Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Pilestredet 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 841

Løpenummer i 1901 matrikkel: 626

Matrikkelnummer: 645

Gårds og bruksnummer: 66/259

Foto: SW 16.februar 2003
  Her er det stor aktivitet rundt Pilestredet 3 i 1949.
 

Bildet er tatt i 1949 av arkitektkontoret Gegenbach og Mollø-Christensen.

 

* 2016

 

* 1987

 

* 1975

 

* 1968

 

* 1966

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Hjemmelsbegjæring, dat. 13/8-1948 fra Einar Wilhelm Ohlgren f. 10/3-1875, testamentarisk arving etter Elida Mathilde Ohlgren død 4/8-1948 forsåvindt angår d.e. til verdi kr. 12.000,-. Testamente inneh. bl.a. best. om forbud mot pantsettelse, salg m.v. Dgbf 13/8-1948 Grbf 13/8-1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Pilestredet 3:

 

* 1941

 

* 1934

 

* 1931

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra eneste og myndige arvinger efter avdøde maler Aksel Julius Ohlgren. Elida, Jensine, Adolf, Einar og Johanne Ohlgren til medarvinge frøknerne Elida og Jensine Ohlgren for Kr. 5000,- Dat. 9/4-28, påført attest om at forannævnte er eneste og myndige arvinger efter avdøde Aksel Julius Ohlgren. Tinglyst 49 januar 1931.

 

Testamente hvorved Jensine Augusta Ohlgren bestemmer at alt hvad hun ved sin død efterlader sig skal tilfalde søsteren Elida Ohlgren. Dat. 17/4 29 påført attest om at Jensine Ohlgren er død 12/6-1930. Tinglyst 19. janaur 1931

 

* 1930

 

* 1929

 

* 1914

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra Chr. Paulsen til maler Aksel Ohlgren for 3000 kr. dat. 10 jan. 1914. Iflg maalebrev av 29/12 13 indeholder grunden 176 m2. Tinglyst 20 jan. 1914

 

* 1910

Går vi til folketellinga i 1910 forteller den om et våninghus på to etasjer med to boenheter.

             
  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg et rom og kjøkken kr 10 pr mnd              

001 Ludvig Thoresen

01

1859-02-28

Fredrikshald

b

hf

g

Høvleriarbeider

002 Jørgine Thoresen

01

1865-11-08

Id

b

hm

g

Hustru

003 Johan Marenius Thoresen

01

1902-06-07

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

Forhus 2.etg to rom og kjøkken kr 12 pr mnd              

001 Christian Paulsen

01

1858-11-21

Fredrikshald

b

hf

g

Tømmerfløder

002 Caroline Paulsen

01

1857-08-22

Fredrikshald

b

hm

g

Hustru

 

 

* 1909

Utdrag fra panteregister:

Attest om at Malene Fredriksen Ryman er død og kun efterlader et Barn: Datteren Caroline, gift med Petter Christian Paulsen, dat 7/6 09, tinglyst 11 Juni 1909.

 

 

* 1907

I følge kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1907 til 1925 side 9 nr.91, dør huseier og enke Malene Fredriksen Ryman i Pilestredet den 14/12 1907, begravet 20/12 1907. Dødsårsaken er av dr. Rogge oppgitt til Bronchit. I følge samme kirkebok var hun født i Berg i 1825.

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Pilestrædet Enke Malene Fredriksen 3.000 3.860  

 

* 1900

Folketellinga i 1900 oppgir et våningshus på to etasjer med tre boenheter. Det er også oppgit at det på eiendommen er "1 Udhusbygning, hvori Vedskure og Locum". I tillegg kan vi lese at Malene Fredriksen er "husejerske".

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Forhus 1.etg et rom og kjøkken              

001 Bernhardt Hans.

01

1866

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Høvleriarbeider

002 Annette Hans.

01

1868

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

003 Margit Hans.

01

1894

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

004 Elna Hans.

01

1897

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

005 Hans Hans.

01

1898%02.06.%

Fredrikshald kjøpstad*

b

s

ug

-

006 !! Hans.*

01

1900-06-01

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

Forhus et rom              

001 Cramer Hans.

02

1830

Fredrikshald kjøpstad*

b

Enslig boseddende

ug

Nyder Fattigunderstøttelse

Forhus 2.etg to rom og kjøkken              

001 Malene Fredriks.

03

1825

Ingedal Sm

b

Huseier

e

-

002 Christian Pauls.

03

1858

Fredrikshald kjøpstad*

b

hf

g

Styrmand

003 Caroline Pauls.

03

1857

Fredrikshald kjøpstad*

b

hm

g

-

004 Anna Pauls.

03

1886

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

-

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ti personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 Kristemi Petter Paulsen

1858

Fr.hald

Familiens overhode

g

 

002 Karoleni Paulsen

1857

Fr.hald

Hustru

g

 

003 Anna Malene Paulsen

1886

Fr.hald

Datter

-

 

004 Malene Ryman

1825

Skjeberg

Logerende hørende til Familien, Svigermoder

e

 

005 Marie Eriksen

1856

Fr.hald

Familiens overhode

e

 

006 Otelde Edvarda Ereksen

1882

Fr.hald

Datter

-

 

007 Harald Bernhard Eriksen

1885

Fr.hald

Søn

-

 

008 Fredrik Syvertsen

1841

Fr.hald

Familiens overhode

g

 

009 Dorthea Syvertsen

1838

Fr.hald

Hustru

g

 

010 Marinius Syvertsen

1878

Fr.hald

Søn

-

 

 

 

* 1885

I folketellinga i 1885 er Rymann oppgitt som eier av matrikkelen.

 

 

 

  Alder/født Fødested Yrke

001 Anders Nilsen

1833

Skjeberg

Arbeidsmand

002 Elisabeth Nilsen

1826

Skjeberg

-

003 Hanna Nilsen

1864

Berg

-

004 Omar Pettersen

1882

Frhald

-

005 Christian Paulsen

1858

Frhald

Styrmand

006 Caroline Paulsen

1857

Frhald

-

007 Severin Andersen

1826

Fredrikstad

Matros

008 Anne Andersen

1822

Tistedalen

-

 

 

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Enken Malene Fredriksen Ryman for Kr 2005,00, dat 19 September 1885 ( ifølge Auction i H.J.Fr. Rymans Bo 26/3 85) thinglæst 18 Septemb. 1885.

 

 

* 1884

 

1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde af Karen Engebretsen født Larsen i mandens Fravær paa Søreise, Oline Jacobsen født Olsen i mandens Fravær paa Søreise og Inger Marie Pedersen til Hans J. Fredriksen paa denne eiendom, dat 7. og thinglæst 10 September 1880

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Pilestrædet Stuver H. F. Rymann 2.500 2.600  

 

* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi Hans Frederiksen som eier av en matrikkel hvor det bor ti personer.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Johan Johannesen

01

1845

Sverige

b

hf

g

Skomagermester

002 Christine Johannesen

01

1837

Strømstad

b

Kone

g

-

003 Gustav Johannesen

01

1869

Fr.hald

b

s

ug

-

004 Josephine Johannesen

01

1874

Fr.hald

b

d

ug

-

005 Ole Larsen

01

1857

Fr.hald

b

tj

ug

Læredreng

006 Carl Johannesen

01

1858

Xania

b

Stedsøn

ug

Sømand

007 Hans Frederiksen

02

1835

Fr.hald

b

hf

g

Stuver

008 Malene Frederiksen

02

1824

Engedals Sogn

b

Hans Kone

g

-

009 Olaves Frantzen

02

1826

Skee Sogn Sverige

b

hf

-

Skomager

010 Kaisa Frantzen

02

1840

Naferstad Sogn Sverige

b

Kone

-

-

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 har oppført tretten personer på eiendommen.

H.nr
Alder/født
Fødested
Bostatus
Familiestilling
Sivilstand
Yrke
001 Hans Jørgen Frederiksen 01 35 Frederikshald - Husfader g Stuvning af Fartøier
002 Gunild Marie Olsdatter 01 36 Frederikshald - Hans Hustru g -
003 Olaves Edvard Hansen 01 15 Frederikshald - Deres Søn ug -
004 Frederik Oscar Hansen 01 13 Frederikshald - Deres Søn ug -
005 Peter Hansen 01 10 Frederikshald - Deres Søn ug -
006 Laura Henriette Otilie Hansdatter 01 6 Frederikshald - Deres Datter ug -
007 Elen Marie Andersdatter 02 48 Rakkestad Prgj. - Husmoder g Leierske, Hjælp af Fattigvæsenet
008 Peter Haakensen 02 18 Frederikshald - Hendes Søn ug Matros
009 Elise Marie Haakensdatter 02 14 Frederikshald - Hendes Datter ug -
010 Johan Bernhard Johannesen 02 7 Frederikshald - Hendes Søn ug -
011 Anne Marie Svendsdatter 02 71 Frederikshald - - ug Udsat for Fattigvæsenets Regn
012 Johan Pedersen 03 36 Bergs Prgj. - Husfader g Sjouerarbeider
013 Andrea Olsdatter Westbye 03 36 Frederikshald - Hans Hustru g -

 

 

* 1860

Utdrag fra panteregister:

Skiftebrev i Arbeidsmand Jacob Pedersen og Kones Dødsbo hvorved Gaard Matr. 645 er udlagt Sønnerne Martin?? Petter og Ole til eiendom med Panteudlæg til Datteren Inger Marie for Arv 77 Spd 66 1/7s, thinglæst 20 Januar 1860

 

* 1834

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Erik Olsen til Jacob Pedersen paa d.G. Thinglæst 3. Marts 1834

 

* 1801

I folketellinga i 1801 finner vi tre personer på matrikkelen.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Halvor Andersen

01

63

-

-

Huusbonde

I 1te ægteskab

Arbejdsmand

002 Maria Hansdatter

01

70

-

-

Hans kone

I 1te ægteskab

-

003 Gunild Amundsdatter

01

40

-

-

Logerende

Ugift

Haandarbejde

 

 

Sist oppdatert 14.07.2022 20:47