Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Pilestredet 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 842

Løpenummer i 1901 matrikkel: 627

Matrikkelnummer: 644a

Gårds og bruksnummer: 66/256

 

Foto: SW 16. februar 2003

 

* 2007

 

* 2006

 

* 2000

 

* 1992

Bildet er hentet fra en reportasje som Halden Arbiederblad hadde om Porsnes "en sovende bydel vekkes til liv".

Hele reprotasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 16 og 17)

 

 

* 1990

 

* 1982

 

* 1978

 

* 1969

 

* 1964

 

* 1960

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har følgende stemmeberettigede i Pilestredet 5:

 

* 1936

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra pølsemaker Olof Hultberg f. 20/5-1904 til papirarbeider Adolf M. Andersen f. 11/2-1889 for kr. 10000,- Dat. 27/1-36 Dbf: 29/1-36 Grbf: 3/2-36

 

 

* 1935

 

* 1933

Utdrag fra panteregister:

Kjøpekontrakt med Skjøte fra enkefru Julie Olsen til pølsemaker Olof Hultberg for Kr. 8.500- med forbehold for kjøpersken (skal nok stå selgersken) til at bebo sin nu benyttede leilighet til 1/7-1933 for Kr. 19 pr. måned. Dat 17/12-1932 tinglyst 3 april 1933

 

* 1932

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Julie
1866
handlende Pilestredet 5
Kristiansen Thrine
1857
badebestyr. Pilestredet 5

 

 

* 1920

Ser vi i folketellinga i 1920 finner vi tre personer i Pilestredet 5. Det er registrert som om disse bor i hver sin leilighet.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Julie Dorthea Olsen

01

1866-09-19

Fredrikshald

-

hp

e

Handlende. Husholdningshandel

001 Trine Sofie Kristiansen

02

1857-12-12

Idd - Østf

-

hp

ug

Badepike

001 Josefine Olsen

03

1880-02-06

Fr.hald

-

hp

ug

Broderiforretning

 

 

* 1917

 

* 1910

Ved folketellinga i 1910 er det oppgitt et våningshus på en etasje med en leilighet.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Tre rom og kjøkken + et kvistværelse kr 300 pr år              

001 Hans Olsen

01

1852-11-10

Id

b

hf

e

Tømmermand

002 Marie Josefine Olsen

01

1880-02-06

Fredrikshald

b

d

ug

Expeditrise v/ Manufaktur

003 Hans Chr. Lund

01

1867-02-04

Fredrikshald

f

hf

g

-

004 Helga Othilde Lund

01

1875-12-02

Fredrikshald

b

hm

g

Søm

005 Thorleif Lund

01

1900-03-17

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

006 Sverre Eyolf Lund

01

1902-09-18

Fredrikshald

b

s

ug

Søn

007 Fredrik Horjen

01

1885-05-06

Tune

b

el

ug

Fuldmægtig i Boghandel

 

 

* 1907

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra tømmermand Hans Olsen til lærer J.A. Nordby paa en del af d.e. for 950 kr, der iflg. kartforretning af 10/10 1902 udgjør 332 m². Grændserne er nærmere bestemt i skjødet, dat. 16 mai 1907. Parcellen har faaet matr.no 644a2 tinglyst 24 mai 1907.

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Nordre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen Gustava
1819
enke
Danielsen Dorthea
1848
syerske
Olsen Amalie
1840
g.m. tømmermand
Olsen Hans
1852
tømmermand

 

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Pilestrædet / Blegergaden Tømmermand Hans Olsen 3.500 4.820 Gaard paa Østsiden og Have paa Vests af Gaden

 

 

* 1900

Folketellinga i 1900 har registrert et våninghus på en etasje med to boenheter og"1 Udhusbygning, hvori Vedskure og Locum". Den oppgir også at det er Skibstømmermand Hans Olsen som er bruker av eiendommen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

Tre rom og kjøkken              

001 Hans Ols.

01

1852

Ide Herred Sm

b

hf

g

Skibstømmermand ved Brevigs' Værft hersteds

002 Amalie Ols.

01

1840

Sverige

b

hm

g

-

003 Marie Josefine Ols.

01

1880

Fredrikshald kjøpstad*

b

d

ug

Expedetrice ved Garn- & Hvidevareforretning hersteds

004 Gustava Anders.

01

1819

Sverige

b

Svigermoder

e

Fattig- & Legatunderstøttelse. forøvrigt Støtte af Svigersønnen No. 1

Et kvistværelse og kjøkken              

001 Axel Jakobs.

02

1860

Gefle Sverige

f

hf

g

Dampskibsmaskinist

002 Maren Jakobs.

02

1854

Spydeberg Sm

b

hm

g

Husgjerning

003 Osvald Martinius Jakobs.

02

1886

Christiania

b

s

ug

Skolegut

 

Tilleie.

Et Værelse med Kjøkken for enslige Folk er tilleie fra 10de August hos Hans Olsen, Porsnæsbakken 644 a.

 

 

* 1897

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Aug. Nilsen til Tømemrmand Hans Olsen paa d. E. for Kr. 3700,00, dat. 16/10 97 thinglæst 19 Oktbr 1897

 

Eiendomsoverdragelser.

Ved Fredrikshalds Bything er thinglæst: Do. (Skjøde) fra Formand August Nilsen til Tømmermand Hans Olsen paa M.No. 644 a for Kr. 3700.

 

 

* 1894

Utdrag fra panteregsiter:

Skjøde fra Anna, Ida og Laura Larsen til Formand August Nilsen paa d. G. for Kr 3250,00 dat. 10/9 94 thinglæst 18 Septbr. 1894

 

Gaardsalg. Frøknerne Larsens Gaard, Matr. No. 644 a paa Porsnæsbakken er ved Hr. Arnt Andersen solgt til Formand August Nilsen for 3250 Kr.

 

 

* 1892

Gaard tilsalgs.

Frøknerne Larsens gaard matr. no. 644 med tilhørende have paa Porsnæsbakken er tilsalgs ved inkassator Arnt Andersen.

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det ni personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Anna Larsen

1864

Id

-

Familiens overhode

ug

-

002 Laura Larsen

1866

Fr:hald

-

Logerende hørende til Familien, Søster

ug

-

003 Ida Larsen

1870

Frhald

-

Logerende hørende til Familien, Fostr

ug

-

004 Laurits August Larsen

1875

Frhald

-

Logerende hørende til Familien, Broder

ug

-

005 Edvend Marenius Larsen

1877

Frhald

-

Logerende hørende til Familien, Broder.

-

-

006 Olaus Andersen

1827

Id

-

Familiens overhode

g

-

007 Bolette Andersen

1829

Fredrikshald

-

Hustru

g

-

008 Kaspara Henriette Haltstangen

1885

Fr.hald

-

Pleiebarn

-

-

009 Anders Olaf Andersen

1872

Fredrikshald

-

Søn

ug

-

 

 

* 1888

Utdrag fra panteregister:

Skifte efter Laur. A. Larsens hustur Ellen Marie, sluttet 13/2 88, hvorved N.No. 644a er udlagt til Døtrene Anna Marie, Laura Edvarda og Ida Nikoline for taxt 2200 kr. thinglæst 17 Februar 1888.

 

* 1886

Utdrag fra  Pantebok nr. 9, 1886-1899, s. 41:

Johan Lauritz Rasch, Amtmand i Smaalenenes Amt gjør vitterligt: Da ifølge indkommen Forestilling Skipper Lauritz Larsen af Fredrikshald formedelt Drikkfældighet maa ansees uskikket til selv at raade over sine Midler, saa erklers han herved i Overernskommelse med Lovens 3-19-1 sat i Umyndighetsstand blir Boergermesteren i Fredrikshald anmodes om at iagttage det fornødne i Anledning denne Umyndighetsresulution. Smaalenenes Amt, 27 Septbr. 1886 J.L. Rasch.

 

* 1885

Ser vi i folketellinga i 1885 finner vi Larsen registrert som eier av matrikkelen.

 

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 L. A. Larsen

1839

Fredrikshald

-

-

-

Skipper

002 Anna Larsen

1863

Fredrikshald

-

-

-

-

003 Laura Larsen

1864

Fredrikshald

-

-

-

-

004 Ida Larsen

1870

Fredrikshald

-

-

-

-

005 L. Larsen

1875

Fredrikshald

-

-

-

-

006 Edvin Larsen

1877

Fredrikshald

-

-

-

-

007 Nils Eriksen

1865

Fredrikshald

-

-

-

-

008 Sophie Carlsen

1865

Sverige

-

-

-

-

 

 

* 1882

Utdrag fra panteregister:

Auktionsskjøde til Laurits August Larsen for Kr. 2800,00 dat 19/12 82. paa Eiendommen, inclusive Haugen med undtagelse af 266 1/10 kvadratalen som ?? som solgt til Chr. Møller. thinglæst 22 December 1882. Den undtagneParcel Matr. No. 644b fol. 416.

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Pilestrædet Spisevært H. P. Svendsen 3.000 2.760  

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir H.P. Svendsen som eier av matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Hans Svendsen

01

1816

Ide Pr.

b

hf

g

Ingen Næring

002 Sophie Svendsen

01

1816

Kjøbenhavn

b

Kone

g

Spisevertinde

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 finner vi syv personer på matrikkelen.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Køhler Sandberg

01

47

Arendal

-

Huusfader

g

Bogholder

002 Marina Sandberg

01

28

Frederikshald

-

Hans Kone

g

-

003 Marie Sandberg

01

7

Frederikshald

-

Deres Datter

ug

-

004 Christian Sandberg

01

5

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

005 Wittus Sandberg

01

3

Frederikshald

-

Deres Søn

ug

-

006 Sophie Sandberg

01

1

Frederikshald

-

Deres Datter

ug

-

007 Sophie Gundersen

01

18

Ide Prgj

-

-

ug

Tjenestepige

 

 

* 1849

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole J. Heggeland til Hans Petter Svendsen paa Gaard Matr. 644 og Hauge. thinglæst 16. April 1849.

 

* 1827

Utdrag fra panteregister:

Approberet Reguleringskommissionsforslag, hvorefter 12 kvadratalen af Haugen afgives til Pilestrædet og Erstatning derfor faaes i ny Tomt ved Husebygningen i Blegergaden. thinglæst 22 Januar 1827.

 

* 1801

Går vi til folketellinga i 1801 så har Digitalarkivet registrert matrikkel 644 som Pistol Strædet på Nordre Fredrikshald. Dette er mest trolig feilregsitrert for Pilestrædet. Pistolstredet ligger på søndre Fredirkshald.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Torbiørn Halvorsen

01

26

-

-

Huusbonde

I 1te ægteskab

Arbeidsmand

002 Laurense Didriksdatter

01

29

-

-

Hans kone

I 1te ægteskab

-

003 Halvor Torbiørnsen

01

4

-

-

Deres søn

-

-

004 Amund Torbiørnsen

01

2

-

-

Deres søn

-

-

005 Anne Torbirønsdatter

02

30

-

-

Logerende

Enke 1te gang

Haandarbejde

006 Kirstine Hansdatter

02

7

-

-

Hendes datter

-

-

007 Halvor Hansen

02

4

-

-

Hendes søn

-

-

008 Elisabeth Sørensdatter

03

33

-

-

Huusmoder

Enke 1te gang

Haandarbejde

009 Inger Maria Torbiørnsdatter

03

6

-

-

Hendes datter

-

-

 

 

Sist oppdatert 06.04.2023 19:33