Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Pistolstredet 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 177

Løpenummer i 1901 matrikkel: 47

Matrikkelnummer: 281

Gårds og bruksnummer: 160/427

Pistolstredet 5 er det hvite huset på venstre side av det smale Pistolstredet.

 

 

Foto: SW 15.februar 2004

 

* 2005

 

* 2002

 

* 2001

 

* 1999

30.juli 1999 hadde Halden Arbeiderblad benyttet sistesiden til en reportasje om Nina Hovland og Thor Stangebraathen i Pistolstredet 5.

Hele reprotasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1995

 

* 1970

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 23/11- 1949 fra Maggi Torp f. 17/3-1908 til bror Harald Dahl f. 14/4-1905 på d.e. for kr 4000,- inneh. best. om at fru Inga Dahl har livsvarig beboelsesrett mot å betale kr 15,- i leie pr. mnd. Tinglyst 28/1-1950

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat 9/10-1948 fra Inga Marthea Dahl til datter Laura Margrete Torp f. 17/3 -1908 på d.e. for kr. 1700,- (verdi kr. 4000,-) Tinglyst 27/10-1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Pistolstredet 5.

 

* 1931

Uutdrag fra panteregister:

Skjøte fra Agnis Hoffstrøm til fru Inga Marthea Dahl for Kr 4000,- dat 2/7 31 Tinglyst 3.Juli 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiget person på denne adressen.  

Etternavn Fornavn Født Stilling Bopæl
Hoffstrøm Agnes 1892 g.m. løsarbeider Pistolstredet 5

 

 

* 1920

Skjøte fra skibstømmermand Andreas Andersens arvinger: sønnene Karl, Oskar og Kristian Anderen samt datteren Anna g.m. Andreas P. Petterson i Amerika til Agnis Hoffstrøm for Kr. 5100,- dat 11. August 1920, ,med paaført attest om at Andreas Andersen og hustru er døde og kun efterlater sig de foran 4 nævnte børn, der alle er myndige, dat 11/8 20 og tinglyst 12. November 1920 (iflg kartforretning av 8/9 1909 er eiendommen 79 m²)

Fuldmagt fra Kristian Andreas Andersen til sine brødre Karl og Oskar Andersen Strøm til at ordne med hvad der er efter deres for. Dat 27/11 1919. Tinglyst 12. November 1920

Fuldmagt fra Andrew P. Peterson paa egne og hustru Annas vegne til de hjemmeværende søskende at ordne hvad er er igjen efter hans hustrus fo. Dat 6/12 1919, Tinglyst 12. November 1920

 

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Pistolstredet 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Carl Johan Kristoffersen

01

1875-02-19

Fredrikshald

-

hp

g

Lokomotivpudser

002 Walborg Henriette Kristoffersen

01

1877-11-15

Fredrikshald

-

hu

g

Husmoder

003 Kaare Trygve Guttorm Kristoffersen

01

1910-10-01

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Ragnar Jockob Melchior Kristoffersen

01

1911-11-16

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Ruth Elfi Kristoffersen

01

1913-06-09

Fr.hald

-

d

ug

-

001 Alfred Polidor Haffstrøm

02

1886-05-13

Sverge

-

hp

g

Skotøjarbejder

002 Agnis Haffstrøm

02

1892-08-29

Idd Norge

-

hu

g

Husmoder

003 Judit Elvira Haffstrøm

02

1911-02-11

Idd Norge

-

d

ug

-

004 Rikard Vilhelm Haffstrøm

02

1912-04-24

Id Norge

-

s

ug

-

005 Hilding Dindk?? Haffstrøm

02

1916-02-09

Fredrikshald

-

s

ug

-

006 Inga Viale Haffstrøm

02

1917-12-23

Fredrikshald

-

d

ug

-

007 Hildur Viktoria Haffstrøm

02

1919-12-25

Fredrikshald

-

d

ug

-

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje hvor det er en boenhet.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Andreas Andersen Strøm(mann)

1842-09-17

Fredrikshald

hf g Tømmermand

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Andrea Andersen Strøm(kvinne)

1842-09-29

Rasvaag v Flekkefjord

hm g Hustru (intet særligt erhverv)

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

Karl Andersen Strøm(mann)

1876-02-08

Fredrikshald

s ug Bryggearbeider

Fredrikshald: Pistolstrædet

1910-12-01

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen (Strøm) Andrea
1842
g.m. skibstømmermand
Andersen (Strøm) Andreas
1842
skibstømmermand
Christoffersen Bernhard
1869
skipper
Christoffersen Marie
1870
g.m. skipper
Nilsen Alette
1858
enke
Olsen Gustav
1842
arbeider
Olsen Marie
1842
g.m. Arbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Hans Andreas Andersen Strøm oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.500 kroner og en branntakst på 2.200 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er det to leiligheter på eiendommen Følgende personer er oppført i disse:
Andreas A. Strøm Tømmerman 1842
Andrea A Strøm 1842 Flekkefjord
Katrine A Strøm 1870
Karl A Strøm arbeider paa Bryggen 1876
Rudolf A Strøm Bryggearbeider 1882
Oskar A Strøm Skolegut 1887

Gustav Ols. Kulmaaler 1833 Lommeland
Marie Ols. 1833 Schee Sverige

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Pedersen til Skibstømmermand Andreas Andersen for 1000,00 -kr. dat 22 Febr. 1892 Tinglyst 4.Marts 1892

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på eiendommen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Anne Marie. Pedersen(kvinne)

1824

Id

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Sofüs Johannesen Ströms horreg(mann)

1872

Enebak

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Annette Strömsborg(kvinne)

1859

Fredrikshald

Hustru g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Gurine Nilsen(kvinne)

1836

Id

Logerende hørende til Familien ug

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

Ole Peder Nilsen(mann)

1841

Fredrikshald

Familiens overhode g

Fredrekshalds: Rode no 1

1891

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Sømand Ole Pedersen oppført som eier av matrikkelen. Det bor da fem personer på denne eiendommen.
Etg. Fornavn Etternavn Fødselsår Kjønn Fødested Yrke
1 Hans Jensen 1855 M Id Arbeider hvorsomhelst
1 Olava Jensen 1857 K Id Kone Født Olsen
1 Euskjen Jensen 1881 M Fredrikshald
2 Ole Pedersen 1841 M Fredrikshald Arbeider paa Jernbanen
2 Marie Pedersen 1825 K Id

* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra E.C. Berg til Matros Ole Pedersen dat 1880 Tinglyst 23.Juli 1880

Attest om at Elen Marie Eriksdatter er død 9. Marts 1858. Dat 13 Juli og tinglyst 23. Juli 1880

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Sømand Ole Olsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.400 kroner og en branntakst på 1.360 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir O. Pedersen som eier av matrikkelen.

Navn

Fødselsdato

Fødested

Still./Stand

Bosted

Hendelsesdato

Ole Pedersen(mann)

1840

Frhald

hf g Sømand

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Anne Marie Pedersen(kvinne)

1825

Id

Kone g

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Vilhelm Torkilsen(mann)

1867@1866

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Tommine Karine Torkilsen(kvinne)

1839

Kristiansand

Kone g

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Teodor Torkilsen(mann)

1860

Frhald

s ug Sømand

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Johan Torkilsen(mann)

1863

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Karl Frederik Torkilsen(mann)

1865

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Jens Marinius Torkilsen(mann)

1869

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Frits Torkilsen(mann)

1872

Frhald

s ug

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

Mekal Torkilsen(mann)

1830

Frhald

hf g Matros

Fredrikshald: Pistolstrædet

1875

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om to familier i gård nr. 281.
Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested
1 Edvard Christian Berg Skibstømmermand g 42 m Fredhald
2 Karen Jørgensd. hans Kone g 48 k Fredhald
3 Alma Emilie Berg* deres Datter ug 11 k Fredhald

4 Johan Wiig Dagarbeider g 57 m Fredhald
5 Kathrin Wiig* hans Kone g 52 k Fredhald
6 Josephine Augusta Wiig* deres Datter Sypige ug 22 k Fredhald

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.Fr. Berg til Skibstømmernand Edvard C. Berg paa Huset Matr 281 med Grund og Tomt, dat 31. Desember 1853

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra, Hanse Johansens Enke Elen Marie Eriksdatter til Styrmand Carl Fredrik Berg paa Huset Mtr 281 med Tilliggender, hvorved Sælgerinden for Livstid har forbehodlt sig fri brug og Benyttellse av det i Gaarden værende Kvistværelse. dateret 25. Januar og 7. Febr. 1854

 

* 1801

 

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i det som da var Pistol Strædet No. 281 paa Søndre Friderichshald.
Fornavn Mellomnavn Etternavn Husholdstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Erich Ende Huusbonde 51 I første ægteskab Arbeidsmand M
Jøran Jacobsdtr Hans kone 51 I første ægteskab K
Jacob Erichsen Deres søn 18 Ugift Matros M
Hans Erichsen Deres søn 10 M
Maren Christine Erichsdtr Deres datter 10 K
Elen Jacobsdtr Mandens søster 40 Ugift Fattig K


Sist oppdatert 20.02.2023 22:38