Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Pistolstredet 1

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 179

Matrikkelnummer i 1878: 283, 284, 286

Gammelt løpenummer i 1900 marikkel: 179a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 50

Matrikkelnummer i 1900: 284, 283a og 286a

Gårds og bruksnummer: 160/429

 

 

 

 

 

 

Foto: SW 22.februar 2003
Pistolstredet 1 er det hvite huset helt bakerst på bildet.
     
   
  Foto: SW 14.oktober 2022  

 
* 2004

* 2003

 

* 1999

 

* 1978

 

* 1972

 

* 1967

 

* 1960

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun to myndige personer i Pistolstredet 1.

 

* 1930

Utdrag fra panteregsiter for M.nr 284:

Skjøte fra Anna Hofgaard, Truls Simensen, Thomas Simensen som eneste arvinger efter avdøde Christian Simenesn til cellulosearbeider Johan Wilhelm Karlsen på d.e. og matrnr 283a og 286a for Kr 5.500,- påført attest for at skipstømmermann Chr. Simensen er død og at skjøteutstederne er hans eneste og myndige arvinger. Dat. 22/3-1930 ( ifl. kartforretning av 22/7-1909 utgjør eiendommene tilsammen 458 m²)

 

Utdrag fra panteregister for M.nr 283 og 286:

Skjøte fra Anna Hofgaard og Truls og Thomas Simensen som eneste arvinger efter avdøde Christian Simenesn til cellulosearbeider Johan Wilhelm Karlsen for Kr 5.500,- pa d.e. og matr.nr. 284, påført attest for at skipstømmermann Chr. Simensen er død og at skjøteutstederne er hans eneste og myndige arvinger. Dat. 22/3-1930 ( ifl. kartforretning av 22/7-1909 utgjør eiendommene tilsammen 458 m²) Tinglyst 14. april 1930

 

 

* 1928

24.mai 1928 har Smaalenenes Amstidende et langt stykke med historier fra Chr. Siemensen i Pistolstrædet 1.

Hele historien kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 4 og 5)

 

 

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Kristian Rudolf
1894
løsarbeider Pistolstredet 1
Andersen William
1895
løsarbeider Pistolstredet 1
Huseby Kristian
1868
trelastarbeider Pistolstredet 1
Larsen  Marie Lena
1865
g.m. cellulosearbeider Pistolstredet 1
Simensen Simen Chr.
1840
gaardeier Pistolstredet 1

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Pistolstredet 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Simeon Christian Simensen

01

1840-09-04

Fredrikshald

-

hp

e

Skotøifabriks-arbeide

001 Hans Adolf Olsen

02

1887-04-07

Fredrikshald

-

hp

g

2 den Styrmand med Seilskib Anni 2 av Arendal

002 Dagny Marie Olsen

02

1892-01-15

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Gubrand Olsen

02

1917-08-26

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Bodil Olsen

02

1919-09-15

Fredrikshald

-

d

ug

-

005 Gunda Antonie Bjørnstad

02

1894-12-27

Fredrikshald

-

l

ug

Natlerske

001 Johan Christian Huseby

03

1868-06-16

Berg, Østfold

-

hp

ug

Føiholder ved Trelastforretning

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det er to uthus og et våningshus på en etasje med tre leiligheter på matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

1.etg egen gaard          

Kristian Simensen(mann)

1840-09-04

Fredrikshald

hf g Skofabrikarbeider

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Martine Simensen(kvinne)

1839-03-26

Fredrikshald

hm g Hustru

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

1.etg 7 kr pr mnd          

Ole Christian Larsen(mann)

1866-01-03

Søgne pr Kr.sand S

hf g Skræddersvend

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Sofie Margrethe Larsen(kvinne)

1872-08-21

Kristiansand S

hm g Hustru

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

kvist 6 kr pr mnd          

Inge Olaf Torgersen(mann)

1859-03-09

Fredrikshald

hf g Typograf

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Sofie Torgersen(kvinne)

1859-05-11

Gunarsnæs sogn Sverige

hm g Hustru

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Amundsen Anna Marie
1873
enke
Amundsen Emilie
1837
g.m. skibstømmermand
Amundsen Ole Andreas
1833
skibstømmermand
Andersen Aksel
1863
skibstømmermand
Simensen Anna
1872
kontordame
Simensen Elen Marthine
1839
g.m. høvleriarbeider
Simensen Kristian
1839
høvleriarbeider
Torgersen Inge Olaf
1859
typograf
Torgersen Sofie
1859
typograf

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var høvleriarb. Chr. Simensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3.300 kr. og var branntaksert til 4.510 kr. Eiendommen innbefattet "hus og have".

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus " med en etasje. Det var da tre leiligheter i huset.
To rom og kjøkken
Simon Christian Simens. hf g Høvleriarb. 1840
Ellen Marthine Simens. hm g Hustru 1839
Anna Marie Simens. d ug Kontorrist 1873

ett rom og kjøkken
Ole Christian Amunds. hf g Arbeider Bryggearbeider 1833
Emelie Severine Amunds. hm g Hustru 1837
Alma Marie Amunds. d ug 1873

ett rom og kjøkken på kvist
Inge Olaf Thorgers. hf g Typograf ved Avistrykkeri 1859
Sofie Thorgers. hm g Hustru 1859 Sverige

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tretten personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Kristian Simensen(mann)

1840 des.

Frederikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Marthine Semensen(kvinne)

1839

Tistedalen

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Thomas Simensen(mann)

1870 okt.

Frederikshald

Søn, Besøgende ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Anna Simensen(kvinne)

1873 juli

Frederikshald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Truls Simensen(mann)

1876 juli

Frederikshald

Søn ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Andreas Hansen(mann)

1858 nov.

Enningdalen

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Alma Hansen(kvinne)

1860 juli

Frederikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Harald Hansen(mann)

1883 juni

Frederikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Einar Hansen(mann)

1886 nov.

Frederikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Carl Hansen(mann)

1887 des.

Frederikshald

Søn

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Kristian Kristoffersen(mann)

1859 juli

Hvabøer

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Henriette Kristoffersen(kvinne)

1858 juni

Frederikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

Klara Kristoffersen(kvinne)

1888 des.

Fr.hald

Datter ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891-01-01

 

 

* 1887

Utdrag fra panteregister for M.nr. 283 og 286

Skjøde fra Christian Simensen til Garver J. Dahl paa en Andel af d.E., der er givet M.no 283b & 286b for Kr 1040,00, indeholdende at en Avløbsrende der gaar gjennom Eiendommen skal af Kjøberen holdes aaben., samt at Kjøber og Sælger hver for sit Stykke skal opsette og vedlikeholde Gjerde af Bord Kant i Kant. Dat 30/5 87 og 7. Oktober 1887

Matr.No 283a & 286 a Chr. Simensens tilbageværende Eiendom

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er garver Dahl registrert som eier av matrikkelen. Følgende fjorten personer bor da på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Anders Eriksen 1848 M Sverge Skibstømmermand
Nella Sofie Eriksen 1848 K Id Hustru
Karl Severin Eriksen 1877 M Fredrikshald Børn
Johan Normand Eriksen 1880 M Fredrikshald Børn
Anna Sofie Eriksen 1882 K Fredrikshald Børn
Valborg Eriksen 1884 K Fredrikshald Børn
Carl Elis Anders. 1854 M Sverge ??vik Bohuslen Skomagersvend hos J.Halvorsen
Josephine Anders. 1853 K Sverge ??vik Bohuslen
Gerda Wiktoria Anders. 1878 K Fredrikstad Børn
Alida Eleonore Josephine Anders. 1883 K Fredrikshald Børn
Anker Sigurd Anders. 1885 M Fredrikshald Børn
Fredrik Ivers. 1841 M Tistedalen Stuer
Dorthea Ivers. 1836 K Fredrikshald Hustru
Marinius Ivers. 1876 M Fredrikshald Barn

* 1880

Utdrag fra panteregister for M.nr 284:

Auctionsskjøde til Baadsmand Christian Simensen paa d.G. og M.No. 283 og 286, dat 10. og 13. april 1880

utdrag fra panteregister for M.nr. 283 og 286

Auctionsskjøde til Baadsmand Christian Simensen paa d.G. og M.No. 284, dat 10. og 14.April 1880

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skipper Hutzelsider eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på kroner 3000 og en branntakst på 2690 kroner. Matrikkelen var i 1878 ikke delt og bar da navnet 283, 284, 286. En gang etter 1878 er tomten til Lavendelstredet 3 skilt ut og gitt matrikkelnummer 283b og 286b.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har J. Hutzelsieder registrert som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Johan Harto Apollo Hutzelsieder(mann)

1813

Laurvig

hf e Forhenværende skibsfører, nu Toldrorskarl (Konst.)

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Karl Larsen(mann)

1842

Nesing Sogn Sverge

hf g Skræddermester

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Matilde Olsdatter(kvinne)

1840??

Hodal Sogn Sverge

Kone g

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Johan Ludvig Larsen(mann)

1867??

Vermeland Sverge

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Ole Hilmer Larsen(mann)

1871??

Vermeland Sverge

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Karl Martinius Larsen(mann)

1873

Vermeland Sverge

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Ole Syvertsen(mann)

1846

Rakkestad Pr.

hf g Skibstømmermand

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Dortea Amalie Syvertsen(kvinne)

1849

Id

Kone g

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Anna Marie Syvertsen(kvinne)

1872

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Adolf Syvertsen(mann)

1874

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Regine Kristensen(kvinne)

1860

Rakkestad

tj ug Tjenestepige

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

Hans Andersen(mann)

1851

Id

Logerende ug Sømand

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875-12-31

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er kun gård nr.284 registrert og det bor kun en familie på denne gården.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Johan Hutselsieder Huusfader Skipper e 51 m Laurvig
Magdalene Magrete Hutselsieder* hans Datter ug 21 k Sandefjord
Johan Eilert Hutselsieder* hans Søn ug 16 m Frhald
Carl Petter Hutselsieder* hans Søn ug 10 m Frhald
Lene Hutselsieder hans Stedmoder e 80 k Hedemarken
Mathilde Christine Nils. Tjenestepige ug 16 k Frhald

 

* 1854

Utdrag fra panteregister for m.nr. 283 og 286

Skjøde fra Jacobine Nielsen til Styrmand J. Hutzelsieder paa Hauge Mtr 283, dateret Mart 1854 og 21 Marts 1854

 

* 1850

Utdrag fra panteregister for m.nr 284:

Skjøde fra Anne Marie Jonassen til Styrmand Johan Harto Afalla Hutzelsieder paa Huset Matr. 284, dateret 13 og 18 Marts 1850

 

* 1842

 

Auctioner.

Efter Beslutning under Skiftebehandlingen af Boet efter afdøde Capitain Paul Magnussen og Frue, berammes herved offentlig Auction at afholdes Tirsdagen den 22de Februar førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, udi og over den Boet tilhørende Gaard Matr.-Nr. 249 paa Søndre Frederikshald i Skippergaden, bestaaende af en Hovedbygning med 6 Værelser, Kjøkken, Pigekammer og Rullebod samt fornødne Udhuse, hvori tillige en Bjelkekjelder. Ved samme Auction vil og blive opraabt til Salg den Boet tilhørende Hauge Nr. 283 paa Sørhalden. Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet og kunne desuden i Forveien erfares paa Undertegnedes Contoir.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 8de Februar 1842.

Rieck.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i gård nr.204:
Fornavn Mellomnavn Etternavn Familiestatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Torbiørn Olsen Huusbonde 50 I første ægteskab Lods M
Else Olsdtr Hans kone 48 I første ægteskab K
Ole Peter Torbiørnsen Deres søn 15 Ugift M
Christen Torbiørnsen Deres søn 8 M
Andreas Torbiørnsen Deres søn 4 M
Peder Hansen Huusbonde 36 I første ægteskab Arbeidsmand M
Pernille Rasmusdtr Hans kone 46 I første ægteskab K
Hans Pedersen Deres søn 9 M
Mari Pedersdtr Deres datter 7 K


Sist oppdatert 04.12.2023 14:41