Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Pilestredet 6

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 845, 846 og 849

Løpenummer i 1901 matrikkel: 630

Matrikkelnummer: 630b, 641b, 641c

Gårds og bruksnummer: 66/238

Foto: SW 7.november 2004
 
  Foto: SW 2.mars 2021

 

* 2017

 

* 2002

 

* 1977

 

* 1972

 

* 1964

 

* 1962

 

* 1961

 

* 1947

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat. 18/8-1947 fra Herman Ahlsen til datter Solveig Ahlsen f. 23/3-1910 på d.e. for kr 4000,-

 

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Pilestredet 6:

 

 

* 1925

 

* 1924

 

* 1917

I følge kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1907 - 1925 (side 58 nr.28), dør enkemann og huseier Andreas Peter Torstensen 30.mars 1917, begravd 4.april 1917. Dødsårsaken er oppgitt til Debil. Senil. I følge samme kirkebok var han født i Berg 19. juli 1827.

 

 

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skifteforvalteren i Andreas Torstensens dødsbo til slagtersvend Herman Ahlsen for kr. 4100,- dat. 13/7 1917 Eiendommen indehodler ifl. kartforr. av 11/5-1917 318 m2. Tinglyst 20 juli 1917

 

* 1910

I folketellinga i 1910 finner vi et våningshus på en etasje med to boenheter.

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Et rom og kjøkken kr. 10 pr mnd              

001 Andreas Thorstensen

01

1827-07-21

Sørli i Berg

b

hf

e

Fhv bolagsforstander

002 Karen Larsen

02

1836-11-21

Id

b

husholderske

e

husholderske

Et rom kr 64 pr aar              

001 Olaves Sevrin Svendsen

01

1833-09-11

Idd

b

hf

e

Dagarbeider v Sagbruk

 

 

* 1904

I følge kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1890 - 1906 (side 106 nr. 23), dør huseier Petter Torstensens hustru Katrine Torstensen den 29. mars 1904, begravd 6. april 1904. Dødsårsaken er av dr. Berle oppgitt til "Hjertesyg & Bronkit". I følge samme kirkebok var hun født i Sverige i 1826.

 

Utdrag fra panteregister:

Udlodning i huseier P.Torstensen og afdøde hustru Katrine Torstensens fællesbo, hvormed sluttet 28/5 04, hvormed denne eiendom er udlagt enkemanden P.Torstensen. Tinglyst 18 novbr. 1904

 

* 1901

Matrikkel 1901

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald Pilestrædet P. Torstensen 2.950 3.390 Hus og have

 

* 1900

Går vi til folketellinga i 1900 finner vi at Andreas Peter Torstensen er eier av et våningshus på en etasje. På eiendommen er det også "1 Udhusbygning, hvori Vedskure og Locum".

 

 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Et rom og kjøkken              

001 Andrias Peter Thorstens.

01

1827

Berg Sogn ved Fr.hald Sm

b

hf

g

Gaardeier

002 Katrine Thorstens.

01

1826

Nøssemark

b

hm

g

-

Et rom              

001 John Lars.

02

1816

Enningdalen Id ved Fr.hald Sm

b

hf

g

offentlig understøttelse

002 Karen Mari Lars.

02

1818

Fr.hald

b

hm

g

offentlig understøttelse

 

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det syv personer på eiendommen.

 

Alder/født

Fødested

Familiestilling

Sivilstand

001 John Larsen

1816

Id

Familiens overhode

g

-

002 Karen Larsen f. Paulsen

1818

Fredrikshald

Hustru

g

-

003 Lornts Olaus Andersen

1857

Id

Familiens overhode

g

-

004 Josefine Charlotte Andersen

1855

Berg, Smaalenene

Hustru

g

-

005 Rolf Olaves Andersen

1880

Fredrikshald

Søn

-

-

006 Karl Rudolf Andersen

1883

Fredrikshald

Søn

-

-

007 Hans Olaus Andersen

1885

Fredrikshald

Søn

-

-

 

 

* 1886

Kirkeboken for Fredrikshald, for perioden 1878 - 1889 (side 479 nr. 41), forteller at gårdeier på Busterud Andreas Peter Torstensen og Katrine Jonsen blir viet 5.oktober 1886. Dette er hans andre ekteskap og hennes tredje ekteskap.

 

* 1885

Folketellinga i 1885 oppgir Andreasens enke som eier av matrikkelen.

       
  Alder/født Fødested Familiestilling Yrke

001 Kathrine Jansen

1826

Aremark

Madam

-

002 Johannes Andersen

1846

Id Sogn

-

-

003 Lorens Kristian Mathisen

1859

Id Sogn

-

Arbeidsmand

004 Jan Larsen

1817

Id Prestgjeld

-

Vognmand

005 Karen Larsen

1819

Fredrikshald

-

-

 

 

* 1878

Matrikkel 1878

Bydel Gate Eier Skattetakst Branntakst Anmerkninger
Nordre Fredrikshald

Pilestrædet 641b

Pilestrædet 641c

Pilestrædet 630b

Kjører Christian Andreasens Enke

C. J. Olsens Enke

Kjører Christian Andreasens Enke

250

200

1.600

640

 

2.600

Have

 

* 1877

Utdrag fra panteregister:

Udlodningsforretning i Anders Johnsen ?? og Hustrues Fælelsbo hvorved Boets Eiendom Mnr 630b, 641 b og c er udlagt Enken Cathrine Johnsen til Eiendom, Boet er sluttet 15 Juni 1877 Thinglæst 15 Juni 1877.

 

 

* 1875

Ved folketellinga i 1875 er det murer B.Andersen som er eier av matrikkelen. Da befinner det seg også en hest på eiendommen som Cathrine Andreassen er eier av.

 

 

 

 

 

 

 

 
H.nr
Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Cathrine Andreassen

01

1826

Nøsemarken Sverrige

b

hm

e

Kjørsel

002 Joseph Johannesen

01

1854

Vermeland

b

Pleiesøn

ug

Kjørerdreng

003 Vilhelm Johannesen

01

1860

Vermeland

b

Pleiesøn

ug

-

004 Christian Olsen

02

1850

Rokke Sogn

b

hf

g

Snedkersvend

005 Johanne Olsen

02

1850??

Nøsemarke Sverrige

b

Kone

g

-

006 Olga Olsen

02

1874

Fr.hald

b

d

ug

-

 

* 1872

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Murmester Brede Andersen til Vægter Christian Andreassen paa Gaard Matr 630b og 641b, dateret 28 Septbr og thinglæst 1 Oktober 1872

 

Do (skjøte) fra Handelsmand Carl Johan Olsen til Vægter Christian Andreassen paa Hauge Matr 641c, dateret 30. Septbr. og thinglæst 1.Oktober 1872

 

* 1865

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til murmester Brede Andersen paa Gaard Matr 630b og 641 b, dateret 30. decbr 1864 og thinglæst 10 Januar 1865.

 

Folketellinga i 1865 har Brede Andersen sin underskrift. På eiendommen bor det seks personer. Stevnevidne Carl Martin Andersen har en gris på eiendommen.


 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Carl Martin Andersen

01

33

Ide Prgj.

Husf

g

Stevnevidne

002 Sara Svendsdatter

01

40

Es Prgj. Sverige

Konen (hans)

g

-

003 Ragna Marie Carlsdatter*

01

5

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

004 Alma Constanse Carlsdatter*

01

3

Frederikshald

Deres Datter

ug

-

005 August Emil Carlsen*

01

1

Frederikshald

Deres Søn

ug

-

006 Stine Marie Magnusdatter

01

42

Fos soken Sverige

-

ug

Tjenestepige

 

* 1863

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Smedmester Halvor Eriksen til Handelsmand C.J.Olsen paa en Andel af Haugetomt Matr 641a, hvilken Andel har faaet Matr 641c, medens Hr. Eriksens igjenhavende Andel har fremdeles Matr 641a, dateret 29 Mai og thinglæst 23 Juni 1863.

 

* 1859

Utdrag fra panteregister:

Kjøbekontrakt, hvorved Andreas Tørnbom sælger Hauge Matr 641a til Smedmester Halvor Eriksen, dat 7. og thinglæst 8. Marts 1859

 

* 1858

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Slagter M.J.Foght til Slagter Andreas Tørnbom paa Hauge Matr. 641a, dateret 20. og thinglæst 22 Januar 1858.

 

* 1856

Utdrag fra panteregister:

Auctionsskjøde til Slagter M.J.Foght paa Hauge Matr 641a, dateret 20. og thinglæst 27.mai 1856

 

* 1845

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Tømmermester Thor Svendsen til Slagter Martin Foght paa Gaard Matr 630b med Tomt og de til samme hørende, paa den modsatte Side af Pilestrede Udhuse (Matr 641b), indeholdende at det Tagfald, som vender til bemeldte Gaard fra Fattigforstander Jensen, bliver upaatalt imod at Ei?? at Eieren holder en forsvarlig Rende. Thinglæst 15 Decbr. 1845

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 var matrikkel 630 ikke delt.


 

 

 

 

 

 

  H.nr Alder/født Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke

001 Reinholt Thoresen

01

39

-

-

Huusbonde

I 1te ægteskab

Opvarter

002 Lovise Davidsdatter

01

31

-

-

Hans kone

I 1te ægteskab

-

003 Johan Thoresen

01

3

-

-

Deres søn

-

-

004 Gabriel Thoresen

01

1

-

-

Deres søn

-

-

 

 

Sist oppdatert 09.06.2022 14:07