Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no

Pistolstredet 5

 

Løpenummer i 1878 matrikkel: 177

Løpenummer i 1901 matrikkel: 47

Matrikkelnummer: 281

Gårds og bruksnummer: 160/427

Pistolstredet 5 er det hvite huset på venstre side av det smale Pistolstredet.

 

 

Foto: SW 15.februar 2004

 

* 2005

 

* 2002

 

* 2001

 

* 1999

30.juli 1999 hadde Halden Arbeiderblad benyttet sistesiden til en reportasje om Nina Hovland og Thor Stangebraathen i Pistolstredet 5.

Hele reprotasjen kan leses på Nasjonalbiblioteket sine nettsider.

 

 

* 1995

 

* 1970

 

* 1950

Utdrag fra panteregister:

Skjøte, dat 23/11- 1949 fra Maggi Torp f. 17/3-1908 til bror Harald Dahl f. 14/4-1905 på d.e. for kr 4000,- inneh. best. om at fru Inga Dahl har livsvarig beboelsesrett mot å betale kr 15,- i leie pr. mnd. Tinglyst 28/1-1950

 

* 1948

Utdrag fra panteregister:

Skjøte dat 9/10-1948 fra Inga Marthea Dahl til datter Laura Margrete Torp f. 17/3 -1908 på d.e. for kr. 1700,- (verdi kr. 4000,-) Tinglyst 27/10-1948

 

* 1945

Manntallet for Halden i 1945 har disse myndige personene i Pistolstredet 5.

 

* 1931

 

Uutdrag fra panteregister:

Skjøte fra Agnis Hoffstrøm til fru Inga Marthea Dahl for Kr 4000,- dat 2/7 31 Tinglyst 3.Juli 1931

 

* 1927

Manntallet for Fredrikshald i 1927 har kun en stemmeberettiget person på denne adressen.  

Etternavn Fornavn
Født
Stilling Bopæl
Hoffstrøm Agnes
1892
g.m. løsarbeider Pistolstredet 5

 

 

* 1920

Skjøte fra skibstømmermand Andreas Andersens arvinger: sønnene Karl, Oskar og Kristian Anderen samt datteren Anna g.m. Andreas P. Petterson i Amerika til Agnis Hoffstrøm for Kr. 5100,- dat 11. August 1920, ,med paaført attest om at Andreas Andersen og hustru er døde og kun efterlater sig de foran 4 nævnte børn, der alle er myndige, dat 11/8 20 og tinglyst 12. November 1920 (iflg kartforretning av 8/9 1909 er eiendommen 79 m²)

Fuldmagt fra Kristian Andreas Andersen til sine brødre Karl og Oskar Andersen Strøm til at ordne med hvad der er efter deres for. Dat 27/11 1919. Tinglyst 12. November 1920

Fuldmagt fra Andrew P. Peterson paa egne og hustru Annas vegne til de hjemmeværende søskende at ordne hvad er er igjen efter hans hustrus fo. Dat 6/12 1919, Tinglyst 12. November 1920

 

 

Ved folketellinga i 1920 var det to boenheter i Pistolstredet 5.

 

H.nr

Alder/født

Fødested

Bostatus

Familiestilling

Sivilstand

Yrke

001 Carl Johan Kristoffersen

01

1875-02-19

Fredrikshald

-

hp

g

Lokomotivpudser

002 Walborg Henriette Kristoffersen

01

1877-11-15

Fredrikshald

-

hu

g

Husmoder

003 Kaare Trygve Guttorm Kristoffersen

01

1910-10-01

Fredrikshald

-

s

ug

-

004 Ragnar Jockob Melchior Kristoffersen

01

1911-11-16

Fredrikshald

-

s

ug

-

005 Ruth Elfi Kristoffersen

01

1913-06-09

Fr.hald

-

d

ug

-

001 Alfred Polidor Haffstrøm

02

1886-05-13

Sverge

-

hp

g

Skotøjarbejder

002 Agnis Haffstrøm

02

1892-08-29

Idd Norge

-

hu

g

Husmoder

003 Judit Elvira Haffstrøm

02

1911-02-11

Idd Norge

-

d

ug

-

004 Rikard Vilhelm Haffstrøm

02

1912-04-24

Id Norge

-

s

ug

-

005 Hilding Dindk?? Haffstrøm

02

1916-02-09

Fredrikshald

-

s

ug

-

006 Inga Viale Haffstrøm

02

1917-12-23

Fredrikshald

-

d

ug

-

007 Hildur Viktoria Haffstrøm

02

1919-12-25

Fredrikshald

-

d

ug

-

 

 

* 1919

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 78 nr.81, har innført skibstømmermand og enkemand Andreas Andersen Strøm i Pistolstrædet som død 11.september og begravet 17.september 1919. Dødsårsaken er av dr. Ording oppgitt til "Hjertesygdom". i følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1842.

 

* 1914

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 43 nr.81, har innført skibstømmermand Andreas Strøm sin hustru, Andrea Strøm på Gl. Sørhaugen, som død 25.desember og begravet 31.desember 1914. Dødsårsaken er av dr. Tandberg oppgitt til hjertefeil. I følge samme kirkebok var hun født i Flekkefjord i 1842.

 

* 1911

Adressebok for Fredrikshald i 1911 har disse personene over 18 år på denne adressen. (dog ikke hustruer og tjenere):

Etternavn Fornavn Yrke Adresse
Løpenr.
Matrikkelnr.
Strøm Andreas Andersen tømmermand Pistolstrædet
47
281
Strøm Karl Andersen tomtearb. Pistolstrædet
47
281

 

 

* 1910

Folketellinga i 1910 forteller om et våningshus på en etasje hvor det er en boenhet.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
To rom og kjøkken 1.etg + et kvistværelse egen gaard
         
001 Andreas Andersen Strøm
1
1842-09-17
Fredrikshald b hf g Tømmermand
002 Andrea Andersen Strøm
1
1842-09-29
Rasvaag v Flekkefjord b hm g Hustru (intet særligt erhverv)
003 Karl Andersen Strøm
1
1876-02-08
Fredrikshald b s ug Bryggearbeider

 

 

 

* 1902

I «fortegnelsen over stemmeberettigede ved brændevinssamlagsaftemningen i Søndre Fredrikshald  i 1902» finner vi disse personene på denne matrikkelen:

Etternavn Fornavn
Født
Livstilling
Andersen (Strøm) Andrea
1842
g.m. skibstømmermand
Andersen (Strøm) Andreas
1842
skibstømmermand
Christoffersen Bernhard
1869
skipper
Christoffersen Marie
1870
g.m. skipper
Nilsen Alette
1858
enke
Olsen Gustav
1842
arbeider
Olsen Marie
1842
g.m. Arbeider

 

 

* 1901

I matrikkelen for Fredrikshald i 1901 var Hans Andreas Andersen Strøm oppført som eier av matrikkelen. Eiendommen hadde da en skattetakst på 1.500 kroner og en branntakst på 2.200 kroner.

 

* 1900

I folketellinga i 1900 er det to leiligheter på eiendommen Følgende personer er oppført i disse:

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
Ett rom og kjøkken 1.etg
         
001 Andreas A. Strøm
1
1842
F b hf g Tømmerman
002 Andrea A Strøm
1
1842
Flekkefjord LM b hm g -
003 Katrine A Strøm
1
1870
F b d ug -
004 Karl A Strøm
1
1876
F b s ug arbeider paa Bryggen
005 Rudolf A Strøm
1
1882
F b s ug Bryggearbeider
006 Oskar A Strøm
1
1887
F b s ug Skolegut
Ett rom og kjøkken 2.etg
         
001 Gustav Olsen
2
1833
Lommeland b hf g Kulmaaler
002 Marie Olsen
2
1833
Schee Sverige b hm g -

 

 

* 1892

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra Ole Pedersen til Skibstømmermand Andreas Andersen for 1000,00 -kr. dat 22 Febr. 1892 Tinglyst 4.Marts 1892

 

* 1891

Ved folketellinga i 1891 bor det fem personer på eiendommen.

 
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand
 
       
001 Ole Peder Nilsen
1841
Fredrikshald - Familiens overhode g
002 Anne Marie. Pedersen
1824
Id - Hustru g
003 Gurine Nilsen
1836
Id - Logerende hørende til Familien ug
004 Sofüs Johannesen Ströms horreg
1872
Enebak - Familiens overhode g
005 Annette Strömsborg
1859
Fredrikshald - Hustru g

 

 

 

 

* 1885

Går vi til folketellinga i 1885 finner vi Sømand Ole Pedersen oppført som eier av matrikkelen. Det bor da fem personer på denne eiendommen.

 
Etg.
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Hans Jensen
1
1855
Id - - - Arbeider hvorsomhelst
002 Olava Jensen f Olsen
1
1857
Id - Kone - -
003 Euskjen Jensen
1
1881
Fredrikshald - - - -
004 Ole Pedersen
2
1841
Fredrikshald - - - Arbeider
005 Marie Pedersen
2
1825
Id - - - -


* 1880

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra E.C. Berg til Matros Ole Pedersen dat 1880 Tinglyst 23.Juli 1880

Attest om at Elen Marie Eriksdatter er død 9. Marts 1858. Dat 13 Juli og tinglyst 23. Juli 1880

 

* 1878

I matrikkelen for Fredrikshald i 1878 er Sømand Ole Olsen oppført som eier av matrikkelen. Den har da en skattetakst på 1.400 kroner og en branntakst på 1.360 kroner.

 

* 1875

Folketellinga i 1875 oppgir O. Pedersen som eier av matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Ole Pedersen
1
1840
Frhald b hf g Sømand
002 Anne Marie Pedersen
1
1825
Id b Kone g -
003 Mekal Torkilsen
2
1830
Frhald b hf g Matros
004 Tommine Karine Torkilsen
2
1839
Kristiansand b Kone g -
005 Teodor Torkilsen
2
1860
Frhald b s ug Sømand
006 Johan Torkilsen
2
1863
Frhald b s ug -
007 Karl Frederik Torkilsen
2
1865
Frhald b s ug -
008 Vilhelm Torkilsen
2
1867@1866
Frhald b s ug -
009 Jens Marinius Torkilsen
2
1869
Frhald b s ug -
010 Frits Torkilsen
2
1872
Frhald b s ug -

 

 

* 1870

Folketellinga i 1870 har registrert følgende personer på denne matrikkelen.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Ole P Pedersen
1
1841
Fredhald - hp Gift Sømand
002 Anne Marie
1
1824
Fredhald - hu Gift Hustru
003 Niels Christiansen
2
1821
Fredhald - hp Gift Sømand
004 Johanne Elisabeth
2
1831
Berg - hu Gift Hustru
005 Julie Pedersdatter
2
1858
Id - - Ugift -
006 Marie Olsen
2
1845
Sverrig - - Ugift -

 

 

* 1865

Folketellinga i 1865 forteller om to familier i gård nr. 281.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Edvard Christian Berg
1
42
Frederikshald - - g Skibstømmermand
002 Karen Jørgensdatter
1
48
Frederikshald - hans Kone g -
003 Alma Emilie Berg*
1
11
Frederikshald - deres Datter ug -
004 Johan Wiig
2
57
Frederikshald - - g Dagarbeider
005 Kathrin Wiig*
2
52
Frederikshald - hans Kone g -
006 Josephine Augusta Wiig*
2
22
Frederikshald - deres Datter ug Sypige

 

* 1855

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra C.Fr. Berg til Skibstømmernand Edvard C. Berg paa Huset Matr 281 med Grund og Tomt, dat 31. Desember 1853

 

* 1854

Utdrag fra panteregister:

Skjøde fra, Hans Johansens Enke Elen Marie Eriksdatter til Styrmand Carl Fredrik Berg paa Huset Mtr 281 med Tilliggender, hvorved Sælgerinden for Livstid har forbehodlt sig fri brug og Benyttellse av det i Gaarden værende Kvistværelse. dateret 25. Januar og 7. Febr. 1854

 

* 1801

Ved folketellinga i 1801 bor følgende personer i det som da var Pistol Strædet No. 281 paa Søndre Friderichshald.

 
H.nr
Alder/født
Fødested Bostatus Familiestilling Sivilstand Yrke
 
         
001 Erich Ende
1
51
- - Huusbonde I første ægteskab Arbeidsmand
002 Jøran Jacobsdatter
1
51
- - Hans kone I første ægteskab -
003 Jacob Erichsen
1
18
- - Deres søn Ugift Matros
004 Hans Erichsen
1
10
- - Deres søn - -
005 Maren Christine Erichsdatter
1
10
- - Deres datter - -
006 Elen Jacobsdatter
1
40
- - Mandens søster Ugift Fattig


Sist oppdatert 06.05.2024 20:24