Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Pistolstredet 3

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 178

Løpenummer i 1901 matrikkel: 48

Matrikkelnummer: 282

Gårds og bruksnummer: 160/428

 

 

Det er i dag ingen hus på denne eiendommen. Tomten har samme eiere som naboeiendommen Pistolstredet 5.

 

* 2005

 

* 2002

 

* 1996

 

* 1968

 

* 1962

 

* 1957

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har to myndige personer i Pistolstredet 3.

 

* 1929

Utdrag fra panteregister:

Skjøte fra skibstømmermann Andreas Olsen og hustrus arvinger: Inga Ørbeck, Elise Johannesen og Olga Jaffe til deres bror og medarving cellulosearbeider Hans Adolf Olsen for Kr 1125,-. Dat april 1929 påført attest om at Andreas Olsen og hustru Henriette er døde og at deres eneste og myndige arvinger er: inga Ørbeck, Elise Johannesen, Olga Jaffe og Hans Adolf Olsen. Dat 24/4 1929 Tinglyst 26 april 1929 (iflg kartforretning av 16/8 16 er eiendommen 107 m²)

 

* 1927

 

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har følgende stemmeberettigede på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Olsen Dagny Marie 
1898
g.m. sjømann Pistolstredet 3
Olsen Hans Adolf
1887
sjømann Pistolstredet 3
Olsen Henriette
1847
enkefrue Pistolstredet 3

 

 

* 1920

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Pistolstredet 2.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Henriette Olsen

01

1847-09-24

Fredrikshald

-

hp

e

Enke efter Bordhusarbeider Anders Olsen Alderdomspensjon

001 Ludvik Hansen

01

1862-08-24

Fredrikshald

-

hp

ug

Komunearbeider Gatefeining

 

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje som har en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Olsen(mann)

1843-04-09

Kongsvinger

hf g Bordhusarbeider

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Henriette E. Olsen(kvinne)

1847-09-24

Fredrikshald

hm g Hustru (intet særligt erhverv)

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Adolf Olsen(mann)

1887-04-07

Fredrikshald

s ug Sømand

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Olga Olsen(kvinne)

1889-08-11

Fredrikshald

d ug Fabrikarbeiderske Skotøi

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Henry Johannesen(mann)

1905-01-31

Christiania

b ug barn Sagbruksarb

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Olsen Anders Magnus
1863
skoarbeider
Olsen Andreas
1843
borhusarbeider
Olsen Henriette
1847
g.m. bordhusarbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var bordhusarbeider Andreas Olsen oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 2.000 kroner og en branntakst på 2.490 kroner.

 

* 1900

Ved folketellinga i 1900 er matrikkelen registrert som et "almindeligt Vaaningshus med Udhus". Huset er på en etasje og inneholder kun en leilighet på to rom og kjøkken.
Fornavn Etternavn Kjønn Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
Andreas Ols. m hf g Arbeider Tomtearbeider 1843 Kongsvinger Hed n s
Henriette Elisabeth Ols. k hm g 1847 Fr.hald Sm n s
Hans Adolf Ols. m s 1887 Fr.hald Sm
Olga Andrea Ols. k d 1889 Fr.hald Sm

 

* 1891

Utdrag fra panteregister:

Erklæring af 22/12 1891 om at Inger Marie Olsdatter Kamrat var eneste Arving efter sine afdøde Forældre Ole Knudsen og Hustru og er død 17/10 1884, 23 Oktober 1891

Reciprokt (gjensidig) Testamente mellom Ægtefællerne Inger Marie Olsdatter og Matros Ole Olsen Kamrat, hvorefter Længstlevende arver det hele Bo med fuld Testationsfrihed, dat 17. August 1865 Tinglyst 23 Oktober 1891

Testamente fra Enke Inger Marie Kamrat, hvorved hun testamenter Skibstømmermand Andreas Olsen og Hustru alle sine Efterladenskaber. Tinglyst 23 .Oktober 1891

 

 

* 1885

Folketellinga i 1885 har oppgitt O. Kamrath som eier av matrikkelen. Uansett om dette er en forkortelse for Ole Kamrath eller Olsen Kamrath, så må det mest trolig være feil. Både Ole og enken etter ham er døde på dette tidspunktet. Følgende personer bor på eiendommen i 1885.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Andreas Olsen 1843 M Kongsvinger Arbeidsmand paa Saugbrugsforeningen
1 Henriette Elisabet Olsen 1847 K Fredrikshald Hustru
1 Elise Marie Olivia Olsen 1873 K Fredrikshald Barn
1 Inga Andrea Olsen 1878 K Fredrikshald Barn
2 Elen Marie Olsen 1825 K Asak Enke Ingen
2 Olaus Marinius Olsen 1865 M Fredrikshald Høvleriet Saugbrugsforeningen


* 1884

I følge kirkebok for Fredrikshald i perioden 1878 til 1889 (side 44 nr.74) så dør matrosenke Inger Marie Kamroth den 17.oktober 1884. Dødsårsaken er oppgitt til "Organ.hjertesygdom".


* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Ole Kammerats Enke oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.400 kroner og en branntakst på 1.280 kroner.


* 1875

Går vi til folketellinga i 1875 finner vi også da O.Kammerat oppført som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Olsen(mann)

1843

Vingers Pr.

hf g Skibstømerm. Om bord %Huseier%

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Marie Seselie Matisen(kvinne)

1865@1875

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Henriette Elisabet Olsen(kvinne)

1847

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Inger Marie Olsen Kamrat(kvinne)

1805

Frhald

hm e Huseierinde

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Josefine Petterine Matisen(kvinne)

1863

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Elise Marie Olivia Olsen(kvinne)

1872

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Johan Petter Matisen(mann)

1830

Frhald

hf g Matros

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Anne Kristine Matisen(kvinne)

1852

Frhald

Kone g

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Johan Sigvard Marinius Matisen(mann)

1857

Frhald

s af No. 5 ug Matros

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Ammanda Oline Marie Matisen(kvinne)

1861

Frhald

d ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

 

 

* 1865


I folketellinga i 1865 finner vi følgende personer i matrikkel 282.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
Ole Ols. Kamrath Opsynsmand paa Værftet g 66 m Frederikshald
Inger Marie Olsd. hans Kone g 61 k Frederikshald
Abraham Mathis. Logerende Skipper e 46 m Stokke Sogn

 

* 1832

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Halvorsen til Matros Ole Knudsen paa Gaard Matr. 282, 30. April 1832

 

* 1801

Folketellinga i 1801 forteller om følgende personer i det som da var gård nr.282.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Olia Andersdtr Huue ejer 60 Enke 2dn gang Haandarbejde K
Carl Friderich Jonasen_lund Hendes søn 24 Ugift Coffardie styrmand M
Johan Henrich Ellefsen Logerende 14 Ugift Fattig børn M
Berthe Gudbiørnsdtr Logerende 6 Ugift Fattig børn K
Ole Nielsen Logerende 20 Ugift Artellerist M

Sist oppdatert 20.02.2023 22:51