Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Pistolstredet 1

 

 

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 179

Matrikkelnummer i 1878: 283, 284, 286

Gammelt løpenummer i 1900 marikkel: 179a

Løpenummer i 1901 matrikkel: 50

Matrikkelnummer i 1900: 284, 283a og 286a

Gårds og bruksnummer: 160/429

 

 

 

 

 

 

Foto: SW 22.februar 2003
Pistolstredet 1 er det hvite huset helt bakerst på bildet.
     
   
  Foto: SW 14.oktober 2022  

 
* 2004

* 2003

 

* 1999

 

* 1978

 

* 1972

 

* 1967

 

* 1960

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har kun to myndige personer i Pistolstredet 1.

 

* 1930

Utdrag fra panteregsiter for M.nr 284:

Skjøte fra Anna Hofgaard, Truls Simensen, Thomas Simensen som eneste arvinger efter avdøde Christian Simensen til cellulosearbeider Johan Wilhelm Karlsen på d.e. og matrnr 283a og 286a for Kr 5.500,- påført attest for at skipstømmermann Chr. Simensen er død og at skjøteutstederne er hans eneste og myndige arvinger. Dat. 22/3-1930 ( ifl. kartforretning av 22/7-1909 utgjør eiendommene tilsammen 458 m²)

 

Utdrag fra panteregister for M.nr 283 og 286:

Skjøte fra Anna Hofgaard og Truls og Thomas Simensen som eneste arvinger efter avdøde Christian Simenesn til cellulosearbeider Johan Wilhelm Karlsen for Kr 5.500,- pa d.e. og matr.nr. 284, påført attest for at skipstømmermann Chr. Simensen er død og at skjøteutstederne er hans eneste og myndige arvinger. Dat. 22/3-1930 ( ifl. kartforretning av 22/7-1909 utgjør eiendommene tilsammen 458 m²) Tinglyst 14. april 1930

 

 

* 1929

Kirkeboken for Halden for perioden 1925 - 1941, side 45 nr.60, forteller at enkemann og tidligere skipstømmermann Kristian Simensen i Pistolstredet 1, dør 13.oktober og begraves 17.oktober 1929. Dødsårsaken er av doktor Brække oppgitt til Artriosclerose. I følge samme kirkebok var han født i Halden i 4.september 1840. Det er gjort en merknad om at selve dødstedet er Torvet 6.

 

* 1928

24.mai 1928 har Smaalenenes Amtstidende et langt stykke med historier fra Chr. Siemensen i Pistolstrædet 1.

Hele historien kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. (side 4 og 5)

 

 

 

* 1927

Manntallet for Tistedalen i 1927 har disse stemmeberettigede personene på matrikkelen.

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Andersen Kristian Rudolf
1894
løsarbeider Pistolstredet 1
Andersen William
1895
løsarbeider Pistolstredet 1
Huseby Kristian
1868
trelastarbeider Pistolstredet 1
Larsen  Marie Lena
1865
g.m. cellulosearbeider Pistolstredet 1
Simensen Simen Chr.
1840
gaardeier Pistolstredet 1

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det tre boenheter i Pistolstredet 1.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Simeon Christian Simensen

01

1840-09-04

Fredrikshald

-

hp

e

Skotøifabriks-arbeide

001 Hans Adolf Olsen

02

1887-04-07

Fredrikshald

-

hp

g

2 den Styrmand med Seilskib Anni 2 av Arendal

002 Dagny Marie Olsen

02

1892-01-15

Fredrikshald

-

hu

g

Husmor

003 Gubrand Olsen

02

1917-08-26

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Bodil Olsen

02

1919-09-15

Fredrikshald

-

d

ug

-

005 Gunda Antonie Bjørnstad

02

1894-12-27

Fredrikshald

-

l

ug

Natlerske

001 Johan Christian Huseby

03

1868-06-16

Berg, Østfold

-

hp

ug

Føiholder ved Trelastforretning

 

 

* 1918

Krikeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 65 nr.5, forteller at gift kone Ellen Martine Simensen, dør 14. februar og begraves 21.februar 1918. Dødsårsaken er av doktor Rogge oppgitt til Debilitas Senilis. I følge samme kirkebok var hun født i Tistedalen i 1839.

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller at det er to uthus og et våningshus på en etasje med tre leiligheter på matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
To rom og kjøkken 1.etg egen gaard
         
001 Kristian Simensen
1
1840-09-04
Fredrikshald b hf g Skofabrikarbeider
002 Martine Simensen
1
1839-03-26
Fredrikshald b hm g Hustru
Ett rom og kjøkken 1.etg 7 kr pr mnd
         
001 Ole Christian Larsen
2
1866-01-03
Søgne pr Kr.sand S b hf g Skræddersvend
002 Sofie Margrethe Larsen
2
1872-08-21
Kristiansand S b hm g Hustru
Ett rom og kjøkken kvist 6 kr pr mnd
         
001 Inge Olaf Torgersen
3
1859-03-09
Fredrikshald b hf g Typograf
002 Sofie Torgersen
3
1859-05-11
Gunarsnæs sogn Sverige b hm g Hustru

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Amundsen Anna Marie
1873
enke
Amundsen Emilie
1837
g.m. skibstømmermand
Amundsen Ole Andreas
1833
skibstømmermand
Andersen Aksel
1863
skibstømmermand
Simensen Anna
1872
kontordame
Simensen Elen Marthine
1839
g.m. høvleriarbeider
Simensen Kristian
1839
høvleriarbeider
Torgersen Inge Olaf
1859
typograf
Torgersen Sofie
1859
typograf

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var høvleriarb. Chr. Simensen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen var oppført med en skattetakst på 3.300 kr. og var branntaksert til 4.510 kr. Eiendommen innbefattet "hus og have".

* 1900

I folketellinga i 1900 er matrikkelen oppført med et "almindeligt Vaaningshus " med en etasje. Det var da tre leiligheter i huset.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
To rom og kjøkken 1.etg
         
001 Simon Christian Simensen
1
1840
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Høvleriarb.
002 Ellen Marthine Simensen
1
1839
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Anna Marie Simensen
1
1873
Fredrikshald kjøpstad* b d ug Kontorrist
Ett rom o g kjøkken 1.etg
         
001 Ole Christian Amundsen
2
1833
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Arbeider Bryggearbeider
002 Emelie Severine Amundsen
2
1837
Fredrikshald kjøpstad* b hm g Hustru
003 Alma Marie Amundsen
2
1873
Fredrikshald kjøpstad* b d ug -
Ett rom og kjøkken kvsit
         
001 Inge Olaf Thorgersen
3
1859
Fredrikshald kjøpstad* b hf g Typograf ved Avistrykkeri
002 Sofie Thorgersen
3
1859
Sverige b hm g Hustru

 

* 1891

Folketellinga i 1891 har registrert tretten personer på eiendommen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Kristian Simensen
1840 des.
Frederikshald - Familiens overhode g
002 Marthine Semensen
1839
Tistedalen - Hustru g
003 Thomas Simensen
1870 okt.
Frederikshald - Søn, Besøgende ug
004 Anna Simensen
1873 juli
Frederikshald - Datter ug
005 Truls Simensen
1876 juli
Frederikshald - Søn ug
006 Andreas Hansen
1858 nov.
Enningdalen - Familiens overhode g
007 Alma Hansen
1860 juli
Frederikshald - Hustru g
008 Harald Hansen
1883 juni
Frederikshald - Søn -
009 Einar Hansen
1886 nov.
Frederikshald - Søn -
010 Carl Hansen
1887 des.
Frederikshald - Søn -
011 Kristian Kristoffersen
1859 juli
Hvabøer - Familiens overhode g
012 Henriette Kristoffersen
1858 juni
Frederikshald - Hustru g
013 Klara Kristoffersen
1888 des.
Fr.hald - Datter ug

 

 

 

* 1887

Utdrag fra panteregister for M.nr. 283 og 286

Skjøde fra Christian Simensen til Garver J. Dahl paa en Andel af d.E., der er givet M.no 283b & 286b for Kr 1040,00, indeholdende at en Avløbsrende der gaar gjennom Eiendommen skal af Kjøberen holdes aaben., samt at Kjøber og Sælger hver for sit Stykke skal opsette og vedlikeholde Gjerde af Bord Kant i Kant. Dat 30/5 87 og 7. Oktober 1887

Matr.No 283a & 286 a Chr. Simensens tilbageværende Eiendom

 

* 1885

Ved folketellinga i 1885 er garver Dahl registrert som eier av matrikkelen. Følgende fjorten personer bor da på eiendommen.
Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
Anders Eriksen 1848 M Sverge Skibstømmermand
Nella Sofie Eriksen 1848 K Id Hustru
Karl Severin Eriksen 1877 M Fredrikshald Børn
Johan Normand Eriksen 1880 M Fredrikshald Børn
Anna Sofie Eriksen 1882 K Fredrikshald Børn
Valborg Eriksen 1884 K Fredrikshald Børn
Carl Elis Anders. 1854 M Sverge ??vik Bohuslen Skomagersvend hos J.Halvorsen
Josephine Anders. 1853 K Sverge ??vik Bohuslen
Gerda Wiktoria Anders. 1878 K Fredrikstad Børn
Alida Eleonore Josephine Anders. 1883 K Fredrikshald Børn
Anker Sigurd Anders. 1885 M Fredrikshald Børn
Fredrik Ivers. 1841 M Tistedalen Stuer
Dorthea Ivers. 1836 K Fredrikshald Hustru
Marinius Ivers. 1876 M Fredrikshald Barn

* 1880

Utdrag fra panteregister for M.nr 284:

Auctionsskjøde til Baadsmand Christian Simensen paa d.G. og M.No. 283 og 286, dat 10. og 13. april 1880

utdrag fra panteregister for M.nr. 283 og 286

Auctionsskjøde til Baadsmand Christian Simensen paa d.G. og M.No. 284, dat 10. og 14.April 1880

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Skipper Hutzelsider eier av matrikkelen. Den hadde da en skattetakst på kroner 3000 og en branntakst på 2690 kroner. Matrikkelen var i 1878 ikke delt og bar da navnet 283, 284, 286. En gang etter 1878 er tomten til Lavendelstredet 3 skilt ut og gitt matrikkelnummer 283b og 286b.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 har J. Hutzelsieder registrert som eier av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Johan Harto Apollo Hutzelsieder
1
1813
Laurvig b hf e Forhenværende skibsfører, nu Toldrorskarl (Konst.)
002 Karl Larsen
2
1842
Nesing Sogn Sverge b hf g Skræddermester
003 Matilde Olsdatter
2
1840??
Hodal Sogn Sverge b Kone g -
004 Johan Ludvig Larsen
2
1867??
Vermeland Sverge b s ug -
005 Ole Hilmer Larsen
2
1871??
Vermeland Sverge b s ug -
006 Karl Martinius Larsen
2
1873
Vermeland Sverge b s ug -
007 Ole Syvertsen
3
1846
Rakkestad Pr. b hf g Skibstømmermand
008 Dortea Amalie Syvertsen
3
1849
Id b Kone g -
009 Anna Marie Syvertsen
3
1872
Frhald b d ug -
010 Adolf Syvertsen
3
1874
Frhald b s ug -
011 Regine Kristensen
3
1860
Rakkestad b tj ug Tjenestepige
012 Hans Andersen
4
1851
Id b Logerende ug Sømand

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert disse personene på matrikkel 284.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Johan Harto Apollo Hutzelsider
1
1813
Lauervig - hp Enke Skibsfører
002 Magdalena Gjærdrum Hutzelsider
1
1787
Hedemarken - - Enke -
003 Magdalena Magrethea Hutzelsider
1
1844
Sandefjord - d Ugift -
004 Carl Peter Hutzelsider
1
1865
Fredrikshald - s Ugift -
005 Schalotte Hansen
1
1848
Lommeland Sverig - tj Ugift tjener

 

 

* 1865

I folketellinga i 1865 er kun gård nr.284 registrert og det bor kun en familie på denne gården.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Johan Hutselsieder
1
51
Laurvig - Huusfader e Skipper
002 Magdalene Magrete Hutselsieder*
1
21
Sandefjord - hans Datter ug -
003 Johan Eilert Hutselsieder*
1
16
Frederikshald - hans Søn ug -
004 Carl Petter Hutselsieder*
1
10
Frederikshald - hans Søn ug -
005 Lene Hutselsieder
1
80
Hedemarken - hans Stedmoder e -
006 Mathilde Christine Nilsen
1
16
Frederikshald - - ug Tjenestepige

* 1854

Utdrag fra panteregister for m.nr. 283 og 286

Skjøde fra Jacobine Nielsen til Styrmand J. Hutzelsieder paa Hauge Mtr 283, dateret Mart 1854 og 21 Marts 1854

 

* 1850

Utdrag fra panteregister for m.nr 284:

Skjøde fra Anne Marie Jonassen til Styrmand Johan Harto Afalla Hutzelsieder paa Huset Matr. 284, dateret 13 og 18 Marts 1850

 

* 1842

 

Auctioner.

Efter Beslutning under Skiftebehandlingen af Boet efter afdøde Capitain Paul Magnussen og Frue, berammes herved offentlig Auction at afholdes Tirsdagen den 22de Februar førstkommende, Klokken 3 Eftermiddag, udi og over den Boet tilhørende Gaard Matr.-Nr. 249 paa Søndre Frederikshald i Skippergaden, bestaaende af en Hovedbygning med 6 Værelser, Kjøkken, Pigekammer og Rullebod samt fornødne Udhuse, hvori tillige en Bjelkekjelder. Ved samme Auction vil og blive opraabt til Salg den Boet tilhørende Hauge Nr. 283 paa Sørhalden. Conditionerne bekjendtgjøres paa Auctionsstedet og kunne desuden i Forveien erfares paa Undertegnedes Contoir.

Frederikshalds Byfogedcontoir, den 8de Februar 1842.

Rieck.

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i gård nr.204:

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Torbiørn Olsen
1
50
- - Huusbonde I første ægteskab Lods
002 Else Olsdatter
1
48
- - Hans kone I første ægteskab -
003 Ole Peter Torbiørnsen
1
15
- - Deres søn Ugift -
004 Christen Torbiørnsen
1
8
- - Deres søn - -
005 Andreas Torbiørnsen
1
4
- - Deres søn - -
006 Peder Hansen
2
36
- - Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand
007 Pernille Rasmusdatter
2
46
- - Hans kone I første ægteskab -
008 Hans Pedersen
2
9
- - Deres søn - -
009 Mari Pedersdatter
2
7
- - Deres datter - -


Sist oppdatert 11.05.2024 21:02