om at Karl Bodahl og hustru begge er døde og efterlater sig som eneste og myndige arvinger: Marie Olsen f. Bodahl, Ole Marinius Bodahl, Dagny Bodahl, Helmine Bodahl og Walther Bodahl. Tinglyst 9 november 1928.

 

* 1927

Utdrag fra panteregister:

Erklæring fra Marie Olsen, datter av avdøde Karl Bodahl og Harlad Olsen hendes mann, om at de overdrar sin andel i boet efter Karl Bodahl som uskiftet bo til Mina, Dagny, Harriet og Walther Bodahl. Dat 8/1-27 tinglyst 8 februar 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Bodahl Klara Helmine
1894
strikkerske Pilestredet 15
Bodahl Dagny Mathilde
1896
naatlerske Pilestredet 15
Bodahl Harriet Sofie
1898
husbestyrerinde Pilestredet 15
Bodahl Valter
1903
cellulosearbeider Pilestredet 15
Gundersen Artur Villiam
1890
sagarbeider Pilestredet 15
Gundersen Ragnhild 
1894
g.m. sagarbeider Pilestredet 15

 

 

* 1926

 

Enkemann Karl Bodahl, fhv styrmann, bosatt i Pilestredet 15 dør i følge kirkebok for Fredeikshald for perioden 1925- 1941 (side 18 nr.61) den 7.desember 1926. Dr.Reichborn Kjennerud har oppgitt dødsårsaken til Astma, Arteriosclerose.

I følge samme kirkebok var han født i Hogdal sogn i Sverige 12.april 1855.

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Pilestredet 15.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

 
         
001 Carl Olausen Bodahl
1
1855-04-12
Hogdal Sverige - hp e Dagarbeider paa Koken Saugbrugsforeningens Selulosefabrik
002 Klara Helmine Bodahl
1
1894-12-27
Fr.hald - d ug Strikkerske hos Joh. M. Høidal
003 Dagny Matilde Bodahl
1
1896-09-29
Fr.hald - d ug Notlerske
004 Harriet Sofie Bodahl
1
1898-08-10
Fr.hald - d ug Hjemmeværende husarb hjemme
005 Karl Walter Bodahl
1
1903-09-02
Fr.hald - s ug Cellulosearb.
 
         
001 Artur Villiam Gundersen
2
1890-11-18
Fredrikshald - hp g Embalagearbeider
002 Ragnhild Gundersen
2
1894-01-22
Fredrikshald - hu g Husmor
003 Leif Valter Gundersen
2
1919-09-08
Fredrikshald - s - -

 

 

* 1912

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i frk. Pauline Iversens dødsbo til Carl Bodahl for kr. 3750,00 dat. 6 juli tinglyst 16 juli 1912.

 

* 1911

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 til 1925, side 28 nr.47, forteller at ugift huseierske Pauline Iversen i Porsnesgaden dør den 25.juli og begraves den 28. juli 1911. Dødsårsaken er av dr. Rogge oppgitt til "Hjernebetendelse". I følge samme kirkebok var hun født i Tistedalen i 1855.

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det registrert et våningshus på en etasje med tre beboelser og et uthus på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg 7 kr pr mnd          

Pauline Iversen(kvinne)

1856-01-09

Tistedalen

enlig boende ug huseierske

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

1.etg 5 kr pr mnd          

Anders Martin Rasmussen(mann)

1835-11-15

Id Præstebakke

el ug Graastensmurer

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

1.etg 16 kr pr mnd          

Leonard Ferdinand Hanche(mann)

1883-12-06

Kristiania

hf g Elektrisk Montør (Svend)

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Helga Alvilde Hanche(kvinne)

1881-10-10

Sandsvær

hm g Husgjerning

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

Astrid Antonie Olsen(kvinne)

1907-04-25

Kristiania

Pleiedatter ug Pleiedatter

Fredrikshald: Pilestrædet

1910-12-01

 

* 1904

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra skifteforvalteren i Anders Svendsens dødsbo til frøken Pauline Iversen for kr. 2800,00. I følge maakebrev af 6/12 04 indeholder eiendommen 249 m². Skjødet er dateret 21/12 tinglyst 23 decembr 1904

 

* 1903

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Karoline
1835
spiseværtinde
Hansen Gina Emilie
1853
g.m. tomtearbeider
Hansen Oskar Ferdinand
1853
tomtearbeider
Pettersen Kristine
1835
vaagepige
Svendsen Anders
1837
fhv. handelsmand
Svendsen Johanne 
1843
strikkerske
Svendsen Marthe
1839
enke

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Pilestrædet Handelsmand Anders Svendsen 3.500 4.410  

 

* 1900

 

Folketellinga i 1900 har registrert Anders Svendsen som eier. På matrikkelen er det et våningshus og "1 Udhusbygning, hvori Vedskurer og Locum". Huset er på en etasje med fire leiligheter

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg          

Anders Svends.(mann)

1836

Ide Herred Sm

Enslig bosiddende ug Fhv: Handelsmand og Husejer

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

Marta Svends.(kvinne)

1838

Ide Herred Sm

fl e Lever af sin Formue

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

1.etg          

Mathis Anders.(mann)

1833

Ide Herred Sm

hf g Spisevært

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

Caroline Anders.(kvinne)

1836

Aremarks Herred Sm

hm g

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

Mathilde Halvors.(kvinne)

1886

Ide Herred Sm

tj ug

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

1.etg          

Oskar Hans.(mann)

1863

Fredrikshald kjøpstad

hf g Bryggearbeider hos Sagbrugsforeningen

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

Emilie Hans.(kvinne)

1862

Ide Herred Sm

hm g

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

Harald Hans.(mann)

1880

Fredrikshald kjøpstad

s ug Sømand

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

Sigurd Hans.(mann)

1885

Fredrikshald kjøpstad

s ug Dagarbeider paa Rænden hos Sagbrugsforeningen

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

Trygve Hans.(mann)

1892

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

Birger Hans.(mann)

1896

Fredrikshald kjøpstad

s ug

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

Helene Hans.(kvinne)

1887

Fredrikshald kjøpstad

d ug

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

1.etg          

Julie Andreass.(kvinne)

1848

Sverige

Enslig Bosiddende %Logerende% ug Dagarbeiderske, fornemlig Vask og Rengjøring

Fredrikshald: Pilestrædet

1900-12-03

 

* 1891

 

Ved folketellinga i 1891 bor det femten personer på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Mathis Andersen(mann)

1834

Id

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karoleni Andersen(kvinne)

1836

Aremark

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Anders Svendsen(mann)

1836

Id

Logerende hørende til Familien ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Mathilde Larsen(kvinne)

1873

Id

Tjenestetyende ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Aksel Herman Andersn(mann)

1875

Frhald

Søn ug

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Andreas Johannesen(mann)

1859

Skjeberg

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Marie Johannesen(kvinne)

1853

Fr.hald

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Aksel Johannesen(mann)

1883

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karl Johannesen(mann)

1885

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Martin Johannesen(mann)

1887

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Herman Johannesen(mann)

1889 april

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karl Nilsen(mann)

1861

Fr:hald

Familiens overhode g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Emilie Nilsen(kvinne)

1862

Fr:hald

Hustru g

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Karsten Nilsen(mann)

1889 juni

Fr.hald

Søn

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

Marthe Svendsen(kvinne)

1840

Id

Familiens overhode e

Fredreckshalds: Porsnasbakken

1891-01-01

 

* 1885

 

Går vi til folketellinga i 1885 er A.Svendsen oppgitt som eier av matrikkelen Det bor seksten personer her i 1885.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Peder Mathisen Tordenskjold(mann)

1885

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathis Andersen(mann)

1833

Idd

Arbeidsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karoline Andersen(kvinne)

1836

Aremark

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Jenny Marie Andersen(kvinne)

1869

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Erik Andersen(mann)

1828

Trankjil Soken Sveirge

Skomager

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anne Marie Bjurstrøm(kvinne)

1831

Billingsfors Steneby Sverige

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Josefine Marie Andersen(kvinne)

1865

Fredrikshald

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Karl Johan Hansen Ypperstrøm(mann)

1849

Tistedalen

Gjortler

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anna Katrine Henriksen Ypperstrøm(kvinne)

1848

Ed Sokken Sverige

Kone

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Valborg Eleda Ypperstrøm(kvinne)

1873

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Amanda Ypperstrøm(kvinne)

1874

Berg

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Dagny Ypperstrøm(kvinne)

1875

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Johan Hjalmar Ypperstrøm(mann)

1878

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Vilhelm Ypperstrøm(mann)

1879

Frhald

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Mathilde Henriksen(kvinne)

1859

Høgaas Socken Sverige

Tjenestepige

Fredrikshald: !!

1885-12-31

Anders Svendsen(mann)

1836

Id prestegjeld

Handelsmand

Fredrikshald: !!

1885-12-31

 

* 1880

 

* 1879

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Johan Andreassen til Sømand Anders Svendsen, dat 11. og thinglæst 14 Marts 1879

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Pilestrædet Sømand Johan Andreasen 3.500 4.240  

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Jens Carlsen til Sømand Johan Andreassen paa Mtr 633a med Tomt og Tilliggelser, dat 11 Marts - - thinglæst 15 Marts 1878

 

* 1877

 

* 1876

Skjøde fra Sømand Anders Svendsen til Leverandør Jens Carlsen paa Gaard Matr.No. 633a for Kjøbesummen 450 Spd., dateret 10de og thinglæst 11te Februar 1876.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Matros Anders Svendsen til Leverandør Jens Carlsen paa denne Gaard Matr Nr 633a, dateret 10. og thinglæst 11 Februar 1876

 

* 1875

 

Folketellinga i 1875 har også Anders Svendsen registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Abrehamsen(mann)

1810

Berg Sogn

hf g Skomager

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Berthe Abrehamsen(kvinne)

1805

Glemminge

hm g

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Gunnild Larsdatter(kvinne)

1795

Rakkestad

Logerende e Fattigcassen

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Hans Peter Hansen(mann)

1840

Eidsvold

hf g Arbeider

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Inger Christensdatter Hansen(kvinne)

1842

Berg Sogn

hm g

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Anne Gulette Hansen(kvinne)

1868

Christiania

d ug

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Hedda@Hulda Mathilde Hansen(kvinne)

1870

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Harald Frank Hansen(mann)

1872

Fr.hald

s ug

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Thomine Hansen(kvinne)

1874

Fr.hald

d ug

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Johanne Nielsen(kvinne)

1821

Aremark

hm e Strygekone

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Oliana Lundberg(kvinne)

1804

Strømstad

Logerende ug Strygekone

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Alma Nielsen(kvinne)

1858

Fr.hald

d ug Husmoderen

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Adolph Nielsen(mann)

1862

Fr.hald

s ug Husmoderen

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

Dorthea Vilsgaard(kvinne)

1818

Fr.hald

Logerende ug Fattigcassen

Fredrikshald: Porsnæsgade

1875-12-31

 

* 1865

 

Ser vi i folketellinga i 1865 er matrikkelen ikke delt. På det som da er oppgitt som matrikkel 633 bor det da trettien personer. Vi kan også lese at kjører Ole Nielsen har en hest og at kjører Andreas Iversen både har en hest og en gris på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hanna Bolette Iversdatter*(kvinne)

1865*

Frederikshald

Deres Datter ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Ole Nielsen(mann)

1821*

Markers (Aremarks) Prgj.

Leieboer, Husfader g Kjører

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Johanne Dorthea Nielsen(kvinne)

1821*

Markers (Aremarks) Prgj.

Huusmoder, hans Hustru g

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Niels Christian Olsen*(mann)

1845*

Markers (Aremarks) Prgj.

Deres Søn ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Jens Olaves Olsen(mann)

1850*

Markers (Aremarks) Prgj.

Deres Søn ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Caroline Mathilde Olsdatter*(kvinne)

1855*

Frederikshald

Deres Datter ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Alma Leontine Olsdatter*(kvinne)

1858*

Frederikshald

Deres Datter ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Christine Dorthea Olsdatter*(kvinne)

1860*

Frederikshald

Deres Datter ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Adolph Marinius Olsen*(mann)

1863*

Frederikshald

Deres Søn ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Oleana Lindberg(kvinne)

1807*

Strømstad

Inderst ug

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Iver Hansen(mann)

1836*

Id Prgj.

Husfader g Arbeidsmand (Forskjelligt Dagarbeide)

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Helene Andersdatter(kvinne)

1840*

Id Prgj.

Huusmoder, hans Hustru g

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Carl August Iversen*(mann)

1863*

Frederikshald

Deres Søn ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Andreas Iversen(mann)

1830*

Id

Familieforsørger g Kjører

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Marthe Sophie Nielsdatter(kvinne)

1839*

Frederikshald

Huusmoder, hans Hustru g

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Elvine Bolette Andersdatter*(kvinne)

1859*

Frederikshald

Deres Datter ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Johan Nicolai Andersen*(mann)

1861*

Frederikshald

Deres Søn ug hjemme hos Forældrene

Fredrikshald: Porsnæsgaden

1865-12-31

Gustav Andersen Sten(mann)

1797*

Frederikshald

Husfader %Mand% g Kjører

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Ane Marie Jensdatter(kvinne)

1806*

Halørs Prgj.

Hans Kone g

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Josefin Andria Andreasdatter(kvinne)

1853*

Frederikshald

Løsebarn ug

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Hans Marinius Pettersen Røitter(mann)

1833*

Frederikshald

Husfader g Styre Mand

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Inger Kattrine Knudsdatter(kvinne)

1834*

Frederikshald

Konen (hans) g

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Hagebart Marinius Hansen*(mann)

1858*

Frederikshald

Deres Søn ug

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Hilda Inga Marie Hansdatter*(kvinne)

1864*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Karen Mathisdatter(kvinne)

1820*

Frederikshald

e leierske ernærer sig ved Wævning (se Anmk.)

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Marthilde Olivie Andersdatter(kvinne)

1857*

Frederikshald

Hendes Datter ug

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Hans Olaf Andersen(mann)

1861*

Frederikshald

Hendes Søn ug

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Charl Frederik Andersen(mann)

1861*

Frederikshald

Hendes Søn ug

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Aron Aronsen(mann)

1841*

Sverige

Husfader %Man% g Kjører

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Marie Magdalene Hendriksdatter(kvinne)

1840*

Sverige

Hans Konen g

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

Lovise Aronsdatter*(kvinne)

1864*

Frederikshald

Deres Datter ug

Fredrikshald: Pornæsgaden

1865-12-31

 

* 1957

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde paa N.Brynildsens Gaard Matr 633a til Matros Anders Svendsen ( Auct- afholdt 29/6 57) Thinglæst 30 April 1872

 

* 1801

Folketellinga i 1801 har trettito personer på matrikkel 633.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Hans Jensen(mann)

1733*

Huusbonde Gift 4. gang Arbeidsmand

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Kari Andersdatter(kvinne)

1751*

Hans kone Gift 1te gang

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Maria Hansdatter(kvinne)

1791*

Begges datter

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Johanne Mathea Hansdatter(kvinne)

1799*

Begges datter

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Maria(kvinne)

1771*

Logerende Ugift Haandarbejde

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Elisabeth Sophia(kvinne)

1798*

Hendes datter

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Gotlibsdatter(kvinne)

1769*

Logerende Haandarbejde

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Peter Olsen(mann)

1800*

Hendes datter!!

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Hans Arnesen Olsen(mann)

1748*

Huusbonde I 2dt ægtesskab Qvartermester ved fattighuuset ebenezer

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Sophia Jacobsdatter(kvinne)

1758*

Hans kone I 2dt ægtesskab

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Andreas Hansen(mann)

1794*

Mandens søn

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Elen Maria Hansdatter(kvinne)

1798*

Begges datter

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Giertrud Ørstrand(kvinne)

1733*

Logerende Enke 1te gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Siri Kirstine(kvinne)

1744*

Logerende Enke 1te gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Kirsti Hansdatter(kvinne)

1727*

Logerende Enke 1te gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Giertrud Olsdatter(kvinne)

1739*

Logerende Ugift Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Ester Jørgensdatter(kvinne)

1725*

Logerende Enke 1te gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Johanne Andersdatter(kvinne)

1734*

Logerende Enke 1te gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Magrethe Christensdatter(kvinne)

1728*

Logerende Enke 1te gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Oloug Larsdatter(kvinne)

1745*

Logerende Ugift Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Kirstine Andersdatter(kvinne)

1738*

Logerende Ugift Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Maria Halvorsdatter(kvinne)

1754*

Logerende Ugift Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Pernille Helgesdatter(kvinne)

1756*

Logerende Enke 1te gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Christine Pedersdatter(kvinne)

1747*

Logerende Enke 1te gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Johanne Rasmusdatter(kvinne)

1741*

Logerende Ugivt Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Maria Falk(kvinne)

1761*

Logerende Ugivt Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Guri Larsdatter(kvinne)

1737*

Logerende Enke 1te gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Birthe Rasmusdatter(kvinne)

1731*

Logerende Enke 2dn gang Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Sinken Green(kvinne)

1722*

Logerende Ugift Underholdes som almisse lemmer paa fattig huuset ebeneser af fattigkassem

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Svensdatter(kvinne)

1731*

Logerende Enke 1te gang

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Birthe Eriksdatter(kvinne)

1718*

Logerende Enke 1te gang

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

Anne Eriksdatter Saxstrup(kvinne)

1724*

Logerende Enke 1te gang

Friderichshald: Porsnes Gaden

1801-02-01

 

 

 

 

Sist oppdatert 06.04.2023 12:39